ogledate tukaj

Comments

Transcription

ogledate tukaj
SLOVENSKO DRUŠTVO GRADBENIH KONSTRUKTORJEV
0035 Program
35. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 22.11.2013
900–915
OTVORITEV ZBOROVANJA
915–1030 VABLJENI PREDAVANJI
Marjan PIPENBAHER, Jure RADIĆ
MOST KOPNO – POLOTOK PELJEŠAC
Gorazd HUMAR
STARI MOST V MOSTARJU DANES
1030-1100 ODMOR
1100-1300 MOSTOVI
Rok MLAKAR, Viktor MARKELJ
DVIŽNI MOST V GDANSKU - PRVONAGRAJENA NATEČAJNA
REŠITEV
Marjan PIPENBAHER, Tomaž WEINGERL
VIADUC SUR OUED MENAR – ALŽIRIJA
Dušan ROŽIČ, Viktor MARKELJ, Dominik PETERNELJ
SANACIJA MOSTU ČEZ SAVINJO V JAGOČAH
Lara SLIVNIK
HRADECKEGA MOST NA TRETJI LOKACIJI
Milan RAJH
OD KONJSKE VPREGE DO TANDEMSKE OBTEŽBE
Miha HAFNER, Marko ŽIBERT
VAROVANJE EVROPSKE AVTOCESTNE INFRASTRUKTURE
PRED NAMERNIM POVZROČANJEM ŠKODE (SecMan)
KONSTRUKCIJE
Branko ZADNIK, Borut VERTAČNIK
GRADNJA DALJNOVODA 2x400 kV BERIČEVO–KRŠKO
Vojko KILAR, David KOREN, Simon PETROVČIČ, Boris AZINOVIĆ
GRADBENA KONSTRUKCIJA NOVE LETALNICE HS225 V PLANICI
1300-1430 ODMOR ZA KOSILO
(Kosilo je organizirano v jedilnici v stavbi FGG v II. nadstropju)
1430-1600 KONSTRUKCIJE - Nadaljevanje
Marjan ČERIN
MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA V DOMŽALAH
Edo WALLNER
GRADNJA ZAPORNIC V ROTTERDAMSKEM PRISTANIŠČU
Milan KUHTA
ZAČETKI BETONA IN ARMIRANEGA BETONA
EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA
KONSTRUKCIJ
Anton ŠTAMPFL, Vlatko BOSILJKOV
OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI SLOVENSKIH SAKRALNIH STAVB
Primož MOŽE, Tamara RIGLER, Darko BEG
TOGOST JEKLENIH PLOČEVIN PRI BOČNEM PRITISKU VIJAKA NA
PLOČEVINO
1600-1630 ODMOR
1630-1800 EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA
KONSTRUKCIJ - Nadaljevanje
Franc SINUR, Primož MOŽE, Boštjan JURSINOVIČ, Darko BEG
STABILNOST TLAČNO OBREMENJENIH KOTNIH PROFILOV
Urška BAJC, Igor PLANINC, Sebastjan BRATINA
VPLIV RAZLIČNIH POŽARNIH SCENARIJEV NA UKLONSKO
NOSILNOST ARMIRANOBETONSKEGA STEBRA
GRADBENI MATERIALI
Drago SAJE
MOŽNOSTI OMEJEVANJA ZGODNJEGA AVTOGENEGA KRČENJA
BETONOV VISOKE TRDNOSTI
Petra ŠTUKOVNIK, Marjan MARINŠEK, Violeta BOKAN BOSILJKOV
VPLIV ALKALNO KARBONATNE REAKCIJE NA LASNOSTI MALT
Petra ŠTUKOVNIK, Petra FRANKO,
Franci ČEPON, Violeta BOKAN BOSILJKOV
VPLIV OKOLJA NA RAZVOJ POŠKODB ZARADI KRISTALIZACIJE SOLI
V PRIMERU UPORABE SANACIJSKIH OMETOV
1800-1830 ZAKLJUČEK ZBOROVANJA
POKROVITELJA ZBOROVANJA
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo