register članov slovenskega biokemijskega društva

Comments

Transcription

register članov slovenskega biokemijskega društva
SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO
Jamova 39
1000 Ljubljana
Telefon:
Telefaks:
Internet:
01/423 3388
01/257 3390
http://www.bf.uni-lj.si/bi/biokemija/SBD/sbd.htm
REGISTER ČLANOV SLOVENSKEGA BIOKEMIJSKEGA
DRUŠTVA
7. maj 2010
V registru so navedeni člani društva, ki imajo poravnano članarino za leti 2009 ali 2010. Če
vas ni na seznamu, pa ste poravnali članarino v omenjenih letih, prosimo pišite tajniku
društva ([email protected]). Prav tako bi vas prosili, da nam kakršnekoli
manjkajoče podatke ali spremembe spodnjih podatkov sporočite na isti naslov.
1. Abram Veronika
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 1
2. Ačimovič Jure
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 271
3. Anderluh Gregor
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 143
4. Anko Maja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 372
5. Anžur-Lasnik Marija
RCB, Biofarmacevtika
Lek d.d.
Kolodvorska 27
1234 Mengeš
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 109
6. Avanzo Petra
Odsek za biotehnologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 407
7. Babič Janja
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
e-mail: janja.babič@fkkt.uni-lj.si
Reg. št. člana: 319
8. Baebler Špela
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 329
9. Bajuk Premrov Blanka
16. Beranič Nataša
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail:
Reg. št. člana: 253
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 485
10. Barlič Ariana
Educell d.o.o.
Letališka 33
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 185
11. Barlič Maganja Darja
Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem
Polje 42
6310 Izola
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 5
12. Bavdek Andrej
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 318
13. Bavec Aljoša
17. Bergant Marušič Martina
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 349
18. Berlec Aleš
Odsek za biotehnologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 300
19. Berne Sabina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 239
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]i-lj.si
Reg. št. člana: 165
20. Biček Ajda
14. Bedrač Leon
21. Bohar Topolovec Mojca
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 484
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
Biokemični laboratorij
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Slomškova 66
9000 Murska Sobota
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 444
15. Benčina Mojca
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 127
Klinika za nuklearno medicino, Klinični
center Ljubljana
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 405
22. Bojanič Galvani Vesna
Naslov ni znan
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 151
23. Boštjančič Emanuela
30. Butala Matej
Inštitut za patologijo
Medicinska fakulteta
Zaloška 4
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 482
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 311
24. Božič Borut
31. Caglič Dejan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 423
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 251
25. Bratkovič Tomaž
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 225
26. Brožič Petra
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 323
27. Brožič Andreja
Študentka Biologije na Oddelku za
biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v
Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 427
28. Bubik Anja
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 428
29. Budefeld Tomaž
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 346
32. Cevec Mirko
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 312
33. Cigić Blaž
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 162
34. Ciglič Monika
Študent Mikrobiologije na Biotehniški
fakulteti, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 354
35. Cirman Tina
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 189
36. Čelhar Kenanova Teja
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 478
37. Čemažar Maja
43. Derganc Jure
Onkološki inštitut
Zaloška 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 335
Inštitut za biofiziko
Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani
Lipičeva 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 425
38. Črešnar Bronja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 17
44. Dermol Urška
39. Črnigoj Miha
45. Djinović Carugo Kristina
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 379
Department for Structural and
Computational Biology
Max F. Perutz Laboratories, University of
Vienna
Campus Vienna Biocenter 5
Vienna, Austria
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 212
40. Danevčič Tjaša
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 413
41. Debeljak Nataša
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 174
42. Debeljak Maruša
Pediatrična klinika
Klinični center
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 229
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 359
46. Doberšek Andreja
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 191
47. Dolenc Iztok
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 20
48. Dolinar Marko
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 21
49. Doljak Bojan
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 383
50. Dolžan Vita
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 98
51. Drobnič Košorok Marinka
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 24
52. Dušanič Daliborka
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Groblje 3
1230 Domžale
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 404
53. Erčulj Nina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 438
56. Fettich Martin
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 391
57. Fink Martina
Specializirani hematološki laboratorij
SPS Interna Klinika, Klinični center
Ljubljana
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 175
58. Fon Tacer Klementina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 199
59. Friedrich Jožica
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 27
60. Gaber Rok
Študent Mikrobiologije na Biotehniški
fakulteti, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 419
54. Fekonja Ota
61. Gaberc-Porekar Vladka
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 356
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 115
55. Ferk Polonca
62. Gašperšič Jernej
Inštitut za fiziologijo
Univerza v Mariboru
Ljubljanska cesta 5
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 378
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 398
63. Gerič Stare Barbara
70. Hevir Neli
Oddelek za varstvo rastlin
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 240
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 415
64. Goličnik Marko
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 220
65. Gradišar Helena
71. Hmeljak Julija
Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem
Polje 42
6310 Izola
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 431
72. Hodnik Vesna
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 249
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 382
66. Gunde Cimerman Nina
73. Horvat Simon
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 32
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Groblje 3
1230 Domžale
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 307
67. Hafner Mateja
74. Hrašovec Sonja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 434
Inštitut za patologijo
Medicinska fakulteta
Zaloška 4
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 483
68. Hafner Anja
75. Hribar Gorazd
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 493
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 277
69. Hafner Bratkovič Iva
76. Hudler Petra
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 224
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 211
77. Hudoklin Samo
Inštitut za biologijo celice
Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani
Lipičeva 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 426
78. Ilaš Janez
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 468
79. Ivančič Tina
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 411
80. Ivanova Saška
Institute for the Research in Biomedicine
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 257
81. Ivičak Karolina
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 342
82. Jakše Jernej
84. Jazbec Petra
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 397
85. Jemec Anita
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 297
86. Jenko Kokalj Saša
EC
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 202
87. Jenko Pražnikar Zala
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 256
88. Jerman Borut
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 347
Oddelek za agronomijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 496
89. Jevnikar Zala
83. Jalen Špela
90. Jež Anastazija
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 479
Center za raziskave vine
Univerza v Novi gorici
Vipavska c. 11
5270 Ajdovščina
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 498
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 331
91. Jurdana Mihaela
Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem
Polje 42
6310 Izola
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 495
92. Juvan Peter
CFGBC, Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zaloška 4
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 279
93. Kaferle Petra
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 446
94. Kastelic Matej
98. Klavžar Helena
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 433
99. Kočevar Nina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 408
100. Kokošar Janez
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 445
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 315
101. Koković Ira
95. Keber Rok
102. Kolar Katja
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Groblje 3
1230 Domžale
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 406
Študentka Biokemije na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 424
96. Kenig Saša
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 304
97. Kidrič Marjetka
Odsek za biotehnologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 141
Onkološki inštitut
Zaloška 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 155
103. Komel Radovan
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 44
104. Konjar Špela
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 305
105. Konte Tilen
112. Kovačič Lidija
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 494
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 368
106. Korenčič Anja
113. Kraigher Barbara
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 439
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 412
107. Korošec Branka
114. Kralj Kunčič Marjetka
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 380
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 371
108. Kos Janko
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 48
109. Kosmač Miha
115. Kraševec Nada
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 50
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 367
116. Kregar Igor
110. Košir Rok
117. Krgović Danijela
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 334
Laboratorij za medicinsko genetiko
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska cesta 5
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 487
111. Kovač Jernej
Študent Biokemije na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 361
Upokojen
e-mail: [email protected] ali
[email protected]
Reg. št. člana: 52
118. Kristan Katja
125. Legiša Matic
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
Lek d.d., Razvoj procesov
Verovškova 57
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 218
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 57
119. Kristan Črnigoj Katarina
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 241
120. Križaj Igor
Medvedova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 54
121. Kubale Valentina
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 299
122. Kunič Barbara
Lek d.d.
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 161
123. Kužnik Alenka
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 417
124. Lanišnik-Rižner Tea
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 123
126. Lenasi Helena
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]ni-lj.si
Reg. št. člana: 59
127. Lenassi Metka
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 261
128. Leonardi Adrijana
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 105
129. Ličen Mia
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13, p.p.301
5000 Nova Gorica
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 451
130. Liović Mirjana
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 133
131. Lovrečić Luca
138. Mandelc Stanislav
Inštitut za medicinsko genetiko
Ginekološka klinika, Klinični center
Ljubljana
Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 400
Oddelek za agronomijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 396
132. Magister Špela
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 436
133. Maher Katarina
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 454
134. Majdič Gregor
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 118
135. Makovec Tomaž
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 129
136. Malovrh Petra
Lek d.d.
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 179
137. Manček Keber Mateja
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 208
139. Mattiazzi Mojca
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 262
140. Milavec Mojca
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 327
141. Milisav Irina
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zalloška 4, p.p. 2211
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 215
142. Milunovič Tatjana
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 480
143. Mirković Bojana
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 409
144. Mohorčič Martina
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 243
145. Mori Jerneja
152. Pain Roger
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 481
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 186
146. Nemec Blaž
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 421
147. Nemec Svete Alenka
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 317
148. Obermajer Nataša
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 313
149. Oblak Alja
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 355
150. Ota Katja
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 499
151. Oven Irena
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Groblje 3
1230 Domžale
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 244
153. Palandačič Anja
Oddelek za zootehniko
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Groblje 3
1230 Domžale
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 486
154. Panter Gabriela
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 296
155. Pašić Lejla
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 228
156. Pavšič Miha
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Katedra za biokemijo
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 248
157. Pečar Fonovič Urša
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 447
158. Petek Marko
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 418
159. Peternel Špela
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 250
160. Peternelj Maja
Faculty of Biology
University of Athens
Panepistiopsis, Ilissia
A5701 Athens, Greece
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 450
161. Petković Jana
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 364
162. Petrič Špela
165. Pirher Nina
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: nina.pirher[email protected]
Reg. št. člana: 339
166. Plemenitaš Ana
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 69
167. Podbevšek Peter
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 348
168. Podlesnik Beseničar Mojca
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 314
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 238
163. Petrovič Uroš
169. Podobnik Marjeta
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 176
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 106
164. Pirc Katja
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 491
170. Podobnik Barbara
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 472
171. Pohar Jelka
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 353
172. Pohleven Jure
178. Pungerčar Jože
Odsek za biotehnologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 460
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 75
173. Poklar Ulrih Nataša
Oddelek za živilstvo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 146
174. Praper Tilen
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 410
175. Prijatelj Žnidarčič Petra
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 226
176. Prosenc Uršula
179. Rak Mitja
Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem
Polje 42
6310 Izola
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 497
180. Ravnik Glavač Metka
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 76
181. Ravnikar Maja
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 166
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 350
182. Ravnikar Matjaž
177. Pucer Anja
183. Razpotnik Andrej
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 325
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 321
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 435
184. Renko Metka
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 77
185. Renko Miha
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 292
186. Repič-Lampret Barbka
Pediatrična klinika
Klinični center
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 132
187. Repnik Urška
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 338
188. Režen Tadeja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 210
189. Rijavec Matija
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 322
190. Rogelj Boris
Institute of Psychiatry
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 158
191. Rojko Jernej
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 489
192. Rojnik Matija
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 458
193. Rozman Damjana
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 100
194. Rupnik Maja
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Slomškov trg 16
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 336
195. Sabotič Jerica
Odsek za biotehnologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 328
196. Salobir Mateja
Naslov ni znan
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 147
197. Sedlar Aleš
Onkološki inštitut
Zaloška 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 470
198. Senčič Leon
205. Starčevič Štefan
Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
Koroška cesta 160
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 99
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 477
199. Sepčić Kristina
206. Starčič Erjavec Marjanca
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 184
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 370
200. Serdarević Nafija
Inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Univerza v Sarajevu
Bolnička 25
7100 Sarajevo, BIH
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 369
201. Serša Gregor
Onkološki inštitut
Zaloška 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 474
202. Skelin Maša
Inštitut za fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 452
203. Skočaj Matej
Študent Mikrobiologije na Biotehniški
fakulteti, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 363
204. Somrak Matej
Študent Biokemije na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 456
207. Stojan Jure
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 467
208. Stražišar Mojca
Oddelek za molekularno genetiko, Inštitut
za patologijo
Medicinska fakulteta
Zaloška 4
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 463
209. Škerget Katja
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 303
210. Škrlj Nives
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 357
211. Šmerc Andreja
218. Todorović Vesna
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 403
Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem
Polje 42
6310 Izola
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 430
212. Šmid Alenka
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 476
213. Šmuc Tina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 274
214. Šribar Jernej
Odsek za molekularne in biomedicinske
znanosti
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 214
215. Šulek Franja
219. Trebušak Podkrajšek Katarina
Pediatrična klinika
Klinični center
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 196
220. Trošt Nina
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 440
221. Turk Tom
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 91
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 394
222. Uršič Viktor
216. Šuligoj Tanja
223. Vardjan Nina
King's College London
London,UK
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 310
Inštitut za patološko fiziologijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zalloška 4, p.p. 2211
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 213
217. Tinta Tinkara
Morska biološka postaja
Nacionalni inštitut za biologijo
Fornače 41
6330 Piran
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 448
Bolnišnica Golnik
Golnik 36
4204 Golnik
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 287
224. Vasiljeva Olga
231. Vojvoda Jana
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 254
Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 464
225. Vašl Jožica
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 295
226. Vaupotič Tomaž
232. Vouk Katja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 153
233. Zajc Janja
Krka d.d.
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 272
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 492
227. Vidergar Nina
234. Zelnikar Mojca
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 504
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 358
228. Videtič Alja
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 281
229. Vizovišek Matej
Študent kemije na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 459
230. Vogelsang Matjaž
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 306
235. Zemljič Mateja
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Prvomajska 1
2000 Maribor
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 366
236. Zorko Matjaž
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 95
237. Zovko Ana
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Večna pot 111
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 462
238. Zrimšek Petra
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 142
239. Žakelj Mavrič Marija
Inštitut za biokemijo
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 96
240. Žerovnik Eva
Odsek za biokemijo, molekularno in
strukturno biologijo
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 97
241. Župunski Vera
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Ljubljani
Jamova 39
1000 Ljubljana
e-mail: [email protected]
Reg. št. člana: 159