PRIKAZ PARCELE

Comments

Transcription

PRIKAZ PARCELE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-721
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783966
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1240/8
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-722
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783967
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1241/25, 1241/26, 1241/27
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-723
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783968
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1240/16
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-724
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783969
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1241/32, 1241/33
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-725
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783970
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1240/23
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-726
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783972
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1241/35, 1241/37
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-727
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783981
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1240/25, 1240/26, 1240/27
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE
Republika Slovenija
Številka potrdila:
Datum izdelave
Stran 1 od 1
357-01/2012-728
30.10.2012
Transakcijska številka: 1100208783982
GEONEP d.o.o. geodetske in nepremičninske storitve izdaja na podlagi 4. odstavka 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in
65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007) naslednje
potrdilo
PRIKAZ PARCELE
Parcela/-e: katastrska občina 656 BREZJE, parcela/-e 1241/29, 1241/30
Legenda oznak:
Parcelna meja
Urejena parcelna meja
Meja parcelnega dela
Meja katastrske občine
Prikaz parcele je slika oblike in medsebojne lege parcel. Prikaz mej parcel je informativen. Podatkov o
mejah parcel iz tega prikaza se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka mej po podatkih
zemljiškega katastra. Uporaba podatkov za druge namene je dovoljena le z opozorilom, da je prikaz mej
informativen.
Potrdilo pripravil/-a
Geonep d.o.o.
žig
Takse prosto po 32.točki 28.člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007 - u.p.b. in 126/2007).
Za pojasnila o podatkih na potrdilu za katastrsko/-e občino/-e 656 BREZJE je pristojna OGU MARIBOR, ULICA HEROJA TOMŠIČA 2, 2000 MARIBOR, tel: (02) 220 16 02, faks: (02)
252 64 57
Vse pravice kopiranja in razmnoževanja pridržane, © Geodetska uprava RS
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, stanje na dan: 29.10.2012
Medvode, Zbiljska cesta 4, 1215 MEDVODE