CENIK STORITEV WWW.CUJECEMATERINSTVO.SI

Comments

Transcription

CENIK STORITEV WWW.CUJECEMATERINSTVO.SI
CENIK STORITEV WWW.CUJECEMATERINSTVO.SI
8-tedenski program Čuječe materinstvo (8 x 2 uri)
240 €
Priročnik Čuječe materinstvo
24,90 €
Priprava na neboleč porod s hipnozo
50 €
Osebni zvočni zapis – hipnoza
80 €
Shiatsu masaža za mamice
60 €
Podrobnejše informacije o posameznih storitvah dobite na e-naslovu [email protected]
ali telefonski številki 051 304 341.
Cenik velja do preklica.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in vsebin.

Similar documents