3. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil

Comments

Transcription

3. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil
Sekcija za klinično toksikologijo SZD
Center za zastrupitve
Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
3. slovensko srečanje o klinični farmakologiji : varna uporaba zdravil
Petek, 23. januar 2015, Austria Trend Hotel Ljubljana
Ura
Predavatelj
Naslov predavanja
08:20-08:40
Spletno prijavljanje neželenih učinkov zdravil
08:40-09:00
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.,
Jasmina Klopčič, dr. med.
doc. dr. Zlatko Fras, dr. med.
09:00-09:20
prim. mag. Jurij Fürst, dr. med.
Napredna farmakoterapija - si lahko obetamo tudi bolj
varno in manj neprijetno zdravljenje dislipidemij?
Prve izkušnje s terapevtskimi skupinami
09:20-09:40
mag. Nina Pisk, mag. farm.
Izkušnje s terapevtskimi skupinami v lekarni
09:40-10:00
10:00-10:20
prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.
Individualizirana (osebna) farmakoterapija
Individualizacija zdravljenja z metodami terapevtskega
spremljanja koncentracij zdravil
10:20-10:50
Odmor
10:50-11:10
asist. Milica Lukič, dr. med.
Vročina zaradi zdravil
11:10-11:30
11:30-11:50
asist. Helena Jamnik, dr. med.
prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med.
Utrujenost in mišične bolečine zaradi zdravil
Glavobol zaradi zdravil
11:50-12:10
12:10-12:30
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
prim. Gorazd Požlep, dr. med.
Krvavitve v prebavila zaradi zdravil
Kako izberemo primeren analgetik?
12:30-12:45
Damjan Grenc, dr. med.
Neželeni učinki zdravljenja s hašiševim oljem
12:45-13.30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
Kosilo
asist. mag. Nena Kopčaver Guček, Neželeni učinki zdravil v ambulanti družinskega
dr. med.
zdravnika
prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.
Anksioznost zaradi zdravil
Motnje spanja zaradi zdravil
14:30-14:50
prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr.
med.
Irena Rahne Otorepec, dr. med.
14:50-15:10
doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
Neželeni učinki zdravljenja s spolnimi hormoni
15:10-15:30
dr. Katarina Zajc Kreft, mag. farm. Povzetek glavnih značilnosti zdravila: kako nastane in
kako ga upoštevamo.
Vpliv zdravil na spolnost pri ženskah

Similar documents