NEDELJSKI BOLŠJI TRG v Ljubljani

Comments

Transcription

NEDELJSKI BOLŠJI TRG v Ljubljani
Podjetje za organiziranje prireditev,
sejmov in razstav d.o.o.
Anžurjeva ulica 2f, 1260 Ljubljana
DŠ - ID za DDV: SI 75508516
Telefon: (01) 542 61 30
e-mail: [email protected]
Račun pri NLB d.d.:
SI56 0206 0001 1222 744
NEDELJSKI BOLŠJI TRG v Ljubljani
CENIK
PRISTOJBINA na sejmu starin:
(Breg )
PRODAJNI PROSTOR - pult 2 t.m.: ....................................22,00 EUR
(na otoku v obliki črke U s senčnikom) - prodajni prostor = 18,03 €
+ (22 %) DDV
= 3,97 €
- skupaj za plačilo: 22,00 €
PRISTOJBINA za ulično prodajo:
(Hribarjevo nabrežje)
PRODAJNI PROSTOR - 2 t.m.: …….....................................11,00 EUR
(na svojih pultih postavljenih v vrsto) - prodajni prostor = 9,02 €
+ (22 %) DDV
= 1,98 €
- skupaj za plačilo: 11,00 €
POSLOVNI ČAS:
Nedelja od 8.00 do 14.00 ure.
Ljubljana, 1. 7. 2013
Euro Varia d.o.o.
Bojan Černjavič
vodja prireditev
Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vl.: 1/13457/00.
Osnovni kapital podjetja je 16.692,00 EUR