Official invitation on metting 18.11.2010

Comments

Transcription

Official invitation on metting 18.11.2010
DMVP
Dobriša vas 3
3301 Petrovče
Slovenija
tel: +386 03 714 00 40
fax: +386 03 714 00 41
DŠ 63893541
št. TRR SI56 0223 3025 5505 372
DRUŠTVO MINERJEV, VRTALCEV IN
PIROTEHNIKOV SLOVENIJE (DMVP)
v sodelovanju s
ŠOLSKIM CENTROM VELENJE
VABILO
NA STROKOVNI POSVET
»NOVA RUDARSKA ZAKONODAJA,
VARNO MINIRANJE V NAJTEŽJIH POGOJIH IN TEHNIČNE
NOVOSTI TER REŠITVE ZA VARNO IZVAJANJE DEL,
ZAKONODAJA IN SPREMEMBE LE-TE NA PODROČJU
PIROTEHNIKE
IN IZKUŠNJE V PRAKSI V SLOVENIJI IN EU«
KI BO DNE 18.11. 2010, S PRIČETKOM OB 9.00 URI V PROSTORIH
MEDPODJETNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA V SKLOPU
ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE, KOROŠKA CESTA 62a, 3320
VELENJE.
PLENARNO ZASEDANJE
Otvoritev, pozdravni govori, kulturni program.
1. mag. Anton Planinc, rudarski inšpektor, MG, inšpektorat RS za
energetiko in rudarstvo:
Zakon o rudarstvu in vloga DMVP pri pripravi podzakonskih aktov;
2. Predrag Šinik, član UO EFEE:
Problemi v gospodarstvu pri izvajanju Direktive o sledljivosti eksplozivovpovzetek razprav in dogovorov v Slo, EFEE in EU;
3. Damjan Kovač:
Projekt ESSEEM (European shotfirer standard education for enhanced
mobility)
DMVP
Dobriša vas 3
3301 Petrovče
Slovenija
tel: +386 03 714 00 40
fax: +386 03 714 00 41
DŠ 63893541
št. TRR SI56 0223 3025 5505 372
4. Alojz Habič, univ.dipl.ing.,višji inšpektor,Uprava uniformirane policije:
Zahteve za prevoz eksplozivov in pirotehničnih izdelkov, ki izhajajo iz ADR
in ugotovitve pri nadzoru prevozov;
ODMOR ob 11,00 uri
SEKCIJA minerji in vrtalci 11,15 uri
Vodja sekcije Milan Henrik Zabukovec, univ.dipl.inž.rud.
1. Šiljić Enver univ.dipl.inž.rud.:
Izkop in podgrajevanje predora Markovec.
2. Milan Henrik Zabukovec, univ.dipl.inž.rud.;
Miniranje v predoru Markovec
3. Pohorec Ivan: Miniranje v metanski jami Premogovnika Velenje
KOSILO 12-13.URE
4. Andreas Gaich,dipl.inž.dr.:
BlastMetrix 3D – snemanje izbojne stene etaže in planiranje razstreljevanja
z uporabo 3D slik
5. Peter Reinders, vodja proizvodnje Orika:
predstavitev delovanja in uporabe elektronskih detonatorjev
Zaključek posveta in zakuska ob 15.uri!
SEKCIJA pirotehniki ob 11,15 uri
Vodja sekcije Janez Hajdič, Lecana d.o.o.:
1. Rajko Pučnik, sekretar, sektor za promet zbiranje in orožje MNZ:
dosedanje izkušnje in nejasnosti v praksi ter načrtovane spremembe
zakonodaje na področju eksplozivov in pirotehnike;
2. Hajdič Janez, Lecana:
predstavitev sledljivosti pirotehničnih izdelkov;
KOSILO 12-13.URE
3. Horst Blachnitzky, dipl.ing.:
zakonodaja in praksa na področju pirotehnike v Nemčiji.
Zaključek posveta in zakuska ob 15.uri!
Predavatelji posveta so ugledni domači in tuji strokovnjaki na svojem
področju, ki vam bodo s svojim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko v
DMVP
Dobriša vas 3
3301 Petrovče
Slovenija
tel: +386 03 714 00 40
fax: +386 03 714 00 41
DŠ 63893541
št. TRR SI56 0223 3025 5505 372
veliko pomoč pri problemih, s katerimi se srečujete pri delu in jih morate
rešiti hitro in varno za ljudi in premoženje.
Menimo, da je posvet izjemno koristno izobraževanje, ki bi ga morali
podpreti vsi, ki ste v gospodarskih družbah zadolženi za varnost in
zagotoviti sebi in delavcem potreben čas za obnovitev znanj in spoznanje
novih dosežkov, ki omogočajo varnejše in racionalnejše poslovanje.
Udeleženci posveta bodo prejeli potrdilo o seznanitvi s temami in problemi,
ki so predmet posveta!
Rok za prijave je 10.11. 2010, prijavnica je na www.dmvp.si ali se prijavite
na telefonsko številko 03-714-00-40! Strošek udeležbe je 25,00 EUR.
VABLJENI!
Predsednica DMVP
Mira Fatur l.r.
Petrovče, 11.10.2010