ZLOŽENKA IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNI.pdf

Comments

Transcription

ZLOŽENKA IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNI.pdf
PRIDOBIVANJE LESNE BIOMASE
Si želite pridobiti nova znanja in spretnosti in obogatiti
svojo osebnost ter pridobiti dodatne možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev?
Kratka vsebina programa:
•
Vrste lesne biomase.
•
Primarna in sekundarna predelava lesa, trendi uporabe predelane lesne biomase.
•
Osnovna zakonodaja, ki pokriva
področje gozdarstva.
•
Transport, skladiščenje, priprava za prodajo, trženje.
•
Usposabljanja trajajo 104 ure, od tega je praktičnemu
usposabljanju namenjeno 60 ur.
c e n t e r b io t e h n ik e in t u r i z m a
Oprema, orodja, stroji in naprave za predelavo lesne biomase.
•
GRM NO V O ME S T O -
Postopki predelave in odvzemanje lesne biomase.
•
Na GRMU NOVO MESTO CENTRU BIOTEHNIKE IN
TURIZMA smo preko Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport pridobili sredstva za izobraževanje in
usposabljanje brezposelnih.
Preko programov, v katere se boste glede na interesna
področja vključili, boste pridobili nova znanja in veščine, ki vam bodo omogočala tudi pridobitev nekaterih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, hkrati pa vam bomo
omogočili tudi pridobitev certifikatov, ki jih podeljuje naš
center.
Varovanje zdravja in okolja.
Udeleženci dobijo potrdilo o usposabljanju z opisom
pridobljenih kompetenc.
GRM NOVO MESTO center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
tel.: (07) 3934 709, gsm: 031 729 842
http://www.ksgrm.net
e-pošta: [email protected]
PROGRAMI
USPOSABLJANJ
ZA BREZPOSELNE
PEKARSTVO
SLAŠČIČARSTVO
KULINARIKA
Kratka vsebina programa:
Kratka vsebina programa:
Kratka vsebina programa:
• Osnove živilstva z zakonodajo, higieno
• Osnove živilstva z zakonodajo, higieno in vars-
• HACCP in varstvo pri delu.
in varstvom pri delu.
tvom pri delu.
• Surovine v pekarstvu.
• Surovine v slaščičarstvu.
• Tehnologija in priprava različnih vrst
• Različne vrste testa, moke, polnil.
kruha.
• Tehnologija in priprava različnih vrst
pekovskega peciva in testenin.
• Poznavanje živil.
• Priprava in serviranje različnih enostavnejših
jedi, napitkov in sladic.
• Različne vrste sladic (sveže, porcijske, alternati-
va), slovenske narodne in praznične slaščice.
• Prodaja in trženje izdelkov.
Program služi kot priprava za pridobivanje NPK
POMOČNIK KUHARJA.
• Prodaja in trženje izdelkov.
Program služi kot priprava za pridobivan-
Udeleženci dobijo potrdilo o opravljenem usposab-
je NPK IZDELOVALEC KRUHA, POTIC,
ljanju z opisom pridobljenih kompetenc tudi za pri-
PECIVA IN TESTENIN NA TRADICIO-
dobivanje NPK.
STREŽBA
NALEN NAČIN.
Kratka vsebina programa:
• Urejenost strežnega osebja in bonton.
• Načini ponudbe (pisna, ustna) , načini strežbe.
• Urejenost prostora in inventar.
• Pripravljalna dela in dela v jedilnici, točilnici.
• Poznavanje obrokov in pijač ter strežbe.
• Obračun storitev in zaključna dela.
Program služi kot priprava za pridobivanje NPK
POMOČNIK NATAKARJA.

Similar documents