Vabilo - Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Comments

Transcription

Vabilo - Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave
Zelenjava iz
integrirane pridelave
POSVET
DVIG USPEŠNOSTI
ZELENJADARSKE KMETIJE
sreda, 19. februar 2014
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto,
Sevno 13, Novo mesto
Slovensko združenje
za integrirano pridelavo zelenjave
Več informacij in prijave:
www.zelenjava-pikapolonica.si, [email protected], tel.: 051 217 435
Vabljeni k sodelovanju:
PROGRAM
9.30 – 10.00
Registracija udeležencev
10.00 – 10.10
Otvoritev posveta
10.10 – 10.30
Ekonomičnost zelenjadarske kmetije
Jure Vončina, direktor KZ Krka
OCENJEVANJE
KISLEGA ZELJA IN
KISLE REPE
10.30 – 11.00Z rednim monitoringom polja do boljše pridelave –
primer dobre prakse
dr. Jože Podgoršek – Razvojno raziskovalni inštitut Grm
11.00 – 11.20Bodočnost integrirane zelenjave po letu 2014
Igor Hrovatič, ravnatelj Višje strokovne šole Grm Novo mesto
– center biotehnike in turizma, član evropskega ekonomskosocialnega odbora
11.20 – 12.00Kakšna je kakovost kislega zelja in kisle repe slovenskih
pridelovalcev? Podelitev priznanj in povabilo na pokušino
kislega zelja in repe.
Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
Vzorce za ocenjevanje
je potrebno dostaviti na:
12.00 – 13.00ODMOR
z degustacijo okusnih jedi iz zelenjave iz integrirane pridelave
•KGZS Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40,
Breda Vičar 02/539 14 35,
v četrtek, 13.2.2014, od 9.00 do 12.00 ure
Z NAMAKANJEM DO VEČJE PRIDELAVE
•KGZS Zavod Maribor, Vinarska ul. 14,
Miša Pušenjak: 02/228 49 19,
v četrtek 12.2.2014, od 13.00 do 15.00 ure
13.00 – 13.20Izkušnje z izgradnjo in upravljanjem namakalnega sistema
v Ormožu
Miran Klinc – svetovalec za kmetijstvo Občine Ormož
13.20 – 13.40Izkušnje pri pridobivanju dovoljenj za namakanje v
kmetijstvu – mali namakalni sistemi
Andreja Brence, KGZS – Zavod Novo mesto
•KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2,
Igor Škerbot, 03/42 55 514, 041 426 514,
v petek, 14.2.2014, od 7.00-9.00 ure
•KGZS Zavod Ljubljana, Celovška 135,
Ana Ogorelec: 041 310 158,
v četrtek, 13.1.2014, ob 12.00 uri
13.40 – 14.00
Pravilno in učinkovito namakanje
prof. dr. Marina Pintar – Oddelek za agronomijo Biotehnične
fakultete Univerze v Ljubljani
•KGZS Zavod Kranj, Šuceva 27,
Robert Golc: 04/234 24 10,
v četrtek, 13.2.2014, od 9.00 do 12.00 ure
14.00 – 14.20
Agrometeorološke informacije - pomoč pri namakanju
dr. Andreja Sušnik – ARSO, Vodja oddelka za agrometeorologijo
•KGZS Zavod Novo mesto, Šentjernejska cesta 6,
Jožica Srebrnjak: 07/332 19 42,
v četrtek, 13.2.2014, od 9.00 do 12.00 ure
14.20 – 14.45
Diskusija in zaključek posveta
•KGZS Zavod Ptuj – enota Ormož, Hardek 43g,
Branka Majcen,: 02/741 75 00;
v četrtek 13.2.2014, od 9.00 do 12.00 ure
PRIJAVE
ZA UDELEŽBO NA POSVETU
Prijave zbiramo do 14.2.2014
tel.: 051 217 435
e-mail: [email protected]
Udeležba je brezplačna!
Količina vzorca, potrebna za ocenjevanje: 2-krat po 1 kg
v lončku. Vzorec naj bo opremljen z deklaracijo, iz katere
bodo razvidni podatki o pridelovalcu, odstotki posameznih
sestavin, vsi dodatki, datum izdelave in rok uporabe.
Ocenjevanje je brezplačno.
Posvet Dvig uspešnosti zelenjadarske kmetije

Similar documents