Celoten medijski program obiska nemške kanclerke Angele Merkel

Comments

Transcription

Celoten medijski program obiska nemške kanclerke Angele Merkel
Gregor i eva 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 26 00
F: +386 1 251 23 12
E: [email protected]
www.ukom.gov.si
Ljubljana, 29. avgust 2011
MEDIJSKI PROGRAM IN LOGISTIKA
ob obisku kanclerke Zvezne republike Nem ije Angele Merkel v Republiki Sloveniji
11.45
Prihod kanclerke Zvezne republike Nem ije Angele Merkel na Prešernov trg v Ljubljani,
kjer jo pozdravi predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor
FOTOTERMIN
nato
sprehod po Ljubljani
FOTOTERMIN (Robbov vodnjak, nato cvetli ni trg ljubljanske tržnice)
FOTOTERMINI NA PREŠERNOVEM TRGU IN SPREHODU SE IZKLJU UJEJO S
FOTOTERMINI NA LJUBLJANSKEM GRADU
ZBOR PREDSTAVNIKOV MEDIJEV NA LJUBLJANSKEM GRADU OB 11.30
12.05
prihod na Ljubljanski grad, kjer predsednika Vlade Republike Slovenije in kanclerko
Zvezne republike Nem ije pozdravi župan Mestne ob ine Ljubljana Zoran Jankovi
in
vpis kanclerke Zvezne republike Nem ije v Zlato knjigo gostov mesta Ljubljane
Ljubljanski grad (preddverje dvorane Palacij in Stanovske dvorane), Grajska planota 1, Ljubljana
FOTOTERMIN ZA URADNE FOTOGRAFE IN SNEMALCA
12.10
FOTOTERMIN predsednika Vlade Republike Slovenije in kanclerke Zvezne republike
Nem ije
Ljubljanski grad (dvorana Palacij), Grajska planota 1, Ljubljana
12.15
kosilo, ki ga ob delovnem obisku kanclerke Zvezne republike Nem ije Angele Merkel
priredi predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor
Ljubljanski grad (Obhodna dvorana), Grajska planota 1, Ljubljana
FOTOTERMIN ZA URADNA FOTOGRAFA
13.45
izjavi za medije predsednika Vlade Republike Slovenije in kanclerke Zvezne republike
Nem ije
Cankarjev dom (Velika sprejemna dvorana), Prešernova cesta 10, Ljubljana
VHOD ZA PREDSTAVNIKE MEDIJEV – VHOD ŠT. 4 (z Erjav eve ulice)
2 novinarski vprašanji za gostjo in 2 novinarski vprašanji za gostitelja
jezik: slovenš ina - nemš ina – angleš ina; simultano tolma enje
MOŽNOST FOTOGRAFIRANJA OZ. SNEMANJA PRIHODA PREDSEDNIKA VLADE IN
KANCLERKE PRED CANKARJEV DOM
14.20
FOTOTERMIN predsednika Republike Slovenije Danila Türka s kanclerko Zvezne
republike Nem ije Angelo Merkel
Predsedniška pala a (Sprejemni salon), Erjav eva 17, Ljubljana
ZBOR PREDSTAVNIKOV MEDIJEV OB 14.00 PRED SLUŽBENIM VHODOM V CANKARJEV
DOM, NATO VODEN ODHOD DO PREDSEDNIŠKE PALA E
sprejem kanclerke Zvezne republike Nem ije pri predsedniku Republike Slovenije
Predsedniška pala a (Soba 62), Erjav eva 17, Ljubljana
nato
FOTOTERMIN
15.00
FOTOTERMIN kanclerke Zvezne republike Nem ije Angele Merkel s predsednikom
Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo
Rezidenca Veleposlaništva Zvezne republike Nem ije, Koren anova 44, Ljubljana
POOL
ZBOR PREDSTAVNIKOV MEDIJEV OB 14.30 PRED STRANSKIM VHODOM V REZIDENCO
(VODNIKOVA CESTA)
sre anje kanclerke Zvezne republike Nem ije s predsednikom Slovenske demokratske
stranke
Rezidenca Veleposlaništva Zvezne republike Nem ije (Salon), Koren anova 44, Ljubljana,
sledi
FOTOTERMIN ZA URADNE FOTOGRAFE IN SNEMALCA
AKREDITACIJSKE PRIPONKE
Novinarji, fotoreporterji, snemalci, tehniki in drugi predstavniki medijev boste za spremljanje
dogodka potrebovali akreditacijske priponke. Lahko jih prevzamete:
•
še danes, v ponedeljek, 29. avgusta 2011, do 18.00 ure, v Malem novinarskem
središ u v stavbi Vlade RS (Gregor i eva 25/pritli je, Ljubljana) in
•
jutri, v torek, 30. avgusta 2011, od 8.00 do 10.00 ure, v Malem novinarskem središ u
v stavbi Vlade RS (Gregor i eva 25/pritli je, Ljubljana.
Predstavnike medijev prosimo, da imajo akreditacijske priponke nameš ene na vidnem mestu.
Akreditacija je veljavna le skupaj z ustreznim osebnim dokumentom, ki ste ga dolžni pokazati na
zahtevo pooblaš ene uradne osebe.
DELO PREDSTAVNIKOV MEDIJEV
Posebno medijsko središ e ob dogodku ni predvideno. V delu Velike sprejemne dvorane
Cankarjevega doma v Ljubljani bo na dan dogodka do 17.00 ure predstavnikom medijev na
voljo 20 delovnih mest z brezži nim dostopom do interneta. Predstavnike medijev prosimo, da
predvidijo
tudi
ra unalnikov.
možnost
uporabe
lastnega
mobilnega
interneta
ter
prenosnih
FOTOTERMINI IN POOL
Nekateri fototermini v programu obiska se zaradi tesne
asovnice žal med seboj
izklju ujejo. Tako se fotoreporterji in snemalci, ki bodo prisotni na fototerminu na
Prešernovem trgu ter na sprehodu, ne bodo mogli udeležiti fototerminov na
Ljubljanskem gradu. Prav tako opozarjamo, da bodo morali fotoreporterji in snemalci, ki
se želijo udeležiti fototerminov v Predsedniški pala i, novinarsko konferenco pred asno
zapustiti, ter da se tisti v poolu za sre anje v nemški rezidenci najverjetneje ne bodo
mogli udeležiti fototerminov v Predsedniški pala i. Medijskim hišam zato predlagamo, da
za dogodek akreditirajo ve ekip.
Zaradi prostorskih in varnostnih omejitev bo na fototerminu sre anja predsednika SDS
Janeza Janše in nemške kanclerke Angele Merkel organiziran t.i. pool. V poolu so
naslednji mediji: STA, TV SLO, NEMŠKI URADNI FOTOGRAF, FA BOBO, 24UR.COM,
SIOL.NET, DELO, DNEVNIK, VE ER, FINANCE, DEMOKRACIJA, POP TV, REPORTER,
ADRIA MEDIA, INFO TV, SLOVENSKE NOVICE, MMC RTV SLO, ARD, DPA, ZDF, AFP,
AP).
PREDSTAVNIKE MEDIJEV PROSIMO, DA NA FOTOTERMINE PRIHAJAJO PRAVO ASNO
TER DA UPOŠTEVAJO
AS IN ZBIRNO MESTO, KJER JE V PROGRAMU TO ŠE
POSEBEJ NAVEDENO.
DOSTOP NA LJUBLJANSKI GRAD
Cesta na Ljubljanski grad bo zaradi obiska v torek, 30. avgusta 2011, ob asno zaprta. Urad
Vlade RS za komuniciranje za predstavnike medijev, ki bodo spremljali program obiska nemške
kanclerke na Ljubljanskem gradu, organizira prevoz. Na Streliški ulici (ob za etku ceste na
grad) bosta za prevoz do gradu na voljo dva kombija, in sicer med 11.15 in 11.30 (zadnja
vožnja). Po zaklju ku fototerminov bosta kombija prav tako na voljo predstavnikom medijev za
prevoz z gradu.
Dostop na grad je sicer mogo tudi z vzpenja o (na lastne stroške).
FOTOGRAFIJE Z DOGODKOV
Fotografije z dogodkov (ter posnetek novinarske konference) bodo brezpla no na voljo na
spletnem mestu www.vlada.si v rubriki »Medijsko središ e/foto«, in sicer takoj po zaklju ku
posameznih fototerminov.
URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE