cenik laboratorijskih uslug

Comments

Transcription

cenik laboratorijskih uslug
Dekani 3/c, 6271 Dekani
Tel.:05-663-2-663, Fax.:05-663-2-660
CENIK LABORATORIJSKIH STORITEV
1.
LABORATORIJ - SPLOŠNO
Šifra naziv
1 prisotnost laboranta na terenu
2 prisotnost inženirja na terenu
E.M.
€/uro
€/uro
cena/E.M.
brez DDV
17,00
21,00
E.M.
€/meritev
€/meritev
€/meritev
€/meritev
€/meritev
€/meritev
cena/E.M.
brez DDV
10,00
10,00
15,00
20,00
10,00
5,00
E.M.
cena/E.M.
brez DDV
€/kocko
€/kocko
€/kocko
€/kocko
€/kocko
€/preiskavo
14,00
12,00
10,00
8,00
7,00
100,00
2. LABORATORIJ ZA BETON
2.1. Preiskave svežega betona
Šifra
1
2
3
4
5
6
naziv
odvzem in izdelava enega preiskušanca
prostorninska masa
določitev v/c faktorja
določitev vsebnosti por v svežem betonu
določitev konsistence svežega betona
merjenje temperature
2.2. Preiskave otrdelega betona
Šifra naziv
1 tlačna trdnost, prostorninska masa
od 1 do 3 kocke
od 4 do 6 kocke
od 7 do 10 kocke
od 11 do 14 kocke
nad 15 kock
2 preiskava odpornosti betona proti prodoru vode
3 * preiskava notranje odpornosti betona proti
zmrzovanju/tajanju
4 * preiskava odpornosti površine betona
proti zmrzovanju/tajanju
€/preiskavo zunanji laboratorij
€/preiskavo zunanji laboratorij
TRR št. SI56 0223 6001 8933 865 odprt pri NLB d.d., TRR št. SI56 0475 0000 1633 919 odprt pri Novi KBM d.d.
ID za DDV št.:SI76699480 - Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kopru - št vložka 101067900, Matična št.5441048
Osnovni kapital : 2.211.651,00 EUR - Elektronska pošta: [email protected] - internet: www.rokava.si
1/2
DEKANI 3/c, 6271 DEKANI
Tel.:05-663-2-663, Fax.:05-663-2-660
3.
Šifra
1
2
3
4
5
LABORATORIJ - POROČILA
naziv
izdelava poročila za začetno proizvodnjo
izdelava poročila za stalno proizvodnjo
izdelava poročila za določen termin (3 kocke)
izdelava zaključnih poročil, ki zajemajo statistično
obdelavo podatkov s podanim mnenjem:
- zaključno poročilo za 1 MB
- za vsako nadaljno MB
- ena partija
- 2 do 4 partije
- več kot 4 partije
Izdelava posameznih partij za posamezne objekte
(niso v sklopu zaključnega poročila),
mesečna poročila za objekte
- ena partija
- 2 do 4 partije
- več kot 4 partije
E.M.
€/poročilo
€/poročilo
€/poročilo
cena/E.M.
brez DDV
100,00
100,00
50,00
€
€/MB
€/partijo
€/partijo
€/partijo
100
50
40,00
30,00
20,00
€/partijo
€/partijo
€/partijo
100,00
70,00
50,00
Opombe:
- Laboratorijske preiskave izvršimo po naročilu kupca, stroške zaračunamo po ceniku
- vse preiskave je potrebno naročiti ob naročilu betona na podlagi naročilnice ali pogodbe
- prevoz na teren se obračuna po dejanskih kilometrih
- * storitve, ki se ne izvajajo v laboratoriju ROKAVA d.o.o., Dekani
in se preiskujejo v zunanjem laboratoriju, se obračunavajo po dejanskih
stroških z vključenimi stroški prevoza.
Cenik velja od 17.06.2013 dalje do preklica.
ROKAVA d.o.o.
TRR št. SI56 0223 6001 8933 865 odprt pri NLB d.d., TRR št. SI56 0475 0000 1633 919 odprt pri Novi KBM d.d.
ID za DDV št.:SI76699480 - Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kopru - št vložka 101067900, Matična št.5441048
Osnovni kapital : 2.211.651,00 EUR - Elektronska pošta: [email protected] - internet: www.rokava.si
2/2