Dilatacija v talni plošči Delovni stik v talni plošči Dilatacija v kletni

Comments

Transcription

Dilatacija v talni plošči Delovni stik v talni plošči Dilatacija v kletni
nabrekajoč trak
Bentorub+ 25x20mm
Tesnilni kit GEOCEL PRO 592
Nitriflex DA 320 (BV)
Polnilo dilatacije npr. Aerofil
AB plošča
AB plošča
Bitustick 4000
Preprufe na
podložnem betonu
Preprufe na podložnem betonu
Dilatacija v talni plošči
Bituthene 8000
na prednamaz
Primer B2
Delovni stik v talni plošči
Polnilo dilatacije
npr. Aerofil 2
Nabrekajoči
trak
Bentorub +
25x20mm
Bituthene 8000
na Primer B2
Tesnilni kit
Geocel PRO 592
Zaščita hidroizolacije
Bituthene protection
board
Zaščita hidro.
Bituthene
protection
board
Nitriflex DA 320 (BV)
AB stena
AB stena
Delovni stik v kletni steni
Dilatacija v kletni steni
Bitustick 4000 150mm
Nabrekajoč trak
Bentorub + 25x20mm
AB plošča
Bituthene zapognjen sam nase
da omogočimo nadaljno lepljenje
Preprufe na podložnem betonu
AB stena
Zaščita hidroizolacije
Bituthene protection board
Bituthene 8000 na
Primer B2
Prehod iz Bituthen membrane na steni v Preprufe pod talno ploščo
Bituthene 8000 na
Primer B2
Zaščita hidroizolacije
Bituthene protection
board
Strato bituflex pločevina
širina 150mm s nanosom
vgrajena na armaturo min.
3 cm v zaščitni plasti betona
ali alternativno nabrekajoči
trak Bentorub+ 25x20mm
AB stena
Bituthene 8000 na
Primer B2
Zaščita hidroizolacije
Bituthene protection
board
Zaokrožnica 50x50mm
25x25mm
Preprufe pod točko
betoniranja 5cm
Preprufe pod
točko
betoniranja 5cm
AB plošča
Preprufe na podložnem betonu
Stik Preprufe Biturthene plošča/stena
Bituthene 8000 na
Primer B2
Strato bituflex pločevina
širina 150mm s nanosom
vgrajena na armaturo min.
3 cm v zaščitni plasti betona
ali alternativno nabrekajoči
trak Bentorub+ 25x20mm
Preklop min.
150mm brez
prednamaza
Bituthene 8000
Preklop min.
150mm brez
prednamaza
Preprufe ostro
zapognjen v kotu
AB stena
Preprufe
Preprufe ostro
zapognjen v kotu
AB plošča
Preprufe na podložnem betonu
Stik Preprufe Bituthene plošča/stena - s temeljno peto
Bentorub + 25x20mm
Zaščita hidroizolacije
Bituthene protection
board
Bentorub + 25x20mm
AB plošča
Preprufe Tape
Bituthene LM tekoča membrana
AB stena
Bituthene LM tekoča membrana
Preprufe na podlagi
Preboj cevi skozi Preprufe
Preboj cevi skozi Bituthene
Bituthene LM 100mm na sidro
in 75 mm na Preprufe
Preprufe na podlagi
Armatura pilota
Če je potrebno Preprufe
400mm x 400mm
Bitustick
Preprufe na podlogi
4000 150mm
Tesnjenje sidra ali armature pilota
Tesnjenje pilota
Bituthene LM 75mm na
Preprufe in 75mm na
vodotesno glavo pilota
Bitustick 4000
150mm in na
njega zalepljen
Preprufe

Similar documents