EURO PROMO

Comments

Transcription

EURO PROMO
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:27 Page 1
EURO PROMO I / 2012
XXXXX Subline
EURO PROMO
01/2013
N
O
V
O
www.rothenberger.com
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:28 Page 2
Novost
Hladilni sistemi-kontrola
ROCOL 600
Za zagon, vzdrževanje ter dokumentiranje
hladilnih sistemov vseh vrst.
n
n
n
n
n
Modularni sistem: Osnovno enoto je mogoœe nadgraditi z Red Box
vklj. Data Viewer softwar-om za branje in zapisovanje podatkov
na PC kot tudi dodatno zunanjo Pirani vakuum sondo.
Veœ kot 70 hladilnih sredstev vkljuœno z R744 (subkritiœen), je
shranjenih v napravi. Novo hladilno sredstvo se lahko v napravo
kasneje vnese preko posodobitve.
Soœasen izraœun pregrevanja in podhlajevanja.
Dokumentacijska programska oprema Data Viewer samodejno
generira poroœila iz baze podatkov. Idealno za izroœanje podatkov
stranki (naroœniku).
Zunanji Pirani vakuumski senzor omogoœa odœitavanje vakuuma
tam, kjer je mogoœe najbolj natanœno merjenje: direktno na
hladilnem krogu.
Velik zaslon
Solidno gumirano ohišje
za trden in œvrst oprijem
Vsi pomembni podatki
vidni na prvi pogled
Prepreœuje poškodbe zaradi
udarcev in trdno leži v roki
Tehniœni podatki:
Prikaz pritiska:
bar, psi, kPa, MPa
Prikaz temperature:
° C, ° F
Vakuumski display:
Micron, mbar, mmHg, Pa, Tor
Napajanje:
9V baterija, 550 mAh
Velikost zaslona:
4 1/3 "/ 11 cm
Obmoœje merjenja tlaka:
–1 do 60 bar
Natanœnost (pri 22°C):
± 0,5% fs
Temperaturno obmoœje:
–50 ° C do 200 ° C
Delovna temperatura:
–10 ° C do 50 ° C
Prikljuœki:
4x ¼ "SAE
Najdaljši œas snemanja:
12 ur v enoti, 96h z Red Box
transki
Absolutno vses remo –
p
o
o
z modularn
!
arca 2013 dalje
Na voljo od m
Prikljuœek temperaturnega
tipala T1
Temperaturno
tipalo T2
Za merjenje pregrevanja
Za merjenje podhlajanja
Prikljuœek vakuumske sonde
Zelena in rdeœa LEDica
Za natanœne meritve ravni podtlaka
neposredno na hladilnem krogotoku
Optiœni signal na ustreznem
vakuumskem nivoju ali
pušœanju sistema in opozorila
pri nadtlaku
Tlaœni senzorji
"Made in Germany"
Natanœno merjenje
–1do 60 barov
Prikljuœek Red Box
Za snemanje podatkov do 96 ur
in neodvisno odœitavanje
podatkov na raœunalniku
T prikljuœek s Schrader
ventilom ¼ "SAE
3-smerna funkcija: evakuacija
in polnjenje brez menjave cevi
Temperaturna sponka za
premere cevi do 32 mm
Zunanja Pirani vakuum sonda
za natanœno merjenje
vakuuma
Y prikljuœki ¼ "SAE
Prikljuœek in slepi œep
v enem. Enostaven transport
cevi, ko ni v uporabi
Seti (No. 1000000569/1000000570), vkljuœujejo: ROCOOL 600, 1 oz. 2 temperaturni
sponki
Set (št. 1000000572) vkljuœuje: ROCOOL 600, 2 temperaturna sponki, Red Box in Data
Viewer programsko opremo.
Set z 1 temperaturno sponko (v blistru) *
No. 1000000569
Set z 2 temperaturnima sponkama (v kovœku) *
No. 1000000570
289,90
90
E 359,
00
E 519,
E
Set z 2 temperaturnima spon., Red Box, Data Viewer (v kovœku)*
No. 1000000572
Red Box, Data Viewer Software, povezovalni kabel*
No. 1000000539
Temperaturna sponka*
No. 1000000540
Vakuumska sonda*
No. 1000000541
* Na voljo od marca 2013
2
179,98
98
E 44,
98
E 169,
E
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:29 Page 3
Rezanje
Rezanje plastike / MSR
ROCUT®
Škarje za cevi iz plastike do Ø 75 mm
Za rezanje PP-, PE-, PEX-, PB- in PVDF-cevi do Ø 75 mm
n
n
n
n
Natanœen prenos sile in prisilno voden pomik rezanja.
Avtomatiœno, nadzorovano odpiranje rezila s pritiskom na gumb
Zanesljiva opora z gumiranim roœajem!
EA
L ZU
M
ID
n
n
Manjša potrebna sila za rezanje
Natanœen rez pod pravim kotom.
Natanœen toœkovni rez brez deformacij
von PVC-Rohr
ROCUT® TC 42 Professional
No. 52000
ROCUT® TC 50 Professional
No. 52010
ROCUT® TC 42
do Ø 42 mm
No. 52000
ROCUT® TC 63
do Ø 63 mm
No. 52030
ROCUT® TC 50
do Ø 50 mm
No. 52010
ROCUT® TC 75
do Ø 75 mm
No. 52015
E
56,98
E
68,95
46,98
98
E 54,
E
ROCUT® TC 63 Professional
No. 52030
ROCUT® TC 75 Professional
No. 52015
E
124,98
E
179,98
TUBE CUTTER 67 / 125 PL Automatik
PLASTICUT PVC
Teleskopski–cevni rezalnik z ragljo Ø 6–125 mm
Za hitro, œisto in pravokotno rezanje
PVC-cevi
n
n
Za PE-, PP-, PEX-, PB- in PVDF-cevi ter odtoœne cevi
Al ogrodje iz enega kosa zagotavlja stabilnost
n
n
HN
N
S
C
EID
E
109,98
98
E 149,
E
Zelo hitro po 1–2 obratih
je cev odrezana
Majhna teža, idealen
za v delovno torbo
Brez deformacij
cevi!
No. 70032
TUBE CUTTER 67 PL
No. 70031
TUBE CUTTER 125 PL
No. 70032
PLASTICUT PVC, Ø 32 mm
No. 59035
E
20,98
99,98
PLASTICUT PVC, Ø 40 mm
No. 59042
E
20,98
159,98
PLASTICUT PVC, Ø 50 mm
No. 59050
E
20,98
E
E
3
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 4
Rezanje
Rezanje kovine roœno
INOX TUBE CUTTER
TUBE CUTTER 35
INOX TUBE CUTTER 35 PRO
Teleskopski-cevni rezalnik z ragljo za
natanœno rezanje nerjavnih cevi
Ø 10–54 mm
n
n
Zanesljiv cevni rezalnik za natanœno
rezanje cevi iz bakra, medenine, aluminija,
tankostenske jeklene cevi in cevi iz nerjaveœega
jekla Ø 6–35 mm
Hitra nastavitev s pomoœjo raglje – teleskopsko vodenje
z avtomatiœnim vzmetnim povratnim hodom
Rezalno kolo tudi krogliœno
uležajeno.
Vkjuœno z 2-ma rezalnima
kolescema!
12-krat krogliœno vležajeno!
No. 70027
INOX TUBE CUTTER
No. 70340
E
129,90
Nadomestno rezalno kolesce
No. 70341
E
99,98
TUBE CUTTER 35 DURAMAG®
No. 70027
E
39,98
E
32,98
E
31,98
INOX TUBE CUTTER 35 PRO
No. 70055
E
83,98
E
39,98
Avtomatiœni-cevni rezalnik
MINICUT I PRO / II PRO
Teleskopski cevni rezalnik Ø 6–67 mm
Cevni rezalnik za baker Ø 3–22 mm
n
n
n
n
Za bakrene-, medeninaste-, aluminijaste- in tankostenske
jeklene cevi ter za plastiœne oplašœene cevi
Izvlaœljivo notranje strgalo in rezervno rezalno kolesce v držalu
Ogrodje iz enega kosa.
n
Za bakrene-, medeninaste-, aluminijaste- in tankostenske
jeklene cevi
Priroœna konstrukcija z zelo majhnim delovnim radijem 38 mm
pri I PRO ali 42 mm pri II PRO omogoœa delo na težko dostopnih
mestih
No. 70401
Avtomatiœni-cevni rezalnik vel. 1
No. 70030
E
99,98
No. 70402
MINICUT I PRO, Ø 3–16 mm
No. 70401
E
14,98
MINICUT II PRO, Ø 6–22 mm
No. 70402
E
15,98
SUPER 2"
TUBE CUTTER 30 PRO
Cevni rezalnik za jeklene cevi Ø 10–60 mm
Cevni rezalnik Ø 3–30 mm
n
n
n
Široki valjœki za zanesljivo vodenje
rezalnega kolesca po cevi
SUPER 2"
No. 70045
4
n
Enostavna regulacija pritiska za optimalen
prenos moœi
n
E
109,98
Za bakrene-, medeninaste-, aluminijaste- in tankostenske
jeklene cevi
Dva oporna valjœka z zarezo za rez v bližini robljenja
Zložljivo notranje strgalo in rezervno rezalno kolesce v držalu
TUBE CUTTER 30 PRO
No. 71019
E
20,98
E
17,98
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 5
Rezanje
Raziglevanje / žage elektriœne
Univerzalno notranje- zunanje strgalo
in adapterja za strgala I / II
Brez truda in hitro strganje bakrenih-, jeklenih cevi
in cevi iz plemenitega jekla Ø 6–54 mm. Adapter
za uporabo notranjega- in zunanjega strgala
z akumulatorskim vijaœnikom ali vrtalnim strojem
n
n
n
n
n
No. 1500000237
Z brušenimi rezili iz kaljenega specialnega jekla,
delo brez preskakovanja
Velik prihranek œasa
Natanœno, strganje brez grebenov brez napora
v povezavi z adapterjem
Najboljši rezultati strganja pri nižjih obratih
Adapter je primeren tudi za strgala drugih ponudnikov.
No. 1500000236
Vpenjalo za pogon
Za strganje
z akumulatorskim
vijaœnikom ali
vrtalnim strojem.
No. 11044
Notranje- & zunanje strgalo, Ø 6–35 mm
No. 1500000237
E
44,98
Adapter strgala I za No. 1500000237
No. 11044
No. 11045
E
34,98
Notranje- & zunanje strgalo, Ø 10–54 mm
No. 1500000236
E
47,98
Adapter strgala II za No. 1500000236
No. 11045
Universal ROTIGER VARIO Electronic
Palœno kolesce za regulacijo
Univerzalna elektriœna žaga
Enostavna regulacija vrtljajev
za razliœno rabo
Univerzalna elektriœna žaga za instalaterje v sanitarni- in ogrevalni
tehniki pri montaži – ali popravilih. Poravnalno rezanje na ozkih
mestih in v jaških. Uporabna tudi pri delu nad glavo.
n
n
n
E
49,98
E
59,98
Boljša zašœita
pred vlago
Set (No. 50301) vsebuje: Universal ROTIGER VARIO Electronic, 5 x HSS Bi-metalni
žagini listi (No. 865786).
E
65,98
Dvojna izolacija
POWER FEED SYSTEM za enakomerno rezalno hitrost (tako
v prostem teku kot pod bremenom), manjša obraba žaginih
listov in daljša življenjska doba motorja
Idealna za prostoroœno rezanje lesa (tudi z žeblji), palet, jekla,
nerjavnega jekla, litine in jeklene ploœevine
Z brezstopenjsko regulacijo obratov so podani odliœni pogoji
za uporabo pri vseh materialih
Universal ROTIGER VARIO Electronic (1.600 W)
90
No. 50301
E 339,
E
Oglene šœetke
299,90
Enostavna menjava
z zunanjim privijanjem
*à 5 kos v plastiœnem ovitku (minimalna koliœina)
Rezani
materiali
material
L x B x debelina
mm
št.z
HSS Bi-Metal
100 x 20 x 0,9
24
L
HSS Bi-Metal
150 x 20 x 0,9
24
L
*
No.
Cena A
S 522 AF
1 (5)
865783
21,98
S 922 AF
1 (5)
865784
24,98
Priporoœilo
HSS Bi-Metal
150 x 20 x 0,9
18
L
S 922 EF
1 (5)
865785
18,98
HSS Bi-Metal
150 x 20 x 0,9
14
L
S 922 BF
1 (5)
865786
18,98
HSS Bi-Metal
200 x 20 x 0,9
18
L
S 1022 EF
1 (5)
65787
28,98
HSS Bi-Metal
200 x 20 x 0,9
14
L
S 1022 BF
1 (5)
865788
25,98
HSS Bi-Metal
300 x 20 x 0,9
10–14
L
S 1222 VF
1 (5)
865789
28,98
HSS Bi-Metal
150 x 20 x 1,25
6
L
S 611 DF
1 (5)
865781
19,98
HSS Bi-Metal
300 x 20 x 1,25
6
L
S 1411 DF
1 (5)
865782
32,98
Guss
HSS Bi-Metal
150 x 22 x 1,6
8–10
L
S 920 CF
1 (5)
865790
39,98
Guss
HSS Bi-Metal
200 x 22 x 1,6
8–10
L
S 1120 CF
1 (5)
865791
49,98
Guss
HSS posut
225 x 20 x 1,5
30 Zrn
L
S 1130 RF
1 (5)
865793
59,98
5
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 6
RODIA® Diamantno-kronsko vrtanje & rezanje
Prostoroœno vrtanje / vrtalne krone
High Speed Plus naravni kamen
RODIADRILL Ceramic Set
Ø 67
Prostoroœen vrtalnik za mokro vrtanje
Ø 6–67 mm
n
n
n
n
Za trde materiale kot so: plošœice, naravni kamen,
beton, steklo in keramika
Delo brez naprezanja, zaradi majhne teže
Vrta tudi skozi kombinacijo materialov (kot npr. plošœice + zid) brez da
bi poškodovali material oz. površino, brez nadležne manjave orodja
„Aqua-Stop-tipka“ za regulacijo koliœine
Lotane diamantne-vrtalne krone za mokro vrtanje
za Ø 6–67 mm in ekstremno trde materiale
n
n
Izredno enostavno rezanje, zelo dolga
življenjska doba zaradi visokih segmentov
Kompaktne z vsemi ROTHENBERGER
pogonskimi stroji
Primerne za RODADRILL® Ceramic /
Ceramic ECO in 1400 / 1800 DWS!
6 mm 8 mm 10 mm
No.
Vkljuœno!
7-delni Set (No. FF40150) vsebuje: vrtalni motor RODIADRILL Ceramic, je 1 vrtalna
krona High Speed Plus Ø 6–8–10 mm (No. FF44806, FF44808, FF44810) viliœasta kljuœa
SW 24 in 27 (No. FF70024, FF70027), transportni kovœek (No. FF60150)
RODIADRILL Ceramic Set
No. FF40150
E
1.449,00 E
1.099,00
Space Welding / PRISMACUT
n
n
n
n
Življenjska doba je daljša do 20% glede
na lotane vrtalne krone ali krone varjene z laserjem.
Optimalna izraba celotnega diamantnega segmenta
brez izgube zaradi nevtralne cone.
Do 15% višja hitrost rezanja pri jeklenih armaturah.
Odliœno pozicioniranje segmentov nudi optimalen
natanœen prosti rez.
Cena A
69,98
76,98
83,98
86,98
94,98
94,98
99,98
115,98
119,98
129,98
139,98
149,98
157,98
159,98
169,98
179,98
189,98
209,90
219,90
Space Welding mokre- in suhe vrtalne
krone za Ø 62–300 mm
n
n
n
PRISMACUT vrtalne leœaste
izbokline in Space Welding
postopek (2 varilni toœki)
Koristna dolžina
DX-High Speed Plus
Univerzalne vrtalne krone
n
Space Welding /
PRISMACUT
Izvedba
FF44806 Ø 6 mm (R 1/2")
90 mm
FF44808 Ø 8 mm (R 1/2")
"
FF44810 Ø 10 mm (R 1/2")
"
FF44812 Ø 12 mm (R 1/2")
"
FF44814 Ø 14 mm (R 1/2")
"
FF44815 Ø 15 mm (R 1/2")
135 mm
FF44816 Ø 16 mm (R 1/2")
"
FF44820 Ø 20 mm (R 1/2")
"
FF44822 Ø 22 mm (R 1/2")
"
FF44825 Ø 25 mm (R 1/2")
"
FF44830 Ø 30 mm (R 1/2")
"
FF44835 Ø 35 mm (R 1/2")
"
FF44840 Ø 40 mm (R 1/2")
"
FF44845 Ø 45 mm (R 1/2")
"
FF44850 Ø 50 mm (R 1/2")
"
FF44855 Ø 55 mm (R 1/2")
"
FF44860 Ø 60 mm (R 1/2")
"
FF44865 Ø 65 mm (R 1/2")
"
FF44867 Ø 67 mm (R 1/2")
"
Po ponudbi dobavljiva uporabna dolžina do Ø 300 mm
Izredno enostavno rezanje, zanesljiv
rez v prostoroœnem obratovanju
Hitrejši vrtalni koraki, ekstremna
življenjska doba
Kompaktne z vsemi ostalimi
ROTHENBERGER pogonskimi stroji
Eksakten krožni tek, zmanjšuje obrabo
Primerne za RODADRILL® 1400 / 1800 DWS*,
1800 DRY, 2400 PD-E*, 3000 PD*!
* Pri uporabi suhih vrtalnih kron priporoœamo opcijsko sesalni rotor.
Prosti rez
vrtalne krone
No.
Vstop hladilnega sredstva
Vrtalno jedro
9,0 mm visoki diamantni
segment
6
PRISMACUT –
Pomoœ pri vrtanju
Izvedba
Koristna dolžina
FF44660 Ø 62 mm (R 1/2")
300 mm
FF44680 Ø 82 mm (R 1/2")
"
FF44700 Ø 102 mm (R 1/2")
"
FF44730 Ø 132 mm (R 1/2")
"
FF44060 Ø 62 mm (R 1.1/4")
430 mm
FF44080 Ø 82 mm (R 1.1/4")
"
FF44100 Ø 102 mm (R 1.1/4")
"
FF44130 Ø 132 mm (R 1.1/4")
"
FF44150 Ø 152 mm (R 1.1/4")
"
FF44180 Ø 182 mm (R 1.1/4")
"
FF44200 Ø 200 mm (R 1.1/4")
"
FF44250 Ø 250 mm (R 1.1/4")
"
FF44300 Ø 300 mm (R 1.1/4")
"
Ostale vrtalne krone v glavnem katalogu
Cena A
99,98
129,98
169,98
199,98
119,98
139,98
169,98
199,98
269,90
329,90
379,90
469,00
599,00
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 7
RODIA® Diamantno-kronsko vrtanje
Prostoroœno- & stacionarno vrtanje
RODIACUT® 170 PRO C / 170 PRO D
LETA
GARANCIJE
Vrtalni sistem s kombinirano – ali sidrno plošœo,
za Ø 10–202 mm
n
n
n
n
Podajalna enota univerzalno uporabna, tudi za
RODIACUT® 270 PRO in 400 PRO zaradi 4-delnih kotalnih vodil
Nastavitev kota vrtanja od –15° do 45°, nastavljanje
s korakom 2,5°
Hiter prikaz sredine bodoœe izvrtine (le pri kombinirani plošœi).
Prostoroœno vrtanje v opeœnate stene od Ø 10–202 mm
82 mm
102 mm
Ø 202
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Drsna vodila
RODIACUT® PRO
uporabljena na vrtalnih
stojalih in stebrih
Natanœno delo z neznatnimi
vibracijami fleksibilno
rokovanje/ modularni koncept
132 mm
RODIACUT® 170 PRO D
vkljuœno 3 vrtalne krone
No. 19076
Vkljuœno!
Set vsebuje (No. FF34170/ FF34171): vrtalno stojalo RODIACUT® 170 PRO C ali170 PRO D,
vrtalni motor RODIADRILL 1800 DWS, reducirni obroœ 56 mm (No. F85152), zevasta kljuœa
SW 19/24/36/41, inbus kljuœ 6 mm, prikljuœek cevi za vodo (No. FF35302), set za beton –
komplet (No. FF35120), bakreni obroœ 1.1/4" (No. FF35190), Navodilo za uporabo RODIADRILL 1800 DWS (No. 90704), navodilo za uporabo RODIACUT® 170–270 (No. 90726),
vreœka za orodje (No. FF70001)
RODIACUT® 170 PRO D
No. FF34170
E
2.049,00
RODIACUT® 170 PRO D, vklj. 3 vrtalne krone
00
No. 19076
E 2.799,
RODIACUT® 170 PRO C
No. FF34171
E
2.299,00
RODIACUT® 170 PRO C, vklj. 3 vrtalne krone
00
No. 19073
E 2.949,
n
n
Hitrejši in lažji
transport na gradbišœu
(serijsko pri
kombinirani plošœi)
1.799,00
00
E 2.099,
00
E 1.899,
00
E 2.299,
Vrtalni sistem s kombinirano – ali sidrno
plošœo za Ø 10–202 mm
n
Transportni kolesi
iz gume
E
RODIACUT® 130 PRO
n
4 aplikacije
z enim strojem!
RODIACUT® 170 PRO C
vkljuœno 3 vrtalne krone
No. 19073
Ø 202
RODIACUT® 270 PRO C /
270 PRO D
Ø 272
Vrtalni sistem s kombinirano – ali
siderno plošœo, za Ø 32–272 mm
Vrtanje z neznatnimi vibracijami omogoœajo
4-delna kotalna vodila
Nerjaven – roœaj zamenljiv brez orodja
Libela za hitro in natanœno
naravnavanje
Transportni roœaj
n
n
n
Podajalna enota univerzalno
uporabna, tudi pri RODIACUT® 130,
170 PRO in 400 PRO
Nastavitev kota vrtanja –15° do 45°,
nastavljiv v korakih po 2,5°
Kazalo središœa izvrtine (270 PRO C)
za hitrejše naravnavanje
Sidrna plošœa: Ekstremno
majhne dimenzije, za zelo
ozke prostorske pogoje
Nastavitev kota vrtanja:
nastavljivo –15° do 45°
v korakih po 2,5°
Sistem vsebuje(1000000089): vrtalni steber RODIACUT® 130 PRO , vrtalni motor RODIADRILL 1800 DWS, reducirni obroœ 56 mm (No. F85152), zevasta kljuœa SW 19/24/36/41,
prikljuœek cevi za vodo (No. FF35302), set za beton – komplet (No. FF35120), bakreni obroœ
1.1/4" (No. FF35190), navodilo za uporabo RODIADRILL 1800 DWS (No. 90704), navodilo
za uporabo RODIACUT® 130 PRO (No. 1300000155), vreœka za orodjel (No. FF70001)
Set vsebuje: (No. FF34270 / FF34271): vrtalno stojalo RODIACUT® 270 PRO C ali 270 PRO D, vrtalni motor
RODIADRILL 2400 PD-E, zevasta kljuœa SW19/24, 36/41, prikljuœek cevi za vodo (No. FF35302), set za beton
–komplet (No. FF35120), bakreni obroœ 1.1/4" (No. FF35190), navodilo za uporabo RODIADRILL 2400 PD-E
(No. 90705), navodilo za uporabo RODIACUT® 170–270 (No. 90726), vreœka za orodje (No. FF70001)
Set z RODIADRILL 1800 DWS
No. 1000000089
E
1.849,00 E
1.599,00
RODIACUT® 270 PRO D komplet
No. FF34270
E
2.949,00 E
2.499,00
Set z RODIADRILL 1400 DWS
No. 1000000092
E
1.649,00 E
1.399,00
RODIACUT® 270 PRO C komplet
No. FF34271
E
3.199,00 E
2.899,00
1)
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
7
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 8
Krivljenje
Elektriœno/ roœno
ROBEND® 3000 Seti
LETA
GARANCIJE
Prenosen, robusten elektriœni-krivilnik za hladno
krivljenje do 180°, Ø 12–28 mm
n
n
n
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
n
Hitra amortizacija zaradi prihranka spojnih mest,
materiala za lotanje in energije
Univerzalno uporaben: prekrivljanje, nasprotno krivljenje,
etažno krivljenje in prikljuœno krivljenje je možno
v vseh ravninah.
Oblikovno in tlaœno stabilen, krivilni segmenti
so iz kvalitetnega kovanega aluminija
n
n
Kvalitetno, natanœno in enostavno upravljanje
Krivljenje brez deformacij in gub zaradi veœje
gladkosti drsne površine
Zmogljiv 1.010 W motor
Specialen ROLUB-drsnik
Krivljenje brez deformacij in gub
zaradi veœje gladkosti
Nastavljanje kota krivljenja
brez orodja
Hitro in natanœno krivljenje
Samodejen izklop ob
doseženem prednastavljenem
kotu krivljenja
Mogoœe hitro serijsko delo
Set vsebuje: Osnovni stroj 230 V (No. 025740X), krivilne segmente in drsnike za konkretne premere cevi, os za drsnik (No. 25743), vpenjalni del za trinožno podnožje
(No. 25748) v osnovnem stroju (trinožnik opcijsko) plastiœni kovœek (No. 25745)
Sl. ROBEND® 3000 Set
Set, Ø 12–15–18–22 mm
No. 025700X
Set, Ø 15–18–22 mm
No. 025750X
E
1.399,00
E
1.399,00
Brezplaœno s setom! Sedaj s stojalom – vrednost E 119,95
1.249,00
00
E 1.199,
E
1.499,00
00
E 1.299,
Set, Ø 12–15–18–22–28 mm
No. 025703X
Set, Ø 15–18–22–28 mm
No. 025705X
E
E
1.499,00
TUBE BENDER / TUBE BENDER MAXI Sets
ROBEND® H+W PLUS Sets
Enoroœni-krivilnik za natanœno krivljenje do 90°,
Ø 5–26 mm
Krivilnik za natanœno hladno krivljenje do180°,
Ø 8–22 mm
n
n
n
n
Natanœno krivljenje tudi v težkih položajih
Izdelava nad nami-, nasproti-, etažno- in zakljuœno krivljenje
je možno v vseh ravninah
Enostavna in hitra menjava krivilnih segmentov
n
n
n
Natanœno krivljenje na položeni cevi
Oblikovno- in tlaœno stabilen
Prostoroœno krivljenje z dodatno roœico
do premera 18 mm / 5/8"
Odpadejo stroški za krivilne loke, nabavo in skladišœenje
ROLUB-Antiblock-System
Prihranek moœi zaradi višje
gladkosti in optimalne
porazdelitve spreja
za krivljenje
Sl. TUBE BENDER Set
TUBE BENDER Set, Ø 5–6–8–10 mm
No. 24131
TUBE BENDER Set, Ø 6–8–10–12 mm
No. 24132
Sl. TUBE BENDER MAXI Set
E
229,90
E
209,90
E
239,90
E
219,90
Sl. ROBEND® H+W PLUS set
TUBE BENDER Set, Ø 8–10–12 mm
No. 24133
E
TUBE BENDER MAXI Set, Ø 12–15–18–22 mm
No. 023020X
E
TUBE BENDER MAXI Set, Ø 14–16–18–20–25 mm
No. 023090X
TUBE BENDER MAXI Set, Ø 14–16–18–20–26 mm
No. 023091X
90
90
229,
E
209,
239,98
E
199,98
Set vsebuje: 2 Roœici za krivljenje v primežu, sprej za krivljenje (No. 25120), krivilniki
ustrezni konkretni dimenziji cevi, kovœek za maksimalno 4 krivilne segmente.
E
249,90
E
199,98
Set, Ø 12–15–18–22 mm
No. 24500
E
649,90
E
599,00
E
249,00
E
199,98
Set, Ø 15–18–22 mm
No. 24505
E
599,00
E
549,00
1)
8
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 9
Spajanje
Razširjanje- roœno
ROCAM® EXPANDER Power Torque
Sets
Made in Germany
Veœ kot 40 let Know-how-a, od pionirja
razširitvene tehnike do enega vodilnih
proizvajalcev orodja za razširjanje!
Za razširjanje in kalibriranje cevi- mehkih in poltrdih
cevi Ø 8–42 mm (5/16–1.3/4") ter za izdelavo reducirk
n
n
n
n
n
n
Stroški za fitinge in skladišœenje odpadejo
Mera razširitve in kapilarna reža
nastavljiva s KSO-vijakom
Predelava cevnega kosa v objemko
Do 50% prihranka stroškov dela,
lotnega materiala, mest lotanja in energije v nasprotju s
fiting spojem
Zanesljiva cevna povezava po DVGW
Robusten, lahek in z zanemarljivo obrabo
Natanœna nastavitev kapilarne reže
Daljša vzvodna roœica
Manjši napor
Ergonomiœna roœaja
Brez zdrsavanja,
brez vklešœenja
Ekstra dolgi segmenti
Zanesljiva cevna povezava
po DVGW
Zelo trdno, kovano
ogrodje iz alumunija
Majhna teža,
optimalno rokovanje
Seti vsebujejo: Expander klešœe ROCAM® EXPANDER Power Torque (No. 12000), Expander glave cevno –notranje in zunanje strgalo (No. 11006), ploœevinast kovœek (No. 24022)
Set, Ø 12–15–18–22–28 mm
No. 12303
E
499,90
Set, Ø 10–12–16–18–22 mm
No. 12304
E
499,90
449,90
90
E 449,
E
Set, Ø 10–12–16–22–28 mm
No. 12305
Razširitev konca cevi
Za izdelavo preciznih objemk v skladu s predpisi
Ø 8–42 mm po DVGW in po predpisih
Gas de France
n
n
469,90
90
E 479,
E
499,90
Set, Ø 12–16–18–22–28 mm
No. 12322
Standardne ekspander glave
n
E
Reduciranje
Imenska mera
Primerno tudi za razliœne
premere
A
Globina objemke v mm
Do 50% prihranka stroškov dela, lotnega materiala,
lotnih mest in energije glede na spoje s fitingi
Globina objemke ustreza pogojem DVGW
Prisilno vodenje jamœi odliœno centriranje
in enakomerno kapilarno režo
Primerno tudi za obiœajne razširitvene
klešœe drugih proizvajalcev!
Specialno kaljeni segmenti
Stopnjevanje na koncu segmenta
Robustni z dolgo življenjsko dobo
Omogoœa dodatno kalibriranje neokroglih
cevi in fitingov
Šest zakovic in vodilni element
Ekstra dolgi segmenti
Prisilno vodenje jamœi odliœno centriranje
in enakomerno kapilarno režo
Globina objemke ustreza pogojem
DVGW-ja
No.
mm
Debelina stene max . mm
Cu
Al
Fe
Inox
A mm
Cena A
11008
11010
11012
11014
11015
11016
11018
11020
8
10
12
14
15
16
18
20
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,0
10,0
12,6
12,6
15,5
15,5
17,5
17,5
99,98
99,98
99,98
99,98
99,98
99,98
99,98
99,98
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Debelina stene max . mm
Al
Fe
Inox
No.
mm
Cu
11022
11028
11032
11035
11038
11040
11042
22
28
32
35
38
40
42
1,2
1,5
1,5
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
–
–
–
–
–
1,5
1,5
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
A mm
Cena A
20,5
18,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
99,98
129,98
129,98
129,98
139,98
139,98
139,98
9
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 10
Spajanje
Stroji za stiskanje Standard
ROMAX® 3000 Set
LETA
GARANCIJE
Elektrohidravliœni stroj za stiskanje z akumulatorskim
in omrežnim napajanjem za zatiskanje fitingov ne
glede na sistem do Ø 110 mm* z 32–34 kN
n
n
n
Hitro
Postopek zatiskanja traja le približno 5 sekund. Bat se po
zakljuœenem stisku samodejno vrne v izhodišœni položaj
Zanesljivo
CFT® (Constant Force-Technologie) zagotavlja potrebno
moœ stiskanja. Samodejen prisilni tek skrbi zato, da se bat
šele po doseženi potrebni zatisni sili vrne v izhodišœni položaj.
ROTHENBERGER
tehnika stiskanja –
z dogovorom o
prevzemu jamstva
z osrednjim združenjem
Sanitär Heitzung, Klima
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Varnostni
zaklep
brez nakljuœnega
odpiranja, potreben
zasuk za 180°
Lahko
Ekstremno majhna teža, ter uravnotežena
razporeditev teže skrbita za delo brez truda,
tudi pri stalni uporabi.
Made in Germany
Zmogljiv motor
270° rtljivo
vpenjalo œeljusti
Hitrejše zatiskanje
v ca. 5 sek.
Za lažje delo
na ozkih mestih
Tehniœni podatki:
Dimenzije:
Teža:
Moœ bata/-gib:
Tokovno napajanje:
445 x 125 x 75 mm
ca. 3,6 kg (brez zatisne œeljusti)
32 kN / 40 mm
Li-Ionski akumulator 18 V / 3 Ah
Stikalni omrežni del: 230 V / 50–60 Hz
Temperatura uporabe: –10° C do 60° C
Zatiskovanje:
do 160-krat pri 28 mm – nerjavno jeklo
do 90-krat pri 54 mm – nerjavno jeklo
Set Basic (No. 15800) vsebuje: ROMAX® 3000, 1 x 18 V / 3,0 Ah Li-Ion akumulator
(No. 15810), hitri polnilnik (No. 15811), plastiœni kovœek (No. 15816), brez zatisnih œeljusti
ROMAX® 3000 Set Basic
No. 15800
E
1.099,00
ROMAX® 3000 18 V / 3,0 Ah Li-Ionski akumulator
00
No. 15810
E 1.299,
ROMAX® 3000 omreæni adapter 230 V
No. 15812
E
1.399,00
899,00
00
E 1.099,
00
E 1.199,
ROMAX® AC ECO Set
LETA
GARANCIJE
Elektrohidravliœni stroj za stiskanje z omrežnim
napajanjem za zatiskanje fitingov ne glede
na sistem do Ø 110 mm z 32–34 kN
n
n
n
n
n
n
E
ROTHENBERGER
tehnika stiskanja –
z dogovorom o
prevzemu jamstva
z osrednjim združenjem
Sanitär Heitzung, Klima
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Varnostni Zaklep
Ergonomiœen zaradi gumiranega roœaj
brez nakljuœnega odpiranja,
in izravnane porazdelitve teže
potreben zasuk za 180°
Prisilni potek s kmiljeno moœjo
®
CFT -Technology (Constant Force-Technologie)
za konstantno aksialno potisno moœ 32 kN
Varnostno varovalo
Stikalo za izklop v sili
5 m dolžina kabla
270° vrtljivo vpenjalo œeljusti
Stikalo za izklop v sili
Za lažje delo na ozkih mestih
Takojšnja prekinitev
pomika
Made in Germany
Uravnotežena
porazdelitev teže
Tehniœni podatki:
Dimenzije:
Teža:
415 x 180 x 80 mm
ca. 4,5 kg
(brez zatisne œeljusti)
Moœ bata /-gib:
32 kN / 40 mm
Tokovno napajanje: 230 V / 50–60 Hz
Ergonomiœno delo
Set Basic (No. 15705) vsebuje: ROMAX® AC ECO (230 Volt), plastiœni kovœek (No. F81664)
brez zatisnih œeljusti
ROMAX® AC ECO Set Basic I
No. 15705
1)
10
Sl. ROMAX® AC ECO Set z zatisnimi œeljustmi
E
959,00
E
799,00
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 11
Spajanje
Zatisne œeljusti & zatisne zanke Standard
Zatisne œeljusti Standard
ROTHENBERGER
tehnika stiskanja –
z dogovorom o
prevzemu jamstva
z osrednjim združenjem
Sanitär Heitzung, Klima
Made in Germany
Za ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO,
ROMAX® AC ECO
ROTHENBERGER zatisne œeljusti v preizkušeni
kvaliteti materiala in izdelave za sistemsko
konformno zatiskanje fitingov do Ø 50 mm
(plastiœne sisteme) oz.do 54 mm (kovina)
Natanœno izdelana oblika
3-valjœna sinhrona mehanika
Skoznik
n
n
n
n
n
Za optimalno in zanesljivo
zatiskanje
Velika natanœnost pri stiskanju
Sinhroni tek œeljustnega vzvoda
n
Velika stabilnost in trpežnost
n
Odpiranje œeljusti z enim prstom
Brez potencialnih mest loma/
brez navoja
Obœutno zmajšanje nevarnosti loma
Višja varnost za telo in življenje
Specialen postopek kaljenja
Dolgotrajna korozijska zašœita
Visoka elastiœnost in raztezna trdnost
Posebej primerna za težke pogoje
na gradbišœu
Numeriranje sarže
in posamiœna kontrola
Optimirana vtekalna oblika
n
Varovalka visokega standarda kvalitete
za material in zatisno obliko
n
Zatisne œeljusti M, SV, do Ø 35 mm
E
129,98
E
Manjša obraba
99,98
Dvo-zglobna-tehnika
Zatisne zanke Standard
Olajša namestitev tudi
v utesnjenih situacijah
in nad glavo
Za ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO,
ROMAX® AC ECO
Primerne so za stroje za zatiskanje s konstantno aksialno potisno
silo od 32–34 kN in z ustreznim kompatibilnim vpetjem zatisnih
œeljusti. Za sistemsko konformno zatiskanje fitigov od Ø 42 mm
do Ø 54 mm (Metal) oz. od Ø 40 mm do Ø 110 mm (Multilayer)
Natanœno vodena
kontura
Za optimalno in
zanesljivo zatiskanje
Made in Germany
Namestitev zatisne zanke
Prilagojen pretok moœi
Majhna teža
Hranjejne delovne moœi
tudi v daljšem œasu
Prijem
Prij
i em za
ij
zatisne zanke
s pomoœjo vmesne œeljusti
Sl. Zatisna zanka M54
Dolgotrajna korozijska zašœita
Posebej primerna za težke pogoje
na gradbišœu
Specialen postopek kaljenja
Seti vsebujejo: Zatisne zanke v skladu s tabelo (glavni katalog), vmesna œeljust ZBS1
(No. 1000000104), plastiœni kovœek (No. 1500000211)
Set ZBS1 / SV Ø 42–54 mm
No. 1000000107
Set ZBS1 / M Ø 42–54 mm
No. 1000000110
Set ZBS1 / TH Ø 40–50 mm
No. 1000000116
1.499,00
00
E 1.529,
00
E 1.299,
E
Visoka prožnost in raztezna
trdnost
Iz kovanega, visoko
obremenljivega specialnega jekla
Primerne za vse stroje za
zatiskanje s konstantno aksialno
potisno moœjo od 32–34 kN
in ustrezno kompatibilnim
vpetjem zatisnih œeljusti
Sl. Vmesna œeljust ZBS1
11
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 13:20 Page 12
Spajanje
Stroji za stiskanje Compact
ROMAX® Compact Set
LETA
GARANCIJE
Elektro hidravliœni stroj za stiskanje z akumulatorskim
in omrežnim delovanjem za zatiskanje fitingov
do Ø 40 mm (plastika/Multilayer) oz. do Ø 28 mm
(kovina) z 19 kN
n
n
n
n
n
n
ROTHENBERGER
tehnika stiskanja –
z dogovorom o
prevzemu jamstva
z osrednjim združenjem
Sanitär Heitzung, Klima
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Zelo lahek: le 2,6 kg
Varnostni zaklep
Ergonomiœen, kar zagotavljata gumiran roœaj
in izravnana porazdelitev teže
Funkcija delovne mize
Prisilni potek s kmiljeno moœjo
Elektriœno krmiljenje s števcem za vzdrževanje
in prepoznavanjem praznega akumulatorja
CFT®-Technologija (Constant Force-Technologiy)
s konstantno aksialno potisno moœjo19 kN
Brez nenamernega odpiranja,
potrebno sukanje za 180°
270° vrtljivo
vpenjalo œeljusti
Made in Germany
Za lažje delo
na ozkih mestih
Tehniœni podatki:
Moœan motor
Paliœna oblika
Dimenzije:
Teža:
Hitro stiskanje
v ca. 6 sek.
Konstrukcija omogoœa delo
v instalacijskih jaških in
pri zidnih konstrukcijah
400 x 70 x 90 mm
ca. 2,6 kg
(brez zatisne œeljusti)
Moœ bata/-gib:
19 kN / 30 mm
Tokovno napajanje: Li-Ionski akumulator 14,4 V / 2,6 Ah
Stikalni omrežni del 230 V / 50–60 Hz
Temperatura uporabe: -10° C do 60° C
Ševilo stiskov:
do 140 pri 28 mm nerjavnem jeklu
Set Basic I (No. 15020) vsebuje: ROMAX® Compact stroj za stiskanje, 1x 14,4 V / 2,6 Ah
Li-Ion akumulator (No. 15418), hitri polnilnik (No. 15017), plastiœni kovœek (No. 015016L)
ROMAX® Compact Set Basic I
No. 15020
E
1.199,00
E
Zatisne œeljusti Compact
899,00
ROTHENBERGER
tehnika stiskanja –
z dogovorom o
prevzemu jamstva
z osrednjim združenjem
Sanitär Heitzung, Klima
Za ROMAX® Compact
ROTHENBERGER zatisne œeljusti v preizkušeni kvaliteti materiala
in izdelave za sistemsko konformno zatiskanje fitingov
do Ø 40 mm (plastika /Multilayer) oz.do 28 mm (kovina)
Nataœno izdelana oblika
Za optimalno in zanesljivo
stiskanje
Made in Germany
3-valjœna sinhrona mehanika
Skoznik
n
n
n
n
n
Velika natanœnost pri stiskanju
Sinhroni tek œeljusnega vzvoda
n
Velika stabilnost in trpežnost
n
Odpiranje œeljusti z enim prstom
Brez potencialnih mest loma/
brez navoja
Obœutno zmajšanje nevarnosti loma
Višja varnost za telo in življenje
Specialen postopek kaljenja
Dolgotrajna korozijska zašœita
Visoka elastiœnost in raztezna trdnost
Posebej primerno za trdo uporabo
na gradbišœu
Numeriranje sarže
in posamiœœna kontrola
Optimirana vtekalna oblika
n
Varovalka visokega standarda kvalitete
za material in zatisno obliko
Zatisne œeljusti M, SV do Ø 28 mm
n
Cena po ponudbi.
Zatisne œeljusti TH, U, G do Ø 32 mm
1)
12
Prilagojen pretok moœi
Manjša obraba
Cena po ponudbi.
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 13
Spajanje
Rezanje navojev- roœno / elektriœno
SUPER CUT Seti
Navojne rezalne œeljusti –z ragljo Ø 3/8–2"
Hitro menjalne-glave za rezanje navojev
Za izdelavo natanœnih navojnih spojev
v skladu s predpisi
Zanesljiv prijem
n
n
n
n
Ozka, kompaktna konstrukcija z ugodno kotno mero,
kot raglje 22,5°
Lahko delo na težko dostopnih mestih zaradi
ekscentiœnega roœnega vzvoda
Praktiœna nastavitev usmerjenosti raglje z zaklepom
Zelo dolga življenjska doba
Moœan prepriœljiv osemkotni-univerzalni pogon,
zaklep z vzmetnim obroœem
Prilagojene vsem ROTHENBERGER roœnim
in elektriœnim nareznicam navojev
Enostavno namešœanje in snemanje
rezalnih glav
Hitra nastavitev
Praktiœna, nastavitev smeri
delovanja raglje z zaklepom
Natanœne-rezalne œeljusti
Iz kvalitetnega jekla
za poboljšanje,
ekstremno dolga
življenjska doba
Set, Ø 1/2–3/4–1–1.1/4"
No. 070781X
No. 070892X
n
n
n
Seti vsebujejo: SUPER CUT vzvod z ragljo za rezalne glave- 1.1/4" (No. 70840X), pri
setu (No. 70892X) SUPER CUT vzvod z ragljo za rezalne glave 2", hitro menjalne rezalne glave- plastiœni kovœek
Za rezanje navojev BSPT desni: Ø 3/8–2"
Odliœno centriranje za dolgo vodenje cevi
Optimirana geometrija rezanja omogoœa lahko rezanje
in odliœno odstranjevanje odrezkov
Set, Ø 3/8–1/2–3/4–1–1.1/4"
No. 070790X
Set, Ø 1/2–3/4–1–1.1/4–1.1/2–2"
No. 070892X
E
249,90
E
309,90
E
449,90
199,98
90
E 259,
90
E 369,
E
SUPERTRONIC® 1250 Set
Aluminijasto ohišje
Kompaktna enota ohišja
Elektriœni rezalnik navojev Ø 1/2–1.1/4"
Robustno in lahko pri uporabi
pri velikih obremenitvah
Ohišje gonila z
ugodno kotno mero
5-osno,
poševno ozobljeno gonilo
Elektriœni povratni tek
Višji prenos moœi,
tih tek in daljša življenjska doba
Zmanjšana teža in
enostavno rokovanje
Za hitro natanœno in zanesljivo izdelavo navojnih zvez v skaldu
s standardi- brez truda
n
n
n
n
n
n
n
n
Idealen za težko dostopna mesta (koti, jaški)
Robusten in lahek pri uporabi pri višji obremenitvi
Ohišje gonila z ugodno kotno mero
Višji prenos moœi, tiho delovanje in dolga življenjska doba
Vzdržljiv, stabilen z dolgo življenjsko dobo
Zmanjšana teža in lažje rokovanje
Rezalne glave se lahko uporablja variabilno
(levo ali desno)
Konstantna hitrost naprej in nazaj
Tehniœni podatki:
15–20 min-1
27 min-1
800 W
230 V
34 min-1
14,5 kg (No. 71450)
456 x 168 x 76 mm
Hitrost rezanja navojev:
Hitrost, hiter-povratni tek:
Moœ motorja:
Napetost:
Hitrost rezanja:
Teža:
Dimenzije:
Set vsebuje: SUPERTRONIC® 1250 do Ø 1.1/4", protidržalo (No. 71279), precizne navojne
rezalne glave, plastiœni kovœek (No. 71456)
Set, Ø 1/2–3/4–1–1.1/4"
No. 71450
E
599,00
E
529,00
Gradbišœu ustrezna,
majhna oblika glave (11 cm)
Idealen za težko dostopna
mesta (koti, jaški)
13
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:30 Page 14
Spajanje
Rezanje navojev- elektriœno
SUPERTRONIC® 2000 Set
LETA
GARANCIJE
Elektriœni rezalnik navojev Ø 1/4–2"
Za hitro natanœno in zanesljivo izdelavo navojnih zvez
v skladu s standardi- brez truda
n
n
n
n
Moœ motorja: 1010 W!
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Zanesljivejši prijem v obeh smereh vrtenja zaradi kaljenih,
ozobljenih prizem protidržala
Bolj togo ležišœe rezalne glave, zaradi neposrednega vpetja
z aretirnim vzmetnim obroœem
Rezanje navoja možno v bližini stene zaradi
ekscentriœnega vpetja rezalne glave
Idealen za težko dostopna mesta (koti, jaški)
Kaljeno, ozobljeno
prizemsko protidržalo
Moœan motor 1.010 W, dvojno
izoliran po VDE in CEE,
z odpravo radijskih motenj
Zanesljiv prijem v obeh
smereh vrtenja
Veliko preklopno stikalo
za tek naprej in nazaj
Univerzalni motor za
profesionalno, zanesljivo
dolgotrajno delo s trajnim
mazanjem
Uporabniku prijazno
delo
Tehniœni podatki:
Visoko reducirano gonilo s œelno ozobljenimi zobniki,
induktivno kaljeni, 7 vzporedno razporejenih gonilnih
gredi, vsaka obojestransko krogliœno vležajena
Višji, konstanten prenosni moment pri polni
obremenitvi
Moœ motorja:
Univerzalni motor, 1.010 W, dvojno izoliran po VDE
in CEE, brez radijskih motenj
Hitrost rezanja:
15–25 min-1, hitrejši povratni tek 60 min-1
(4-krat hitrejši povratni tek zaradi vzvratne prestave)
Enostavno vzdrževanje zaradi trajnega mazanja
Set vsebuje: SUPERTRONIC® 2000, protidržalo (No. 71280), ROFIX-Adapter (No. 71271),
precizne- navojne reazalne glave, plastiœni kovœek (No. 071274X)
Ekscentriœno
vpenjalo rezalnih glav
1.099,00
Mogoœe rezanje navojev
v bližini stene
Set, Ø 1/2–3/4–1–1.1/4–1.1/2–2"
No. 71256
E
1.299,00
E
ROPOWER® 50 R
Cevni rezalnik, samocentrirni
Natanœen rez
Mobilen kompakten stroj za rezanje navojev Ø 1/2–2"
Notranje strgalo s 3 rezili
se zaskoœi
Hitra in zanesljiva izdelava nataœnih navojev na ceveh in svornikih
v skladu s standardi, brez truda.
n
n
n
n
n
1)
Delo brez zarobka
Hitro in zanesljivo rezanje navojev, podaljškov,
rezanje nastavkov, strganje ter ožlebitev (opcijsko)
Transport brez truda, udobno omogoœa lahek,
mobilen delovni voziœek, ki istoœasno služi kot delovna miza
Kompletna predobdelava in konœna obdelava cevi
Rezalna glava-Typ R (Avtomatik z integriranim oljnim mazanjem)
Opcijsko se lahko uporabljajo originalne RIDGID1) rezalne œeljusti
Udarne vpenjalne œeljusti
z maksimalno moœjo vpetja
Brez zdrsavanja cevi
RIDGID je registrirana blagovna znamka podjetja Emerson Electric Co, St Louis,
ZDA
Velika mobilnost
Motor dvojno izoliran po VDE in CE
Delovna varnost
Konstantno moœan motor
s stabilnim vrtilnim momentom
Konstanten prenos moœi
Zunanje mazanje vretena
Enostavno vzdrževanje
Tehniœni podatki:
Moœ motorja:
Delovna hitrost:
Teža:
Dimenzije:
1.150 Watt
40 m-1
68 kg
535 x 430 x 340 mm
Vsebina: ROPOWER® 50 R, Avtomatik-rezalna glava1/2–2" (No. 56052), SS-rezalne œeljusti BSPT 1/2–3/4" (No. 056370X), 1–2" (No. 056371X), varnostno nožno stikalo
(No. 56335), transportno podnožje (No. 56051), orodje
ROPOWER® 50 R, Ø 1/2–3/4", 1–2"
No. 56050
1)
14
E
2.799,00
E
2.299,00
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:31 Page 15
Spajanje
Rezanje navojev- elektriœno / transport
SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE
Notranje strgalo
3-rezilno
Kompakten –stroj za rezanje navojev Ø 1/2–4"
Delo brez zarobka
Zanesljiv in preiskušen v profesionalni trajni uporabi
n
n
n
n
n
n
Univerzalno vpetje rezalne glave (Standard ali Avtomatik)
Natanœno vodenje rezalne glave
Majhna obraba in natanœno vodenje drsnih vodil
Hitro aksialno naravnanje cevi
Brez zdrsavanja cevi zaradi udarnih vpenjalnih œeljusti
Delo brez zarobka
Vpenjalna glava z zamenljivimi
vpenjalnimi œeljustmi, široka
podlaga in prožno prilagajanje
omogoœajo optimalno
prižemanje.
2 SE, BSPT R, Ø 1/2–3/4", 1–2"
No. 56175
Obojestransko vodljivo
orodje-vodilne sani
Natanœno vodenje
rezalne glave
Pogon orodja- /
vodilnih sani
preko vrtljive roœice
Avtomatske glave z hitro
nastavitvijo velikosti navoja,
avtomatika dolžine navoja,
samodejno, fina nastavljiv
vijak globina brez prilagajanja.
E
2.799,00
3 SE, BSPT R, Ø 1/2–3/4", 1–2", 2.1/2–3"
00
No. 56255
E 4.599,
4 SE, BSPT R, Ø 1/2–3/4", 1–2", 2.1/2–4"
00
No. 56465
E 5.699,
Odmerjen delovni pomik
2.299,00
00
E 3.899,
00
E 5.199,
E
Sl. SUPERTRONIC® 2SE
Transportni voziœek
Štirje nastavljivi svorniki
Za kompaktne- stroje za rezanje navojev
SUPERTRONIC® 3 SE in 4 SE
n
n
n
n
Enostavna namestitev SUPERTRONIC® 3 SE
ali SUPERTRONIC® 4 SE
Oba stroje za rezanje navojev 3 SE in 4 SE
se prilegata na novi transportni voziœek
Enostavno naravnavanje strojev z nastavljivimi svorniki
Krivljen okvir daje boljšo stabilnost kot varjeni okvir
Robusten premaz odporen na udarce
Prihranek prostora
Lahek transport,
tudi težjih bremen!
Teleskopska roœaja
Krivljen okvir
Daljša življenjska doba
In veœ stabilnosti
Sl. Transportni voziœek s SUPERTRONIC® 4 SE
Transportni voziœek SUPERTRONIC® 3 SE in 4 SE
No. 57050
E
90
329,
Veœja odlagalna površina
Širši okvir
Površina za pribor
Boljša stabilnost
15
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 13:21 Page 16
Spajanje
Rezanje navojev / ožlebitev
Klešœe za rebriœenje navojev
RONOL® SYN
V celem kovane klešœe iz jekla s kaljenimi valji za
cevi Ø 3/8–2" ,predpriprava za uporabo preje
Uœinkovit –fluid za rezanje navojev
n
Enakomerno, navoju
prijazno rebriœenje
na celotnem obsegu!
n
Brez mineralnega olja, na sintetiœni
bazi: Razvit in dovoljen za instalacije
s pitno vodo – in sanitarne instalacije
DVGW atestiran (Reg.-Nr. S 021))
100% vodotopen, fiziološko
neoporeœen, brez silikona, lahko
pralen
RONOL® SYN Spray doza (600 ml)
No. 65013
E
16,98
E
15,98
RONOL® SYN roœka (5 l)
No. 65015
E
54,98
E
49,98
RONOL®
Uœinkovito-olje za rezanje navojev
n
n
Na mineralni bazi
Za rezanje navojev za vse materiale
vkljuœno z nerjavnim jeklom
Rezalna olja na mineralni osnovi
niso dovoljena za instalacije s pitno vodo.
Prosimo, da glede tega upoštevate nacionalne
predpise.
Klešœe za rebriœenje navojev 3/8–2"
No. 56500
E
109,90
Nadomestni-rebriœasti valji (3 kosi)
No. 56501
E
94,98
RONOL® Spray doza (600 ml)
No. 65008
E
15,98
E
14,98
E
41,98
RONOL® Roœka (5 l)
No. 65010
E
45,98
E
43,98
Robustna hidravliœna œrpalka
z natanœno oblikovanim
podajalnim roœajem
ROGROOVER 2–12"
Elektrohidravliœni stroj za ožlebitev jeklenih cevi
Ø 2–12“ (60–325 mm) za valjanje utorov
v tankostenske in standardne –jeklene cevi
n
n
n
n
Idealno rokovanje
Fina nastavitev za globino
utora in regulacija
Idealno rokovanje zaradi robustne hidravliœne œrpalke
z natanœno oblikovanim roœajem za podajanje
Zanesljivo delovanje zaradi kompaktne in zelo stabilne
konstrukcije stroja
Zanesljiv zaradi zmogljivega motorja
Fina nastavitev globine utora in regulacija
Za optimalne rezultate
Stabilizator za velike premere
cevi
Brez zdrsavanja cevi
Tehniœni podatki:
Delovno obmoœje:
Debelina stene cevi:
Teæa:
Dimenzije:
Napetost:
Moœ:
Obrati:
Max. delovni tlak:
2–12" (60–325 mm)
3–10 mm
129 kg
920 x 460 x 960 mm
230 /240 V, 50 /60 Hz
1.100 Watt
23 o/min.
8.000 kg
Kompaktna in zelo
stabilna konstrukcija
stroja
Varno delo
Komplet vsebuje: ROGROOVER stroj 2–12", set kolesc za ožlebitev 2–6", set kolesc za
ožlebitev 3–6", set kolesc za ožlebitev 8–12", cevno podporno stojalo, orodje za instalacijo, merilni trak premera- CD za instalacijo in uporabo.
ROGROOVER, Ø 2–12"
No. 1000000087
16
E
3.199,00
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:31 Page 17
Spajanje
Kartuše- trdo lotanje
SUPER FIRE 3 HOT BOX
Hot
Ergonomiœen HEAVY DUTY aparat za trdo lotanje do Ø 28 mm
Za trdo- in mehko lotanje ter ostalo uporabo
kot npr. odstranjevanje barve ali krœenje cevi
n
n
n
n
n
n
Uporaben v vsakem položaju (360°)
Hitro segrevanje, manjša poraba!
Dolga življenjska doba
Natanœna nastavitev plamena
Do 2,5 ure trdega lotanja z eno kartušo
Udobno za daljše delo (gumb za trajno delovanje)
Idealen servisni kovœek, trajanjnost do 5 ur uporabe!
„Twist ,N’ Load”-System (5 razliœnih gorilnikov)
Fini toœkovni gorilnik No. 35455 (460 °C):
Za fino mehko- in trdo lotanje; natanœen in stabilen plamen
C):
Standardni gorilnik No. 35456 (700 °°C):
Za mehko lotanje in za druga dela z manjšim
dovodom toplote; natanœen, zmogljiv in stabilen plamen
C):
Ciklonski gorilnik No. 35457 (950 °C
°C):
Za trdo- in mehko lotanje z uœinkovitim vrtin
vrtinœastim
nœastim pplamenom,
lamenom,
ki omogoœa enakomerno, hitro in varœno
ogrevanje cevi
Gorilnik za vroœ zrak No. 35458 (400 °C):
~
~~
Za odstarnjevanje barve in za krœenje
do premera cevi ca. 80 mm; vetrno stabilen curek vroœega zraka
8-delni set (No. 35490) vsebuje: roœaj (No. 35445), ciklonski gorilnik (No. 35457), fini toœkovni gorilnik (No. 35455), plamenski reflektor (No. 31043), stojalo (No. 35461), 2 x
MAPP®1) plinska kartuša (No. 035551-A), kovœek
Gorilnik za nakrœevanje No. 35459 (7
(720
720 °C):
Za nakrœevanje do premera 300 mm
in za ogrevanje; vetrno stabilen moœan mehak plamen
SUPER FIRE 3 HOT BOX
No. 35490
E
E
179,98
169,98
MAPP ®1) Gas
Zašœitna tkanina
Specialna mešanica plina za profesionalno lotanje
vseh vrst
Težko vnetljiva in temperaturno obstojna do 1.000 °C
Temperature plamena do 2.700°C in 35 % hitrejši od propana
n
n
n
n
n
Ekstremne temperature plamena zagotavljajo, višje
zmogljivosti gorilnikov in krajše œase obdelave
Zagotovljena konstantno višja zmogljivost
gorilnikov
Lahko rokovanje
Zvišana varnost zaradi Sandwich-ventila
in aluminijaste -kartuše iz enega kosa
Daljša dobo uporabe
n
n
n
Trajno temperaturno obstojna do 900 °C ob neposrednem
delovanju plamena in tekoœe žlindre.
Dobra oblikovnost, dolga življenjska doba, brez vsebnosti azbesta,
zdravstveno neoporeœna.
Robovi zarobljeni
Debelina:1,4 mm
Teža:
1.000 g /m2
MAPP®1) Alu-Monoblock
kartuša!
Ne vsebuje BUTADIEN-a
Zdravstveno neoporeœen
Œas gorenja ca. 1/3 daljši
kot propan
Trajanje uporabe do 2,5 ure
MAPP®1)-plin (D, GB, F, E, I, P)
No. 035551-A
1)
E
14,98
MAPP® je registrirana blagovna znamka podjetja Messer Griesheim GmbH,
Frankfurt am Main
Zašœitna tkanina (330 x 500 mm)
No. 31050
E
37,98
E
32,98
17
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:31 Page 18
Spajanje
Kartuše-mehko lotanje
MULTI MOBILE Set
Mobilni aparat za mehko lotanje s kartušo za
profesionalno uporabo pri obdelavi ploœevine
ter za lotanje kositra in svinca.
n
n
n
n
n
n
n
Tehniœni podatki:
Idealen za mobilna gradbišœa- in servisno uporabo
Titan-gorilna komora in lahek aluminijast-roœaj
Brez plapolanja plamena, kar omogoœa posebna plinska kartuša
Multigas 110
Uporaben v vsakem položaju (360°) pri vselej stabilni sliki plamena
Posebej veterno stabilen zaradi zašœitne konstrukcije gorilne
komore
Piezo-vžig in natanœna nastavitev z ventilom za fino regulacijo
Za obdelavo ploœevine kot je strešna ploœevina in strešne
obrobe ventilacijski jaški itd.
Temperatura vložka:
600 °C
Toplotni uœinek:
945 W
Vžig:
Piezo
Poraba:
75 g / h pri 2 bar
Premer držala:
50 mm
Teža vkljuœno z vložkom
in kartušo:
890 g
Sl. MULTI MOBILE Set
Profesionalno mehko lotanje
z maksimalno mobilnostjo
in varnostjo!
Profesionalno mehko lotanje
z maksimalno mobilnostjo
in varnostjo
Ventil s fino regulacijo
s funkcijo zapore
Natanœna nastavitev
zašœitenega plamena
Set (No. 1000000390) vsebuje: MULTI MOBILE aparat za mehko lotanje vkljuœno z bakrenim kosom v obliki kladiva 250g (No. 1300000784), 2 Multigas 110 plinska kartuša
(No. 1500000459), 2 šobi (No. 1500000461), kovinski kovœek (No. 1500000460)
Bakreni del v obliki kladiva (250 g)
No. 1000000514
Bakreni del v obliki konice (245 g)
No. 1000000512
33,98
98
E 33,
E
MULTI MOBILE Set
No. 1000000390
Multigas 110 plinska kartuša
No. 1500000459 (karton 12)
E
249,98
E
6,95
E
219,90
99
E 5,
EASY FIRE Promo-Set
POWER FIRE Compact Promo-Set
Zmogljiv gorilnik s piezo-vžigom za mehko lotanje
cevovodov do Ø 22 mm. Bogat nabor
pribora za rezanje ter œišœenje in zašœito
mesta lotanja
Profesionalni-aparat za trdo lotanje s piezo-vžigom
za trdo lotanje cevovodov do Ø 22 mm in
mehko lotanje do Ø 28 mm. Bogat nabor pribora
za rezanje ter œišœenje in zavarovanje mesta lotanja
n
n
n
n
Zmogljiv gorilnik s Piezo-vžigom in natanœno
nastavitvijo plamena
Multigas 300 za temperature plamena do 1.900 °C
Temperaturno obstojna zašœitna tkanina,
natanœen cevni rezalnik za Ø 3–28 mm,
lot za fitinge Ø 3 mm in pasta za mehko lotanje
ter œistilne krpice
n
n
Profesionalni roœaj za trdo lotanje s piezo-vžigom,
Šoba iz plemenitega jekla in z nastavljivim ciklonskim plamenom
MAPP®1) plinska kartuša za temperature
plamena do 2.700 °C
Uporaben v vsakem položaju (360°)
Set v blistru
Set v blistru
7-delni Set (No. 1000000326) vsebuje: gorilni nastavek EASY FIRE, 7/16"- EU (No.35552),
Multigas 300 plinska kartuša (No. 035510-A), zašœitna tkanina (No. 31050), ROTRAC 28
PLUS CHROM Limited Edition (No. 1000000046), lot za fitinge 3, Ø 3 mm, 250g kolut
(No. 45255), pasta za mehko lotanje ROSOL 3 (No. 45225), ROVLIES® krpice (No. 45268)
7-delni set (No. 1000000327) vsebuje: Roœaj POWER FIRE Compact, 7/16"-EU (No. 30813),
MAPP®1)plinska kartuša (No. 035510-A), zašœitna tkanina (No. 31050), ROTRAC 28 PLUS
CHROM Limited Edition (No. 1000000046), ROLOT® S2, 400 g (No. 1000000135), pasta
za trdo lotanje LP 5 (No. 40500), ROVLIES® krpice (No. 45268)
EASY FIRE Promo-Set
No. 1000000326
POWER FIRE Compact Promo-Set
No. 1000000327
E
129,98
1)
18
E
179,98
MAPP® je registrirana blagovna znamka podjetja Messer Griesheim GmbH,
Frankfurt am Main
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:31 Page 19
Spajanje
Kartuše-mehko lotanje
ROFIRE® PIEZO
ROFLAME PIEZO
Basic
CLASSIC aparat za mehko lotanje do Ø 22 mm
n
n
n
n
n
Uœinkovit gorilnik s stabilnim, ergonomiœnim držalom,
vkljuœno z Piezo vžigom in regulacijo plamena
Lagodno enoroœno upravljanje in zanesljiva odlagalna površina
Piezo-vžig
Natanœna nastavitev plamena gorilnika
Zamenljiva gorilna šoba v primeru popravila
Prikljuœek:
Mehko
lotanje:
Basic
Aparat za mehko lotanje do Ø 22 mm
Zelo zmogljiv aparat za Cu spoje s trdim lotanjem do Ø 15 mm
in za mehko lotanje do Ø 22 mm
n Piezo-vžig
n Natanœna nastavitev plamena gorilnika
n Glava gorilnika z vgrajenim opornikom
n V primeru popravila zamenljiva gorilna šoba
Prikjluœek
7/16" EU
Trdo lotanje: do Ø 15 mm
Mehko lotanje: do Ø 22 mm
Kartuša
za prebadanje
do Ø 22 mm
ROFLAME PIEZO 1.800 C° (brez C 200 Supergas)
No. 35419
E
39,98
C 200 Supergas
EASY FIRE Set, gorilnik (Multigas 300)
No. 35429
E
49,98
Multigas 300
Butan- kartuša za prebadanje z deležem propana tudi za
delo pri nižjih temperaturah
Izdelano po EN 417
Basic
Propan / Butan plinska mešanica za temperature plamena
do1.900 °C. Plinska kartuša z EU prikljuœnim navojem 7/16"
Basic
No. 035510-A
No. 035900-A
Maxigas 400
Zelo zmogljiv plin za -varjenje-, rezanje- in trdo lotanje
s temperaturo plamena do 2.200°C. Plinska kartuša
z EU prikljuœnim navojem 7/16"
Supergas C 200 (290 g /190 ml)
No. 035900-A (VPE 36)
Multigas 300 (338 g /600 ml)
No. 035510-A (VPE 24)
Maxigas 400 (352 g /600 ml)
No. 035570-A (VPE 24)
E
2,49
1,79
99
E 6,
99
E 8,
Hot
E
No. 035570-A
19
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 13:26 Page 20
Spajanje
Avtogeno-varjenje / jeklenke-mehko lotanje
ALLGAS 2000 PS 0,5 /2
Compact Set
ROXY 400 L Set
Max
Prenosen aparat za –trdo lotanje v prenosnem
varnostnem ogrodju za temperature plamena do 2.850°C
n
n
n
n
Za trdo lotanje železa, jekla, ploœevine, cevi in NE Metalov
n
Za trdo lotanje železa, jekla, ploœevine, cevi in NE kovin
Transportno zanesljiv v zaprtem prenosnem ogrodju
Prenosen, lahek montažni aparat za trdo lotanje
Idealen za mobilna gradbišœa in servisno uporabo
Malo jeklenko s propanom lahko napolnimo sami
Max
Standard-Avtogeni aparat za varjenje
za temperature plamena do 3.100 °C
n
n
Transportna varnost
po DIN EN 962,
BGV D34, GGVSE
in TRG 280!
Kompakten in priroœen aparat za mobilnouporabo na gradbišœču
za servisiranje, takoj pripravljen za obratovanje
Vsestranski pribor vsebuje 3 mikro-šobe, 2 ROXY-šobi,
varnostni vžigalnik, avtogena-zašœitna oœala in zevasti kljuœ
Veœja varnost z vgrajeno zašœito protirefluksnega toka
v ceveh za plin in kisik
Prihranek prostora pri
shranjevanju v vsakem
servisnem-vozilu!
Vsebina pribora iz seta
Vsebina pribora iz seta
Barvna ponazoritev jeklenk
ni obvezna!
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact Set
No. 35655
E
599,00
E
499,90
MULTI 300 PROPANSet za mehko lotanje
n
n
n
E
419,00
E
349,90
ROOFING Set
Basic
Za mehko lotanje bakrenih cevi, za kositrne- in
svinœene lote, pokositrenje, ogrevanje, odžiganje
in predogrevanje
n
ROXY 400 L Set
No. 035780X
Za vse vrste lotalnikov na elektro
in telekomunikacijskem podroœju.
Pri obdelavi ploœevine (žlebovi,
ploœevina in strešnem robljenju
jaškov za ventilatorje itd.)
Roœaj za propan s toplotno
izoliranim lesenim roœajem
Nastavljiva zraœna- /vrtljiva loputa
za nastavljanje posebej mehkega
plamena
Basic
Propan –gorilnik za ogrevanje z Ø 63 mm
zmogljivo glavo gorilnika
n
n
n
n
Veliko obmoœje dela omogoœa 5 m propanska cev
Uœinkovito delo tudi pri vetrovnih vremenskih razmerah
zaradi stabilizatorja plamena
Zmogljiv gorilnik z dolgo življenjsko dobo, ki jo omogoœata
kromirana površina in ojaœan rob
Oporno stojalo gorilnika
Vkljuœno s stojalom
gorilnika!
Ø 63 mm
L=
Sl. Podobno
0
60
mm
5-delni set (No. 030954E) vsebuje: Roœaj (No. 030910D), 63 mm zelo zmogljiv gorilnik
(No. 32163), 600 mm cev gorilnika (No. 32160), 5,0 m cev za propan (No. 32203), stojalo gorilnika (No. 32213)
ROOFING Set
No. 30954
E
79,98
E
72,98
3-delni set (No. 35489) vsebuje: mehki lotalnik s kosom bakra 350 g, plošœat (No.
520849), 2 m propanska cev (No. 30927), mala jeklenka za propan 0,5 kg s kavljem
(No. 33079)
ROOFING Set Piezo
No. 030955X
E
94,98
E
85,98
MULTI 300 Garnitura A z regulatorjem propana (No. 32082)
98
No. 35489
E 199,
ROOFING Set + regulator za propan
No. 30957
E
89,98
E
82,98
20
E
159,98
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:41 Page 21
Preizkušanje & lociranje pušœanja
Preizkušanje plinskih & vodovodnih napeljav
RP 50-S / RP 50-S INOX
TP 25
Robustna precizna œrpalka za preizkušanje,
za tlaœni preizkus vodovodnih napeljav in
posod do 60 bar z visokimi preizkusnimi zahtevami
Mala, robustna precizna œrpalka za
preizkušanje, za preizkušanje tlaka do 25 bar
n
n
n
Kazalec kaže nastavljen tlak, tako da je padec tlaka v sistemu
lahko doloœiti
Zanesljive in natanœne rezultate meritev: dvojni sistem ventilov
(Twin Valve) omogoœa lastno testiranje œrpalke in natanœno fino
nastavitev tlaka
Posebej natanœne meritve, œe je potrebno:
fina razdelitev skale, (razdelitev skale 0,1 bar),
manometer dobavljiv opcijsko
n
n
n
Zanesljivi in natanœni rezultati meritev: dvojni sistem ventilov
(Twin Valve) omogoœa lastno testiranje œrpalke in natanœno fino
nastavitev tlaka
Testirna cev z jekleno mrežo prepreœuje napake pri merjenju, ki bi
jih povzroœilo širjenje cevi med obratovanjem
Jeklena posoda obstojna proti preperevanju in mrazu
z DURAMANT prevleko
No. 60200
Œrpalka za preizkus RP 50-S
No. 60200
E
259,90
E
229,90
Œrpalka za preizkus RP 50-S INOX (nerjavno jeklo)
No. 60203
E
339,90
E
289,90
Œrpalka za preizkušanje TP 25
No. 60250
E
165,98
RP PRO III
ROTEST®
Samosesalna elektriœna preizkusna œrpalka do 40 bar
Lociranje pušœanja na instalacijah plina
n
n
n
n
Priroœno avtomatsko polnjenje in komprimiranje cevnih sistemov
in posod.
Kompaktno in robustno plastiœno ohišje za enostavno rokovanje
na gradbišœu
Dovod tekoœine po izbiri: samosesalno ali iz cevovoda.
Primerna za vodo in glikol
n
E
149,98
DVGW-testirano
Reg.-št. NG-5170CL0063
Enostavno in priroœno – vselej pripravljen
za uporabo
Zelo obœutljiv peneœi spray za hitro in zanesljivo odkrivanje
pušœanja
Zelo obœutljiv peneœi
spray za hitro in zanesljivo
odkrivanje pušœanja!
Set (No. 61185) vsebuje: Preizkusna œrpalka RP PRO III, omrežni kabel, visokotlaœna
cev in 1/2"-prikljuœek, cev za polnjenje
Preizkusna œrpalka RP PRO III samosesalna
No. 61185
Dodatni manometer
No. 61187
E
628,90
E
529,00
E
135,98
ROTEST® spray za iskanje pušœanja (400 ml)
No. 65000
E
5,99
E
4,99
21
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:41 Page 22
Preizkušanje & lociranje pušœanja
Preizkušanje plinskih- & vodovodnih napeljav
ROTEST® GW 150 / 4
Analogni aparat za preizkus tesnosti za plinske
in vodovodne napeljave z medijem zrak
n
n
n
Hitro in natanœno merjenje tlaka z vodnim stolpcem
brez elektronike
Merilni œasi in merilni tlaki v skladu z DVGW–TRGI in TRWI
pregledno prikazani na pokrovu aparata
Robusten aparat: Velika zanesljivost pri uporabi na gradbišœu
Dobro œitljiva skala
Neprekinjena skala
do 150 mbar
Tabela merilnih vrednosti v aparatu
Merilni œasi in tlaki
na prvi pogled
Skladen z DVGW-TRGI /
delovni list G600/April 2008!
Preizkusna skala do150 mbar
na prosojni podaljšani natikalni cevi
Prosojne natiœne
cevi z dvojnim
O-Ring-tesnenjem
Kontrolno okence
Kontrola vodostaja
Kompaktna merilna postaja
Specifikacija: (No. 61700): ROTEST® GW150/ 4, enocevni števni pokrov, 5 œepov za
preizkušanje v stožœasti in cilindriœni obliki
ROTEST® GW150 / 4
No. 61700
E
589,00
E
519,00
ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB
Univerzalen, digitalen sistem za preizkušanje
tesnosti za plinske-, vodovodne- in odtoœne sisteme
z avtomatiœnim protokoliranjem
n
n
Praktiœni oblikovanje
omogoœa hitro in natanœno
meritev tlaka plina
Skladen z DVGW-TRGI /
delovni list G600/April 2008!
Velika zanesljivost in enostavnost uporabe, programska oprema
v napravi vas vodi korak za korakom skozi test – natanœno po
zahtevanih korakih testiranja
Enostavno protokoliranje rezultatov s termiœnim tiskalnikom
(opcijski pribor) ali z dobavljenim PC softwarom
Robustna senzorja tlaka,
z obmoœjem tlaka(250 mb)
moder in (20 bar) rdeœ
Idealen za merjenje s setom za
preiskušanje hišnih prikljuœkov
(glej glavni katalog 2012)
do 250 mbar
do 20 bar
ROTEST® (brez œrpalke za merjenje pušœanja)
00
No. 61297
E 2.399,
ROTEST® (s œrpalko za merjenje pušœanja)
00
No. 61320
E 2.599,
Termiœni tiskalnik
No. 61052
Y-razdelilnik
No. 61282
22
E
349,90
1.999,00
00
E 2.199,
90
E 329,
98
E 149,
E
ROTEST® GW DIGITAL V2.3 USB
s œrpalko za merjenje pušœanja
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:41 Page 23
Zamrzovanje
Zamrzovanje-elektriœno
ROFROST® TURBO 1.1/4" in 2"
Enostavno in fleksibilno delo
v vseh situacijah!
Cevni zamrzovalni sistem za bakrene-, jeklene-, nerjavne-, plastiœne- in veœplastne -kompozitne cevi
n
n
n
Zanesljivo zamrzovanje: termometer je na zamrzovalnih klešœah
indikator, kdaj je cev popolnoma zamrznjena
Reducirni vstavki v razliœnih dimenzijah za vse poznane
premere cevi
Z gibljivima cevema in enostavnim vpenjalnim sistemom tudi
delo nad glavo in v prisiljenih legah ni problem
Zanesljivo, kontrolirano
zamrzovanje in nadzor
Prikaz temperature dobro
œitljiv in vrtljiv
Za cevi od
Ø 10–54 mm
Zanesljivo, kontrolirano
zamrzovanje in nadzor
Redukcijski vstavki
v razliœnih dimenzijah
Redukcijski vstavki
razliœnih dimenzij
ROFROST® TURBO 1.1/4" (No. 62200) vsebuje: redukcijske vstavke vel. II, III, V, VII, IX, XII
ROFROST® TURBO 2" (No. 62203) vsebuje: redukcijske vstavke vel. A, E, F, G
ROFROST® TURBO 2" (No. 62206) vsebuje: redukcijske vstavke vel. II, III, V, VII, A, E, F, G
ROFROST® TURBO 1.1/4"
No. 62200
ROFROST® TURBO 2"
No. 62203
ROFROST® TURBO 2"
No. 62206
E
1.399,00
E
1.499,00
E
1.499,00
899,00
00
E 1.099,
00
E 1.199,
E
Enostaven sistem
pritrjevanja
Kompaktna zasnova
Uporaben tudi
v prisilnih legah
Mobilna uporaba, optimalno
za servisiranje
ROFROST® ECO
Kompakten aparat za zamrzovanje brez hladilnih
sredstev, za bakrene, jeklene, nerjavne in veœplastne
sestavljene cevi
n
n
n
n
n
n
ROFROST® ECO deluje brez zamrzovalnih medijev, zato stroški
vzdrževanja pogojeni s hladilnimi mediji odpadejo
Funkcija odtaljevanja: Z delom, ki sledi lahko hitro nadaljujemo
Zelo priroœen, lahek in tih, težak le 11 kg
Hitri œasi zamrzovanja
Akustiœen nadzor zamrzovanja
Z gibljivima cevema in enostavnim vpenjalnim sistemom tudi delo
nad glavo in v prisiljenih legah ni problem
Tehniœni podatki:
Brez zamrzovalnih sredstev
Moœ:
700 Watt
Napetost:
90–250 V / 50 Hz
Temperaturno obmoœje: 10–25° C (temperatura okolice)
Ø 8–22 mm
Bakrene cevi:
Jeklene cevi:
Ø 1/16–1/2"
Veœplastne kompozitne cevi
Funkcija odtaljevanja
Enoroœno upravljanje
klešœ za zamrzovanje
Cev je po
ca. 1 minuti odtaljena
Pregledna nadzorna
plošœa z digitalnim
prikazom temperature
na zamrzovalnih klešœah
Vsebina (No. 1500000089): osnovni aparat ROFROST® ECO, reducirni vstavki Gr. 3,
Gr. 5, Gr. 7, pasta za prenos toplote ( No.62291)
ROFROST® ECO
No. 1500000089
E
659,00
E
599,00
23
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:41 Page 24
Izpiranje & œišœenje cevi
Izpiranje
ROPULS kompresor za izpiranje,
opcijsko z ROCLEAN® funkcijo
Tehniœni podatki:
Kompresor z razširjeno funkcijo ROCLEAN . Za
kemiœno œišœenje in konzerviranje toplovodnih
instalacij in dezinfekcijo vodovodnega omrežja.
Cevni prikljuœek:
R 1" GK-sklopka
Max. Premer cevi:
DN 65 /2"
Max. pretok:
5 m3 / h
ROPULS kompresor za izpiranje z osnovnimi funkcijami:
n Izpiranje talnega ogrevanja / toplovodov
n Izpiranje vodovodnega omrežja v skladu s DIN 1988-2
n Dve stopnji izpiranja (impulzna funkcija, trajno izpiranje) za dober
rezultat izpiranja.
Max. vodni tlak:
7 bar
Max. temperatura vode :
30 °C
Vrsta zašœite:
IP 22
Olje-izloœanje:
99,9%
Delci-zadžani:
0,3 µm kompresor
Max. obratovalni tlak:
8 bar
Moœ motorja:
1,1 kW
Omrežni prikljuœek:
230 V – 50 /60 Hz
Dimenzije( H x B x T )::
630 x 380 x 340 mm
®
Dodatna ROCLEAN® funkcija:
n Kemiœno œišœenje & konzerviranje toplovodov ter dezinfekcija
omrežja s pitno vodo
Že posedujete ROPULS kompresor
za izpiranje? Naši sodelavci bodo
poskrbeli za strokovno predelavo
v ROPULS ROCLEAN®!
Velik LED-prikazovalnik za pretok
in dozirane impulze, tastatura na foliji
s tipkami za izbiro programa
Pregledno polje upravljanja
Regulator tlaka 2 bar
ROCLEAN® Injektor
Konstantni tlak
dovedene sveže vode.
Konstantno in zanesljivo doziranje kemikalij
za œišœenje in sredstva za konzerviranje.
LETA
GARANCIJE
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Hitra spojka NW 7,2
Za prikljuœek
pneumatskih –orodij.
ROCLEAN® kemikalije za œišœenje,
konzerviranje ali dezinficiranje
Funkcijsko stikalo
Omogoœa enostavno menjavo
za ROCLEAN® funkcijo
No.
Veœ informacij je na voljo
na spletni strani:
www.rothenberger.com
Izvedba
Barvna koda Cena A
Kemikalije za œišœenje za:
1500000200 Radiatorski ogrevalni sistemi (6 Fl. á 1l)
1500000201 Sistemi za površinsko ogrevanje (6 Fl. á 1l)
1500000202 Konzervacijsko sredstvo (6 Fl. á 1l)
1500000157 Sredstvo za dezinfekcijo (6 Fl. á 1l)
za sisteme pitne vode
Za radiatorje-, talno ogrevanje in
vodovodne sisteme.
n
n
n
n
199,98
199,98
199,98
199,98
ROPULS Kompresor za izpiranje s cevjo
No. 1000000145
ROCLEAN® Injektor
No. 1000000190
Regulator tlaka 2 bar
No. 1500000203
1)
24
E
1.999,00
98
E 99,
98
E 79,
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 25
Izpiranje & œišœenje cevi
Dekalcifikacija / izpiranje
ROCAL 20
ROCAL Acid Multi / Acid Plus
Œrpalka za odstranjevanje apnenca s spremembo
smeri pretoka
Kemijska sredstva za dekalcinacijo in uporabo
z ROCAL 20 in ROMATIC 20
n
n
n
n
S pomoœjo spremembe smeri pretoka (sprememba smeri toka)
je lahko rešljiva tudi zelo moœna kalcifikacija in zaskorjenost
Dopustno za temperature tekoœine
do 50 ° C za posebej uœinkovito
odstranjevanje vodnega kamna
Neprestano kroženje kemijskih
sredstev za odstranjevanje kalcija
prepreœuje škodo, ki bi lahko
nastala z nastankom plina pri
dekalcifikaciji.
n
n
Z barvnim indikatorjem se izraba
kemikalije pokaže kot
sprememba barve tekoœine
Koncentrat
za mešanje z vodo
S korozijsko zašœito
Nevtralizacijski prašek
Sl. ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus
Baker
Jeklo
Nerjavno jeklo
Aluminij
Medenina
Plastika
n
Specifikacija ROCAL 20 (No. 61100) vsebuje: 2x cev z 1/2" prikljuœkom ( 2 m dolžine),
2 x dvojna spojka 1/2–3/8", 2 x dvojna spojka 1/2–3/4", 2 x dvojna spojka 1/2–1/2", 2x
dvojna objemka 3/4–3/4", 2 x reducirni kos 1/2–3/4"
ROCAL 20
No. 61100
E
599,00
E
529,00
ustrezno
n
n
-
n
n
– neustrezno
*Ni ustrezno za instalacije s pitno vodo.
No.
Izvedba
1500000115
1500000116
1500000117
61105
61106
61110
61115
61120
ROCAL Acid Multi
ROCAL Acid Multi
ROCAL Acid Multi
ROCAL Acid Plus
ROCAL Acid Plus
ROCAL Acid Plus
Nevtralizacijski prašek
Nevtralizacijski prašek
Majhen in okreten po potrebi
n
n
n
Solarna œrpalka za polnjenje
n
n
n
Po višini nastavljiv
teleskopski roœaj (76–110 cm)
Zmogljiva centrifugalna œrpalka za hitro in uœinkovito polnjenje
izpiranje in odzraœevanje solarnih sistemov.
Opcijsko: robustna in temperaturno odporna (90 ° C) obtoœna
œrpalka: majhni trdni delci bodo brez težav preœrpani. S tlaœnim
razbremenilnim ventilom.
Visoko temperaturno obstojni cevi (100°C) omogoœata varno
polnjenje in vzdrževanje solarnih naprav.
Po višini nastavljiv (76-110 cm) teleskopski roœaj za dobro izrabo
prostora skladišœenja, enostaven transport in zanesljivo rokovanje
v ozkih kletnih prostorih.
Premišljeno ravnanje: posodo je zaradi velike odprtine lahko
polniti. Zaporni ventil v dnu omogoœa enostavno praznjenje
celotne posode.
ROCAL Acid Plus*
n
n
ROSOLAR PUMP /
ROSOLAR PUMP PLUS
n
ROCAL Acid Multi
Cena A
5 kg
10 kg
30 kg
5 kg
10 kg
30 kg
1 kg
10 kg
37,98
65,98
159,98
33,98
59,98
149,98
17,98
119,98
Temperaturno obstojne
cevi (100°C)
Varno delo –
tudi pri vzdrževanju
solarnih naprav
Opcijsko:
Obtoœna œrpalka
Tehniœni podatki:
Drobni trdni delci
bodo preœrpani
brez težav
Dimenzije ( H x B x T ):
49 x 51 x 76 cm
Volumen posode:
30 l
Cevi:
dolžina: 2 x 3 m
Prikljuœki: 1/2"
Temperaturno obstojno: 100°C
Filter trdih delcev
s steklenim okencem
ROSOLAR PUMP (s centrifugalno œrpalko)
No. 1500000135
ROSOLAR PUMP PLUS z obtoœno œrpalko)
No. 1500000136
00
599,
00
E 699,
E
Filtrira ostanke
iz medija
25
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 26
Izpiranje & œišœenje cevi
Œišœenje cevi-roœno
ROPUMP® SUPER PLUS
Profesionalni sesalno-tlaœni œistilnik
Optimalno dostopno orodje za odstranitev zamašitev v umivalnih
in pralnih koritih, banjah in toaletah itd. S pomoœjo principa
vodnega tlaka.
n
n
n
Optimalna prilagoditev pri težko dostopnih odtokih z ustreznim
adapterjem.
Ogrodje
brizgano v celem
Ergonomski
D-roœaj
Kos najveœjim
obremenitvam.
Najboljši prenos moœi
in optimalna roœnost.
Najboljši prenos moœi z fleksibinim nastavljivim roœajem
Optimalen sistem tesnenje in s tem veœja sesalno- tlaœna
moœ ogrodja brizganega v celem.
Bat ca. 80% lažje premiœen
od predhodnega modela!
Krajši adapter
Bat s silikonskim
tesnilom
Daljši adapter
Lahko rokovanje.
ROPUMP® SUPER PLUS (z 2 adapterjema)
No. 072070X
E
144,98
E
99,98
Adapter dolgi
No. 72071
ROSPI® H+E PLUS
Profesionalna roœna- in elektriœna naprava za œišœenje cevi
Zaprto plastiœno
ohišje za spiralo
Œisto in udobno odstranjevanje zamašitev v kuhinjah, kopalnicah,
stranišœih ali v drenažnih odprtinah, z œistilno spiralo.
Zašœita pred brizganjem vode
in odporno na udarce
n
n
n
n
n
Ni potrebe po demontaži umivalnikov sifonskih mrežic
Zamenjava iz roœnega- na elektriœni pogon v nekaj sekundah
Zanesljiv prijem pri E-obratovanju tudi pri višjih obratih
Odporen na udarce in zašœiten pred nesnago
Šesterokotnik za vpetje v vpenjalno glavo
Šesterokotnik
za vpetje v vpenjalno glavo
Ergonomiœen roœaj
z mehkim nedrseœim vstavkom
Zanesljiv prijem pri E-obratovanju
tudi pri višjih obratih
Aretiranje spirale,
fleksibilna spirala z
vdelano betiœasto glavo
Odstranjuje nesnago na težko
dostopnih mestih
ROSPI® 6 H+E Plus (4,5 m)
No. 72090
ROSPI® 8 H+E Plus (7,5 m)
No. 72095
ROSPI® 10 H+E Plus (10,0 m)
No. 72005
26
85,98
98
E 129,
98
E 199,
E
E
159,90
E
229,98
Nadomestna spirala (4,5 m)
No. 72522
E
39,98
Nadomestna spirala (7,5 m)
No. 72412
E
69,98
Nadomestna spirala (10,0 m)
No. 72422
E
124,98
34,98
98
E 64,
98
E 114,
E
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 27
Izpiranje & œišœenje cevi
Œišœenje cevi-elektriœno
ROSPIMATIC
Elektriœni-stroj za œišœenje cevi Ø 20–50 mm
Tehniœni podatki:
Hitra in profesionalna uporabo orodja za trdovratne zamašitve cevi,
na prikljuœnih vodih, s posebnim sistemom teka spirale naprej in
nazaj brez spremembe smeri vrtenja
Podroœje uporabe:
n
n
n
n
n
Možna sprememba teka naprej-nazaj pri polni obremenitvi, ne da
bi bilo potrebno spreminjati smer vrtenja motorja, zato hitrejšo
odpravo zamašitve
Pogonsko spiralo lahko dodatno kombiniramo s tremi razliœnimi
orodji za œišœenje, bolj uœinkovit naœin
n dela
Spiralni zaklepni mehanizem z omejitvijo
jitvijo vrtilnega navora
omogoœa optimalen povratek spiralee
Zaprto plastiœno ohišje prepreœuje
onesnaženje pri povratnem teku spirale
pirale
Gibljiva zašœitna cev prepreœuje
neželjene poškodbe in praske na
kvalitetni keramiki (opcijsko)
20–50 mm
Spirala z notranjim jedrom & betiœasta glava: Ø 8 mm x 7,5 m
Dimenzije (brez spirale):
560 x 200 x 320 mm
Teža (z 8 mm spiralo):
5 kg
Zmogljivost:
630 W
Število vrtljajev:
0–950 min-1
Hitro odstranjevanje
zamašitev
No. 19204
Specifikacija (No. 19204):Aparat za œišœenje cevi ROSPIMATIC (No. 78576), spirala za
œišœenje cevi S sklopko (No. 72425), Sredstvo za nego in vzdrževanje ROWONAL
(No. 72142), zašœitna cev (No. 72542), orodje -set (No. 72942), torba (No. 402314)
ROSPIMATIC (230 V) vklj. 8 mm / 7,5 m spirala
No. 78576
E
559,00
ROSPIMATIC Set, Ø 20–50 mm
No. 19204
E
859,00
ROJET® 30/130
Visokotlaœna naprava za œišœenje cevi od Ø 40–200 mm
Tehniœni podatki:
n
Pogon:
Robusten 4-taktni motor, 1-cilinder zraœno hlajen
Startna baterija:
12 Volt, 36 Ah
n
n
n
n
n
n
n
Možna montaža ali demontaža na razliœne tipe vozil
Prosta izbira vozila
Œrpalke ni možno preobremeniti: Omejeno število vrtljajev
Œišœenje cevi od Ø 40 mm: Za majhne dimenzje cevi na razpolago
kolut na kolesih
Neodvisno delo glede na motor vozila, nižji stroški in œas
vzdrževanja: Lasten pogonski agregat ni potrebe po dodatnem
pogonu.
Container konstrukcija: ROJET® kadarkoli lahko premestimo
na drug avtomobil
Višja raven servisiranja: 12 mesecev garancije na motor, œrpalko
in hidravliko, garantiran servis rezervnih delov zaradi serijske
proizvodnje. Jasna razmejitev garancije med napravo in
proizvajalcem vozila.
Skromne zahteve po vzdrževanju, dolga življenjska doba
motorja, œrpalke in hidravlike: kakovostna izvedba, solidna
konstrukcija.
Dovoljuje delo z eno pralno pištolo npr. za ploskovno œišœenje,
œišœenje fasad, œišœenje dvorišœ, avtomobilov. Vgrajen preklopni
tlaœni ventil.
Visokotlaœna œrpalka: 3-batna œrpalka, Zmogljivost: 30 l/min – 130 bar
Posoda za vodo:
plastika, prostornina 200 litrov
Visokotlaœna cev:
DN 12, dolžina 50 m (prikljuœek R 1/2")
Cev za polnjenje:
DN 19, dolžina 50 m (prikljuœekR 1/2")
Pokrivalo:
ponjava na ogrodju, višina 800 mm
Dimenzije:
2.520 x 1.480 x 1.700 mm (L x B x H)
Specifikacija (No. 76300): Baziœna naprava s prikolico, standardna šoba s curkom
naprej (No. 76135)
Specifikacija (No. 76462): Držalo šob (No. 76309), standardna šoba s curkom naprej (No.
76135), granatna šoba (No. 77631), rotor šoba (No. 77621) in Quatro šoba (No. 77611)
ROJET® 30/130 Baziœna naprava s prikolico
No. 76300
ROJET® 30/130 Baziœna naprava brez prikolice
No. 76301
Set šob 30/130
No. 76462
9.999,00
00
E 9.399,
00
E 2.299,
E
No. 76300
27
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 28
Izpiranje & œišœenje cevi
Œišœenje cevi- elektriœno
R 600
LETA
GARANCIJE
Stroj za œišœenje cevi za Ø 20–150 mm
Za delo servisiranja, v bolnišnicah ter
v komunalnih napravah
n
n
n
n
n
1)
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Neposredno vpetje 16 mm in 22 mm spiral
Opcijsko možno Ø 8 in10 mm z adapterjem
Maksimalna delovna dolžina 60 m, z Ø 22 mm S-spiralami
Maksimalna delovna dolžina 50 m, z Ø 16 mm S-spiralami
Maksimalna delovna dolžina 10 m, z Ø 8 in 10 mm spirale
Patentirana, centralna razporeditev moœi neposredno
na pogonsko gred!
Tehniœni podatki:
Za premere cevi:
Ø 20–150 mm
Z neposrednim vpetjem:
Ø 22 in 16 mm spiral
Z adapterjem za:
Ø 8 in 10 mm
Moœ motorja:
690 W vhodna moœ
Napetost:
230 V / 50 Hz
Število obratov:
467 min-1, tek desno- /levo
Teža:
20,9 kg
Set (No. 19173) vsebuje: R 600 (No. 72687), košara za spirale 16 mm (No. 72110), 5 x
16 mm Standard spirale (No. 72431), ravni sveder 16 mm (No. 72161), betiœasti sveder
16 mm (No. 72163), listnati sveder 16/25 mm (No. 72169), loœilni kljuœ 16 mm (No. 72100),
košara za spirale 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm Standard spirale (No. 72441), PVC-kovœek (No. 55016), ravni sveder 22 mm (No. 72221), betiœasti sveder 22 mm (No. 72263),
lijasti sveder 22 mm (No. 72222), lopatasti sveder 22/65 mm (No. 72261), viliœasta rezalna glava 22/76 mm (No. 72250), loœilni kljuœ 22/32 mm (No. 72101), vodilna rokavica
leva (No. 72120), ROWONAL-spray (No. 72142)
R 600 vkljuœno vodilna cev
No. 72687
R 600 + Set spiral-/ orodja
No. 19173
E
1.469,00
E
1.599,00
999,00
00
E 1.199,
E
R 650
LETA
GARANCIJE
Stroj za œišœenje cevi za Ø 20–150 mm
Za profesionalno mobilno œišœenje cevi. Kompakten, robusten
in konstantno moœan, tudi pri trdovratnih cevnih zamašitvah
Vpenjalni vzvod pretakljiv
n
Fleksibilno delo
n
n
n
n
n
n
Velika moœ motorja
Fleksibilno delo omogoœa preklopni vpenjalni vzvod
Neposredno vpetje 22 mm in 16 mm spiral
Opcijsko možno Ø 8 in 10 mm z adapterjem
Maksimalna delovna dolžina 65 m, z Ø 22 mm S-spiralami
Maksimalna delovna dolžina 55 m, z Ø 16 mm S- spiralami
Maksimalna delovna dolžina 10 m, z Ø 8 in10 mm spiralami
...za elektriœno baziœno orodje
– aktiviranje pod
www.rothenberger.com
Patentirana, centralna
razporeditev moœi
neposredno na pogonsko gred!
Tehniœni podatki:
Za premere cevi:
Ø 20–150 mm
Z neposrenim vpetjem:
Ø 22 in 16 mm spiral
Z adapterjem:
Ø 8 mm in 10 mm
Moœ motorja:
1.350 W vhodna moœ
Napetost:
230 V / 50 Hz
Število obratov:
623 min-1, tek desno- /levo
Teža:
22,8 kg
R 650 vkljuœno vodilna cev
No. 72688
E
1.499,00
E
1.299,00
1)
28
3 letna garancija: Pri Online-registraciji v štirih tednih od nakupa in ob
predložitvi dokazila o registraciji ; potrebno je letno vzdrževanje v našem
servisu v Nemœiji.
1)
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 29
Izpiranje & œišœenje cevi
Orodje za œišœenje cevi
Set spiral-/orodja
Orodje za œišœenje cevi
Standard Ø 16 / 22 mm
1. Ravni sveder
2. Betiœasti sveder
3. Križni listnati sveder (ozobljen)
4. Verižna centrifugalna glava
5. Dvohodni-rezalnik korenin
6. Povratni sveder
Sklopka
mm/cole
Ø
mm
L
mm
Obmoœje
dela
Cena A
16 / 5/8"
22 / 7/8"
16 / 5/8"
16 / 5/8"
16 / 5/8"
22 / 7/8"
16 / 5/8"
16 / 5/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
22 / 7/8"
16 / 5/8"
22 / 7/8"
16
22
28
28
35
45
30
40
50
65
90
35
45
110
210
115
500
45
60
155
155
170
80
85
55
100
40–75
75–100
40–75
40–75
50–75
100–125
100–125
60–125
100–150
100–125
125–200
50–75
75–150
29,98
36,98
31,98
72,98
69,98
72,98
139,98
162,98
214,98
119,98
127,98
31,98
42,98
No.
1
2
Set (No. 072956X) vsebuje: košaro za spirale 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm Standard
spirale (No. 72431), ravni sveder 16 mm (No. 72161), betiœasti sveder 16 mm (No.
72163), listnati sveder 16/25 mm (No. 72169), loœilni kljuœ 16 mm (No. 72100), košara
za spirale 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm Standard spirale (No. 72441), PVC-Kovœek (No.
55016), ravni sveder 22 mm (No. 72221), betiœasti sveder 22 mm (No. 72263), lijasti
sveder 22 mm (No. 72222), lopatasti sveder 22/65 mm (No. 72261), viliœasta rezalna
glava 22/76 mm (No. 72250), loœilni kljuœ 22/32 mm (No. 72101), vodilna rokavica leva
(No. 72120), ROWONAL-Spray (No. 72142)
Standard, 16–22 mm
No. 072956X
E
769,90
E
549,00
3
4
5
6
72161
72221
72163
72158
72176
72275
72185
72187
72284
72265
72266
72162
72203
Enostavno sestavljanje
z uvodnim naklonom
ROTHENBERGER visokozmogljive
spirale za œišœenje cevi
Dolga življenjska doba
s T utorom iz nerjavnega jekla
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
n
n
n
Fleksibilne spirale za delo na krajših razdaljah
z veœ zaporednimi koleni
SMK-Spirale: Dodatna zašœita spiral pred ostanki nesnage
s plastiœnim jedrom
Ojaœane S-spirale: za dolge cevne odseke z ravnim potekom
Zadostno prikljuœno navitje
Fleksibilne spirale
Enostavna menjava sklopke
Za delo na krajši razdalji
z veliko cevnih lokov
Sl. SMK -spirale
Plastiœno jedro
Razliœne debeline žice
Brez dodatne nesnage v spirali
Fleksibilnost odvisno od uporabe
Spirale (16 mm Standard)
No. 72431
E
44,98
Spirale (22 mm Standard)
No. 72441
E
74,98
39,98
98
E 67,
E
Spirale (16 mm SMK)
No. 72433
E
54,98
Spirale (22 mm SMK)
No. 72442
E
99,98
49,98
98
E 87,
E
29
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 30
Hladilna- & klima tehnika
Kompletne rešitve / hladilni cikel-kontrola
ROCADDY 120 / ROCADDY 120 Digital
Univerzalni set za evakuiranje in polnjenje
n
n
n
Z enim prijemom vse pri roki
Fleksibilno delo z individualno uporabo orodja
Lahek za transport
Dva analogna manometra
pri ROCADDY 120
Adapter za 1 kg in 2 kg
jeklenko za hladilna sredstva
za prikljuœitev na tehtnico
Robusten plastiœni kovœek
(sl. simboliœna)
Enostaven in udoben transport,
in dovolj prostora za pribor
in majhne dele
Zanesljiva pritrditev jeklenke
pri polnjenju
2-stopenjska vakuumska œrpalka
Digitalna multifunkcijska enota
Za evakuacijo in odstranjevanje
vseh ostankov vlage v hladilnih
tokokrogih pri instaliranju po
DIN 8975
Avtomatsko raœunanje
pregrevanja oz. podhlajevanja,
za 65 razliœnih hladilnih sredstev
pri (ROCADDY 120 Digital)
Elektronska digitalna
tehtnica do 120 kg
z veœjo nataœnostjo
Mini cevni rezalnik
in cevni rezalnik
Natanœno tehtanje hladilnih
sredstev
Za skrajševanje cevi
s premerom 6–35 mm
R22
R134A
R407C
ROCADDY 120 (z dvema analognima enotama manometrov)
No. 1000000057
E
1.249,00
ROKLIMA® MULTI 4F
n
R407C
ROCADDY 120 Digital (z digitalno multifunkcijsko enoto)
No. 1000000058
R404A
E
Tlaœna obstojnost do 80 bar zagotavlja polno uporabnost
tudi pri toplotnih œrpalkah.
Z enim prijemom
vse na dosegu
Enostavno vodenje
po meniju zagotavlja
ustrezno delo
Popolna automatika
zagotavlja œas
za vzporedno delo
R507
1.459,00
F-GASE
EU 842/
2006
V
n
R134A
ER
Edinstven aparat omogoœa zanesljivo, enostavno delo na hladilnih
krogotokih s prihrankom œasa. Preko lahko razumljivega vodenja
po meniju bodo 4 funkcije (4F) – evakuacija, polnjenje, kontrola
tesnosti – kontrola œistosti, kontrola postopka sesanja, krmiljene
popolnoma samodejno
n
R22
Hladilna sredstva
za klimatske naprave
Popolnoma avtomatsko obratovanje
in vzdrževanje toplotnih œrpalk
in klimatskih naprav
n
R410A
R404A
G
R410A
O RDNUN
Neklorirana hladilna sredstva skupine HFC
v praktiœnih 40 bar-jeklenkah (Obratovalni tlak: 165 bar)
TÜV-Siegel Nr. 0036-043/03D in TPED-odobritev po 99/36/CE
n
n
Lahka in s tem praktiœna za uporabo na gradbišœu
1- in 2-literske-jeklenke, brez najemnine, za ponovno polnjenje
Standardizirani SAE-navoj
na vseh ventilih jeklenk
Univerzalno uporabno
Jeklenke za
ponovno polnjenje
Popolna fleksibilnost
za uporabnika
Sedaj primerno tudi
za toplotne œrpalke!
Komplet vsebuje (No. 1000000138): 2-stopenjsko vakuumsko œrpalko, 2 nizkotlaœna
manometra, 2 tlaœne cevi s krogelno pipo à 2.500 mm, 2 adapterja za prikljuœek na jeklenko (1/4" SAE No. 173205, 5/16" SAE No. 173204), 2 reducirna kosa1/4" SAE–5/16"
SAE (No. 170016), precizno digitalno tehtnico do 100 kg, avtomatiœno krmilje, vakuumsko – in tlaœno stikalo, mineralno olje (No. 169200).
ROKLIMA® MULTI 4F
No. 1000000138
30
E
1.999,00
E
1.699,00
No.
Vrsta
Cena A
170912
170932
170913
170931
Hladilno sredstvo R410A, 1 l
Hladilno sredstvo R410A, 2 l
Hladilno sredstvo R407C, 1 l
Hladilno sredstvo R407C, 2 l
72,98
124,98
69,98
119,98
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 31
Hladilna- & klima tehnika
Preizkušanje tesnosti & lociranje / izsesavanje & polnjenje
Dušikov-set
RO-LEAK Set
Za razliœne aplikacije
v hladilnih krogotokih
Elektronski aparat za iskanje netesnih mest,
za odkrivanje lukenj na hladilnih krogotokih (3 g/a)
n
n
n
n
Tlaœni- oz. preizkus tesnosti hladilnih sistemov z dušikom
Izpiranje sistema
Delovanje dušika med lotanjem za prepreœevanje
tvorjenja škaje
n
n
Zelo obœutljiva konica sonde z dolgo življenjsko dobo s stopnjo
natanœnosti 3 g/letno v roku 3 sekund
Enostavno doloœanje koncentracije
hladilnega sredstva
Prilagajanje merilne niœelne toœke
konice sonde, za lažje lociranje
pušœanja
Prikljuœek za
velike jeklenke
Sedem svetilnih diod
Možna prikljuœitev
za jeklenke vseh velikosti
brez težav
Enostavno doloœanje
koncentracije hladilnega sredstva
z barvnim stopnjevanjem
Manometer s fino skalo
razred 1.0
RESET-tipka
Natanœno odœitavanje
preiskusnega tlaka
Prilagajanje merilne niœelne toœke
konice sonde, za lažje lociranje
pušœanja
Set (No. 259060) vsebuje: regulator tlaka, povezovalno cev, adapter za jeklenko, manometer, jeklenko za dušik, plastiœni kovœek
Dušikov set z jeklenko (950 cm3)
No. 259060
E
Jeklenka za dušik (950 cm3)
No. 259008
499,90
E
36,98
Set (No. 87305) vsebuje: aparat za iskanje netesnih mest RO-LEAK, rezervno sondo,
polnilnik, akumulator, plastiœni kovœek
RO-LEAK Set
No. 87305
E
249,90
ROREC
Univerzalni-aparat za robljenje
Aparat za odsesavanje hladilnih sredstev
Za izdelavo natanœnih – enostavnih robljenj 45°
na bakrenih ceveh Ø 4–16 mm (3/16–5/8")
Kompakten, lahko prenosljiv aparat za regeneracijo halogeniranih
hladilnih sredstev vseh vrst
n
n
n
4-polni motor jamœi dolgo življenjsko dobo stroja
neznaten hrup-in razvoj vibracij zaradi kompaktne izvedbe
Preprosto in varno delovanje- intuitivno upravljanje
n
n
n
Univerzalna uporaba in najvišja toœnost
robljenja zaradi samocentrirne cevne spone
za vse premere
Kontrolirano robljenje brez tvorjenja prask
z odliœno zgornjo robljeno ploskvijo
Trden konus robljenja s specialno geometrijo
Idealen za mono & multi Split
postrojenja in toplotne œrpalke!
Centriœen
konus
robljenja
Cevna
spona
Lahko in kompaktno
plastiœno ohišje
Enostaven transport
in rokovanje
E- Kontura
enostavno robljenje
Brezoljni kompresor
Obratovanje brez
vzdrževanja
Univerzalni aparat za robljenje – set (No. 222601) vsebuje: Univerzalni-aparat za
robljenje za premere cevi 4–6 mm, 3/16–5/8", plastični kovček
ROREC
No. 168605
E
1.199,00
Set EB
No. 222601
E
69,98
E
59,98
31
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 32
Hladilna- & klima tehnika
Robljenje / spajanje
ROFLARE REVOLVER
Svetovna novost: Garantirano standardno robljenje omogoœa patentirano omejevalo globine!*
Revolversko orodje za robljenje
Za zanesljivo in hitro izdelavo po standardu-enostavno robljenje 45º
skladno z EN 14276-2 in JIS B8607:2008 za bakrene cevi Ø 6–18 mm
oz. 1/4–3/4".
n
n
n
n
Adapter-vpenjalo
za pogon z ragljo- &
elektro
Garantirano robljenje po standardih*
Prepreœevanje dragih izgub.
Eno-roœni-hitri-sistem vpenjanja
Avtomatski naslon globine: Odliœno pozicioniranje
cevi ob konus za robljenje.
Kvalitetna
revolverka matrica
iz fine litine
* Pogoj za robljenje v skaldu s standardi: Priprava cevi v skladu z DIN EN 12735;
prijavljeno za patent.
Kompaktna konstrukcija
dovoljuje delo v oteženih
položajih
Sl. Kvalitetna
revolverska matrica
iz fine litine
Višja toœnost prileganja
ob daljši življenjski dobi
Avtomatsko omejevalo globine.
Odliœno pozicioniranje cevi
ob konus za robljenje.
Zašœitna matica
Enostavno umikanje
podajalne enote.
Set (1000000230) vsebuje: ROFLARE REVOLVER metriœen, matrice Ø 6, 8, 10, 12, 16 in
18 mm, cevni rezalnik ROTRAC 28 PLUS CHROM Limited Edition (No.1000000046), v
blistru.
Set (1000000231) vsebuje ROFLARE REVOLVER colski, matrice Ø 1/4 , 5/16, 3/8, 1/2,
5/8 in 3/4", cevni rezalnik ROTRAC 28 PLUS CHROM Limited Edition (No.1000000046),
v blistru.
Metriœni, Ø 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm (v blisterju).
No. 1000000222
Colski, Ø 1/4 , 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" (v blisterju)
No. 1000000223
198,98
98
E 198,
E
ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION
Brezstopenjski kljuœ z vrtilnim momentom
Patentiran prenos z zobato letvijo omogoœa hitrejše in
zanesljivejše privijanje matic za robljenje velikosti 15–32 mm skladno
z EN 378-2:2008-06
n
n
n
n
n
Set, metriœni z ROTRAC 28 PLUS CHROM Limited Edition
No. 1000000230
Set, colski z ROTRAC 28 PLUS CHROM Limited Edition
No. 1000000231
Vpetje 9 x 12
219,90
90
E 219,
E
All-In-One: ena glava
za vse velikosti!
Glava je zamenljiva med
ROTORQUE AIRCON in
ROTORQUE REFRIGERATION
vedno se prilega, pokriva vse velikosti matic od 15–32 mm
brezstopenjsko.
Brez zdrsavanja zaradi samozateznega pogona zobate letve
in funkcije raglje.
Enostavno in zanesljivo: Predpisani vrtilni moment skladen
z EN 378-2:2008-06, vse velikosti so odporne na obrabo,
zakovane neposredno na glavo.
Odœitani vrtilni moment: Vselej privito v skladu s standardom.
ROTORQUE REFRIGERATION primeren za delo s cilindriœnimi
glavami.
Glava v zaprtem položaju
Glava v popolnoma odprtem
stanju.
ROTORQUE AIRCON
Kljuœ na vrtilni moment
ROTORQUE REFRIGERATION
Kljuœ na vrtilni moment
n
n
n
n
10–75 Nm
4% natanœnost
6 definiranih vrednosti nastavitve
n
n
n
10–70 Nm
3% natanœnost
1/2 Nm korak nastavitve
Primerno za delo s cilindriœnimi glavami.
Sl. ROTORQUE AIRCON momentni kljuœ
ROTORQUE AIRCON
No. 1000000224
ROTORQUE REFRIGERATION
No. 1000000225
32
99,98
98
E 139,
E
Sl. ROTORQUE REFRIGERATION momentni kljuœ
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 33
ROWELD® Varjenje-plastiœnih cevi
Rezanje-roœno / varjenje- roœno
ROCUT® 110 / ROCUT® 160 Set
ROWELD® P 63 S-6 Sword Set
Rezilno-posnemovalno sistemsko orodje za pravokotno,
poravnavanje, odrezavanje in posnemanje (15°), Ø 32–160
mm
Aparat za varjenje cevnih spojnic Ø 20–63 mm
n
n
n
n
n
n
Potrebno samo eno sistemsko orodje za rezanje, prijemanje in
posnemanje
Ekstremno dolga življenjska doba in optimalna geometrija rezanja
Poseben pribor za PE-, PP-, PEX-, PB- in izolirane cevi
Enakomeren prijem po celotnem obsegu cevi
Odstranljivo, v držalo integrirano notranje cevno strgalo
n
n
n
n
Velika fleksibilnost in možnosti kombiniranja v dnevni uporabi
Trajen in v skladu s DVS predpisi
Vse pomembne informacije v trenutku
Zanesljivost procesa zahvaljujoœ nadzoru temperature po DVS
Lahek in priroœen za neutrujajoœe delo
Set, termostatski, Ø 20, 25, 32 mm
No. 053892X
E
309,90
Set, termostatski, Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
No. 053893X
E
399,90
ROCUT® 110 Set, Ø 50, 75, 110 m
No. 55035
E
359,90
E
299,90
Set, elektronski, Ø 20, 25, 32 mm
No. 053890X
ROCUT® 160 Set, Ø 110, 125, 160 mm
No. 55063
E
419,90
E
399,90
Set, elektronski, Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
No. 053891X
ROWELD® P 160 SANILINE
Stroj za varjenje sanitarnih –plastiœnih cevi Ø 40–160 mm
n
n
n
n
Fleksibilen v težkih položajih zaradi odstranljivega
grelnega elementa
Zanesljivo vpetje za cevi, fazonske kose,
ozkih 45°odcepov in 90° kolen
Zašœita pred nenamernim zagonom
in pred izpadanjem frezalne naprave
Natanœna nastavitev moœi
E
369,90
E
359,90
E
479,90
Zanesljivi nedrseœi reducirni-vpenjalni vstavki
Ø 40–140 mm z regulacijo vpenjalne moœi
Zanesljivo vpenjanje cevi, fazonskih kosov,
ozkih 45° odcepov in 90° kolen
Neposreden
prenos moœi
in pregledna
skala moœi
Vsestranski možnosti
vpenjanja
Natanœna nastavitev
moœi
Za vse v sanitarnih
instalacijah uporabljene
fazonske kose
Tehniœni podatki:
Premer cevi:
Ø 40–110 mm
Ø 40–140 mm
Ø 40–160 mm
Teža:
34,4 kg
Grelni element:
800 Watt
Freza:
1.050 Watt
Frezalni nastavek (No. 54040)
(poseben pribor)
(SDR 41–7,25)
(SDR 41–11)
(SDR 41–17,6)
Osnovni set vpenjalnih œeljusti
(No. 54082) (poseben pribor)
Specifikacija (No. 54000): Baziœni stroj z elektriœno frezo, elektronsko reguliran grelni
element, odstranljiv. Set baziœnih vpenjalnih œeljusti desno in levo Ø 160 mm (No.
54082), cevna opora Ø 160 mm, Redukcijski vpenjalni in oporni stavki za Ø 40, 50, 63,
75, 90, 110 und 125 mm v kovœku (No. 54020), montažno orodje, prevozno delovno
transportno ogrodje (No. 54015)
ROWELD® P 160 SANILINE komplet
No. 54000
E
2.999,00
E
2.399,00
33
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 34
Univerzalno orodje
Klešœe
ROGRIP F
Hitro nastavljive klešœe za vodne œrpalke
n
n
n
n
n
n
30% veœja kapaciteta prijema: 10" klešœe do 2" premera cevi
3-toœkovni prijem, zanesljivo prižemanje in odliœno prijemanje
do maksimalnega premera cevi
Tehniœni podatki:
Krom-vanadijevo jeklo poboljšano, utopno kovano
Glava in œeljusti brušeni.
Dvojno kaljene œeljusti, ekstremno obremenljive (61 HRC)
ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: posebej ergonomiœno
pri veœjih premerih cevi. Zmanjšuje nevarnost vklešœenja prstov.
Širši roœaji za veœje udobje in boljši prenos moœi.
Varnostni-blokirni sistem: prepreœuje nehoteno
odpiranje in omogoœa do 50% hitrejšo nastavitev.
18 položajev za raznovrstno delo.
30% veœja kapaciteta prijema!*
Dvojno kaljene œeljusti
ekstremno obremenljive (61 HRC)
Nedrsljivi plastiœni roœaji
Veœja zanesljivost prijema
Trdnejši prijem na vsaki površini
tudi pri težji obremenitvi.
Curve-Shape-Design
posebej ergonomiœen!
Varnostni –blokirni sistem
Prepreœuje nehoteno odpiranje
in omogoœa do 50% hitrejše
nastavljanje.
18 nastavitvenih položajev
Raznoliko delo, stranska stabilnost
in visoka obremenljivost
ROTHENBERGER
Curve-Shape-Design
Posebej ergonomiœen pri velikih
premerih cevi. Zmanjšana
nevarnost vklešœenja prstov.
Širši roœaji
Veœje udobje in boljši prenos moœi
2-Toœkovni prijem
pri ceveh Ø 2"
Veœja prijemalna
zazdalja
Zanesljiv prijem in držanje do
premera cevi 2"
3-Toœkovni prijem œez sredino
za zanesljiv stisk. Odliœen roœaj
pri ceveh do Ø 2"
ROTHENBERGER Curve-Shape-Design –
posebej ergonomiœen!
* kot predhodni model
ROGRIP F 7", Ø 1.1/4" / 35 mm
No. 1000000213
ROGRIP F 10", Ø 2" / 60 mm
No. 1000000214
34
29,98
98
E 30,
E
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:42 Page 35
Univerzalno orodje
Klešœe
ROGRIP M
Tehniœni podatki:
Hitro nastavljive klešœe za vodne œrpalke
n
n
30% veœja kapaciteta prijema: 10" klešœe do premera cevi 2"
Krom-vanadijevo jeklo poboljšano,utopno kovano
Glava in œeljusti brušena.
Dvojno kaljene œeljusti, ekstremno obremenljive (61 HRC)
3-toœkovni prijem, zanesljivo prižemanje in odliœno prijemanje
do maksimalnega premera cevi
n
Širši roœaji za veœje udobje in boljši prenos moœi.
n
10- nastavitvenih položajev za raznoliko delo.
Dvojno kaljene œeljusti
Ekstremno obremenljive (61 HRC)
Veœja prijemalna zazdalja
Trdnejši prijem na vsaki površini tudi pri
višji obremenitvi
Zanesljiv prijem in držanje do 2"
premera cevi.
Integrirana velikostna skala
Komfortna in hitra nastavitev
premera cevi.
ROTHENBERGER
Curve-Shape-Design
Posebej ergonomiœen pri velikih
premerih cevi. Zmanjšana nevarnost
vklešœenja prstov.
Širši roœaji
Nedrsljivi
plastiœni roœaji
Veœje udobje in boljši prenos moœi
Veœja zanesljivost prijema
* kot predhodni model
18,98
98
E 19,
ROGRIP M 7", Ø 1.1/4" / 35 mm
No. 1000000215
E
ROGRIP M 10", Ø 2" / 60 mm
No. 1000000216
ROTHENBERGER Curve-Shape-Design –
posebej ergonomiœno!
ROGRIP S
Integrirana velikostna skala
Hitro nastavljive klešœe za vodne œrpalke
n
Priroœna in hitra nastavitev
premera cevi.
Lastnosti kot pri ROGRIP M
Curve-Shape-Design:
Posebej ergonomiœne
pri veœjih premerih cevi
Dvojno kaljene œeljusti
Ekstremno obremenljive
(61 HRC)
Trdnejši prijem na vsaki površini
tudi pri težji obremenitvi.
ROGRIP S 7", Ø 1.1/4" / 35 mm
No. 1000000217
ROGRIP S 10", Ø 2" / 60 mm
No. 1000000218
98
17,
98
E 19,
E
Širši roœaji
Veœje udobje in boljši
prenos moœi.
35
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 36
Univerzalno orodje
Klešœe
Armaturne klešœe 90°
SANIGRIP / SANIGRIP PL
Krom-vanadijevo-specialno jeklo, kovano iz celega
Sifonske klešœe
n
n
Krom-vanadijevo-specialno jeklo, kovano iz celega, pokromano,
v zglobu 4-kratno nastavljive, z ozobljenimi vpenjalnimi œeljustmi.
Izvedba SANIGRIP PL s plastiœnimi œeljustmi za varovanje armatur
Plastiœne œeljusti jamœijo zanesljiv in varen prijem
posebej kromanih armatur oz. poliranih površin
Kvalitetne z DURAMANT® poboljšane površine
n
Plastiœne œeljusti,
varovan prijem!
Armaturne klešœe 14" / Ø 1"
No. 70545
E
44,98
E
38,98
Zanesljiv in varen prijem dragocenih armatur brez poškodb
poliranih površin
SANIGRIP 10" / Ø 80 mm
No. 70415
E
39,98
E
32,98
SANIGRIP PL 10" / Ø 62 mm (s plastiœnimi œeljustmi)
No. 70416
E
40,98
E
34,98
Profesionalni set 2
Profesionalni set1
No. 070122X
No. 070122X
No. 070123X
No. 070123X
No. 070124X
No. 70528
No. 70027
Set (No. 070140X)vsebuje: cevne klešœe Super S Ø 1" (No. 070122X), Super S 1.1/2"
(No. 070123X) und Super S Ø 2" (No. 070124X)
Set (No. 070140X) vsebuje: cevne klešœe Super S Ø 1" (No. 070122X), Super S 1.1/2"
(No. 070123X), Wapu SP 10" (No. 70528) in TUBE CUTTER 35 (No. 70027)
Profesionalni set 1
No. 070130X
Profesionalni set 2
No. 070135X
E
139,98 E
119,98
Profesionalni set 3
E
145,98
E
99,98
Profesionalni set 4
No. 070122X
No. 070122X
No. 070123X
No. 070123X
No. 070124X
No. 70528
No. 70528
Set (No. 070140X) vsebuje: cevne klešœe Super S Ø 1" (No. 070122X), Super S 1.1/2"
(No. 070123X) in Wapu SP 10" (No. 70528)
Set (No. 070137XX) vsebuje: cevne klešœe Super S Ø 1" (No. 070122X), Super S 1.1/2"
(No. 070123X), Super S Ø 2" (No. 070124X) in Wapu SP 10" (No. 70528)
Profesionalni set 3
No. 070140X
Profesionalni set 4
No. 070137X
36
E
99,98
E
79,98
E
145,98 E
119,98
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 37
Univerzalno orodje
Klešœe
Enoroœne –cevne klešœe „HEAVY DUTY”
n
Samozatezne, kavelj elastiœno vpet
n
Hitra prednastavitev Ø preko skale na kavlju
n
n
Deli, ki se obrabijo so zamenljivi, œeljusti in kavelj je možno
posamezno dokupiti
Ulitek v celem z višjo trdnostjo, z dvojnim-T-profilom, kaljene
œeljusti in kavelj, fino brušene, proti smeri vrtenja zamaknjeno
ozobje, induktivno kaljeno, poboljšani in oprijemljivi nastavljivi
vijak
US-standard GGG-W-651
Type II Class A
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 14"
No. 70153
E
49,98
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 18"
No. 70154
E
69,98
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 10"
No. 70151
E
39,98
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 24"
No. 70155
E
109,98
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 12"
No. 70152
E
47,98
Enoroœne –cevne klešœe HEAVY DUTY, 36"
No. 70156
E
229,98
Enoroœne-cevne klešœe „ALUDUR“
n
n
n
Funkcijske lastnosti kot pri „HEAVY DUTY“
Prihranek na teži za ca. 40% nasproti jekleni izvedbi, zaradi
extremno lahke aluminijaste legure z visoko trdnostjo
Deli, ki se obrabijo so zamenljivi, œeljusti in kavelj je možno
posamezno dokupiti
US-standard GGG-W-651
Type I Class B
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 18"
No. 70161
E
99,98
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 24"
No. 70162
E
149,98
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 10"
No. 70159
E
59,98
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 36"
No. 70163
E
269,90
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 14"
No. 70160
E
69,98
Enoroœne –cevne klešœe ALUDUR, 48"
No. 70164
E
499,90
Enoroœne-cevne klešœe „STILLSON“
n
n
n
Funkcijske lastnosti kot pri „HEAVY DUTY“
Kaljena nastavitvena matica pri uporabi pritiska na roœaj in
prepreœuje neželjeno nastavitev
Optimirano dvojno vzmetenje zagotavlja hitro in zanesljivo
samozatezanje, zanesljivejši prijem tudi pri gladkih ceveh
US-standard GGG-W-651
Type I Class B
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 12"
No. 70352
E
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 14"
No. 70353
E
39,98
42,98
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 8"
No. 70350
E
28,98
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 18"
No. 70354
E
59,98
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 10"
No. 70351
E
34,98
Enoroœne –cevne klešœe STILLSON, 24"
No. 70355
E
99,98
37
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 38
Univerzalno orodje
Klešœe / montažni kljuœi
Kljuœ za armature
UNI-stopenjski kljuœ Set
Vse iz kovanega jekla, brunirano,gladke œeljusti
za zašœito armatur in obœutljivih
oz. poliranih površin
Za montažo in demontažo vstavkov ventilov toplotnih teles, vijaœnih
spojev povratnega teka in kratkih podaljškov pip. Krom-vanadijevo
jeklo kaljeno, nikljano, pogonski štirikotnik 1/2"
n
Mnogostransko uporaben, nastavki-, notranji-šestkotnik in
dvanajst robi- sojemalnik, vel. 3/8–1/2–3/4–1" in druge
vmesne velikosti
No. 350850
No. 73298
No. 350900
Sl. Raglja
Kljuœ za armature (260 mm), SW 75
No. 350850
E
54,98
UNI-Stopenjski kljuœ Set (z ragljo)
No. 73297
E
42,98
E
37,98
Kljuœ za armature (275 mm), SW 65
No. 350900
E
54,98
UNI-Stopenjski kljuœ
No. 73298
E
32,98
E
26,98
Expresni-kljuœ
RO-QUICK Set
Krom-Vanadium jeklo utopno kovano, pokromano
Orodje za privijanje ventilov
Držalo izpustnega ventila in kljuœ za privijanje za ekscenterske in
standardne ventile
n
n
No. 73299
Hitro delo, brez težav pri montaži
kopalnih kadi, umivalnikov in pomivalnikov
Uporaben z zgornje in spodnje strani
Obroœni ragljasti- Expresni-kljuœ
No. 73293
Expresni-kljuœ, M10, SW 17x19
No. 73299
E
29,98
E
26,98
Obroœni ragljasti- Expresni-kljuœ, M10, SW 17x19
No. 73293
E
78,98
E
64,98
Brez poškodb
kromiranih delov!
RO-QUICK Set
No. 70439
E
84,98
ROCLICK kljuœ
Kljuœ za stojeœe armature
Krom-Vanadium jeklo, glava œrno atramentirana
Krom-Vanadium jeklo,utopno kovan zelo robusten
n
n
Vzmetni mehanizem – kolikor moœnejši je zatezni pritisk,
toliko trdnejši je oprijem
n
Izvedba
SW
Dolžina
Cena A
70420
ROCLICK Kljuœ
70422
ROCLICK Kljuœ
70425
ROCLICK Kljuœ
70426
ROCLICK Kljuœ
70418
ROCLICK Kljuœ
Ostali kljuœi v glavnem katalogu
10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
24 mm
134 mm
137 mm
184 mm
188 mm
240 mm
39,98
39,98
42,98
47,98
59,98
No.
38
E
64,98
E
37,98
Preœno nihajen roœaj omogoœa optimalen
prenos moœi.
Nihajni kavelj za hod desno levo
Kljuœ za stojeœe armature 3/8–1.1/4"
No. 70228
E
42,98
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 39
Univerzalno orodje
Izvijaœi / montažni pripomoœki / seti orodja
EUROLINE®
Frezalo za vodovodne pipe
Izvijaœi
Za eksaktno frezanje sedežev ventilov pri
vodovodnih pipah, ki ne tesnijo
n
Velik prenos moœi z 2-komponentnim roœajem
n
Velika torzijska trdnost
n
Garantirano neoporeœen
sed v glavi vijaka
n
Hitra izbira konice
zaradi barvnih oznaœb
n
n
n
Enostavna in hitra uporaba zaradi natanœnega frezanja
pri vodovodnih pipah, ki ne tesnijo
Cilindriœno stopenjsko navojno vpetje, prikladno za vse
obiœajne armature
Preko vzmeti in regulirnega vijaka nastavljiv tlak frezanja omogoœa
natanœno delo
Set izvijaœev Pozidriv
No. 73571
E
29,98
Osnovno orodje s frezalom (3/8"-1/2"-3/4"-1" in Box)
No. 70970
E
79,98
E
62,98
Set izvijaœev Phillips
No. 73570
E
29,98
Osnovno orodje s frezalom (3/8"-1/2"-3/4"-1")
No. 70974
109,98
E
99,98
Univerzalne-delovne mize
n
n
n
E
Servisni kovœek, 40-delni
Stabilna, robustna, dobra za transport: preklopno
cevno ogrodje
Kakovosten ABS-kovœek z jedrom iz trde pene, robovi
okovani, s stabilnim in kaljenim okvirjem iz aluminija
in z ergonomiœnim prenosnim roœajem
Optimalna delovna površina: Delovna plošœa iz vezane
bukovine
n
Izvedba vodovodni instalater okovana po obodu,
idealna za delo s primežem
n
n
n
2 plošœi z orodjem s 4 stranmi za vpenjanje orodja
1 notranji predal z modularno
razporeditvijo
1 predal za dokumente
v pokrovu
Dimenzije:
470 x 200 x 360 mm
Vodovodni instalater (1000 x 550 x 835 mm)
No. 70696
E
239,90
E
209,90
Set (No. 1000000420) vsebuje: TUBE CUTTER 35 DURAMAG (6–35 mm), teleskopski
kljuœ za stojne pipe (10–32 mm), lok za žago ROBO Super (SW 300), 10 x listi roœne
žage BI-METALL HSSE 4 Plus (300 mm), kotne cevne klešœe 45° Super S (1.1/2"), Wapu
SP klešœe (10"), ekspresni kljuœ (M10, SW 17 x 19), set izvijaœev EUROLINE (2 x PH, 4 x
zareza), alu-vodna tehtnica (400 mm, 6-œrtna-libela), univerzalno pisalo (grafit, 240
mm), profi univerzalni nož, kljuœavniœarsko kladivo z roœajem iz hikorijevega lesa (300
g), dleto za elektrikarje plošœato (250 x 8 mm), set dvozevnih kljuœev (6–32 mm,12delni), servisni kovœek
Vodovodni instalater (1200 x 750 x 835 mm)
No. 70698
E
299,90
E
249,90
Servisni kovœek, 40-delni
No. 1000000420
E
649,00
E
599,00
39
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 40
Univerzalno orodje
Seti z orodjem
Servisni kovœek, 67-delni
Kakovosten ABS-kovœek z jedrom iz trde pene, robovi
okovani, s stabilnim in kaljenim okvirjem iz aluminija
in z ergonomiœnim prenosnim roœajem
n
n
n
n
2 plošœi z orodjem s 4 stranmi za vpenjanje orodja
1 notranji predal z modularno razporeditvijo
1 predal za dokumente v pokrovu
Dimenzije: 470 x 200 x 360 mm
Testirano v trajni uporabi do 25kg!
Sl. Servisni kovček
Set (No. 1000000430) vsebuje: zidarsko dleto (brez zaštite rok), vijaœni luknjaœ (32
mm), enoroœne cevne klešœe STILLSON (14"), kotne cevne klešœe 45° Super S (1"),
obroœno viliœasti kljuœi (10", SW do 29 mm), kluœ z ragljo odprt (ROCLICK, 13 mm in 17
mm), ROGRIP S (7" in 10"), ROCUT TC 42 (6–42 mm), univerzalno pisalo (grafit, 240
mm), lesen pregibni meter (2 m), Profi univerzalni nož, traœni meter ROMATIC (3 m),
Alu-vodna tehtnica (400 mm, 6-œrtna-libela), Set izvijaœev EUROLINE (2 x PH, 4 x zareza), Sanitar-križni kljuœ (3/8–1"), expres-kljuœ (M10, SW 17 x 19), MINICUT I Pro (3–
16 mm), TUBE CUTTER 35 DURAMAG (6–35 mm), lok za žago ROBO Super (SW 300),
10 x list roœne žage BI-METALL HSSE 4 Plus (300 mm), kljuœavniœarsko kladivo s hiko-
rijevim roœajem (300 g), preklopna raglja 1/2", D/L, œetverokotnik (brez vstavka), Unimala žaga – nastavljiva (190 / 310 mm), 12 x listi žage za PUK-žago (metal, 150 mm /
32Z), inbus -set (2,5–10 mm, 7-tlg.), PLASTICUT PVC (50 mm), kljuœ za stojeœe armature(10–32 mm), kljuœ za podaljške pip (SW 12 x 17), kombinirane klešœe (180 mm),
pleskarska lopatica(40 mm), klešœe šœipalke (160 mm), obroœno zevasti kluœi-set (SW
8–22 mm, 8-delni), servisni kovœek
Servisni kovœek, 67-delni
No. 1000000430
E
999,00
Azubi-Set, 50-delni
Robusten montažni-zaboj z orodjem kompletno
opremljen z vsem, kar obrtnik potrebuje
n
n
n
Celovit in praktiœen izbor orodja
Zaboj iz pocinkane jeklene ploœevine
Dimenzije: 530 x 200 x 200 mm
Sl. Montažni zaboj z orodjem
Set (No. 19166) vsebuje: klešœe za vodne œrpalke Typ SP (10"), kotne cevne klešœe Super
S (1"), ALU-vodna tehtnica (elox. 500 mm), kovinski lok žage (300 mm), 10 x HSSE 4
PLUS listi za žago, kljuœavniœarsko kladivo (300 g), kladivo (1.250 g), PUK-lok žage (290
mm) + 12 x listov žage, kljuœ za stojeœe pipe, dleto plošœato (300 x 16 mm), Expres-kljuœ,
UNI-stopenjski kljuœ + preklopna raglja, EUROLINE –set izvijaœev (Phillips), vijaœni
luknjaœ (Ø32 mm), inbus kljuœi (7-delni kpl), lesen zglobni meter(2 m), mizarski svinœnik, TUBE CUTTER 35 (6–35 mm), MINICUT I PRO (3 -6 mm), kljuœ za podaljške pip,
kotne cevne klešœe Super S (1.1/2"), Cuttermesser, ROFASTLOCK (10"), montažni –
zaboj z orodjem
40
Azubi-Set, 50-delni
No. 19166
Montažni kovœek z orodjem
No. 402312
E
369,00
E
299,90
98
E 39,
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 41
Pregled & lociranje
Video-pregled
ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16
Zelo zmogljiva kamera za pregled cevi
Ø 40 do 100 mm. Z vgrajenim oddajnikom za natanœno
lociranje glave kamere
n
n
n
n
n
n
n
Snemanje in predvajanje pregleda na Video (AVI)
ali fotografij (JPEG)
Zelo fleksibilna kamera za 90°kolena od Ø 40 mm dalje
Z vodilno kroglo uporabna do Ø 100 mm
Samoizravnalna slika
Vgrajen oddajnik za natanœno lokaliziranje glave kamere
ROSCOPE® 1000 Baziœna enota uporabna tudi kot krmilnik
za ROLOC PLUS- lokalizacijski modul
Dolžina kabla 16m
Preklop na œrno belo
Izboljšanje kontrasta pri
težkih pogojih osvetlitve
Baterijski predalœek
Za tokovno oskrbo
vgrajenega oddajnika
(2 kosa AA baterij
v kompletu)
Enostavno lociranje glave kamere
z vgrajenim oddajnikom!
Samoizravnalna
glava kamere
Pregled talnih odtokov
Pregled strešnih
odtoœnih cevi
Vselej pokonœna slika, brez izgube
orientacije
Specifikacija: ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16 (No. 1000000064): ROSCOPE® 1000 baziœna enota, Modul Pipe 25/16, Modul TEC 1000, akumulator, polnilnik, plastiœni kovœek
ROSCOPE® 1000 Set Pipe 25/16 + Modul Pipe 25/16
No. 1000000064
Modul Pipe 25/16
No. 1500000052
1.999,00
00
E 1.299,
E
ROSCOPE® 1000 Set TEC
Zelo zmogljiva kamera za pregled votlin
in težko dostopnih predelov
n
n
n
n
Samoizravnalna glava kamere
Vodoodporna glava kamere po IP 68
Snemanje in predvajanje pregleda na video (AVI)
ali fotografije (JPEG)
Podaljšanje labodjega vratu (kabla) do maksimalno 9 m
3,5“ TFT-LCD-barvni zaslon
720 x 480 Pixel
resolucija (JPEG)
Tehniœni podatki:
Zaslon:
3,5" TFT-LCD-barvni zaslon
Glava kamere:
Ø 17 mm, samoizravnalna in
vodotesna, s 4 LED-luœkami
Svetilnost:
100 LUX (0,5 m)
Dolžina kabla:
0,9 m
Tokovno napajanje:
Li-Ionski akumulator 3,7 V / 4,2 Ah
Teža:
0,9 kg
Pregled votlin
Zmogljiv
Li-Ionski akumulator
Za posebej dolgo obratovanje
akumulatorja 3-5 ur
Samoizravnalna
glava kamere
Set (No. 69600) vsebuje: ROSCOPE® 1000 baziœna enota, modul TEC 1000, akumulator,
polnilnik, plastiœni kovœek
ROSCOPE® 1000 Set TEC
No. 69600
Modul TEC 1000
No. 69601
E
999,00
649,00
90
E 299,
E
41
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:43 Page 42
Pregled & lociranje
Video- pregled
ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS
Enostavno upravljanje lokatorja s sondo.
Dobavljiv kot kompletna enota ali kot modul
za lociranje za ROSCOPE® 1000
n
n
n
n
n
Enostavno vodenje z menijem
Vodenje korak za korakom
k iskanemu cilju
Toœkovno natanœna lokalizacija sonde
Natanœno merjenje globine
Izbiranje razliœnih frekvenc
Enostavno in pregledno oblikovanje menija
korak za korakom skozi postopek lociranja
Teleskopska funkcija za udoben transport v kovœku
Modul za lociranje vkljuœno
z enoto ROSCOPE® 1000!
Tehniœni podatki:
Display:
Frekvence:
3,5" TFT-LCD-barvni display (Tehniœni podatki baziœne enote, glej glavni katalog)
Multifrekvenca
512 in 640 Hz, 33 kHz aktivna,
Lociranje ostalih
glav kamer
50/60 Hz pasivna
Napajanje:
Li-Ionski akumulator 3,7 V / 4,2 Ah
Dimenzije:
95 x 32 x 30 cm (stanje delovanja)
67 x 32 x 9 cm (stanje za transport)
Teža:
1,4 kg
Teleskopska funkcija
Za udoben
transport v kovœku
Set vsebuje:
Modul TEC 1000
Preoblikovalen modul kamere- za baziœno enoto
ROSCOPE® 1000, za preglede votlinic in težko dostopnih podroœij
Tehniœni podatki:
Merjenje globine
Glava kamere
Ø 17 mm samoizravnalna in
vodotesna, s 4 LED-luœkami
Svetilnost:
100 LUX (0,5 m)
Dolžina kabla:
0,9 m
Toœkovno natanœno
lociranje pozicije
oddajnika
Specifikacija: ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS (No. 1000000065): ROSCOPE® 1000 baziœna enota, Modul ROLOC PLUS, Modul TEC 1000, akumulator, polnilnik, plastiœni
kovœek
ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS
No. 1000000065
Sl. Modul TEC 1000
Cilj se nahaja desno od smeri hoje.
Potrebna je sprememba smeri v desno
42
Sl. ROSCOPE® 1000 Set ROLOC PLUS
Cilj se nahaja v smeri hoje.
Sprememba smeri ni potrebna
Modul ROLOC PLUS
No. 1500000057
E
E
1.699,00
1.299,00
1.499,00
00
E 1.099,
E
Merjenje globine s pritiskom na gumb
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 6:48 Page 43
Pregled & lociranje
Video-kontrola
ROSCOPE® 3-v-1 Set
Modularni koncept vizualne kontrole
votlin in cevi z modulom lociranja
za sonde in glave kamer
Tehniœni podatki:
Zaslon:
3,5" TFT-LCD-barvni zaslon (tehniœni podatki
Baziœne enote glej katalog 2012, str. 194)
Cevni pregled z modulom Pipe 25/16:
n Snemanje in predvajanje pregleda na video (AVI)
ali fotografije (JPEG)
n Zelo fleksibilna glava kamere, za 90° lok od Ø 40 mm
Glava kamere:
Ø 17 oz. Ø 25 mm, samoizravnalna
in vodotesna, z 4 ultra svetlimi LED-luœkami
Svetilnost:
100 oz. 125 LUX (0,5 m)
Dolžina kabla:
0,9 oz. 16 m
Premer kabla:
8,5 mm
Frekvenca:
512 oz. 640 Hz
Pregled votlin z modulom TEC 1000:
n Samoizravnalna glava kamere
n Vodotesna glava kamere po IP 68
Lociranje z modulom ROLOC PLUS:
n Natanœno lokaliziranje sonde
n Eksaktno merjenje globine
Tokovno napajanje: Li-Ionski akumulator 3,7 V / 4,2 Ah,
2 kos AA baterije (oddajnik)
Teža:
3,9 kg (Modul Pipe 25/16), 0,9 kg (TEC 1000),
1,4 kg (Modul ROLOC PLUS)
Preklop na œrno belo
Integrieran oddajnik
Izboljšanje kontrasta ob slabih
svetlobnih pogojih
Za natanœno lociranje
glave kamere (512 Hz)
4 Kontrola cevi
4 Kontrola votlin
4 Natanœno lociranje
Samoizravnalna
glava kamere
Vedno pokonœna
slika, brez izgube
orientacije
Predalœek za baterije
Za tokovno napajanje
vgrajenega oddajnika
(2kosa AA bateriji
v sklopu kompleta)
Sl. Modul Pipe 25/16
Multifrekvenca
Gumirane noge
Lociranje
najpogosteje
uporabljanih
glav kamer
Stabilnejši položaj
brez nevarnosti za zdrs
in za poškodbe
Teleskopska
funkcija
Za priroœen
transport v kovœku
Glava kamere
z zmogljivimi –LED-icami
Pregledi
odtoœnih cevi
Sl. Modul TEC 1000
Sl. Modul ROLOC PLUS
Set (No. 1000000389) vsebujet: Modul Pipe 25/16 (No. 1500000052), ROSCOPE® 1000
Set TEC (No. 69600), Modul ROLOC PLUS (No. 1500000057)
ROSCOPE® 3-v-1 Set
No. 1000000389
E
2.999,00
E
2.699,00
43
euro_promo_SLO_Layout 1 31.1.13 12:53 Page 44
Pregled & lociranje
Video-kontrola
ROCAM® 3 Multimedia
Kontrolna kamera za cevi Ø 50 do 150 mm
oz. Ø 150 do 300 mm. z vgrajenim oddajnikom
za natanœno lociranje glave kamere.
n
n
n
n
n
n
n
n
Snemljivi monitor-enota za upravljanje za delo
na utesnjenih mestih
Snemanje fotografij in video posnetkov.
Software za izdelavo protokola
Možen vpis podatkov preko tastature.
Mehaniœno samodejno naravnavanje slike
Možen audio komentar pregleda
4-kratna zoom funkcija
Natanœna doloœitev razdalje glave kamere
z digitalnim prikazom števca metrov na displayu.
Tehniœni podatki:
Zaslon:
10,4" TFT-LCD-barvni displav, snemljiv
Glava kamere:
Ø 30 mm (standardna) s 25 LED-luœkami,
za cevi do Ø 150 mm
Ø 40 mm (opcijsko) s 36 LED-luœkami,
za cevi do Ø 300 mm
samoizravnalna in vodotesna
Svetilnost:
175 LUX (0,5 m), glava kamere Ø 30 mm
666 LUX (0,5 m), glava kamere Ø 40 mm
Dolžina kabla
30 m
Premer kabla:
7 mm
Napajanje:
NiMh-akumulator 12 V / 6 Ah
Teža:
18 kg
Največji snemljivi monitorkrmilnik na trgu!
Snemljiv monitorenota za upravljanje s 10,4"
TFT-LCD-barvnim displayem
Velja do 31.12.2013. Vse cene so priporoœene maloprodajne cene v E za kos, dodati je potrebno zakonski DDV. Pridržane pravice do napak v celotni vsebini. Prodaja preko specializiranih trgovin.
Pred brizgajoœo vodo zašœiteno
ohišje (IP65)
Enostavno delo na težko
dostopnih mestih.
Za delo v vlažnem
in umazanem okolju
ter lahko in hitro
œišœenje
Snemanje fotografij
in video posnetkov
Odstranljiv senzor
Enostavno dokumentiranje
pregleda na USB-kljuœ
Digitalni števec metrov
na zaslonu
Natanœno doloœanje razdalje
do glave kamere.
Vgrajen oddajnik
(33 kHz)
Sistem menjalnih glav
Za natanœno lociranje
glave kamere
Univerzalni prikljuœek
za natikanje razliœno
dimenzioniranih glav kamer
Specifikacija: ROCAM® 3 Multimedia z glavo kamere Ø 30 mm oz. Ø 40 mm in oddajnik (33 kHz)
ROCAM® 3 Multimedia z glavo kamere Ø 30 mm
No. 1500000118
ROCAM® 3 Multimedia z glavo kamere Ø 40 mm
No. 1500000276
Prodaja preko:
ROTHENBERGER Werkzeuge- und
Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H.
4.799,00
00
E 5.499,
E
Vaš specializiran trgovec:
1.599,00
00
E 2.199,
Glava kamere Ø 30 mm
No. 1500000123
E
Glava kamere Ø 40 mm
No. 1500000122
ROTHENBERGER Werkzeuge- und
Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstraße 9
A-5081 Anif near Salzburg
Telefon + 43 62 46 / 7 20 91 -45
Telefax + 43 62 46 / 7 20 91 -13
[email protected]
SLO office: GSM +386/ (0) 41 710 709
pipetool technologies at work

Similar documents