Seznam uradnih oseb irsko po notranjih organizacijskih enotah

Comments

Transcription

Seznam uradnih oseb irsko po notranjih organizacijskih enotah
SEZNAM URADNIH OSEB IRSKO PO NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH,
NA DAN 1. 12. 2014
1. Pooblastilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru za vodenje postopka ter izdajanje odločb
in sklepov v upravnem in prekrškovnem postopku po inšpekcijah
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
mag. Saša DRAGAR MILANOVIČ, glavna inšpektorica
mag. Primož MAROLT, namestnik glavne inšpektorice
INŠPEKCIJE ZA KMETIJSTVO, VINARSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Andrej DRAŠLER, inšpektor svetnik za gozdarsko inšpekcijo
mag. Igor HEBAT, inšpektor svetnik za kmetijsko inšpekcijo
Igor SIMŠIČ, inšpektor svetnik za lovsko in ribiško inšpekcijo
INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO
Nevenka ŽVOKELJ, direktorica inšpekcije za okolje in naravo
Bojan POČKAR, inšpektor za okolje
OBMOČNA ENOTA CELJE
Andreja BUT, vodja območne enote - vinarska inšpektorica
Ida ODERLAP KRANJC, gozdarska inšpektorica
Andreja RATAJC, gozdarska in lovska inšpektorica
Tatjana KREJAN KOŠAN, kmetijska inšpektorica
Irena ŠTUMBERGER, kmetijska inšpektorica
Marija Milena SVET, kmetijska inšpektorica
Amalija CEKLIN, kmetijska inšpektorica
Janez MULEJ, kmetijski in ribiški inšpektor
Bojan KOTNIK, lovski in ribiški inšpektor
Edi BORŠIČ, vinarski inšpektor
Janez VOVK, inšpektor svetnik za okolje
Aleksander BUKANOVSKY, inšpektor svetnik za okolje
Anita BERGINC, inšpektorica za okolje
Maksimiljan BIZJAK, inšpektor za okolje
Dragica HRŽICA, inšpektorica za okolje
mag. Andreja SLAPNIK, inšpektorica za okolje
Andreja VIDALI, inšpektorica za okolje
Karmen ŽELEZNIK, inšpektorica za okolje
Marjetka PEČNIK, inšpektorica za okolje
Marijana POBERŽNIK URŠIČ, inšpektorica za okolje
OBMOČNA ENOTA KOPER
Gregor PEČLIN, vodja območne enote - kmetijski inšpektor
Mirica KRIŽAJ, gozdarska inšpektorica
Alenka ČAR SERAŽIN, gozdarska inšpektorica
Zvonka LOŠTREK, inšpektorica svetnica za kmetijsko inšpekcijo
Damjan KAPEL, kmetijski inšpektor
Vinko SMOJE, ribiški inšpektor
Robert SMOJE, ribiški inšpektor
Darko CERKVENIK, inšpektor svetnik za vinarsko inšpekcijo
Raul COTIČ, inšpektor za okolje
Anamarija SURINA, inšpektorica za okolje
Daša JANEŽIČ, inšpektorica za okolje
Danilo HORVAT, inšpektor za okolje
OBMOČNA ENOTA KRANJ
Gorazd KOKALJ, vodja območne enote - lovski inšpektor
Janez SLAVEC, gozdarski inšpektor
mag. Urška AHAČIČ POGAČNIK, gozdarska inšpektorica
Andreja BOHINC, kmetijska inšpektorica
Primož DRAŽUMERIČ, inšpektor za okolje
mag. Anja HORVAT, inšpektorica za okolje
Marija KOŽELJ LAMPIČ, inšpektorica za okolje
Irena MEGLIČ, inšpektorica za okolje
Simon PLEŠKO, inšpektor za okolje
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
Matjaž KOČAR, vodja območne enote – inšpektor svetnik za okolje
mag. Bojan VOMER, inšpektor svetnik za gozdarsko inšpekcijo
mag. Igor CURK, gozdarski inšpektor
Drago Karel ČAHUK, gozdarski in lovski inšpektor
Tatjana JERBIČ, kmetijska inšpektorica
Irena GRUM, kmetijska inšpektorica
Maja VELIKONJA, kmetijska inšpektorica
Boštjan ŠTAMCAR, kmetijski inšpektor
Martina PRELOŽNIK, kmetijska inšpektorica
mag. Janko GLAVAČ, inšpektor svetnik za lovsko inšpekcijo
mag. Jernej MAROLT, lovski in ribiški inšpektor
Barbara BIZJAK, ribiška inšpektorica
Tatjana MOČAN, vinarska inšpektorica
Bernardka ČOPAR SOTENŠEK, inšpektorica svetnica za okolje
Jožef STRAŠEK, inšpektor za okolje
Petra HAJTNIK, inšpektorica za okolje
Darij KLUN, inšpektor za okolje
Nada KOGOVŠEK, inšpektorica za okolje
Maja KRŽIN ŠARLAH, inšpektorica za okolje
mag. Dejan MANDIĆ, inšpektor za okolje
mag. Pavel MATJAČIČ, inšpektor za okolje
mag. Mojca MODIC, inšpektorica za okolje
Aleksander PLEŠKO, inšpektor za okolje
Polonca POLJANEC PERIČ, inšpektorica za okolje
mag. Ema STARBEK GREGORIČ, inšpektorica za okolje
Simonka STRAŽIŠAR GUZELJ, inšpektorica za okolje
Bojan ŠTRAUS, inšpektor za okolje
OBMOČNA ENOTA MARIBOR
Tatjana KOŠAR, vodja območne enote - kmetijska inšpektorica
Tomaž PEČEK, gozdarski inšpektor
mag. Drago NEMEC, gozdarski inšpektor
Božidar KOSI, kmetijski inšpektor
Stanislav ZADRAVEC, kmetijski inšpektor
mag. Boštjan ŠTEFANČIČ, kmetijski inšpektor
Ludvik LAZAR, kmetijski inšpektor
Marija HABJANIČ, vinarska inšpektorica
Danica SUŠEK, vinarska inšpektorica
mag. Vladimir KAISER, inšpektor svetnik za okolje
Marjana MIKOLA TERBUC, inšpektorica svetnica za okolje
Borut KODERMAN, inšpektor za okolje
Nada MARKO, inšpektorica za okolje
Metoda REBERNAK LAPUH, inšpektorica za okolje
Petra JAKOPIČ, inšpektorica za okolje
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Anton LEJKO, vodja območne enote - gozdarski inšpektor
Andrej OVSENJAK, kmetijski inšpektor
Tomi LASLO, inšpektor na področju kmetijstva in vinarstva
Nada BUNDERL RUS, vinarska inšpektorica
Romana ŠUMAK, inšpektorica svetnica za okolje
Marjan DRAVEC, inšpektor za okolje
Darinka KUPRIVEC, inšpektorica za okolje
Darja PAJTLER, inšpektorica za okolje
OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA
Boris ŽBONA, vodja območne enote - inšpektor za okolje
Tine PREMRL, gozdarski inšpektor
Svetlana REJC, kmetijska inšpektorica
Melita SKOČAJ, vinarska inšpektorica
Jolanda BRATOŽ, vinarska inšpektorica
Erika KOMPARA, inšpektorica za okolje
Marko RADOVANOVIĆ, inšpektor za okolje
mag. Helena VODOPIVEC, inšpektorica za okolje
OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO
Borut TAVČAR, vodja območne enote - gozdarski in lovski inšpektor
Danijel PAVLIN, gozdarski in lovski inšpektor
Bojan JEVŠEVAR, kmetijski inšpektor
Daniel BRAČIČ, kmetijski inšpektor
mag. Slavko ŠIŠKO, ribiški inšpektor
Veronika PLUT, vinarska inšpektorica
Roman BAŠKOVČ, vinarski inšpektor
Branko BOSINA, vinarski inšpektor
Simon HUMAR, inšpektor za okolje
Andreja KRAMAR, inšpektorica za okolje
Mojca KRIŽE, inšpektorica za okolje
Darko OKLEŠČEN, inšpektor za okolje
2. Pooblastilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru za opravljanje posameznih dejanj v
postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah s področja inšpekcije za okolje in
naravo, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev
OBMOČNA ENOTA CELJE
Petra KNEZ, višja nadzornica
Srečko PRAŠNIČKI, nadzornik
OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
Franc VEIDER, višji nadzornik
Azra BEŠIĆ, nadzornica
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA
Boris SENGER, nadzornik