izjavo o posebnostih otroka pri prehrani - Vrtec Rače

Comments

Transcription

izjavo o posebnostih otroka pri prehrani - Vrtec Rače
OSNOVNA ŠOLA RAČE
ENOTA VRTCA PRI OŠ RAČE
Grajski trg 1, 2327 Rače
+386 2 609 71 10
 +386 2 608 12 21
 [email protected]
 http://www.osrace.si
Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
IZJAVA
o posebnostih otroka pri prehrani
Starši otrok, ki imate na osnovi zdravniškega potrdila, pravico do dietne prehrane, lahko to potrebo
uveljavljate tudi v vrtcu.
Za uveljavitev takšne prehrane posredujte izjavo strokovni delavki vrtca. K podpisani izjavi priložite še
zdravniško potrdilo in spisek živil, ki jih otrok sme oziroma ne sme uživati.
v.d. ravnatelja:
Marija Zavernik
IZJAVA
o posebnostih otroka pri prehrani
Podpisani ________________________________, izjavljam, da moj otrok______________________________,
(ime in priimek starša)
(ime in priimek otroka)
uživa dietno hrano zaradi zdravstvenih razlogov.
Izjavi prilagam vsa potrebna dokazila.
Datum: ………………………………
Podpis starša:
………………………

Similar documents