(več). - TC Semto

Comments

Transcription

(več). - TC Semto
Tehnološki center SEMTO, ob pomoči soorganizatorjev, že vrsto let prireja znanstvene konference, posvetovanja in delavnice
usmerjene na določena ožja strokovna področja. Na teh konferencah se srečujejo strokovnjaki, raziskovalci, razvijalci in tehnologi iz
industrije in raziskovalnih organizacij, predstavijo svoje dosežke in izmenjujejo izkušnje.
V letošnjem letu vas vabimo na
Konferenco SEMTO 2013:
MERITVE EMC
Elektromagnetna združljivost, zanesljivost in trajnostna doba elektronskih sklopov in
komponent
v četrtek, 17. oktobra 2013,
v konferenčni dvorani podjetja Emona Efekta, Stegne 21/c v Ljubljani.
Pregled laboratorijev in opreme na področju meritev in testiranj elektro magnetne združljivosti.
Zakonodaja, predpisi, vse o skladnosti električne opreme glede elektromagnetne združljivosti.
Srečanja strokovnjakov, izmenjava izkušenj, navezave stikov, predstavitev nove opreme.
Posvet s predavanji vrhunskih strokovnjakov iz industrijskih in inštitutskih laboratorijev.
Vprašanja, razprave in druženje.
Teme konference:

Pregled vodilnih laboratorijev v Sloveniji, ki izvajajo teste in meritve na področju elektromagnetne združljivosti in
predstavitev primerov reševanja EMC problematike v praksi in s sodelovanjem strokovnjakov iz industrije in
raziskovalnih organizacij.

Predstavitev projekta »Virtualni EMC laboratorij« , ki poteka v okviru CO NAMASTE.

Tržni inšpektorat RS bo predstavil kako poteka nadzor skladnosti električne opreme z vzorčenjem glede
elektromagnetne združljivosti v letu 2013.

Posamezni strokovnjaki bodo s kratkimi prispevki predstavili merilno opremo, postopke meritev, usposobljenost
osebja, ter skladnost meritev s standardi. Predstavljeni bodo nekateri konkretni primeri razvoja novih izdelkov in rešitve
izboljševanja odpornosti sklopov in izdelkov na elektromagnetne motnje.
Programski in organizacijski odbor konference:
Prof. dr. Janko Nastran, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko – predsedujoči konference
Prof. dr. Barbara Malič, Institut »Jožef Stefan«, Center odličnosti NAMASTE
Prof.dr. Marko Topič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Društvo MIDEM
Dr. Alenka Rožaj Brvar, Center odličnosti NAMASTE
Prof. dr. Janko Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Janez Renko, Gospodarska zbornica Slovenije
Marjan Mak, SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Mag. Zlatko Matič, Tectra d.o.o.
Jožef Perne, Tehnološki center SEMTO
Program konference::
Konferenca je razdeljena na dva dela. V prvem delu bodo predavatelji obravnavali splošne teme o nadzoru skladnosti
glede na EMC, ter novosti na področju tržnega nadzora v Sloveniji in EU. V drugem delu bodo predstavljene aktualne
EMC meritve in testi, zlasti novosti in nova oprema v laboratorijih.
8:30 - 9:00
REGISTRACIA
9:00 - 9:10
Jožef Perne, TC SEMTO
Janko Nastran, UL FE
Uvodni nagovor
9:10 - 9:30
Jožef Perne, TC SEMTO
Projekt »Virtualni EMC laboratorij«
9:30 – 9:50
Janez Renko, Gospodarska zbornice RS
9:50 - 11:20
Viljem Muzek, Tržni inšpektorat RS
Uveljavitev novega okvira za trženje proizvodov – novosti v regulativi
in tržnem nadzoru v EU
Zahteve za skladnost električne opreme glede na elektromagnetno
združljivost
11:20 – 11:45
ODMOR
11:45 – 12:00
Marjan Mak, SIQ
Novosti na področju EMC standardov
12:00 – 12:15
Uroš Jenko, Iskra Sistemi
Meritev EMC
12:15 – 12:30
Igor Lah, IskraTEL
Meritve EMC v ISKRATEL - ovem laboratoriju
12:30 – 12:45
Gregor Ergaver, Letrika
Identifikacija tipa prevodnih emisij
12:45 – 13:00
Robert Rehar, Letrika
Predstavitev EMC laboratorija v podjetjih Letrika in SiEVA
13:00 – 13:15
Boštjan Arh, Iskraemeco
Meritve EMC v laboratoriju Iskraemeco
13:15 – 13:30
Ivan Granić, Iskra Zaščite
Meritev napetostnega zaščitnega nivoja SPD
13:30 – 14:15
Martin Yiappanas,Teseq
Zlatko Matič, Tectra
Oprema za EMC laboratorij
14:15 -
ZAKLJUČEK
.
Prispevki na konferenci
Za posamezen prispevek je predvideno 15 minut. Predavatelji za konferenco pripravijo powerpoint prezentacije.
Prijave in kotizacija:
Že danes si rezervirajte čas za udeležbo na dogodku! Prosimo, da predhodne prijave na posvet opravite preko
elektronske pošte: [email protected] Poleg imena in priimka vpišite ime firme, funkcijo, elektronski naslov in telefon.
Kotizacija za konferenco je 120 eur + DDV. Povprašajte za popuste! Člani TC SEMTO in študenti ne plačajo kotizacije.
Jezik konference:
Jezik na konferenci je slovenščina, posamezna predavanja ali prispevki so lahko v angleščini in ne bodo prevajani.
Informacije:
Informacije o konferenci dobite na spletni strani: http://www.semto.si ali jih zahtevate po elektronski pošti
[email protected], ali po telefonu 01 5191281. Naslov organizatorja: TC SEMTO, Stegne 27, 1000 Ljubljana.
Informacije o lokaciji Stegne 21c, Ljubljana, dostopu in možnosti parkiranja dobite na spletni strani Emona efekta:
http://www.emonaefekta.si/lokacija.pdf
Organizator konference:
Zavod TC SEMTO
Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko
Soorganizatorji konference:
CENTER ODLIČNOSTI NAMASTE
Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti
TECTRA d.o.o.
Merilni in testni instrumenti
MIDEM
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
Pokrovitelji konference:
Haefely Test AG and Hipotronics, Inc.
www.haefely.com
RLS Merilna tehnika, d.o.o.
www.rls.si/
Medijski pokrovitelj konference:
Revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko
www.revija-ventil.si