izračun na njegovi osnovi za vsakega posameznega dijaka

Comments

Transcription

izračun na njegovi osnovi za vsakega posameznega dijaka
Splošna matura - spomladanski rok 2014
4.a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Priiimek in ime
Bavdek, Špela
Erjavec, Žiga
Grum, Katja
Horvat, Patrik
Hrovat, Nika
Hrovat, Polona
Ivnik, Patricija
Jarc, Domen
Lesjak, Monika
Ljubotina, Miloš
Medved, Eva
Miklič, Eva
Pevec Koršič, Nel
Polak, Ajda
Praznik, Anita
Rihtar, Erik
Robek, Nika
Sever, Alenka
Sinjur, Jana
Steklačič, Klemen
Škerlj, Urša
Štibernik, Maja
Žgajnar, Aljaž
Žnidaršič, Jan
Cena predmaturitetnih preizkusov
PRIJAVLJENI PREDMETI
1
2
3
1,76
1,56
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
1,17
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
1,17
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
1,56
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
0,98
1,76
0,78
1,17
4
1,37
1,37
1,17
1,37
1,76
3,36
1,76
1,37
3,36
1,95
1,37
1,37
1,76
3,21
1,37
1,76
1,76
1,37
3,36
3,21
1,37
1,76
1,37
3,36
5
1,76
1,95
1,37
1,76
1,37
1,37
1,76
3,21
1,37
1,56
3,36
3,36
1,37
1,37
3,36
1,76
1,37
1,17
1,37
1,37
3,36
1,37
3,36
1,37
6
SKUPAJ €
7,43
7,62
6,06
6,65
6,65
8,25
7,82
8,1
8,44
7,81
8,25
9,03
6,65
8,1
8,44
7,82
6,65
6,84
9,03
8,88
8,25
6,65
8,25
8,44
186,11
Dijakom, ki bodo do 17. januarja plačali šolski sklad, iz sklada plača pole šola.
Dijaki, ki do omenjenega datuma ne bodo plačali v šolski sklad, bo izstavljena položnica.
Splošna matura - spomladanski rok 2014
4.b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Cena predmaturitetnih preizkusov
PRIJAVLJENI PREDMETI
Priiimek in ime
1
2
3
Babič, Miha
1,76
0,78
0,98
Brcar, Ida
1,76
1,56
0,98
Dežman, Jure
1,76
0,78
0,98
Dremelj, Andrej
1,76
1,56
0,98
Fortuna, Katja
1,76
0,78
0,98
Gale, Barbara
1,76
0,78
0,98
Hernec, Matjaž
1,76
1,56
0,98
Hojč, Alenka
1,76
0,78
0,98
Jernejčič, Luka
1,76
1,56
0,98
Koščak, Jaka
1,76
0,78
0,98
Koščak, Tadeja
1,76
1,56
0,98
Kuhar, Gašper
1,76
0,78
0,98
Kuster, Boris
1,76
1,56
0,98
Lavrih, Ema
1,76
0,78
0,98
Lekše, Maruša
1,76
1,56
0,98
Lesjak, Mark
1,76
0,78
0,98
Levstek, Eva
1,76
1,56
0,98
Mramor Marinovič, Gašper
1,76
0,78
0,98
Papež, Sindi
1,76
1,56
0,98
Pekolj, Matej
1,76
1,56
0,98
Pižem, Matej
1,76
0,78
0,98
Pondrk, Eva
1,76
0,78
0,98
Potokar, Valentina
1,76
1,56
0,98
Trilar, Jaka
1,76
0,78
0,98
Verbič, Drago
1,76
1,56
0,98
Zupančič, Špela
1,76
1,56
0,98
Žerovnik, Tina
1,76
1,56
0,98
4
3,21
1,95
1,95
1,95
1,37
1,76
3,21
1,37
1,95
1,37
1,95
1,95
1,95
3,36
1,37
1,37
1,95
3,21
1,95
1,76
1,76
1,76
3,21
1,95
1,95
1,76
1,95
5
1,95
1,76
1,56
1,56
1,76
1,37
1,37
1,76
1,37
3,36
1,37
1,56
1,76
1,76
1,76
3,36
1,76
1,37
3,36
1,95
1,37
1,37
1,37
1,76
1,76
1,76
1,76
6
SKUPAJ €
8,68
8,01
7,03
7,81
6,65
6,65
8,88
6,65
7,62
8,25
7,62
7,03
8,01
8,64
7,43
8,25
8,01
8,1
9,61
8,01
6,65
6,65
8,88
7,23
8,01
7,82
8,01
210,19
Dijakom, ki bodo do 17. januarja plačali šolski sklad, iz sklada plača pole šola.
Dijaki, ki do omenjenega datuma ne bodo plačali v šolski sklad, bo izstavljena položnica.
Splošna matura - spomladanski rok 2014
4.d PoM
1
3
4
5
7
8
Priiimek in ime
Adamlje, Mojca
Grandovec, Anja
Retar, Matej
Škoda, Maruša
Zupančič, Eva
Žnidaršič, Nina
Cena predmaturitetnih preizkusov
PRIJAVLJENI PREDMETI
1
2
3
4
5
1,37
1,37
0,78
1,37
1,37
0,78
6
SKUPAJ €
1,37
1,37
0,78
1,37
1,37
0,78
7,04
Dijakom, ki bodo do 17. januarja plačali šolski sklad, iz sklada plača pole šola.
Dijaki, ki do omenjenega datuma ne bodo plačali v šolski sklad, bo izstavljena položnica.
Splošna matura - spomladanski rok 2014
4.f PoM
1
2
3
4
Priiimek in ime
Grošelj, Martin
Mestnik, Jaka
Papež, Marko
Trenčovska, Angela
Cena predmaturitetnih preizkusov
PRIJAVLJENI PREDMETI
1
2
3
4
5
1,37
1,37
1,17
1,37
6
SKUPAJ €
1,37
1,37
1,17
1,37
5,28
Dijakom, ki bodo do 17. januarja plačali šolski sklad, iz sklada plača pole šola.
Dijaki, ki do omenjenega datuma ne bodo plačali v šolski sklad, bo izstavljena položnica.