prodajni katalog - Birografika BORI

Comments

Transcription

prodajni katalog - Birografika BORI
Janu
P
Ljubljana
T
a cesta 1 | 1000
grafikabori.si
S
d.o.o. | Linhartov
6
ori.si | www.biro
Č
Birografika BORI
1 7 13
| E [email protected]
2 8 14 20
| F 01/23 26 695
T 01/47 20 410
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 233 29
3 10
12 18 24 0
17
4
19 25 31
5 11 18 24
26
Ljubljana
6 1312 19 25 1000
|
1
cesta
5
a
1 7 14 20 26
grafikabori.si
d.o.o. | Linhartov
6 12
ori.si | www.biro
2 8 15 21
27
ka BORI
P
Birografi
3 10 | E [email protected]
1 7 13 19
9
4 695
S
16 22 28| F 01/23
26
14 20 26
2
8
17
410
11
N
23
01/47 20
5
3 9 15 21 27
18 24
T
6 1312 19 25 31
4 10 16 22 28
2
1 7 14 20 26
11 17 233 29
3 109 16
P
Birografika BORI
2 8 15 21 27
18 24 0
T
7
17 23
4
1 01/47
9
d.o.o. | Linhartov
T
25 31
1
2 8 14 20 410 | F 01/23 26
16 22 28
5 11 18 24 3
S
695 | E [email protected] a cesta 1 | 1000 Ljubljana
2 8
23 29
3 9 15 21
6 1312 19 25 0
Č
ografikabori.si
30
3 9 15
4 10 16 22 28
1 7 14 20 26
| www.birografikabo
P
4 10 16 22
8
1 7
5 11 17 23 29
S
ri.si
15 21 27
5 11 17 23 29
2 8 14
6 12 18 24 30
N
22 28
6 12 18 24 30
3 9 15 21
13 19 25
29
7 13 19 25 20 26
4 10 16 22 28
6
27
14 20 26
5 11 17 23 29
1 7 13
21 27
6 12 18 24 30
2 8 14 20
4
28
13 19 25 31
3 9 15 21 27
11
5
20 26
4 10 16 22 28
6 12 18
27
5 11 17 233 29
1 7 13 19 25
3 10
12 18 24 0
2 8 14 20 26
4
17
19 25 31
3 9 15 21 27
5 11 18 24
26
10 16 22 28
17 23 29
6 1312 19 25 24 3
1 7 14 20 26
0
1
31
2 8 15 21 27
2 8
9
3 9 15
16 22 28
4 10 16 22
23 29
30
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
7 13 19 25 31
14 20 26
21 27
28
ar
20
14
P
S
N
T
S
Č
Febr
uar
Maj
P
Mare
c
Juni
j
Septem
Apri
ber
l
Julij
Oktobe
Avgu
r
st
Novemb
er
Dece
mber
PRODAJNI
KATALOG
Proaktivno partnerstvo gradimo na tradiciji in kakovosti
2
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kazalo
Uvodnik
3
Prodajni program
4
Poslovni rokovnik
6
Stenski koledar
8–10
Namizni koledar
12
Tridelni koledar
14
Žepni koledar
15
Voščilnice
16
Darilne vrečke
17
Instant fotoknjiga
18
Poslovni program podjetja
19
Invalidske kvote
28
Splošni, prodajni in plačilni pogoji
30
Izdajatelj | Birografika BORI d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana
Uredniški odbor | Renata Punčuh Radovanovič, univ. dipl. iur.,
Marko Rakovič, graf. ing.,
Vesna Veingerl, univ. dipl. nov.
Fotografije | Birografika BORI d.o.o.
Oblikovanje | Birografika BORI d.o.o.
Grafična priprava in tisk | Birografika BORI d.o.o.
Ljubljana | September 2013
Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost spada publikacija med proizvode za katere se
obračunava DDV po stopnji 8,5%.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
3
Uvodnik
Delajmo in razmišljajmo danes
ter ustvarjajmo vizijo za prihodnost!
Spoštovani,
pred Vami je jesenski katalog, s katerim vas želimo seznaniti z letošnjimi novostmi v poslovnem programu podjetja ter Vam hkrati predstaviti
koledarski program, ki vam bo približal prečudovite utrinke in zgodbe iz
narave, saj jih občudujemo in imamo radi, ker nas bogatijo s svojo naravno lepoto in energijo, katero vsi ljudje v tem hitrem življenjskem ritmu
še kako potrebujemo. Še posebej pa želimo opozoriti na likovna dela
na temo sadje, katera so ustvarili udeleženci delavnice, ki že deveto leto
poteka v okviru posebnega socialnega programa Dnevni center druženja
in ustvarjalnosti pri Društvu distrofikov Slovenije.
Velik poslovni in finančni podvig letošnjega poletja v Birografiki BORI je
bil ekološki projekt, katerega cilj je bila uvedba nove tehnološke rešitve
na področju osvetljevanja tiskarskih plošč brez kemikalij. Izveden projekt
je rezultat večletnih prizadevanj, da so procesi v podjetju prijazni zaposlenim in okolju, energetsko varčni ter seveda učinkoviti. Novost je bila
zelo dobro sprejeta, deležni pa smo bili tudi že prvih pohval naših zvestih
poslovnih partnerjev.
Razmere na trgu so nas tudi vzpodbudile k pridobitvi Certifikata Excellent SME Slovenia pri Gospodarski zbornici Slovenije. V zaostrenih gospodarskih razmerah je zaupanje in kredibilna informacija o dobrem stanju in dobrih poslovnih navadah podjetja za vsakega kupca naših storitev
in proizvodov zelo pomembna, kar ta certifikat odličnosti tudi potrjuje.
Birografika BORI se je po preverjanju kazalcev uspešnosti uvrstila med
podjetja, ki so v letu 2012 pridobila znak kvalitete Excellent SME – odlično srednje veliko podjetje.
Ostajamo torej vaš zvest in zaupanja vreden poslovni partner, ki se zaveda, da so številne tehnološke novosti nadomestile koledarje, pa vendar
koledarji zaradi svoje uporabne vrednosti ostajajo nepogrešljiv pripomoček za načrtovanje obveznosti in počitkov ter štetje dni, mesecev, let,…
tako na delovnih mestih, kot v naših domovih. V želji, da boste vsi, ki ste
še vedno uporabniki koledarjev, našli pot do nas, vam že vnaprej izrekamo dobrodošlico ter vas hkrati prav lepo pozdravljamo.
Ljubljana, 10.9.2013
Razvojna usklajevalka
Renata Punčuh Radovanovič,
univ.dipl.iur.
www.birografikabori.si
4
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prodajni program
Med naše prodajne artikle uvrščamo tudi personalizirana poslovna darila.
Primerno darilo za poslovne partnerje je na primer personalizirani osebni rokovnik, ki ga podarimo ob poslovnih srečanjih.
Personalizirani osebni rokovnik je primeren za obdaritev ob zaključku poslovnega leta, medsebojnega sodelovanja, poklicne kariere, ob upokojitvi
in podobnih priložnostih. Oblikovanega
z imenom in priimkom posameznega
udeleženca ga lahko uporabimo tudi v
sklopu seminarskega gradiva. Navadno
je rokovnik vezan v trde platnice.
Personalizirani rokovnik je izdelan za
točno določeno osebo, lahko vsebuje
osebno fotografijo, naziv prejemnika
ali utrinek iz njegovega življenja, kakor tudi posameznikov najljubši citat ali
odlomek iz izbranega proznega dela.
Listi v rokovniku so lahko bodisi prazni
Za več informacij pokličite
številko 01/47 20 450
ali pošljite sporočilo na spodnji
e-mail naslov:
[email protected]
birografikabori.si
Z veseljem vam bomo
odgovorili!
bodisi črtasti, enobarvni ali v barvnih
odtenkih naročnikove najljubše barve,
papir pa lahko izbiramo med različnimi
formati, strukturo, debelino in obliko.
Strani v personaliziranem rokovniku
so lahko povsem enobarvne, lahko pa
se vmes prepletajo tudi razne barvne
ali črno-bele fotografije iz osebnega
ali poklicnega življenja. V tem pogledu predstavlja personalizirani osebni
rokovnik unikatno delo, ki je samo po
sebi nekaj izjemnega.
Čim prej nas obiščite, da bomo skupaj
izbrali najboljši prodajni artikel, namenjen vašim poslovnim partnerjem!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Janu
P
Ljubljana
T
va cesta 1 | 1000
ografikabori.si
S
d.o.o. | Linharto
6
bori.si | www.bir
Č
Birografika BORI
1 7 13
| E [email protected]
2 8 14 20
| F 01/23 26 695
T 01/47 20 410
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 233 29
3 10
12 18 24 0
17
4
19 25 31
5 11 18 24
26
Ljubljana
6 1312 19 25 1000
|
1
5
va cesta
1 7 14 20 26
ografikabori.si
d.o.o. | Linharto
6 12
bori.si | www.bir
2 8 15 21
27
ika BORI
P
Birograf
3 10 | E [email protected]
1 7 13 19
9
4 695
S
16 22 28| F 01/23
26
2 8 14 20 26
17
N
23410
01/47 20
5 11 18 24
3 9 15 21 27
T
6 1312 19 25 31
4 10 16 22 28
2
1 7 14 20 26
11 17 233 29
3 109 16
P
Birografika BORI
2 8 15 21 27
18 24 0
T
7
17 23
4
1 01/47
9
d.o.o. | Linharto
T
25 31
1
2 8 14 20 410 | F 01/23 26
16 22 28
5 11 18 24 3
S
695 | E [email protected] va cesta 1 | 1000 Ljubljana
2 8
23 29
3 9 15 21
6 1312 19 25 0
Č
ografikabori.si
30
3 9 15
4 10 16 22 28
1 7 14 20 26
| www.birografika
P
4 10 16 22
8
1 7
5 11 17 23 29
bori.si
S
15 21 27
5 11 17 233 29
2 8 14
6 12 18 24 30
N
28
22
24
18
6 12
0
3 9 15 21
13 19 25
29
7 13 19 25 20 26
4 10 16 22 28
6
27
14 20 26
5 11 17 23 29
1 7 13
21 27
6 12 18 24 30
2 8 14 20
4
28
13 19 25 31
3 9 15 21 27
5 11
20 26
4 10 16 22 28
6 12 18
27
29
25
23
19
17
5 11
1 7 13
3 10
12 18 24 30
2 8 14 20 26
17
4
19 25 31
3 9 15 21 27
5 1211 18 24
26
22 28
10
16
17 23 29
6 13 19 25 24 3
1 7 14 20 26
1
31 0
2 8 15 21 27
2 8
9
3 9 15
16 22 28
4 10 16 22
23 29
30
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30
7 13 19 25 31
14 20 26
21 27
28
ar
20
14
P
S
N
T
S
Č
Febr
uar
Maj
P
Mare
c
Juni
j
Septem
Apri
ber
l
Julij
Oktobe
Avgu
r
st
Novemb
er
Dece
mber
• • • • • • • • • • •
5
6
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 195 x 245 mm
Obseg: 15 strani koledarskega dela
241 èrtanih strani
Poslovni rokovnik
Notranjost: enobarvni tisk.
Ovitek: trda vezava ali umetno usnje.
Možen dotisk vašega reklamnega
sporoèila na ovitek.
• • • • • • • • • • •
Art. 100001
TRDA VEZAVA - GRAFIKA PO
VAŠI ŽELJI (pri naročilu nad
50 komadov)
Art. 100001
Art. 100002
TRDA VEZAVA - GRAFIKA PO
VAŠI ŽELJI (pri naročilu nad
50 komadov)
Art. 100003
TRDA VEZAVA - GRAFIKA PO
VAŠI ŽELJI (pri naročilu nad
50 komadov)
CENA: 5 EUR + 22% DDV
Art. 100002
Art. 100003
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Art. 100004
USNJE - SIVA
CENA: 8,50 EUR + 22% DDV
Art. 100004
2014
2014
JAN | FEB | MAR
Januar
6
P
13
20
Februar
27
3
10
17
Marec
24
3
10
17
24
31
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
S 1.
Novo leto
S 1.
Ignac
S 1.
Albin
14
21
28
4
11
25
4
11
18
25
Č 2.
Makarij
N 2.
Marija
N 2.
Janja
S
1
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
P 3.
Genovefa
P 3.
Blaž
P 3.
Marin
Č
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20 27
S 4.
Angela
T 4.
Andrej
T 4.
Kazimir, pust
P
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
Simeon
11
18
25
8
15
22
1
8
15 22 29
S 5.
Janez
4
S 5.
Agata
S
N 5.
23
2
9
16
P 6.
Gašper
Č 6.
Dora
Č 6.
Nika
T 7.
Zdravko
P 7.
Egidij
P 7.
Tomaž
S 8.
Severin
S 8.
Slovenski kulturni praznik
S 8.
Janez
Julijan
N 9.
Polona
N 9.
Frančiška
7
T
N
5
12
19
1
26
2
9
April
P
16
18
Maj
28
23 30
Junij
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23 30
Č 9.
T
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
P 10. Gregor
P 10. Viljem
P 10. 40 mučencev
S
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
S 11. Pavlin
T 11. Marija
T 11. Krištof
Č
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
N 12. Tatjana
S 12. Damijan
S 12. Gregor
P
4
11
S
5
12
N
6
13
25
2
9
19
26
3
10
20
27
4
11
18
Julij
P
16
23
30
17
24
31
18
25
6
1
Avgust
13
20 27
P 13. Veronika
Č 13. Katarina
Č 13. Kristina
7
14
21
8
15 22 29
T 14. Srečko
P 14. Valentin
P 14. Matilda
S 15. Pavel
S 15. Jurka
S 15. Klemen
Č 16. Marcel
N 16. Julijana
N 16. Hilarij
P 17. Anton
P 17. Silvin
P 17. Jerica
S 18. Marjetka
T 18. Simeon
T 18. Edvard
28
September
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22
29
30
T
1
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
S
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
N 19. Marij
S 19. Julijan
S 19. Jožef
Č
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
P 20. Boštjan
Č 20. Leon
Č 20. Srečko
P
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
26
T 21.
P 21. Irena
P 21. Benedikt
S
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
S 22. Cene
S 22.
S 22. Vasilij
N
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Č 23. Rajko
N 23. Marta
N 23. Jože
P 24. Felicijan
P 24. Matija
P 24. Gabrijel
S 25. Darko
T 25. Sergij
T 25. Minka
N 26. Pavla
S 26. Andrej
S 26. Maksima
P 27. Janez
Č 27. Gabrijel
Č 27. Rupert
P 28. Roman
P 28. Janez
Oktober
November
December
P
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
T
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
31
Neža
Marjeta
S
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
Č
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
T 28. Peter
P
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
S 29. Franc
S 29. Ciril
S
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
Č 30. Martina
N 30. Bogo
N
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
P 31. Janez
P 31. Benjamin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2013
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
November
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
December
25
26
27
28
29
30
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Jesenice
23 30
24 31
25
26
27
28
29
2015
Kočevje
Koper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Januar
12
13
14
15
16
17
18
19 26
20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Maj
P
T
S
Č
P
S
N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14
15
16
17
18
19
20
9
10
11
12
13
14
15
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28
22
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
1
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Avgust
20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
November
26
27
28
29
30
31
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
20 27
21 28
22 29
23 30
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
December
23 30
24
25
26
27
28
29
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
27
57 132 75 103 60 122 145 129 63 163 60
210 182 185 148 146 127 149 124 128 60 116 192 176 88 207 10
GH
123 186 29 163 268 60 240 196 257 130 114 199 148 171 134 103 120 146
111 116 138 34 185 138 123
149 87 133 271 63 243 199 260 67
80 179 201 183 148 107 186 149
Lendava
295 284 132 298 149 313 268 271 334 232 189
Ljubljana
87
Ljutomer
267 233 103 270 128 264 240 243 306 204 160 29 180
83 114 146 127 29
75
87 150
127 232 24 204 143 221 94
98 127 217 163 133 299 127
90 124 114 60
78 202 112 174 137 155 123 166
150 299 334 126 306 262 323 216 71 265 74 237 200 124 186 212
88
57
24
43 253 104 94
142 138 107 127 217 313 114 264 226 311 205 60 253 38 226 164 41 174 176
124 14 112 150 182 142
28
29 206 34
212 172 150 34 183 114 98 298 90 270 226 287 32 112 229 146 201 164 189 150 94
190 156 57
Novo mesto
EF
88 190 295 87 267 223 284 178 33 226 43 198 161 44 147 173
165 70 165 112 138 201 83
Krško
Murska Sobota
April
1
2
3
4
5
Julij
22 29
23 30
24
25
26
27
28
19
20
21
22
23
24
25
Marec
2
3
4
5
6
7
8
Junij
25
26
27
28
29
30
31
September
P
T
S
Č
P
S
N
Februar
2
3
4
5
6
7
8
CČD
128 143 181 106 14 116 179 28 156 284 57 233 199 250 123 110 192 136 164 127 96 113 139
Kranj
Maribor
P
T
S
Č
P
S
N
AB
Zidani most
27 106 165 172 210
Trbovlje
209 181 70 212
Nova Gorica
Tolmin
Dravograd
116 162 145 209 27 124 111 80
Šoštanj
145 143 165
Slovenj Gradec
162 128
Črnomelj
Ajdovščina
Sežana
Celje
19 26
20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25
Ptuj
12
13
14
15
16
17
18
Postojna
116
5
6
7
8
9
10
11
Novo mesto
Bled
1
2
3
4
Murska Sobota
Avgust
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
Maribor
4
5
6
7
8
9
10
adresar
Ljutomer
1
2
3
22 29
23 30
24
25
26
27
28
Ljubljana
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
27
15
16
17
18
19
20
21
Julij
Oktober
23 30
24
25
26
27
28
29
15
16
17
18
19
20
21
8
9
10
11
12
13
14
Lendava
14
15
16
17
18
19
20
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
Krško
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
25
26
27
28
29
30
31
Kranj
1
2
3
4
5
6
September
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
24
25
26
27
28
29
30
17
18
19
20
21
22
23
18
19
20
21
22
23
24
Koper
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
Junij
20 27
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
11
12
13
14
15
16
17
Kočevje
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
Jesenice
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
Maj
18 25
19 26
20 27
21 28
22
23
24
Nova Gorica
13
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
15
16
17
Dravograd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
7
8
9
10
Črnomelj
P
T
S
Č
P
S
N
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
27
Oddaljenost med slovenskimi mesti (km)
April
Celje
14
15
16
17
18
19
20
Marec
Bled
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Februar
Ajdovščina
P
T
S
Č
P
S
N
Januar
227 29
63 126 24 103 227
95
66
223 199 60 226 60 226 196 199 262 143 142 95 143 66
33 110 129 112 176 60 114 78
Ptuj
226 192 63 229 88 253 199 202 265 163 120 69 137 40
54 137 88 111
54 206 190 26 219 72
54
26
77 267 94
94
145 209 179 181 144 222 130 62
193 34 265 128 77 114 140
59 209 193
227 77
43 136 163 146 207 38 148 112
Slovenj Gradec
198 164 60 201 10 226 171 174 237 135 117 146 111 117 72 126 181 265 77 199
Šoštanj
161 127 29 164 43 164 134 137 200 98
Tolmin
44
Trbovlje
147 113 34 150 104 174 120 123 186 84
Zidani most
173 139 24
112 191 310 88 268 219 285 179 34 227
80 270 97
87
199 162 87 148 174
33 242 94
84
205 63
48
86 172 74 143 77 131 144 128 80 162 33
96 206 189 253 41 103 155 124 73 234 339 131 311 267 324 222 77 270 87 242 205
94
33
86
267 251 59 285 126 131 324 156 146
78 157 279 54 234 190 251 145
Sežana
74
84 111
74 131 60
19 250 234 40 268 117 143 311 137 127
66 278 70 250 206 267
Postojna
71
73
32 278 279 69 310 146 172 339 166 156
180 143 197 70
284 250 122 287 116 311 257 260 323 221 179 32 197 19
178 123 145 32 192 205 130 67 216 94
78 163 112 135 98
189 103 160 142 179 66 157 120 191 117 86 234 52
52 166 60 137 94 156 130 114 97 148 94
94 176 146 166 212 111 33 156 86 127 94 146 62 140 87 174 84
134 217
63 134
48 217 19
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12
7
8
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 300 x 300 mm
Obseg: 13 listov in podložni karton
Oznaèeni so: prazniki, dela prosti
dnevi in lunine mene.
Fotografije: IStockphoto
Možen dotisk vašega reklamnega
sporoèila na podložni karton.
Velikost dotiska 300 x 50 mm
Vložen v papirnato vrečko.
• • • • • • • • • • •
Art. 100005
CENA: 2,53 EUR + 22% DDV
Stenski koledar
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
prebujanje • pricakovanje
udobje toplega doma
mraz • igrivost
Februar
Januar
P
T
30
31
P
T
S
Č
P
5
27
28
29
30
31
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
ociscenje • pisanice
Marec
S
N
1
P
T
S
Č
P
2
24
25
26
27
28
April
S
N
P
T
S
1
Č
P
S
N
2
31
1
2
3
4
5
6
Novoleto
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
1
2
24
25
26
27
28
1
2
29
30
1
2
3
4
Slovenski
kulturnipraznik
Velikonočni
ponedeljek
24/31
25
26
27
28
29
30
28
Danupora
protiokupatorju
smeh • piknik
veter v laseh • ponos
zeleno, ki te ljubim ...
Junij
Maj
P
T
S
28
29
30
pohajkovanja
Julij
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
1
2
3
4
26
27
28
29
30
31
Praznikdela
Praznikdela
N
Avgust
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
1
30
1
2
3
4
5
6
28
29
30
31
P
S
N
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1
24
25
26
27
28
29
28
29
30
31
1
2
3
25
26
27
28
29
30
31
Binkošti
Marijino
vnebovzetje
23/30
Dandržavnosti
w
spomini
w
nostalgija • prijatelji
obilje • znanje
Oktober
September
P
1
T
S
Č
P
S
N
2
3
4
5
6
7
praznovanje
P
T
29
30
November
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
P
T
S
Č
P
27
28
29
30
31
December
S
N
1
2
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
14
Danspomina
namrtve
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
15
16
17
18
19
20
21
13
14
22
23
24
25
26
27
28
20
21
29
30
1
2
3
4
5
27
28
15
16
17
18
19
10
11
12
22
23
24
25
26
17
18
19
29
30
31
1
2
24
25
26
Danreformacije
7
8
9
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
15
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
22
23
24
25
26
27
28
Božič
Dansamostojnosti
inenotnosti
27
28
29
30
29
30
31
1
2
3
4
9
10
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 300 x 224 mm
Stenski koledar
Obseg: 13 listov in podložni karton
Oznaèeni so: prazniki, dela prosti
dnevi in lunine mene.
Likovna dela: Društvo distrofikov
Slovenije
Možen dotisk vašega reklamnega
sporoèila na podložni karton.
Velikost dotiska 300 x 50 mm
Vložen v papirnato vrečko.
• • • • • • • • • • •
Art. 100006
CENA: 2,53 EUR + 22% DDV
P
T
30
31
6
7
Januar
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
9
10
11
P
T
5
27
12
3
Februar
S
Č
P
S
N
28
29
30
31
1
4
5
6
7
8
Marec
P
T
S
Č
P
S
N
2
24
25
26
27
28
1
2
9
3
4
5
6
7
8
9
Novoleto
8
Sl.kulturnipraznik
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
1
2
24
25
26
27
28
1
2
24/31
25
26
27
28
29
30
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
P
T
S
31
1
2
April
Č
P
S
N
3
4
5
6
P
T
S
28
29
30
Maj
Č
P
S
N
3
1
2
Praznikdela
Praznikdela
• • • • • • • • • • •
Junij
P
T
S
Č
P
S
N
4
27
28
29
29
30
31
1
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
12
13
14
15
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
19
20
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
21
22
29
30
1
2
3
4
26
27
28
29
30
31
1
23/30
24
25
26
27
28
29
Binkošti
Velikonočniponedeljek
28
Danupora
protiokupatorju
Dandržavnosti
P
T
S
31
1
7
14
Julij
T
S
Č
P
S
N
6
28
29
30
31
1
2
12
13
4
5
6
7
8
19
20
11
12
13
14
15
P
S
N
2
3
4
5
8
9
10
11
15
16
17
18
Avgust
P
Č
September
P
T
S
Č
P
S
N
3
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
9
10
11
12
13
14
16
17
15
16
17
18
19
20
21
Marijinovnebovzetje
21
22
23
24
25
26
27
18
19
20
21
22
23
24
22
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
1
2
3
25
26
27
28
29
30
31
29
30
1
2
3
4
5
P
T
P
T
P
T
29
Oktober
S
Č
P
S
N
30
1
2
3
4
5
27
6
7
8
9
10
11
12
3
November
December
S
Č
P
S
N
S
Č
P
S
N
28
29
30
31
1
2
1
2
3
4
5
6
7
Danreformacije
Danspominanamrtve
4
5
6
7
8
9
8
9
10
11
12
13
14
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
15
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
22
23
24
25
Božič
26
Dansamostojnosti
inenotnosti
27
28
27
28
29
30
31
1
2
24
25
26
27
28
29
30
29
30
31
1
2
3
4
Danreformacije
Danspominanamrtve
Novoleto
11
12
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 324 x 140 x 50 mm
Obseg: 55 listov
Namizni koledar
Stojalo iz stabilne kaširane lepenke.
Oznaèeni so prazniki, dela prosti
dnevi in lunine mene.
Prostor za dotisk vašega logotipa oz.
reklamnega sporočila- zadaj (324 x 50 mm)
Prostor za dotisk vašega logotipa oz.
reklamnega sporočila (324 x 30 mm)
Možen dotisk vašega reklamnega
sporoèila na kartonsko stojalo in na
prvi list namiznega koledarja.
Velikost dotiska spredaj 324 x 30 mm
Velikost dotiska zadaj 324 x 50 mm
Velikost dotiska prvi list 324 x 97 mm
Ovito s pasico na kateri je lahko
vaše reklamno sporočilo.
• • • • • • • • • • •
Art. 100007
Art. 100007-100010
GRAFIKA PO VAŠI ŽELJI
(pri naročilu nad 50 komadov)
CENA: 2,80 EUR + 22% DDV
01
08
30
Ponedeljek
31
Torek
1
Januar
Sreda
2
december 2013
P
Četrtek
3
Petek
4
Sobota
Novo leto
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Č
P
S
N
P
5
T
S
Č
P
S
N
1
2
3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
10
12
23/30 24/31
S
1
4
5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
jaNuar
09
13
T
2 3
9 10
16 17
Nedelja
februar
P
T
S
Č
P
S
N
1 2
3 4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Art. 100008
Art. 100009
Art. 100010
• • • • • • • • • • •
13
14
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 320 x 690 mm
Obseg: 3 x 12 listov
podložni karton
dodan zaznamovalni zatiè
Barve podlage: A. siva
B. zelena
C. modra
D. rdeča
Tridelni koledar
Prostor za dotisk vašega logotipa
oz. reklamnega sporočila
Oznaèeni so prazniki, dela prosti
dnevi in lunine mene.
Možen dotisk vašega reklamnega
sporoèila na podložni karton.
Velikost dotiska 300 x 140 mm.
Vložen v papirnato vrečko.
• • • • • • • • • • •
Art. 100011-100014
CENA: 1,90 EUR + 22% DDV
Art. 100011
Februar
P
Februar
2014
P
Februar
P
Č
P
S
N
Č
P
S
N
Č
P
31
1
2
5
27
28
29
30
31
1
2
5
27
28
29
30
31
1
2
5
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
8
9
6
3
4
5
6
7
8
9
6
3
4
5
6
7
8
9
6
3
4
5
6
7
Sl. kulturni praznik
P
S
N
1
2
8
9
Sl. kulturni praznik
12
13
14
15
16
7
12
13
14
15
16
7
12
13
14
15
16
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
8
17
18
19
20
21
22
23
8
17
18
19
20
21
22
23
8
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
1
2
9
24
25
26
27
28
1
2
9
24
25
26
27
28
1
2
9
24
25
26
27
28
1
2
Marec
P
24
3
Marec
2014
T
S
Č
P
S
N
P
25
26
27
28
1
2
9
4
5
6
7
8
9
10
Č
P
S
N
P
27
28
1
2
9
4
5
6
7
8
9
10
24
3
Marec
2014
T
S
Č
P
S
N
P
24
25
26
27
28
1
2
9
4
5
6
7
8
9
10
3
2014
T
S
Č
P
S
N
25
26
27
28
1
2
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
16
11
10
12
13
16
11
10
12
13
16
11
10
12
13
17
18
19
20
21
22
23
12
17
18
19
20
21
22
23
12
17
18
19
20
21
22
23
12
17
18
19
20
21
22
23
24/31
25
26
27
28
29
30
13
24/31
25
26
27
28
29
30
13
24/31
25
26
27
28
29
30
13
24/31
25
26
27
28
29
30
April
2014
April
2014
April
2014
16
2014
S
N
S
Č
P
S
N
S
Č
P
S
N
5
6
14
31
1
2
3
4
5
6
14
31
1
2
3
4
5
6
14
31
1
2
3
4
5
6
15
7
8
9
10
11
12
13
15
7
8
9
10
11
12
13
15
7
8
9
10
11
12
13
15
7
8
9
10
11
12
13
20
16
20
16
20
16
15
16
23
30
17
24
1
Praznikdela
18
19
25
26
2
3
Praznikdela
27
17
4
18
Dan upora proti okup.
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Velikonočniponedeljek
17
24
1
Praznikdela
18
19
25
26
2
3
Praznikdela
27
17
4
18
Dan upora proti okup.
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Velikonočniponedeljek
17
24
1
Praznikdela
18
19
25
26
2
3
Praznikdela
27
17
4
18
Dan upora proti okup.
P
15
P
22
14
4
29
T
11
Č
21
P
15
3
14
14
S
28
T
11
2
Velikonočniponedeljek
P
15
1
17
14
31
18
T
11
14
16
P
15
S
26
13
April
14
3
Marec
2014
T
25
12
11
24
11
S
24
9
10
T
9
10
11
S
8
7
10
T
2014
N
30
Sl. kulturni praznik
Februar
S
29
11
S
2014
P
28
10
T
2014
Č
27
Sl. kulturni praznik
Art. 100014
6
11
S
Art. 100013
5
10
T
Art. 100012
14
T
15
S
16
21
22
23
28
29
30
Velikonočniponedeljek
Č
17
24
1
Praznikdela
P
S
18
19
25
26
2
3
Praznikdela
N
20
27
Dan upora proti okup.
4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
15
Format: 85 x 55 mm
Žepni koledar
Oznaèeni so prazniki, dela prosti
dnevi.
z vašim dotiskom
Možen tisk vašega osebnega
žepnega koledarja.
Velikost dotiska 85 x 55 mm.
• • • • • • • • • • •
Art. 100015
Januar
Februar
Art. 100015-100017
P
6 13 20
T
3 10 17
7 14 21 27
24ljana 3
0 Ljub
28
S
| 100
i
10 ori.s
1 8 15
17 24
11 18 25 irog
cesta 14
kab
arto
22va
29
rafi
w.b
Čd.o.o.
4 11 18 25 31 7 14 21 28
ori.s
5 12
i | ww
I
2| Linh
9 16 23 30
BOR
19 26
1 8 15 22
irografikab
5 12 19
Birografika
P
@b
6 13 20
info
3
E
|
10
26
17
695
27
24
2 9 16 23 29
6 13 20
| F 01/23 26 S
7 14 21
4 11 18 25 31
27
28
3 10 17 24 30
T 01/47 20 410
7 14 21
N
1 8 15 22
5 12 19 26
28
4 11 18 25
1 8 15 22
2 9 16 23
29
5 12 19 26
2 9 16 23
30
6 13 20 27
P
5 12 19
T
2 9 16
6 13 20 26
2330
7 14 21
S
3 10 17
7 14 21 27
24
4 11 18
1 8 15 22 28
Č
4 11 18
1 8 15 22 28
29
25
5 12 19 25
2 9 16 23
P
5 12 19
2 9 16 23 29
26
6 13 20 26
3 10 17 24 30
S
6 13 20
3 10 17 24 30
27
7 14 21 27
4 11 18 25 31
N
7 14 21
4 11 18 25 31
28
28
1 8 15 22
5
1 8 15 22
12 19 26
29
2 9 16 23 29
6 13 20 27
3 10 17 24 30
P
1 8 15 22
31
T
6 13 20
2 9 16 23 29
3 10 17
S
7 14 21 27
3 10 17 24 30
24
1 8 15 22
4 11 18
Č
1 8 15 22 28
4 11 18 25 25
2 9 16 23 29
5 12 19
P
2 9 16 23 29
5 12 19 26
26
3 10 17 24 30
6 13 20
S
3 10 17 24 30
6 13 20 27
27
31
4 11 18 25 31
7 14 21
N
4 11 18 25
7 14 21 28
28
5
12 19 26
1
8
5 12 19 26
15 22 29
6 13 20 27
2 9 16 23
30
7 14 21 28
2014
Maj
September
Marec
April
Junij
Julij
Avgust
Oktober
November
December
GRAFIKA PO VAŠI ŽELJI
CENA:
Paket 500 koledarčkov
46 eur + 22% DDV
Art. 100016
Januar
Februar
Marec
Maj
Junij
Julij
April
2014
7 14 21 28
24 31 29
3 10 17
1 8 15 22 30
24
25
3 10 17
4 11 18
27
2 9 16 23
18 25
19 26
6 13 20 28
grafikaBOR
P
4 11 Biro
5 I12
3 10 17 24
21 T 01/4
d.o.
26
14
o.
19
27
7
|
7
12
Linh
20
20
25
arto
T
5 410 | F 01/2 6 13
18 ta
11 ces
29
4 va
3 26 695
1
| 1000 Ljubljan
28
21
1 8 15 22 30
|
6 13 20 27
26
E
14
S
[email protected]
7
a
5 12
28
rafi19
29
kabori.si | ww
2 9 16 23 31
Č
7 14 21
1 8 15 22
w.birografikab
6 13 20 27
30
3 10 17 24
ori.si
P
1 8 15 22
2 9 16 23
4 11 18 25
S
2 9 16 23
26
5 12 19
N
11 18 25
4
28
7 14 21 29
5 12 19 26
0
233
27
2 9 16
1 8 15 22 30
26
6 13 20 28
24
5 12 19 27
3 10 17
P
2 9 16 23 31
7 14 21 29
25
6 13 20 28
4 11 18
T
3 10 17 24
1 8 15 22 30
26
7 14 21 29
5 12 19
S
4 11 18 25
2 9 16 23 31
1 8 15 22 30
19 26
24
6 13 20 27
12
17
Č
5
3 10
28
2 9 16 23 31
7 14 21
P
6 13 20 27
29
3 10 17 24
1 8 15 22
S
4 11 18 25
29
N
1 8 15 22 30
24
3 10 17
2 9 16 23 31
27
20
25
6 13
4 11 18
29
3 10 17 24
28
26
1 8 15 22 30
7 14 21 29
P
5 12 19
4 11 18 25
16 23
22
27
9
15
20
2
8
26
13
1
T
6
5 12 19
30
28
3 10 17 24
2 9 16 23 31
S
7 14 21
6 13 20 27
29
4 11 18 25
3 10 17 24
Č
1 8 15 22
7 14 21 28
30
5 12 19 26
4 11 18 25
P
2 9 16 23
6 13 20 27
5 12 19 26
S
28
21
7 14
N
Oktober
September
November
Avgust
December
Art. 100017
P
T
Januar
Februar
6 13 20 27
3
Marec
April
7 14 21
10 17
24ljana 3
0 Ljub
28
S
| 100
i
10 ori.s
1 8 15
17 24
11 18 25 irog
cesta 14
kab
arto
22va
29
rafi
w.b
4 11 18 25 31 7 14 21 28
ori.s
5 12
i | ww
IČd.o.o.
2| Linh
9 16 23 30
19 26
1 8 15 22
irografikab
5 12 19
Birografika BOR P |3
6 13 20
E info
10 @b
26
17 24 31
27
2 9 16 23 29
6 13 20
S
| F 01/23 26 695
7 14 21
4
410
30
11
20
27
7
18
28
25
3
T 01/4
2014
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
1 8 15 22
2 9 16 23
5 12 19 26
Maj
1
2
3
4
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
September
1 8 15 22
2 9 16 23 29
3 10 17 24 30
4 11 18 25 5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
Junij
2 9 16
2330
3 10 17
24
4 11 18
25
5 12 19
26
6 13 20
27
7 14 21
28
1 8 15 22
29
1
2
3
4
5
Oktober
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
7 14 21
28
1 8 15 22
29
2 9 16 23
30
Julij
7 14 21
1 8 15 22 28
2 9 16 23 29
3 10 17 24 30
4 11 18 25 31
5 12 19 26
6 13 20 27
November
3 10 17
24
4 11 18
25
5 12 19
26
6 13 20
27
7 14 21
28
1 8 15 22
29
2 9 16 23
30
10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
Avgust
4 11 18
5 12 19 25
6 13 20 26
7 14 21 27
1 8 15 22 28
2 9 16 23 29
3 10 17 24 30
31
December
1 8 15 22
2 9 16 23 29
3 10 17 24 30
4 11 18 25 31
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
16
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Format: 160 x 160 mm
www.
birog
rafikab
ori.si
Komplet 10 voščilnic;
2-krat po 5 različnih motivov,
skupaj s kuvertami.
Voščilnice
Fotografije: IStockphoto
Možen dotisk voščila v notranjem
delu voščilnice.
www.birografikab
ori.si
Ovito s pasico.
• • • • • • • • • • •
Art. 100018
Srecno !
CENA ZA KOMPLET:
3,90 EUR + 22% DDV
ri.si
rafikabo
www.birog
Srecno !
Srecno !
ori.si
www.birografikab
Srecno !
Srecno !
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Darilne vrečke
Format: 100 x 390 mm ali
230 x 320 mm ali
340 x 390 mm
17
Fotografije: IStockphoto
Art. 100019
• • • • • • • • • • •
Art. 100019
CENA: 1,5 EUR + 22% DDV
Art. 100020
CENA: 1,9 EUR + 22% DDV
Art. 100021
CENA: 2,4 EUR + 22% DDV
GRAFIKA PO VAŠI ŽELJI
(40 kom je minimalno naročilo za posamezen
artikel)
Art. 100020
Art. 100021
18
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Instant
fotoknjiga
SPOMINI KOT DARILO - zajeti v paketu fotoknjig BORI instant
V vsakdanjem tempu življenja vam nudimo hiter in enostaven način izdelave
fotoknjig. S pomočjo vašega izbora ohranjamo toplino spominov na domači
polici, dve priročni darili pa bosta razveselili vaše najbljižje. Nudimo vam tri
načine, oblikovane po najsodobnejših trendih. Poimenovali smo jih fotoknjige
BORI instant. Vse kar potrebujemo, so vaše fotografije.
PAKET
3 kom*
30 €
V ceno je vključen 22% ddv.
*Paket vsebuje tri vsebinsko
enake ali različne fotoknjige,
cena pa velja ob naročilu paketa.
Poštnina ni všteta v ceno.
**Priporočena postavitev za
fotografije izdelane s pomočjo
mobilne aplikacije Instagram.
|
3 POSTAVITVE FOTOGRAFIJ

2 VELIKOSTI
|
1 PAKET 3 RAZLIČNE
|
1 PAKET 3 ENAKE
210x155 
210x210
41 kvadratnih fotografij**
(1 ovitek + 40 notranjost)
71 ležečih fotografij
(1 ovitek + 70 notranjost)
210x210 
61 ležečih fotografij
(1 ovitek + 60 notranjost)
Fotoknjige imajo trde platnice s standardnim napisom
»Fotoknjiga«, notranjost papir Mohawk Crystal white 148g.
Naročila sprejemamo na e-naslovu: [email protected] Za dodatne
informacije kličite prodajno svetovalko na telefon: 01 47 20 450
Fotografije lahko posredujete s pomočjo spletnih aplikacij in e-pošte.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
19
Poslovni program
podjetja
Na naslednjih straneh vam predstavljamo referenčne izdelke iz poslovnega
programa našega podjetja. Široka paleta predstavljenih grafičnih produktov
vam omogoča lažji in preprostejši izbor, predvsem pa celovit pregled poslovnega programa podjetja, vključno s storitvami, ki vam jih nudimo.
Vabimo vas, da nas pokličete, nam pišete ali nas obiščete na sedežu podjetja,
saj je naš motiv prav vaše zadovoljstvo. Skupaj bomo našli za vas najustreznejšo
rešitev, prilagojeno vašim željam in potrebam!
Knjige
Knjige spadajo v skupino najzahtevnejših grafičnih produktov, saj so postopki nastajanja knjig strokovno zahtevni, časovno dolgotrajni in povezani
z znatnimi stroški, ki nastanejo še pred
samo predajo gradiva za tiskanje knjig
v tiskarno (odkup avtorskih pravic, slikovnega materiala, lektoriranje, urejanje…). Zelo je pomembno, da so knjige
(ki so poleg nosilca informacij tudi tržno blago) pravilno zasnovane in lepo
oblikovane, tako da bo že sam izgled
knjig privlačen in s tem že na prvi pogled prodajno zanimiv. Paziti je potrebno na izbor materialov za notranjost in
ovitke knjig ter način vezave. Samo s
pravilnim naborom vseh zgoraj naštetih
tehničnih elementov boste dosegli, da
bo vaša knjiga, v katero ste vložili veliko
svojega časa, dela, energije in finančnih
sredstev dobila svojo uporabnost in lep
zunanji izgled.
V Birografiki BORI uresničimo vse vaše
želje in potrebe po oblikovanju, tisku ter
dodelavi knjig, saj smo strokovno usposobljeni in tehnološko opremljeni za izdelavo najzahtevnejših oblik trdo vezanih knjig. Večletne izkušnje na področju
trde vezave knjig, številne referenčne
knjige in nagrade, ki smo jih dobili za
kvalitetno izdelavo knjig, so zagotovilo,
da bodo vaše knjige izdelane oblikovno
in tehnološko brezhibno, in vam bodo
kot take v veliko veselje in zadovoljstvo.
20
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Diplomske naloge
Fotoknjige
Za več informacij pokličite
številko 01/47 20 450
ali pošljite sporočilo na e-mail:
[email protected]
birografikabori.si
Z veseljem vam bomo
odgovorili!
Fotoknjiga je zahtevnejši grafični izdelek, ki služi za ohranjanje in prikaz
slik. V dobi digitalnih posnetkov je fotoknjiga nadomestila klasičen album s
fotografijami. Prednost je tudi v tem, da
si po svoje uredimo slike in dodajamo
podnapise ter naslove. Najpogosteje si
tematsko izdelamo fotoknjigo po potovanjih ali pa ob raznih dogodkih in
praznovanjih, kot so npr.: rojstni dnevi,
rojstvo otroka, poroka, obletnice, valeta, matura in podobni dogodki. S fotoknjigo se lahko tudi celovito predstavimo ali pa učinkovito prikažemo svoje
delo, dejavnost, pomembne poslovne
dogodke in drugo. Pri nas vam omogočamo dva načina izdelave fotoknjige.
V prvem primeru si lahko fotoknjigo s
pomočjo prenesenega programa z naše
spletne strani oblikujete sami (slike poljubno izberete, oblikujete in jih po želji
obogatite z besedilom), kot novost pa
vam nudimo t.i. »instant fotoknjigo«.
Že samo ime tega produkta pove, da
vsebuje bistveno bolj poenostavljen
način priprave in izdelave, pri čemer je
vaša naloga zgolj izbor vsebine fotografij in velikosti formata fotoknjige – vse
ostalo opravimo mi!
Ne dopustite, da bi vaše slike izginile iz
digitalnih medijev ali iz digitalnih naprav. Poskrbeli bomo za kvalitetno in
hitro izdelavo vaše želene fotoknjige.
Vezana diplomska ali magistrska naloga je končni produkt nekaj mesečnega ali celoletnega študijskega dela.
Pričakuje se, da je celoten izdelek na
visoki profesionalni izvedbeni ravni,
tako notranji tisk kot trda vezava. Pri
nas se tega pri vezavi diplomske ali
magistrske naloge v celoti držimo. Tisk
na platnici je običajno v zlati ali srebrni
barvi, lahko pa je tudi črn, bel, rumen
ali v kakšni drugi barvi. Barva platnic je
običajno predpisana v skladu z navodili fakultete, največkrat modra, črna,
zelena ali rdeča, na izbiro pa imamo
trenutno skupaj 40 barv.
Običajno je napis na platnici diplomske
ali magistrske naloge, nekatere fakultete pa zahtevajo napis tudi na hrbtu
vezave. Po želji se na notranjost platnice doda tudi žep za cd/dvd medij ali
prilogo. Besedilo naloge se lahko tiska
enostransko ali dvostransko, barvno ali
črno belo, navadno na 80g ali 100g papir. V kolikor ste pri pisanju dela uporabljali standardne pisave in vstavljali
prelome na mesta, kjer je to potrebno
(na primer da so glavni naslovi vedno
zgoraj na neparni strani), potem nam
lahko prinesete ali po elektronski pošti
pošljete odprto word datoteko, najboljše pa je, da jo shranite kot pdf datoteko, v kateri so odmiki teksta in prelomi
postavljeni po vaši želji. Rok izdelave je
1 do 2 delovna dneva.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Letaki, plakati
Letaki in plakati so enostavnejši grafični
produkti, ki se jih uporablja za reklamno
promocijo podjetja, storitev, izdelkov…
Služijo lahko tudi kot nosilci sporočilne
vrednosti pri obveščanju javnosti o prihajajočih dogodkih oziroma prireditvah.
Glede na njihovo namembnost je potrebno vsebini primerno prilagoditi oblikovanje letakov in plakatov, sporočilnemu namenu pa je potrebno pravilno definirati
njihov format, material in način tiska.
S tem dosežemo, da letaki in plakati
kot nosilci informacij postanejo marketinško orodje, ki z ostalimi ustreznimi
marketinškimi prijemi učinkovito pripomorejo k povečanju prepoznavnosti
podjetja, storitve, izdelkov in podobno.
Zaupajte nam tiskanje letakov in plakatov z usposobljenimi strokovnjaki na
področju oblikovanja, grafične priprave
in tiska. Vsestransko vam bomo pomagali, da bodo vaše ideje primerno in
učinkovito zajete v sporočilno vrednost,
ki jo predstavljajo letaki in plakati.
Vizitke
Oblikovanje in tiskanje vizitk sta del
procesa izdelave vizitke, ki bo postala
vaša predstavitev. Vizitke so grafični
produkti, ki so nepogrešljivi promocijski pripomočki pri poslovanju vsakega
podjetja ali ustanove. Vizitke so ogledalo podjetja in z njihovim podajanjem
največkrat izvedemo prvo predstavitev
podjetja v osebnem kontaktu s stranko. Zelo pomembna je sporočilna vrednost vizitk, ki jo dosežemo s pravilnim
oblikovanjem, pravilno izbiro papirja ter
načinom tiska. Forma na vizitki mora
biti čista, pregledna, logotip podjetja
prepoznaven, podatki pa morajo biti
konkretni in točni. Samo tako izdelane
vizitke bodo služile svojemu namenu in
odražale resnost podjetja oziroma dela,
ki ga opravljate. V Birografiki BORI lahko s strokovnjaki na področju oblikovanja, tiska, grafične dodelave izdelamo
visoko kvalitetne vizitke, ki bodo odražale vašo prepoznavnost na trgu, ter
poudarjale dejavnost, ki jo hočete predstaviti osebi, kadar ji izročate vizitke.
Mape
Mape so grafični produkti, ki imajo
poleg svoje osnovne funkcije (zaščite
in shranjevanja listin) tudi reklamno
promocijsko funkcijo in so zaradi tega
sestavni del celostnih podob podjetij oziroma ustanov. Glede na njihovo
pomembno predstavitveno vlogo je
potrebno za mape poiskati oblikovno
formo, kjer se bosta učinkovito prepletali osnovna funkcija in promocijsko-propagandna funkcija map. S tem
bomo dosegli, da mape kot nosilec informacije postanejo marketinško orodje, ki z ustreznimi ostalimi tiskovinami
BIR
O
GRA
I O
LinB
hBBaIIrR
R FIFKA
toOvG
hRR
SI -LL1in
BO
GcReA
toaG
Lin0hhaa0rO
Ata
FFIIK
T S0SII -in100
a0rrtLtoojuvvaaRcsA
1KA B RI d
S
10 vb estIKA ORI .o.o.
d
F TT0 0I /1-141/0740002000LLjualjbccaljeenssattaa 1A BBO
anaa11 ORRII dd..o
.
F T10/002113/47 20L4ju
1
b
0
ju
lj
E Fin 1/2/427752 41bljaana
.oo..ooo..
E F [email protected]
11/b23 252600945410 na
.
ID EEz in0
ir
/
0
fo
3
6
1
2
o
@
2
9
0
3
g
ID az in
biro25r5a6fi9k5
Dfo
in
D
@
fo
a
V
a
6
g
ID
5
ID D @V:bbSirirIoo1g6rafi9k5bori.s
: gra4 ab i
ww zzaa DDD
www.b DDVV::SSSII 11r6a4fi6fi6k6kaa5bb4oo3rri.si
w.birog I 16646654ori.i.ssi
w
ww
ww
w..bbiirrogrrafika4666554433 i
iroog afi bo 3
grraafikab ri.si
fikkaabori. BORI d.o.o.
BIROGRAFIKA
boorri.si
Linhartova cestai.ss1ii
SI - 1000 Ljubljana
T 01/47 20 410
F 01/23 25 695
E [email protected]
ID za DDV: SI 16466543
www.birografikabori.si
21
22
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
iz celostne podobe učinkovito pripomorejo k povečanju prepoznavnosti
podjetja oziroma ustanove. V našem
podjetju vam lahko z oblikovalci mape
oblikujemo v sklopu celostne grafične
podobe oziroma kot posamezni element, stiskamo ter dodelamo. Dolgoletna tradicija pri izdelavi in tisku map
ter množica referenc je zagotovilo, da
bodo mape kvalitetno izdelane in da
bodo služile svojemu namenu.
Ogledna stojala
Želite povečati prodajo
vašega izdelka ali
storitve?
Želite večjo
prepoznavnost vašega
podjetja?
Zaupajte nam tiskanje letakov,
plakatov, vizitk, map, oglednih
stojal, zgibank, priznanj, plaket,
nalepk, letnih poročil, ali pa
za promocijo izberite direktno
pošto…
Ogledna stojala smo dolgo izdelovali s
pomočjo kaširanja tiskovine na lepenko, ki smo ji dodali vnaprej izsekano
lepenko, da je kreativa dobila funkcijo
stojala. S pomočjo digitalnega tiska na
trde materiale in izrezovanja z digitalno
vodenimi stroji za izrez, se je ta skupina
izdelkov zelo razširila. Nova tehnologija izdelave omogoča večjo kreativnost
pri manjših količinah, in sicer po sprejemljivi oziroma ugodni ceni. Za izdelavo
oglednih stojal se lahko uporabi široka paleta materialov (penaste plošče,
foreks plošče, polipropilenske plošče,
kartoni, lepenke). Izdelamo lahko tudi
večje dimenzije stojal do 2m.
V Birografiki BORI vam lahko ogledna
stojala oblikujemo, stiskamo, izrezujemo po idejni zasnovi oblikovalca in distribuiramo na željen naslov.
Zloženke, zgibanke
Zloženke oziroma zgibanke so grafični
produkti, ki služijo za promocijo storitev
in produktov vašega podjetja. Zgibanka
je tudi medij za obveščanje javnosti o
predstavitvi dogodkov in prireditev. Za
doseganje sporočilne učinkovitosti tiskanih zgibank je potrebna dobro oblikovana forma ter uravnotežena besedna predstavitev na zgibankah. Pravilno
izbrani materiali in tisk sta naslednja
pogoja, da bodo imele zgibanke sporočilno vrednost, ki ste si jo zamislili in da
bo s tem dosežen učinkovit sporočilni
namen. V BORIH uresničimo vse vaše
zahteve, od oblikovanja pa vse do tiska
in dodelave zgibank.
V primeru vašega povpraševanja za izdelavo zgibank, vam bomo z veseljem
izdelali ponudbe ter svetovali kako
oblikovno in tehnološko izpeljati želeni
projekt.
Priznanja, plakete
Priznanja in plakete so grafični produkti, ki se uporabljajo pri svečanih prireditvah kot zahvala posameznikom, skupinam oziroma organizacijam, za dejanja,
ki so jih izvedli v preteklosti in si zaslužijo priznanje. Glede na namembnost
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
sposobna izdelati najzahtevnejše tipe
nalepk. Po potrebi lahko nalepke razrežemo po vaših željah ali navodilih oblikovalcev na različne velikosti in oblike.
Letna poročila
je potrebno vsebino priznanj primerno
oblikovati glede na njihovo vizualno in
sporočilno vrednost. Prav zaradi tega je
pri oblikovanju priznanj zelo pomembno poznavanje materialov in tehnik tiska, saj lahko s pravilnim izborom dosežemo, da bodo priznanja izgledala
grafično dovršeno, svečano ter bodo
s tem še dodatno poudarila pomembnost dogodka podelitve priznanj.
Če želite kvalitetno izdelavo priznanj in
plaket vam bomo pri nas z usposobljenimi strokovnjaki na področju oblikovanja, grafične priprave in tiska strokovno
pomagali. Tako bodo priznanja oziroma
plakete, ki jih boste namenili zaslužnim
posameznikom ali pravnim subjektom,
dosegle želeni učinek in razveselile nosilce priznanj, podelitev pa bo dobila
želeni pomen in čar.
Letno poročilo podjetja predstavlja podobo podjetja, ki je izražena s kakovostjo oblikovanja, tiska in dodelave.
Letna poročila so pogosto oblikovalskografične umetnine, ki so tehnološko izvedljive samo z najsodobnejšimi orodji
in z visoko usposobljenimi strokovnjaki
na področju grafične tehnologije. Pravilna zasnova oblikovanja in pravilen
izbor materialov ter tehnike tiska so
ključni elementi za zanimiva in s tem
uporabnikom všečna letna poročila.
Birografika BORI lahko uresniči vse želje
in potrebe po oblikovanju, tisku ter dodelavi letnih poročil. Dolgoletna tradicija na področju izdelave letnih poročil
je zagotovilo, da bodo letna poročila, ki
vam jih bomo izdelali, oblikovno in tehnološko brezhibna. S tem se bo informativna in sporočilna dodana vrednost
letnih poročil še povečala. Vsekakor si
ne moremo predstavljati kvalitetnega
letnega poročila brez všečnega in kvalitetnega oblikovanja.
Nalepke
Brošure, zvezki
Nalepke so grafični produkti, ki so z
razvojem digitalne tehnologije tiska in
zatonom sitotiskarstva postali zelo obširna skupina. Poznamo več vrst tiskanja
nalepk in s tem široko paleto izdelkov,
ki jih delimo glede na uporabljene materiale. Običajne papirne nalepke tiskamo v digitalni in klasični tehniki iz pole
in jih pogosto še dodatno zasekujemo s
posebnimi orodji. PVC nalepke tiskamo
na ekosolventnih tiskalnikih. Ti tiskalniki nudijo vrsto dodelavnih možnosti,
in sicer personaliziran zasek ali izsek.
Uporaba bele barve nam omogoča tisk
zrcalnih nalepk (lepljenje na notranjo
stran stekla) oziroma posebnih kreacij
na transparentni nalepki, kjer so posamezne kreative poudarjene (podložene)
z belo barvo. Birografika BORI je med
prvimi v Sloveniji pričela s tiskom nalepk
v digitalni tehniki in je zaradi dolgoletne
tradicije in izkušenj pri izdelavi nalepk
Brošure, spirale, zvezki in bilteni spadajo
v skupino tako imenovanih publikacij z
osnovno funkcijo podajanja tiskanih lepopisnih, intelektualnih in strokovnih informacij, reklamnih promocij podjetij ter
storitev, kataloške prodaje izdelkov, materiala in podobno. Publikacije se funkcionalno ločijo med seboj samo po načinu
vezave, medtem ko v sami vsebinski uporabnosti ni večjih razlik. Ko se odločamo
za tisk gradiva, ki ga želimo izdati, je prav
zaradi tega pomembna pravilna izbira vrste publikacije. Pri tem je potrebno najti
pravo razmerje med vsebino in uporabnostjo ter glede na navedene lastnosti celostno izbrati najprimernejši tip publikacije. Poleg tega je pomembno tudi vsebini
primerno oblikovati formo publikacij, s
pravilnim izborom materiala in z načinom
tiska polepšati zunanji videz ter s tem
povečati sporočilno in komercialne vrednosti brošur, spiral, zvezkov ali biltenov.
• • • • • • • • • • •
23
24
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Uresničimo vam lahko vse želje in potrebe
po oblikovanju, tisku ter dodelavi publikacij, ne glede na to ali so to brošure, spirale, zvezki ali bilteni. Dolgoletna tradicija
na področju njihove izdelave je zagotovilo, da bodo brošure, spirale in zvezki, ki
nam jih boste zaupali, oblikovno in tehnološko brezhibni in da se bo zaradi tega
še povečala sporočilna in informacijska
dodana vrednost publikacij.
Direktna pošta
Za več informacij pokličite
številko 01/47 20 450
ali pošljite sporočilo na e-mail:
[email protected]
birografikabori.si
Z veseljem vam bomo
odgovorili!
Personalizacija tiskovin je v največji meri
zastopana v direktni pošti, vendar obstaja veliko tiskovin, ki niso vezane le na
to. Osebna pošta je največkrat osebno
pismo A4 formata, zgibano na format
velikosti kuverte amerikanke, lepljeno
ob straneh in perforirano ob robovih ali
enostavno vloženo v kuverto omenjenega formata. Na osebno pošto lahko
na eno stran natisnemo osebne podatke (naslov), na drugo pa dodatno osebno sporočilo. Tisk je barvni in prav zato
je ta oblika primerna za osebna sporočila znanemu naslovniku, pa naj bo to
čestitka, vabilo, novoletna voščilnica ali
celo reklamno sporočilo.
Direktna pošta sledi podobnemu načelu,
kakor osebna pošta, vendar je vsebina
sporočila za vse naslovnike enaka, naslovi pa natisnjeni za vsakega naslovnika
posebej. Direktna pošta je sestavljena iz
kuverte,dopisa in v nekaterih primerih
posebnih prilog v obliki kataloga, zvezka ali reklamnega predmeta. Kuverta je
lahko potiskana v barvni tehniki, možna
je raznolika vsebina, seveda po pravilih,
ki jih bo zahteval dogovorjeni poštni
center oziroma drug distributer.
Direktna pošta je zelo primerna za promocijo novih izdelkov (knjig, kozmetike,
avtomobilov,…) ali storitev (seminarji,
promocijska srečanja, sejmi,…), kjer je
baza naslovnikov splošna. Naslovljena
pošta je oblika direktnega marketinga,
pri kateri je dopis v kuverti namenjen prejemniku osebno in vsebuje želene podatke za vsakega
prejemnika posebej. Naslovljena pošta je prav tako sestavljena iz kuverte, dopisa in prilog in
je primerna za obveščanje starih kupcev, o katerih že imamo
zanesljivo bazo podatkov in so
lahko s tem deležni posebnega
obveščanja o novostih.
Naslovljene razglednice so nova oblika
tržnega pristopa in so primerne za promocijo novih izdelkov, ki so na prvi strani potiskani v barvni tehniki. Kakor pri
običajni razglednici, je na hrbtni strani
levo besedilo sporočila, na desni pa prejemnikovi podatki.
Naslovljene razglednice so primerne za
hitro promocijo novih izdelkov široke
potrošnje iz obstoječe baze potencialnih kupcev, lahko pa tudi za osebna
obvestila podjetij storitvenih dejavnosti.
Poznamo zahtevne tiskovine (forme), ki
so povezane s skladišči podatkov. Pri
teh tiskovinah uporabljamo klasične
numerične in tekstovne podatke, veliko
je uporabe posebnih barkodnih zapisov
(EAN kode, industrijske kode), slikovnih
podatkov (fotozapisi v datotekah in plasteh) in raznih matematičnih in drugih
funkcij (številčenje, črkovne oznake, datumske in časovne oznake, logična izbira podatkov glede na tekst).
Se še vedno sprašujete, zakaj poslovati z nami? Nudimo vam nekaj
dodatnih argumentov:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
25
• • • • • • • • • • •
k povečanju prepoznavnosti podjetja,
storitve in izdelkov. Če želite povečati
prodajo vašega izdelka ali storitve
ali pa doseči večjo prepoznavnost
vašega podjetja, vam v Birografiki
BORI z veseljem pomagamo vaše ideje
primerno in učinkovito prenesti v sporočilno vrednost strokovno oblikovanih
tiskovin.
SKRB ZA OKOLJE
KAKOVOSTNO GRAFIČNO
OBLIKOVANJE
V podjetju z usposobljenimi strokovnjaki poskrbimo za kakovostno grafično
oblikovanje vseh vrst tiskovin, ki jih
potrebujete. Grafično oblikovanje tiskovin je proces, kjer se želje naročnika o podajanju informacij ciljni publiki
povežejo z idejo in izvedbo oblikovalca
tiskovine. Oblikovanje mora biti izvedeno tako, da je sporočilna vrednost tiskovine jasna, končni izdelek pa dopolnjuje
celostno grafično podobo naročnika. S
sodobno tehnologijo in poznavanjem
zakonitosti oblikovanja tiskarske forme lahko oblikovalec v procesu grafične priprave uskladi podobe in besede,
tako da med njimi ustvari razmerja, ki
so privlačna za oko ter imajo tudi želeno sporočilno vrednost. S tem dosežemo, da oblikovane tiskovine kot nosilec informacije postanejo marketinško
gradivo, ki z ustreznimi ostalimi marketinškimi prijemi učinkovito pripomorejo
Ker je Birografika BORI družbeno odgovorno podjetje, pri svojem poslovanju dosledno upošteva okoljevarstveno
zakonodajo. Skrbimo za nadzorovan
odvoz in uničenje odpadnih surovin ter
s tem zmanjšujemo negativne vplive
na okolje. V okviru naših storitev vam
ponujamo tudi tisk in izdelavo tiskovin na ekološkem in recikliranem
papirju. Na ta način proizvajamo grafične izdelke, s katerimi navdušujemo
najzahtevnejše naročnike. S tiskom na
papirje, ki so FSC certificirani, izkazujemo svojo zavezanost in prispevek k
varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. S tem nadaljujemo skrbniško verigo
lesa in zagotavljamo trajno gospodarjenje z gozdom kot obnovljivim, vendar
zelo občutljivim naravnim virom. Naše
tiskovine so torej izdelane na način, ki
je prijazen do okolja in prispeva k odgovornemu gospodarjenju z gozdovi.
ŠIROKA PALETA STORITEV
KOPIRNICE
2012
Januar
P
T
S
Č
P
S
N
Upoštevajoč potrebe zvestih
strank
S kopirnico se je podjetje začelo uveljavljati na trgu, zato se ponaša z dolgoletno tradicijo storitev, ki smo jih v zadnjih letih glede na potrebe vas, naših
strank, še dodatno razširili s personaliziranimi grafičnimi izdelki (stenski
koledar, fotoknjiga, plakat itd.), oblikovanimi v skladu z vašimi osebnimi željami. Personalizirani so zato, ker so lahko
opremljeni s fotografijami, spominki,
utrinki iz vsakdanjega življenja, s čimer
tovrstni izdelek (koledar, fotoknjiga ali
plakat poljubne velikosti) pridobi osebni pridih. V kolikor želite personalizirani
grafični izdelek, ga lahko izdelate s pomočjo preprostega programa, prenesenega na vaš računalnik s spletne strani
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Februar
23 30
24 31
25
26
27
28
29
P
T
S
Č
P
S
N
6
7
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
P
T
S
Č
P
S
N
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
Maj
P
T
S
Č
P
S
N
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Marec
20 27
21 28
22 29
23
24
25
26
P
T
S
Č
P
S
N
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11
12
13
14
15
16
17
P
T
S
Č
P
S
N
1
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
P
T
S
Č
P
S
N
5 12
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
Oktober
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
P
T
S
Č
P
S
N
1
P
T
S
Č
P
S
N
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
Julij
25
26
27
28
29
30
18
19
20
21
22
23
24
April
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
Junij
21 28
22 29
23 30
24 31
25
26
27
September
P
T
S
Č
P
S
N
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24
25
26
27
28
29
Avgust
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
November
19 26
20 27
21 28
22 29
23 30
24
25
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
December
P
T
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
26
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
www.birografikabori.si. Program vam
omogoča vstavljanje želenih fotografij,
ki jih lahko opremite tudi z besedilom,
tako oblikovano predlogo pa nam čim
prej po elektronski pošti vrnete v nadaljnjo obdelavo. Koledar v pokončnem
formatu A3 in obsegu 12 listov lahko
prevzamete v dveh delovnih dneh po
naročilu, fotoknjigo pa v treh delovnih
dneh. Zagotavljamo vam kvaliteten tisk
vaših personaliziranih izdelkov!
Kopiranje dokumentov in
študijskega gradiva
Kopiranje ali fotokopiranje je proces, pri katerem original preslikamo
na poljubno število kopij. Kopiranje je
lahko črnobelo ali barvno, na tanjših ali
debelejših papirjih. Klasično kopiranje
3D predmetov preko stekla se je v 90
letih pričelo razvijati v digitalno kopiranje. To pomeni drugačen prenos slike
preko laserja na fotoobčutljiv boben in
zatem na papir. Originali niso več klasični na papirju, ampak je njihov zajem
digitalni iz digitalnih medijev (cd, dvd,
usb, el. pošta, internet,…). Ta proces
imenujemo digitalni tisk oziroma digitalno kopiranje. Kopiramo na različne
formate od velikosti A5 do A0, največ
pa do širine 910 mm in do dolžine do 5
metrov. Lahko vam izdelamo samo eno
kopijo (kopijo položnice, zdravniškega
izvida, dokumenta,…) ali pa večja gradiva, brošure, vabila, diplome, letake,
plakate, gradbene načrte. Fotokopije
lahko v naši fotokopirnici tudi vežemo
in grafično dodelujemo.
Inovativne poslovne
rešitve
Ena izmed inovativnih storitev, ki smo
jo vpeljali v dobi digitalizacije, je elektronsko arhiviranje dokumentov
ali e-arhiviranje. Elektronsko arhiviranje je proces, pri katerem fizična
papirna gradiva (računovodske dokumente - prejete račune, izdane račune,
temeljnice …, pogodbe, razne interne
dokumente…) preslikamo (skeniramo)
in jih tako pretvorimo v digitalne dokumente. Prednosti e-arhiviranja so predvsem lažja dostopnost do elektronsko
arhiviranih dokumentov (shranjenih na
cd, dvd, v oblaku ipd.), kar pomeni velik
prihranek na času in prostoru. Do zgledno urejenih arhivskih podatkov dostopamo hitro, poleg tega pa ne potrebujemo dodatnega pisarniškega prostora
za njihovo skladiščenje. Fizični arhivski
dokumenti se po e-arhiviranju lahko na
vašo željo uničijo ali pa shranijo na kakšno oddaljeno lokacijo, ki je navadno
veliko cenejša kot pisarna.
Preverjanje besedil za javno
objavo
Med storitvami ponujamo tudi lektoriranje. Priporočamo ga za vsa besedila,
ki gredo v javno objavo. To ni nenavadno, saj se lektorirajo tudi novinarski
članki in knjige, ki jih napišejo jezikovno
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
izurjeni pisci. Pri prevedenih besedilih
je to še pomembneje, saj ima prevajalec lahko preveč v zavesti originalno
besedilo. Zato je dobrodošel pregled
»nevtralnega bralca«, ki zagotovi, da
je besedilo razumljivo in tekoče tudi v
slovenskem prevodu. Dobre lekture ne
more opraviti vsak izvirni govorec. To bi
denimo pomenilo, da je za dober pregled dovolj, če besedilo v slovenščini
pregleda nekdo, ki mu je slovenščina
materni jezik. Dober lektor za slovenski
jezik je izkušen slavist z občutkom za
jezik, potrebno širino pri razumevanju
besedil in z veliko strokovnega znanja
ter izkušenj pri lektoriranju. Zato ob
vsakem prevodu besedila, še zlasti pri
tistih, ki bodo objavljeni in se boste z
njimi predstavljali v javnosti, priporočamo tudi lektoriranje v slovenskem
jeziku. V našem podjetju vam nudimo
lektoriranje različnih tekstov (literarnih
del, diplomskih ali magistrskih nalog,
reklamnih materialov in podobno) ter
vam lahko skupaj z oblikovanjem in tiskom izpeljemo vaš želeni projekt.
STIK Z NAMI
S pomočjo posebnega portala, imenovanega InSite lahko do nas neovirano
dostopate kjerkoli in kadarkoli. InSite
portal predstavlja direktno komunikacijo med naročnikom in izvajalcem, kar
v sodobnem tempu življenja omogoča
prihranek časa in lažjo dostopnost. Želene izdelke ali storitve lahko s pomočjo
InSite portala upravljate neodvisno od
tega, kje se nahajate, pogoj je le internetna povezava. Neposreden dostop do
portala, ki vam ga podelimo na vašo željo, vam omogoča naslednje prednosti:
• enostavno in hitro komuniciranje s
tehničnim osebjem v podjetju,
• nalaganje datotek preko portala
direktno na strežnik,
• pregledovanje, menjevanje ali
popravljanje vsebine v sklopu
svojega naročila,
• enostavno potrjevanje naročil za tisk
ipd.
Zavedamo se, da so potrebe in želje
naših strank različne, zato vam lahko
portal prilagodimo tudi za bolj zahtevno delo.
Certifikat Birografiki BORI d.o.o. za kakovost tiskovin.
Pokličite nas in skupaj bomo poiskali za Vas najustreznejšo rešitev!
Certifikat Birografiki BORI d.o.o. za odličnost.
27
28
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Invalidske kvote
Nadomestno izpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov v invalidskem podjetju Birografika BORI je dobra priložnost za poslovne partnerje
Splošno o kvotah
Za več vsebinskih informacij
pokličite na sedež podjetja ali
pošljite sporočilo na e-mail:
[email protected]
birografikabori.si
Z veseljem vam bomo
odgovorili!
Za področje financ pokličite
na sedež podjetja ali pošljite
sporočilo na e-mail:
[email protected]
birografikabori.si
Z veseljem vam bomo
odgovorili!
Z uveljavitvijo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni
list RS št. 63/2004, 72/2005, 114/2006,
87/2011; v nadaljevanju ZZRZI) je bil kot
eden od ukrepov za izboljšanje zaposlitvenih možnosti invalidov uveden tako
imenovani kvotni sistem zaposlovanja
invalidov. Kvotni sistem, ki ga kot ukrep
za zmanjšanje brezposelnosti invalidov
poznajo tudi v številnih drugih državah,
pomeni obveznost delodajalcev, da zaposlijo določen delež invalidov glede na
število vseh zaposlenih pri delodajalcu.
V Sloveniji so zavezanci kvotnega sistema vsi delodajalci, tako pravne kot
fizične osebe ali osebe javnega prava,
ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev*.
Obvezni delež invalidov je odvisen od
dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec, in
znaša od 2% do 6% od skupnega števila zaposlenih pri delodajalcu. Višino
kvote predpisuje Vlada RS z Uredbo o
določitvi kvot za zaposlovanje invalidov.
V kvoto se vštevajo vsi invalidi, ki
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za najmanj 20 ur na teden in so prijavljeni v zavarovanje skladno z navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v
zavarovanje za invalide (Uradni list RS,
št. 10/05 in 43/05).
Javni jamstveni, preživninski in invalidski
sklad RS (prej: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov) zadnji dan
v mesecu na podlagi podatkov Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
preverja izpolnjevanje kvot, in sicer
v odstotku zaposlenih invalidov glede na
število vseh zaposlenih pri delodajalcu.
Delodajalci, zavezanci za kvoto, ki ne
zaposlujejo invalidov oziroma zapo-
slujejo manjše število invalidov kot je
predpisano glede na dejavnost, v katero so razvrščeni, morajo mesečno
Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu (v nadaljevanju: Sklad) plačevati prispevek za
neizpolnjevanje kvote v višini 70 %
minimalne plače za vsakega invalida, ki
bi ga sicer morali zaposliti za izpolnitev
predpisane kvote.
Delodajalci, ki ne dosegajo zahtevane
kvote, pa imajo možnost, da namesto
plačila prispevkov za neizpolnjevanje
kvote svojo obveznost izpolnijo s poslovnim sodelovanjem z invalidskim
podjetjem ali zaposlitvenim centrom
(64. člen ZZRZI). Kot nadomestna
izpolnitev kvote namreč šteje sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom ali
invalidskim podjetjem, seveda pod
pogojem, da je pogodba realizirana
(dejansko opravljene storitve oziroma
izdelano blago ter izvedeno plačilo).
Ob tem morajo stroški dela dosegati
najmanj 15 minimalnih plač letno za
vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane
kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote na mesečni ravni mora strošek dela
tako znašati najmanj 15/12 minimalne
plače.
Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki namerava nadomestno izpolniti kvoto,
mora Skladu oddati napoved nadomestne izpolnitve kvote najkasneje v
desetih dneh od sklenitve pogodbe z
invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom. Napoved odda prek
Skladovega spletnega portala za elektronsko izmenjavo podatkov SVZI.Net,
ob najavi pa mora v priponki dodati
tudi sklenjeno pogodbo. Nadomestno
izpolnitev kvote je mogoče napovedati
največ za obdobje tekočega koledarskega leta.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Delodajalec, ki nadomestno izpolnjuje
kvoto, mora o izpolnitvi pogodbenih
obveznosti mesečno poročati prek
spletnega portala Sklada, in sicer do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Elektronski obrazec mesečnega poročila morata potrditi odgovorna oseba
delodajalca – zavezanca in odgovorna
oseba invalidskega podjetja oziroma
zaposlitvenega centra. Sklad upošteva
realizirane stroške dela do višine mesečne obveznosti, to je do višine 15/12
minimalne plače za vsakega invalida, ki
bi ga zavezanec sicer moral zaposliti za
izpolnitev kvote. Morebitno večjo realizacijo Sklad upošteva za izpolnitev mesečne obveznosti v naslednjem mesecu,
a le v okviru istega koledarskega leta.
Priznana nadomestna izpolnitev kvote:
 7.650 / 979,58** = 7,81
(7 mesečnih prispevkov za enega
manjkajočega invalida)
Glede na dejstvo, da ima Birografika
BORI status invalidskega podjetja,
lahko vsi zavezanci za izpolnjevanje
kvote, ki nimajo zaposlenih dovolj invalidov in ki imajo hkrati tudi potrebe po
tiskarsko grafičnih storitvah, izkoristijo
zakonsko rešitev nadomestne izpolnitve
kvote s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z Birografiko BORI. V
tem primeru bomo kot zanesljiv poslovni partner poskrbeli za vaša naročila, vi
pa boste stroške dela** v opravljenih
storitvah lahko uporabili za nadomestno
izpolnitev kvote in vam mesečnega prispevka Skladu ne bo treba poravnati.
Vrednost stroškov dela v opravljenih
storitvah:
 6.000 EUR
* Iz kvotnega sistema so izvzeta tuja diplomatska in konzularna predstavništva. Zavezanci
prav tako niso zaposlitveni centri in invalidska podjetja, saj zanje zaradi posebnega statusa velja zahteva, da imajo v skupnem številu zaposlenih najmanj 40% delež invalidov.
** Delež stroškov dela je izračunan na podlagi bilančnih podatkov preteklega leta in v
tiskarskih storitvah znaša 45% oziroma na
področju storitev fotokopiranja 60% neto
vrednosti opravljenih storitev.
Primer:
Skupna neto vrednost opravljenih
storitev tiska:
 17.000 EUR
Delež stroškov dela v opravljenih storitvah:
 45%*
Vrednost stroškov dela v opravljenih
storitvah:
 7.650 EUR
Vaš prihranek:

7 x 548,56*** = 3.839,92 EUR
ali
Skupna neto vrednost opravljenih
storitev fotokopiranja:
 10.000 EUR
Delež stroškov dela v opravljenih storitvah:
 60%*
Priznana nadomestna izpolnitev kvote:
 6.000 / 979,58** = 6,13
(6 mesečnih prispevkov za enega
manjkajočega invalida)
Vaš prihranek:

6 x 548,56*** = 3.291,36 EUR
* Delež stroškov dela je izračunan na podlagi
bilančnih podatkov preteklega leta in v tiskarskih storitvah znaša 45% oziroma na
področju storitev fotokopiranja 60% neto
vrednosti opravljenih storitev.
** 15/12 minimalne plače v RS za leto 2013
*** Znesek mesečnega prispevka za zaposlovanje invalidov
V kolikor vas zanima poslovno sodelovanje z Birografiko BORI tudi z namenom nadomestnega izpolnjevanja
kvot, nas pokličite na telefon št. 01/47
20 410 ali pošljite vprašanje na [email protected]
birografikabori.si.
Z veseljem vam bomo predstavili način nadomestnega izpolnjevanja kvot,
pripravili pogodbo in vam svetovali pri
najavi nadomestnega izpolnjevanja
kvot ter pri poročanju Skladu.
Več informacij o kvotnem sistemu in
nadomestnem izpolnjevanju kvot lahko najdete tudi na spletni strani Sklada
RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov www.svzi.gov.si.
• • • • • • • • • • •
29
30
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Splošni, prodajni in plačilni pogoji
NAROČILO
Naročila sprejemamo na sedežu podjetja, po pošti in elektronski pošti ter po telefaksu. Na
podlagi pisnega naročila vam bomo pripravili predračun oziroma ponudbo.
Najnižja možna vrednost naročila za pravne osebe znaša 50,00 EUR neto. Fizične osebe
lahko blago iz kataloga kupijo ob takojšnjem plačilu v Birografiki BORI d.o.o..
CENE
Vse cene v katalogu so fco Birografika BORI d.o.o. in so brez DDV-ja.
ODPREMA IN DOSTAVA
Stroškov odpremne embalaže in pakiranja ne zaračunamo; dostava po Ljubljani z okolico (do
10 km) je brezplačna pri vrednosti naročila nad 200,00 EUR; v drugih primerih se plačajo stroški
dostavne službe oziroma pošte. Blago lahko prevzamete tudi v ekspeditu podjetja v Ljubljani.
DOBAVNI ROK
Dobavni rok je do 7 delovnih dni od prejema pisnega naročila. V primeru naročenega dotiska
na koledarje se dobavni rok podaljša za čas, potreben za tisk.
REKLAMACIJE
Pisne reklamacije sprejemamo v roku 8 dni od prejema blaga.
Rok za rešitev reklamacije je 15 dni.
Pri delni reklamaciji zapadejo v plačilo vse nereklamirane postavke računa.
PLAČILNI POGOJI
RABATI IN POPUSTI
Rok plačila je 15 dni od dobave materiala, v kolikor ni dogovorjeno drugače.
V primeru zamude s plačilom lahko zaračunamo zakonske zamudne obresti.
Z naročniki za nadaljnjo prodajo sklenemo pogodbo, v kateri določimo vse prodajno-plačilne
pogoje, vključno z rabatom.
Končnim kupcem nudimo, v odvisnosti od neto vrednosti enkratnega nakupa, popust po
naslednji lestvici:
nad 500,00 EUR - 2 % popusta
nad 1000,00 EUR - 3 % popusta
nad 1.500,00 EUR - 4 % popusta
nad 2.000,00 EUR - 5 % popusta
Za plačilo po predračunu obračunamo dodatni popust v višini 3 % od vrednosti naročila.
OSTALA DOLOČILA
Fotografije so simbolične.
Morebitne vsebinske napake v katalogu niso izključene. V primeru odstopanja cen ali
bistvenih tehničnih podatkov vas bomo ob vašem povpraševanju oziroma naročilu o tem
obvestili.
Za vse informacije smo vam na voljo na našem naslovu, vse izdelke iz prodajnega programa
si lahko ogledate v našem razstavnem prostoru na sedežu podjetja.
Morebitne spore bosta stranki skušali rešiti sporazumno; v nasprotnem primeru je za
reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Dotiski na koledarje
Ob naročilu koledarjev lahko naročite tudi dotisk vašega logotipa ali reklamnega sporočila,
toda količina naročenih koledarjev mora znašati najmanj 40 kosov istovrstnega koledarja,
oz. izdelka.
Dotisk 1. lista namiznega koledarja in ovijalne pasice se dodatno obračuna po ceniku dotiska.
Cenik dotiska
1 BARVA
€ / kos VSAKA NASLEDNJA BARVA
€ / kos
PRIPRAVA za tisk
20,00
10,00
20 do 50 kosov
0,50
0,30
51 do 150 kosov
0,40
0,25
151 do 500 kosov
0,30
0,20
501 do 1000 kosov
nad 1000 kosov
0,25
0,15
brezplačno
brezplačno
Primer informativnega izračuna dotiska v dveh barvah na 500 kosov (enakih) koledarjev:
20,00 + 10,00 + [500 x (0,25 + 0,15)] = 230,00 € + DDV
Dotiski na rokovnike
SITOTISK pola A4
Cena dotiska
PRIPRAVA (na barvo)
27,00
tisk 20 do 200 kosov
0,30 / kos
tisk 201 do 500 kosov
0,27 / kos
tisk 501 do 1000 kosov
0,25 / kos
tisk 1001 do 3000 kosov
0,23 / kos
tisk nad 3000 kosov
0,20 / kos
GLOBOKI TISK (ZLATOTISK +25%)
€ / kos PRIPRAVA + KLIŠE
Cena dotiska
€ / kos
90,00
tisk do 50 kosov
0,60 / kos
tisk do 200 kosov
0,55 / kos
tisk do 500 kosov
0,45 / kos
tisk do 1000 kosov
0,35 / kos
Vse cene ne vsebujejo DDV (22%).
31
KOMERCIALA
Linhartova cesta 1/II, 1000 Ljubljana
T 01 47 20 450
T (05) 66 35 423
F 01 43 26 326
[email protected]
KOPIRNICA
Linhartov podhod, 1000 Ljubljana
T 01 47 20 440
F 01 43 26 326
E [email protected]
Dunajska cesta 105, 1000 Ljubljana
T 01 56 59 130
E [email protected]
RAČUNOVODSTVO
Linhartova cesta 1/II, 1000 Ljubljana
T 01 47 20 430
F 01 23 26 695
E [email protected]
UPRAVA
Linhartova cesta 1/II, 1000 Ljubljana
T 01 47 20 410
F 01 23 26 695
E [email protected]
www.birografikabori.si
Prevzem blaga
Naročene izdelke lahko prevzamete na
sedežu podjetja:
Birografika BORI d.o.o.
Linhartov podhod v Plavi laguni v
Ljubljani (ekspedit podjetja)
Vsak delovni dan od 7. do 16. ure
(prevzem blaga izven navedenega časa
je možen le ob predhodnem dogovoru)