prošnja za podaljšanje veljavnosti potrjene teme diplomske naloge

Comments

Transcription

prošnja za podaljšanje veljavnosti potrjene teme diplomske naloge
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
DN-4
Novo mesto, Na Loko 2, p. p. 051, tel.: 07 393 00 20
PROŠNJA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POTRJENE
TEME DIPLOMSKE NALOGE
Ime in priimek ___________________________________ vpisna številka ________________
rojen(a) _________________ v kraju _______________________________________________
naslov bivališča ________________________________________________________________
telefonska številka (GSM)
___________________________________________________
v 3. letnik vpisan(a) v študijskem letu ____________________ lokacija št.:
način št.:
redni
NM
LJ
MB
izredni
Naslov odobrene teme diplomske naloge ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mentor _______________________________________________________________________
Tema je bila odobrena dne _____________________________
Že prejel(a) sklep o podaljšanju veljavnosti teme
DA
datum 1. podaljšanja _____________
datum 2. podaljšanja _____________
NE
Datum:
Podpis kandidata:
__________________
___________________
OPOMBA: Cena sklepa o podaljšanju veljavnosti teme diplomske naloge je 65 € in ga je
treba plačati pred izdajo. S prošnjo pošljite tudi kopijo potrdila o plačilu.
=====================================================================
Rešitev prošnje:
a) se odobri
b) se zavrne (obrazložitev) ____________________________________________________
Datum:
Predsednik komisije za študijske zadeve:

Similar documents