Program konference - SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

Comments

Transcription

Program konference - SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
Spoštovani,
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
in
Ministrstvo za šolstvo in šport
vabita na
LETNO KONFERENCO
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
2020
v torek, 6. decembra 2011, ob 13. uri in
sredo, 7. decembra 2011 ob 9. uri
v Konferenčni dvorani Hotela Astoria na Bledu,
Prešernova 44, 4260 Bled.
Konferenca je najpomembnejši in največji dogodek na področju višjega strokovnega
šolstva v letu 2011 v Sloveniji. Na konferenci bomo na podlagi ugotovitev, izkušenj in
priporočil vseh deležnikov razpravljali o nadaljnjem razvoju višjega strokovnega
izobraževanja. Predstavili bomo trenutni položaj višjih strokovnih šol v mednarodnem
in nacionalnem merilu, pregledali temeljna zakonska izhodišča, izpostavili dileme
nadaljnjega razvoja višjega strokovnega šolstva in pripravili strategijo višjih strokovnih
šol do leta 2020.
Več informacij najdete v programu posveta, ki je priloga vabila. Za vsa morebitna
vprašanja se prosim obrnite na sekretariat Skupnosti VSŠ (040/727-229 ali
[email protected]).
Vabimo vas, da se posveta udeležite.
Mag. Marijan Pogačnik,
predsednik Skupnosti VSŠ
Mag. Vinko Logaj,
generalni direktor
_________________________________________________________________________________
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Davčna številka: 10104941; Matična številka: 2246376000; TRR št.: 01100-6000020005
Program
konference ravnateljev in direktorjev VSŠ
Hotel Astoria Bled
1. dan, torek, 6. december 2011
13.00 – Uvodni pozdravi
-
mag. Vinko Logaj, generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih
Marijan Pogačnik, predsednik Skupnosti VSŠ
Elido Bandelj, direktor CPI
Jana Špec, direktorica VGŠ Bled
13.15 – Strategija in vizija višjega strokovnega šolstva
-
mag. Vinko Logaj, generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih
13.40 – Predstavitev predloga ZVSI in zaključevanje starih VSŠ programov
-
Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo pri MŠŠ
Miran Lampret, član Upravnega odbora Skupnosti VSŠ
14.00 - Mednarodno sodelovanje in projekti
-
Zdenka Steblovnik Župan, članica Upravnega odbora EURASHE
mag. Majda Kralj, bolonjska ekspertka predstavnica VSŠ v Nacionalni skupini
Bolonjskih ekspertov 2011/2013 Slovenija
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, koordinatorica prvega Konzorcija za prakse v Sloveniji
15.00 - Odmor
15.15 – Predstavitev članov in dela Komisije za imenovanje predavateljev in
Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje in
pedagoško andragoško usposabljanje
-
ddr. Barica Marentič Požarnik, strokovnjakinja s področja pedagogike in
andragogike
dr. Zdenko Medveš, strokovnjak s področja pedagogike in andragogike
mag. Marjan Velej, predsednik Komisije za imenovanje predavateljev
Egon Pipan, predsednik Strokovnega sveta RS za PSI
15.45 - Priložnosti in pasti e-izobraževanja
-
Drago Simončič, Šolski Center Novo mesto
dr. Srečo Zakrajšek, Inštitut in akademija za multimedije
Helena Vogrinec, DOBA Epis
16.45 – Odmor
_________________________________________________________________________________
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Davčna številka: 10104941; Matična številka: 2246376000; TRR št.: 01100-6000020005
17.00 - Evalvacije VSŠ in priprava potrebne dokumentacije, ugotovitve in
predlogi po prvi izvedeni evalvaciji in nadaljevanje dejavnosti na
področju kakovosti v VSŠ
-
dr. Anita Goltnik Urnaut, članica Sveta NAKVIS-a
Tatjana Debevec, svetovalka na področju VSŠ pri NAKVIS-u
mag. Gabrijela Kotnik, direktorica ŠC Slovenj Gradec in vodja Komisije za kakovost
pri Skupnosti VSŠ,
dr. Janez Gašperšič, program Evidenca
18.00 – Zaključek in zahvale
19.30 - Večerja in prijetno druženje
2. dan, sreda, 7. december 2011
9.00 - Uvodnik v pripravo strategije in vizije višjega šolstva do 2020
-
mag. Marijan Pogačnik, predsednik Skupnosti VSŠ
Luca Pirozzi, predstavnik Evropske komisije, Oddelek za visoko šolstvo
9.20 - Delo v skupinah
-
Kakovost,
Mednarodno sodelovanje,
Sodelovanje z institucijami in prehodi,
Financiranje in promocija in
Akreditacija novih programov in zaposljivost diplomantov
10.30 – Odmor
11.45 – Poročanje delovnih skupin in razprava
-
mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ
Zdenka Steblovnik Župan, vodja Mednarodnega sodelovanja
Darinka Rakovec, članica Upravnega odbora Skupnosti VSŠ
Drago Simončič, član Upravnega odbora Skupnosti VSŠ
Miran Lampret, član Upravnega odbora Skupnosti VSŠ
13.15 – Napovednik za 2012 in zaključek
Vabljeni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ravnatelji in direktorji VSŠ
direktorji ŠC
minister in predstavniki MŠŠ
člani SS PSI in strokovna tajnica SS PSI in člani Komisije za imenovanje predavateljev
predstavniki NAKVIS-a
predstavniki CPI-ja
predstavniki GZS-ja, OZS-ja, ZDS-ja in
predstavniki šolskega inšpektorata
predstavnik Evropske komisije za mobilnost
predstavniki CMEPIUS-a
predstavniki ŠOS-a
druga zainteresirana javnost
_________________________________________________________________________________
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Davčna številka: 10104941; Matična številka: 2246376000; TRR št.: 01100-6000020005