program - Portal za varnost in zdravje pri delu

Comments

Transcription

program - Portal za varnost in zdravje pri delu
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
T: 01 369 77 08
F: 01 369 78 30
E: [email protected]
www.mddsz.gov.si
PROGRAM SEMINARJA
»PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ«
Datum:
Ponedeljek, 21. oktober 2013
09:00 – 14:15
Kraj:
Hotel Balnea, Dolenjske Toplice
Število udeležencev:
Max. 50
Partnerske organizacije:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Prijave zbira:
Mag. Nina Šab
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
e-naslov: [email protected]
PROGRAM
Moderiranje:
Etbin Tratnik, višji svetovalec I
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
08:30 - 09.00
(30 min.)
Registracija udeležencev
09:00 - 09:20
(20 min.)
Uvodni govor
Mag. Miro Škufca, predsednik (TBC)
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
09:20 - 09:40
(20 min.)
Stroški in koristi zagotavljanja varnosti in zdravja pri
delu z vidika posameznika, podjetja in družbe kot celote
Mag. Nikolaj Petrišič, višji svetovalec I
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
09:40 - 09:50
(10 min.)
Razprava
09:50 - 10:10
(20 min.)
Ugotovitve raziskave ESENER o upravljanju varnosti in zdravja
na delovnem mestu in sodelovanju delavcev
Etbin Tratnik, višji svetovalec I
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10:10 - 10:20
(10 min.)
Razprava
10:20 - 10:40
(20 min.)
Partnerstvo za preprečevanje tveganj – Vodilna vloga in
pobuda vodstva na področju upravljanja varnosti in zdravja pri
delu
Andrej Škulj, vodja Službe za varnost in zdravje pri delu (TBC)
Krka, d.d., Novo mesto
10:40 - 10:50
(10 min.)
Razprava
10:50 - 11:10
(20 min.)
Odmor
11:10 - 11:40
(30 min.)
Varnost in zdravje pri čiščenju stavb
Mag. Petra Bechibani, sekretarka
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
11:40 - 11:50
(10 min.)
Razprava
11:50 - 12:20
(30 min.)
Nanotehnologije in varnost pri delu
Nataša Kramar, univ. dipl. ing. tekst. tehno.
Zavod Varen sem, socialno podjetje
12:20 - 12:30
(10 min.)
Razprava
2
12:30 - 13:00
(30 min.)
Kako zaposlene motivirati za zdrav življenjski slog?
Mag. Eva Stergar, univ. dipl. psih.
13:00 - 13:10
(10 min.)
Razprava
13:10 - 13:20
(10 min.)
Zaključni govor
Mag. Nikolaj Petrišič, višji svetovalec I
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13:20 - 14:20
Kosilo
VLJUDNO VABLJENI!
Predhodna prijava je obvezna.
Prijavo je potrebno posredovati po e-pošti na naslov:
[email protected]
Prednost imajo člani Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.
3

Similar documents