SEZNAM KANDIDATOV ZA MANDATNO OBDOBJE 2011-2015

Comments

Transcription

SEZNAM KANDIDATOV ZA MANDATNO OBDOBJE 2011-2015
SEZNAM PREDLOGA KANDIDATOV ZA ZBORNIČNE ORGANE, ODBORE IN KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2011­2015
1. Kandidatka za predsednico zbornice: doc. dr. Ivica Avberšek – Lužnik (kandidatko so predlagali člani IO na 22. seji dne 25.11.2010).
2. Kandidati za izvršni odbor:
pred. dr. Aleš Jerin, Ljubljana (podpredsednik)
mag. Evgenija Modrič Korošec, Maribor
mag. Mojca Bilač Krašnja, Ljubljana
doc.dr. Saša Čučnik, Ljubljana
asist. mag. Danijela Furlan, Novo mesto
mag. Lidija Gobec, Celje
Breda Igerc Grošelj, Prevalje
Milan Jurgec, Šempeter pri Novi Gorici
3. Kandidati za nadzorni odbor:
Jasna­Modrica Kobe (predsednica)
doc. dr. Nadja Plazar
mag. Edita Eberl­ Gregorič
4. Kandidati za odbor za strokovna vprašanja:
prof. dr. Borut Božič (predsednik)
mag. Edita Eberl ­ Gregorič
mag. Maksimilijan Gorenjak
doc. dr. Pika Meško Brguljan
asist. mag. Tadej Pajič
doc. dr. Milan Skitek
asist. mag. Tjaša Žohar Čretnik
5. Kandidati za člane častnega razsodišča:
prof. dr. Jana Lukač Bajalo (predsednica)
Jasna­Modrica Kobe
mag. Maksimilijan Gorenjak
6. Kandidati za komisijo za finančno in materialno poslovanje:
asist. mag. Danijela Furlan (predsednica)
Greta Štrakl
Marko Rudež
7. Kandidati za komisijo za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine: mag. Mojca Bilač Krašnja (predsednica)
doc. dr. Pika Meško Brguljan
prof. dr. Borut Božič
8. Kandidati za komisijo za strokovne nadzore:
dr. Marija Prezelj, svetnica (predsednica)
mag. Lidija Gobec
mag. Evgenija Modrič Korošec
9. Kandidati za komisijo za licence in izobraževanje:
prof.dr. Janja Marc (predsednica)
dr. Mojca Božič Mijovski
mag. Tadeja Dovč Drnovšek
mag. Nada Snoj
10. Kandidati za komisijo za specializacije:
prof. dr. Jana Lukač Bajalo (predsednica)
izr. prof. dr. Darko Černe
doc. dr. Milan Skitek

Similar documents