objava na oglasnih deskah

Comments

Transcription

objava na oglasnih deskah
VRTEC KOLEZIJA
Rezijanska 22
1000 LJUBLJANA
Po 25. členu ZDR-1 obvestilo delavcem o objavi delovnih
mest – objava na oglasnih deskah in spletni strani vrtca.
Štev.: 330/13 KK/KU
Datum: 29. 7. 2013
OBVESTILO
DNE 30. 7. 2013 OBJAVLJAMO NASLEDNJA DELOVNA MESTA:
POMOČNIK VZGOJITELJA – 8 DM ZA NEDOLOČEN ČAS - vse enote Vrtca Kolezija,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 1 DM ZA NEDOLOČEN ČAS V IZMENIČNEM ODDELKU, Z DELOVNIM
ČASOM: 1 TEDEN OD 8.30 DO 16.30; 1 TEDEN OD 13. DO 21. URE – Enota Murgle,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 4 DM ZA DOLOČEN ČAS 1 LETO - vse enote Vrtca Kolezija,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 1 DM ZA DOLOČEN ČAS od 1.9.2013 do 31.7.2014,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 1 DM ZA DOLOČEN ČAS od 1.9.2013 do 31.5.2014,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 1 DM ZA DOLOČEN ČAS 1 LETO ZA POKRIVANJE HKRATNE PRISOTNOSTI
Z DELJENIM DELOVNIM ČASOM, in sicer vsak dan od 5.30 do 9. ure in od 12.30 do 17. ure – Enota Kolezija,
POMOČNIK VZGOJITELJA – 1 DM ZA DOLOČEN ČAS 1 LETO, krajši delovni čas 20 ur na teden.
ZAHTEVANI POGOJI ZA DELOVNO MESTO POMOČNIKA VZGOJITELJA SO NASLEDNJI:
 SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA PREDŠOLSKA VZGOJA,
 OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU,
 NAJMANJ 6 MESECEV DELOVNIH IZKUŠENJ,
 ZNANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA,
 POZNAVANJE DELA Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM,
 POSKUSNO DELO DVA MESECA ZA ZUNANJE KANDIDATE,
 DOKAZILA IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANJU ZA ZUNANJE KANDIDATE.
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK – 1 DM ZA DOLOČEN ČAS 1 LETO, krajši delovni čas 20 ur
na teden - Enota Murgle.
ZAHTEVANI POGOJI ZA DELOVNO MESTO SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK, SO
NASLEDNJI:
 SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA,
 NAJMANJ 10 MESECEV DELOVNIH IZKUŠENJ,
 ZNANJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA,
 POSKUSNO DELO DVA MESECA ZA ZUNANJE KANDIDATE,
 DOKAZILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANJU ZA ZUNANJE KANDIDATE.
ROK ZA PRIJAVE JE 3 DELOVNE DNI, TAKO DA BO POTEKEL DNE 1. 8. 2013, KI JE ZADNJI DAN
PRIJAVE.
PRIJAVE NA OBJAVLJENO DELOVNO MESTO LAHKO KANDIDATI POŠLJEJO V VRTEC KOLEZIJA, ENOTA
MURGLE, POD BUKVAMI 11, LJUBLJANA.
VLOGE, PREJETE PRED ALI PO OBJAVNEM ROKU, NE BODO UPOŠTEVANE.
Katarina Ukmar
v. d. ravnateljice
Vročeno / objavljeno:
- oglasne deske vrtca,
- spletna stran vrtca,
- arhiv-tu.