Sekcija za klinično toksikologijo SZD Center za zastrupitve Interna

Comments

Transcription

Sekcija za klinično toksikologijo SZD Center za zastrupitve Interna
Sekcija za klinično toksikologijo SZD
Center za zastrupitve
Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
Zadeva: Vabilo na 2. srečanje o kemijski varnosti: kemijske nesreče na delovnem
mestu
Spoštovani!
Vabimo vas, da se udeležite 2. srečanja o kemijski varnosti: kemijske nesreče na
delovnem mestu, ki ga organizira Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s
Centrom za zastrupitve UKC Ljubljana.
Namen srečanja, ki bo potekalo 29. novembra 2013 v hotelu Plaza v Ljubljani (BTC City), je
predstaviti kemijske nesreče in kronične zastrupitve na delovnem mestu in ukrepe, skladne s
smernicami, s katerimi lahko preprečimo ali ublažimo zastrupitve na delovnih mestih oz.
poklicne bolezni. Srečanje je namenjeno vsem zdravnikom, predvsem medicine dela in
urgentne medicine, medicinskim tehnikom, varnostnim inženirjem in svetovalcem za
kemikalije.
Na začetku srečanja bosta mag. L. Konanenko (URSK, MZ) in prof. M. Dodič Fikfak (KIMPŠ,
UKCL) predstavila biomonitoring v Sloveniji in vrednotenje izpostavljenosti škodljivim
kemijskim snovem na delovnem mestu, nato bosta prim. M. Jamšek (CZ, UKCL) in doc.
A. Franko (KIMPŠ, UKCL) predstavili kronične zastrupitev s težkimi kovinami na
delovnem mestu in okolju s posebnim poudarkom na aktualni kronični zastrupitvi s
svincem na delovnem mestu. Sledil bo sklop predavanj, kjer bo doc. M. Brvar (CZ, UKCL)
predstavil mehanizem in klinično sliko kemične poškodbe, predstavnica podjetja Prevor
bo predstavila delovanje njihovih pripomočkov za dekontaminacijo, na koncu sklopa pa
bo mag. M. Husić s Kemijskega inštituta predstavil organizacijo kemijske varnosti v
sodobno opremljenem laboratoriju. V sklopu zastrupitev v industrijskih požarih in
eksplozijah bosta zdravnik D. Grenc (CZ, UKCL) in kemik doc. A. Jug (FKKT) predstavila
klinično sliko, prvo in nujno medicinsko pomoč ter prepoznavanje kazalcev nevarnosti
in preventivne ukrepe pred eksplozijami. V tretjem delu srečanja bomo predstavili zlorabo
etanola in drog na delovnem mestu (doc. A. Franko, KIMPŠ, UKCL) ter možnost
ugotavljanje kritičnih mest v kemijski industriji in zmanjševanja tveganja nezgod (doc.
B. Novosel, FKKT). Na koncu srečanja pa bo sodnik mag. D. Krašovec z delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani predstavil sodno prakso s področja kemijskih nesreč in
poklicnih bolezni zaradi zastrupitev.
Predavatelji bodo predstavili izbrane teme enostavno, pregledno in razumljivo ter predvsem
odgovorili na vaša vprašanja, ki se vam porajajo ob srečevanju z nevarnimi kemikalijami in
pripravljanju številnih dokumentov povezanih z nevarnimi kemikalijami.
Veseli bomo, če se boste udeležili 2. srečanja o kemijski varnosti: kemijske nesreče na
delovnem mestu.
Prosimo vas, da o srečanju obvestite tudi ostale, ki bi jih srečanje lahko zanimalo.
Za dodatne informacije o srečanju nam lahko pišete na e-naslov [email protected] ali
pokličete na tel. številko 041 605 420.
V upanju na srečanje v Ljubljani vas lepo pozdravljam.
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
Presednik Sekcije za klinično toksikologijo SZD