Svetlobna orodja za notranjo razsvetljavo 2011 Siteco

Comments

Transcription

Svetlobna orodja za notranjo razsvetljavo 2011 Siteco
3.0
3 Downlighti
©W. Luttenberger
3.1
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Pregled
3.1
Viseči in nadgradni downlighti
Lunis R®
Lunis® C
Lunis® C
NJ200
CL Ceiling 10
stran 3.4
stran 3.16
za polovično
stran 3.28
prim. poglavje 9
vgradnjo
stran 3.27
Vgradni downlighti
Lunis R®
Lunis® SL
Lunis® EH
Lunis® M
Lunis® 2
Lunis® E
Lunis®
compact
stran 3.42
stran 3.66
stran 3.74
stran 3.82
stran 3.98
stran 3.108
stran 3.136
downlight
stran 3.158
Lunis® SL
z možnostjo
usmeritve
stran 3.66
Lunis® SL
Wallwasher
stran 3.66
Lunis® EH
stran 3.74
3.1
3.2
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Pregled izdelkov
Viseči in nadgradni downlighti
Izpolnjuje zahteve UGR za delovna mesta s slikovnimi zasloni
(glede na izbrano izved bo sijalke in njeno moč je za izpolnjevanje zahtev UGR
treba uporabiti ustrezen svetlobnotehnični pribor)
Porazdelitev svetilnosti
Lunis R®
Lunis® C
NJ200
Lunis R®
stran 3.4
stran 3.16
stran 3.28
stran 3.42
I
I
ekstremno široka
porazdelitev
I
široka porazdelitev
Vgradni downlighti
I
I
I
I
I
I
I
ozka porazdelitev/
ekstremno ozka porazdelitev
I
široka porazdelitev z
osvetlitvijo stropa
I
z možnostjo usmeritve
snopa
3.1
Wallwasher (asimetrična porazdelitev)
TC-DEL
G24q-1
Sijal ke
TC-TEL
GX24q-1
T16-R
2GX13
HIT-DE
RX7s
HIT-TC-CE
G8.5
18W
26/32/42W
40W
55W
HIT
G12
26/32/42W
40W
55W
35W
70W
35W
70W
HST-CRI
GX12-1
100W
QT32
E27
max. 200W
QT12
GY6.35
HIE
E27
26/32/42W
57W
max. 75W
HME
E27
HIE
HME
70W, 100W
max. 125W
LED
LED
Izrez v stropu (ø v mm)
380
Najvišja možna zaščitna stopnja
(na izstopni strani s priborom)
IP 20
IP 54
IP 40
IP 20
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Pregled izdelkov
Lunis® SL
Lunis® EH
Lunis® EH
Lunis® M
Lunis®2 LED
Lunis® E
Lunis®
compact downl.
stran 3.66
stran 3.74
stran 3.74
stran 3.82
stran 3.98
stran 3.108
stran 3.136
stran 3.158
I
I
3.3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3.1
I
35W
70W
100W
150W
I
35W
70W
150W
35W
70W
150W
I
35W
70W
50W
100W
max. 100W
max. 100W
I
18W
26/32/42W
13W
18W
26/32/42W
35W
70W
150W
35W
70W
150W
50W
100W
100W
max. 75W
max. 75W
10/13W
18W
26/32/42W
max. 75W
I
162
IP 20
240
142
105
85
343
IP 44
IP 44
125
100
212
212
100
162
162
162
IP 20
IP 20
IP 54
IP 54
212
IP 44
3.4
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® R
Kompaktni, samo 70 mm visoki nadgradni downlighti iz družine Lunis R® se odlikujejo s kombinacijo zmogljive, energijsko učinkovite obročaste sijalke T16 z različnimi
deli iz nabora svetlobnotehničnega pribora.
Specialni vgradni modul na sredi svetilke ponuja prostor za številne dodatne komponente, kot so zvočnik, elementi za klimatizacijo, barvaste svetlobne komponente,
downlighti z LED ali zasilna razsvetljava. Tako individualizirane lahko svetilke Lunis® R
za stropno nadgradnjo poleg splošne razsvetljave v prostoru prevzamejo tudi dodatne
funkcije, kot so usmerjeni svetlobni poudarki v nakupovalnih ali pisarniških območjih
ali pa območjih s publiko.
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno omrežje | s tripolno priključno sponko za obročasti downlight (EVG-DALI oz. EVG z možnostjo
zatemnjevanja: tripolna + dvopolna za krmilni
signal), maks. 2,5 mm2 | serijsko z EVG , EVG-DALI ali
EVG z možnostjo zatemnjevanja (1..10 V) | osrednji
moduli (z električno funkcijo) z ustreznim lastnim
aparatom in ločeno priključno sponko | komponente
za upravljanje zgrad be in druge električne variante
na zahtevo
3.1
Svetlobna tehnika
Obročast downlight z reflektorskim sistemom z visokim leskom iz najčistejšega aluminija Al 99,98 %, z
direktno/indirektno porazdelitvijo, za pritrditev svetTehnika ohišja
lobnotehničnega pokrova | po izbiri z direktno poraz-
modularna zgrad ba, sestavljena iz obročastega
delitvijo s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
downlighta z ločeno enoto s predstikalno napravo,
svetlobo kot opcijo ali z dekorativnim barvastim indi-
različnimi svetlobnotehničnimi pokrovi in veliko izbi-
rektnim deležem s pomočjo barvnih filtrskih seg-
ro različnih osrednjih modulov: ohišje in reflektor za
mentov.
obročast downlight iz najčistejšega aluminija (Al
• C-raster BAP65 | visokokakovosten polimer, napar-
99,98 %), ohišje polakirano po izbiri v kovinsko sivi
(RAL 9006) ali beli barvi za svetilke (RAL 9010) | rastri
iz visokokakovostnega polimera, z naparjenim alumi-
sten polimer, polakiran v kovinsko sivi ali beli barvi
nijem ali polakirani. Montirajo se brez orodja, v ohiš-
• opalna difuzorska plošča | široka porazdelitev za
ju pa jih držijo vzmeti | prozorno kolektorsko ploščo
blago svetlobo v prostoru | enoslojno varnostno
iz PMMA in opalno difuzorsko ploščo iz enoslojnega
varnostnega stekla (EVS) nosi obroč osrednjega
modula | osrednji modul v različnih izved bah: po
izbiri s perforiranim pokrovom iz jeklene pločevine; z
modulom LED, ki sveti belo ali barvasto; s funkcijo za
steklo (EVS)
• prozorna kolektorska plošča | z obročastimi prizmami, ozek snop | PMMA
• blokirni element za razsipano svetlobo | PC, črn | (za
direktno svetlobno karakteristiko)
zasilno razsvetljavo; kot nosilec informacij, na katere-
• barvni filtrski segmenti | PC, po izbiri opalni, modri,
ga se pritrdi plošča z obvestilom ali s širokopasovnim
zeleni, oranžni, rdeči ali rdeči/oranžni/modri | za
zvočnikom. Obročasti downlight kompleten z enoto s
barvast indirektni delež svetlobe pri stropni nad-
predstikalno napravo; blokirni element za razsipano
Izved be s svetlobnimi tipali in senzorji
svetlobo ali barvne filtrske segmente za indirektni
za zaznavanje prisotnosti ter izved be z EVG-DALI
delež, svetlobnotehnični pokrov za obročasti down-
in EVG (1..10V) na www.siteco.com
jen z visokim leskom
• C-raster | mat, široka porazdeliltev | visokokakovo-
light in osrednji modul je treba naročiti posebej.
gradnji ali viseči montaži
• dekorativni barvni učinki s pomočjo barvnih filtrskih segmentov oziroma osrednjega modula LED
• osrednji modul z LED za direktno sevajoče dekorativne barvne učinke | po izbiri opalni, z modro, zeleno, rumeno ali rdečo svetlobo; v izklopljenem stanju opalno bel
• osrednji modul z zasilno razsvetljavo z opalnim
difuzorskim pokrovom, direktna porazdelitev
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.5
3.1
+ minimalni vpliv na podobo stropa zaradi kompaktne zgrad be in reduciranega videza
+ možnost integracije dodatnih funkcij (tipala, prezračevanje, akustika) v osrednji modul
+ pri dovajanju / odvajanju zraka ni ohlajevanja in onesnaženja sijalk in svetlobnotehničnih delov
+ dekorativni barvni učinki indirektnega deleža svetlobe s pomočjo barvnih filtrskih segmentov (Coulourshutter)
+ za minimalno obremenitev stropa je reflektorska enota ločena od električne enote
+ tridimenzionalno optimizirana svetlobna tehnika za najvišjo kakovost razsvetljave
+ visok obratovalni izkoristek svetilke (C-raster)
+ montaža svetlobnotehničnega pokrova brez orodja
+ pri nadgradnih svetilkah je mogoče predstikalne naprave prosto razmeščati po stropni votlini
+ menjava sijalke brez orodja s pomočjo bajonetnega zaklepa za odpiranje prostora s sijalko
3.6
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Prilagodljiv sistem ali
posebna rešitev?
Vsako svetlobnotehnična naloga ima individualne zahteve. Inteligentno pripravljen
sistem sestavljanja svetilk omogoča enostaven način konfiguriranja izved b za različne naloge, kar zagotavlja hitro, ugodno in premišljeno rešitev.
3.1
Vedno pravilna rešitev: Sistemska svetil ka Lunis R®
Sistemska svetilka Lunis R® temelji na samonosilnem reflektorskem sistemu za
obročaste sijalke T16-R s premerom 300 mm za moči sijalk 40 W ali 55 W. Sistem
Lunis R® ponuja svetlobni platformi za vgradno ali nadgradno montažo. Svetlobno
karakteristiko svetilk določamo z uporabo ustreznega svetlobnotehničnega pribora.
Za široko sevajočo izved bo uporabimo opalni steklen difuzor. C-raster omogoča široko
porazdelitev svetilnosti z ustrezno omejitvijo bleščanja za delovna mesta s slikovnimi
zasloni (BAP65).
Za uporabo v višjih prostorih ali za naloge poudarjanja uporabimo kolektorsko ploščo
z ozko porazdelitvijo svetilnosti. Vse svetlobnotehnične pokrove naročamo ločeno in
jih na svetlobno platformo enostavno in hitro montiramo brez uporabe orodja.
V osrednji del svetilke je mogoče namestiti dekorativne pokrove, dodatne svetilke
Downlight, elemente za klimatizacijo, tipala in senzorje, sisteme za zaščito pred požarom ali zvočnike. Nekaj tovrstnih elementov ponujamo tudi kot serijske izdelke.
Pri svetilkah za nadgradno ali visečo montažo so ob direktno sevajočih izved bah na
voljo tudi rešitve z indirektno osvetlitvijo stropa. Za posebne svetlobne učinke poskrbijo barvni filtrski segmenti, katere namestimo na zgornji strani platforme. Na voljo
so kot dodaten pribor za indirektne poudarke v različnih barvah.
Za posebne rešitve pri individualnih zahtevah smo v osrednjem modulu razvili vmesnik, ki zagotavlja enostavno integracijo številnih funkcijskih elementov. V razgovoru z
vami želimo najti optimalne rešitve za vaše tehnične izzive.
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.7
Sistemska svetilka Lunis R® - nadgradna izved ba
1
11
12
2
13
3
14
15
16
3.1
Obročast downlight z različnimi osrednjimi moduli
1
osrednji modul
stran
dekorativni pokrov, polakiran
3.8
zasilna razsvetljava, osvetljuje v beli barvi
3.10
LED, osvetljuje v rdeči, rumeni, zeleni, modri ali beli barvi
3.11
2
osrednji modul
informacijska tabla, brez osvetlitve
3.12
3
osrednji modul
zvočnik
3.13
svetlobnotehnični pokrov za obročast downlight
11 BAP65 C-Raster
visokosijajni
3.14
12 C-Raster
v beli barvi (RAL 9010)
3.14
13 C-Raster
v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
3.14
14 kolektorska plošča
prozorna izved ba
3.14
15 steklen difuzor
opalna izved ba
3.14
za indirektne poudarke v barvah
3.15
za direktno porazdelitev svetilnosti
3.15
svetlobnotehnični pribor za indirektni delež
16 barvni filtrski segmenti
zapora za indirektni delež
3.8
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
56
modul s polakiranim dekorativnim pokrovom
Lunis R®, downlight za nadgradno ali visečo montažo,
sestavljen modularno iz obročastega downlighta in
osrednjega modula |
35
ø170
Obročast downlight: z reflektorjem z visokim sijajem |
za pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra;
na izbiro direktno/indirektno sevajoč, direktno sevajoč
70
s pomočjo blokirnega elementa za razsipano svetlobo
ali direktno sevajoč z dekorativnim barvastim
indirektnim deležem s pomočjo barvnih filtrskih
T16-R
2GX13
ø380
segmentov | z EVG | ohišje in reflektor iz aluminija,
ohišje kovinsko sivo (RAL 9006) ali belo (RAL 9010) |
Osrednji modul: s perforiranim pokrovom iz jeklene
pločevine, polakiranim z enako barvo kot ohišje
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
Sijalke
3.1
Okov
Masa (kg)
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, slepi pokrov, perforirano
1xT16-R 40 W
2GX13
2,4
5LR61271SA41AF
5LR612D1SA41AF
5LR61261SA41AF
1xT16-R 55 W
2GX13
2,4
5LR61271TA41AF
5LR612D1TA41AF
5LR61261TA41AF
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, slepi pokrov, perforirano
1xT16-R 40 W
2GX13
2,4
5LR61271SA31AE
5LR612D1SA31AE
5LR61261SA31AE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,4
5LR61271TA31AE
5LR612D1TA31AE
5LR61261TA31AE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
/57$$)/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
56
Lunis
R®, downlight
zarazsvetljavo
obročaste sijalke
| z vgrajenim
kompletom
za zasilno
(varnostni
modul)
3.9
56
kompletom za zasilno razsvetljavo (varnostni modul)
Lunis R®, downlight za nadgradno ali visečo montažo,
Lunis
R®, downlight
zaiznadgradno
ali downlighta
visečo montažo,
sestavljen
modularno
obročastega
in
sestavljen
osrednjegamodularno
modula | iz obročastega downlighta in
35
osrednjega
modula | z reflektorjem z visokim sijajem
Obročast downlight:
ø170
Obročast
downlight:
z reflektorjempokrova
z visokim
za pritrditev
svetlobnotehničnega
alisijajem
rastra;
ø170
35
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
na
izbiro direktno/indirektna
porazdelitev,
direktna
porazdelitev
s pomočjo blokirnega
elementa
za
70
porazdelitev
s pomočjo
blokirnega
elementazza
razsipano svetlobo
ali direktna
porazdelitev
70
za
svetlobnotehničnega
pokrova ali
rastra;
na pritrditev
izbiro direktno/indirektna
porazdelitev,
direktna
razsipano
svetlobo
ali direktna
porazdelitev
z s
dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
ø380
dekorativnim
barvastim
pomočjo barvnih
filtrskihindirektnim
segmentov deležem
| z EVG, zs
ø380
pomočjo
filtrskih
segmentov
| z EVG, z
vgrajenimbarvnih
kompletom
za zasilno
razsvetljavo
vgrajenim
kompletom
za zasilno
razsvetljavo
(varnostni modul)|
ohišje
in reflektor
iz aluminija,
(varnostni
modul)|
ohišje
reflektor
ohišje v kovinsko
sivi
barviin(RAL
9006)iz
alialuminija,
v beli barvi
ohišje
v kovinsko
sivi barvi (RAL 9006) ali v beli barvi
(RAL 9010)
|
(RAL
9010)
|
Osrednji
modul:
s perforiranim pokrovom iz jeklene
Osrednji
s perforiranim
pokrovom
iz jeklene
pločevine,modul:
polakiranim
z enako barvo
kot ohišje
pločevine, polakiranim z enako barvo kot ohišje
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitna
stopnja:
Zaščitni razred:
ZRIP20
I
Zaščitni
razred: ZR I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
downlight)
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
Elektrika
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula)
z modulom za
zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem z(navigacija:
1h delovanjem
Podrobne| informacije:
glejte
poglavje
"dodatek"
ali www.Siteco.com
Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za nadgradno montažo ali visečo montažo | Lunis R®,
downlight za obročaste sijalke ; z različnimi osrednjimi moduli | izvedba z vgrajenim varnostnim modulom)
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za nadgradno montažo ali visečo montažo | Lunis R®,
downlight za obročaste sijalke ; z različnimi osrednjimi moduli | izvedba z vgrajenim varnostnim modulom)
IP 20
IP 20
EVG
Sijalke
Sijalke
ohišje
Okov
Oznaka za naročilo
EVG
Masa (kg)
Okov (RAL 9006), osrednji modul,
Masa (kg) slepi pokrov, perforirano
Oznaka za naročilo
svetilke, v aluminijsko sivi barvi
ohišje
svetilke,
(RAL 9006), osrednji modul,
slepi pokrov, perforirano
1xT16-R
40 W v aluminijsko sivi barvi
2GX13
3,3
5LR61271SA41AF02
1xT16-R 40
55 W
2GX13
3,3
5LR61271SA41AF02
5LR61271TA41AF02
1xT16-R 55 W
2GX13
3,3
5LR61271TA41AF02
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, slepi pokrov, perforirano
ohišje
svetilke,
osrednji modul, slepi 3,3
pokrov, perforirano
1xT16-R
40 W v beli barvi (RAL 9010),
2GX13
5LR61271SA31AE02
1xT16-R 40
55 W
5LR61271SA31AE02
5LR61271TA31AE02
2GX13
3,3
1xT16-R
W tehniko (rastre, zaščitna
2GX13
3,3 svetlobo, barvne filtrske segmente),
5LR61271TA31AE02
• Elemente za55
svetlobno
stekla, blokirne elemente za razsipano
prosimo, obvezno naročite posebej
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
/57$$(/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.1
T16-R
2GX13
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
TCR-TSE
flat
TCR-TSE
GX53
TCR-TSE
flat
flat
GX53
GX53
TCR-TSE
flat
TCR-TSE
GX53
flat
GX53
3.1
g
p j j
zasilnega
napajanja
Lunis
R®,
downlight
za obročaste
sijalke
| osrednji
modulR®,
s svetilko
za priklop
na sistem
Lunis
downlight
za nadgradno
ali centralnega
visečo montažo,
modul
s
svetilko
za
priklop
na
sistem
centralnega
zasilnega napajanja
sestavljen
modularno
obročastega
in
Lunis R®, downlight
zaiznadgradno
ali downlighta
visečo montažo,
Lunis R®, downlight
zasilnega
napajanjaza nadgradno ali visečo montažo,
osrednjega
modula iz obročastega downlighta in
sestavljen modularno
sestavljen
modularno
obročastega
in
Lunis
R®, downlight
zaiznadgradno
ali downlighta
visečo montažo,
Obročast
downlight:
osrednjega
modula z reflektorskim sistemom z
osrednjega
modula zaiznadgradno
Lunis
R®, downlight
ali downlighta
visečo montažo,
sestavljen
modularno
obročastega
in
visokim
| za pritrditev
svetlobnotehničnega
Obročastsijajem
downlight:
z reflektorskim
sistemom z
Obročast
downlight:
z iz
reflektorskim
z in
sestavljen
modularno
obročastegasistemom
downlighta
osrednjega
modula
pokrova
ali rastra;
izbiro direktno/indirektno
visokim sijajem
| zanapritrditev
svetlobnotehničnega
visokim
| za pritrditev
svetlobnotehničnega
osrednjega
modula
Obročastsijajem
downlight:
z reflektorskim
sistemom z
sevajoč,
s pomočjo
blokirnega
pokrova direktno
ali rastra;sevajoč
na izbiro
direktno/indirektno
pokrova
ali
rastra;
na
izbiro
direktno/indirektno
Obročast
downlight:
z
reflektorskim
sistemom z
visokim sijajem
| za pritrditev
svetlobnotehničnega
elementa
za
razsipano
svetlobo
ali
direktno
sevajoč z
sevajoč, direktno sevajoč s pomočjo blokirnega
sevajoč,
direktno
sevajoč
s
pomočjo
blokirnega
visokim
sijajem
|
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra;
na izbiro
direktno/indirektno
dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
s
elementa za razsipano
svetlobo
ali direktno
sevajoč
z
elementa
razsipano
svetlobo
ali direktno
sevajoč z
pokrova
alizarastra;
na izbiro
direktno/indirektno
sevajoč,
direktno
sevajoč
ssegmentov
pomočjo
blokirnega
pomočjo
barvnih
filtrskihindirektnim
| z EVG | ohišje
in
dekorativnim
barvastim
deležem
s
dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
s
sevajoč,
direktno
sevajoč
s pomočjo
blokirnega
elementa
zaaluminija,
razsipano
svetlobo
ali direktno
sevajoč
reflektor
ohišje
kovinsko
(RAL
9006)zin
pomočjo iz
barvnih
filtrskih
segmentov
|sivo
z EVG
| ohišje
pomočjo
barvnih
filtrskih
segmentov
| z EVGsevajoč
| ohišje
elementa
za razsipano
svetlobo
ali direktno
zin
dekorativnim
barvastim
indirektnim
s
ali
belo (RAL
9010),
reflektor
visokimdeležem
sijajem
reflektor
iz aluminija,
ohišje zkovinsko
sivo
(RAL 9006)
reflektor
iz
aluminija,
ohišje
kovinsko
sivo
(RAL
9006)
dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
s
pomočjo modul:
barvnihzfiltrskih
segmentov
z EVG | ohišje in
Osrednji
za|sijajem
zasilno
ali belo (RAL
9010),vgrajeno
reflektorsvetilko
z visokim
ali
belo (RAL
9010),
reflektor
zkovinsko
visokim|sivo
sijajem
pomočjo
barvnih
filtrskih
segmentov
z EVG
| ohišje
in
reflektor
iz
aluminija,
ohišje
9006)
razsvetljavo
z opalnim
pokrovom
| z za
EVG,
za(RAL
priklop
na
Osrednji modul:
z vgrajeno
svetilko
zasilno
Osrednji
modul:
z
vgrajeno
svetilko
za
zasilno
reflektor
iz
aluminija,
ohišje
kovinsko
sivo
(RAL
9006)
ali beloeksterno
(RAL 9010),
reflektorcentralnega
z visokim sijajem
drugo,
napajanje
zasilnega
razsvetljavo
z opalnim
pokrovom | z EVG,
za priklop na
razsvetljavo
z9010),
opalnim
pokrovom
| z za
EVG,
za priklop na
ali
belo (RAL
reflektor
z visokim
sijajem
Osrednji
z vgrajeno
svetilko
zasilno
sistema
|modul:
z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA
| pritrjeno v
drugo, eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
drugo, eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
Osrednji
modul:
z vgrajeno
svetilko
za
zasilno
razsvetljavo
z
opalnim
pokrovom
|
z
EVG,
za priklop
osrednji
bele ali grafitne
barve
(podobno
RALna v
sistema |obroč,
z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA
| pritrjeno
sistema
| z difuzorskim
pokrovom
PMMA
pritrjeno
razsvetljavo
z opalnim
pokrovom
| iz
z EVG,
za |priklop
na v
drugo,
eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
7037)
osrednji obroč, bele ali grafitne barve (podobno RAL
osrednji
obroč,
bele
ali
grafitne
barve
(podobno
RAL
drugo,
eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
sistema | z difuzorskim pokrovom iz PMMA | pritrjeno v
7037)
7037)
sistema
z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA
| pritrjeno
osrednji |obroč,
bele
ali grafitne
barve
(podobno
RAL v
Zaščitna
stopnja:
IP20
osrednji
obroč,
bele
ali
grafitne
barve
(podobno
RAL
7037)
Zaščitni
downlight:
ZR I
Zaščitnarazred:
stopnja:
IP20
Zaščitna stopnja: IP20
7037)
(zasilna
vključno s sijalko
Zaščitni svetilka
razred: downlight:
ZR I Sylvania Microlynx
Zaščitni razred:
downlight:
ZR I
Zaščitna
stopnja:
IP20
TCR-TSE
(zasilna 6W)
svetilka vključno s sijalko Sylvania Microlynx
(zasilna
svetilka
vključno
s sijalko
Microlynx
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR I Sylvania
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
TCR-TSE
6W)
TCR-TSE
6W)
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR
I
(zasilna svetilka vključno s sijalko Sylvania Microlynx
downlight)
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
(zasilna
svetilka vključno s sijalko
Sylvania
Microlynx
TCR-TSE
6W)
downlight)
Elektrika
downlight)
TCR-TSE
6W)
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
35
ø170
ø170
ø170
56 56
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
35
35
35
70
ø170
35
ø170
7070
3 Downlighti
ø380
70 70
3.10
ø380
ø380
ø380
ø380
Osrednji modul za priklop na dodatno eksterno napajanje* ("Zasilna mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3-polno priključno sponko, maks. 2,5 mm² | z
EVG
Elektrika
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
Elektrika
Osrednji modul za priklop na dodatno eksterno napajanje* ("Zasilna mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3-polno priključno sponko, maks. 2,5 mm² | z
dodatno
napajanje*
("Zasilna
mreža")
| Osrednji
pripravljen
za priključitev
na omrežje,
s 3-polno
sponko, maks.
2,5 mm² | z
*Osrednji
"Zasilnamodul
mreža"zajepriklop
stalno na
prisotna.
Obeksterno
izpadu mrežne
napetosti
deluje
osrednji
modul modul
| VKLOP/IZKLOP
centralnega
modula
je mogoče
izvesti zpriključno
ustrezno inštalacijo
na objektu
EVG
downlight)
EVG
Elektrika
dodatno
napajanje
("Zasilna
mreža"):
UN= 220..240V
/ AC
50..60Hz
*Osrednji
"Zasilnaeksterno
mreža"
je
stalno
prisotna.
Ob
izpadu
mrežne
napetosti
deluje
osrednji
modul
|
VKLOP/IZKLOP
centralnega
modula
je
mogoče
izvesti
z
ustrezno
inštalacijo
na
objektu
modul za priklop na dodatno eksterno napajanje* ("Zasilna mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3-polno priključno sponko, maks. 2,5 mm² | z
*Elektrika
"Zasilna mreža" je stalno prisotna. Ob izpadu mrežne napetosti deluje osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti z ustrezno inštalacijo na objektu
EVG
Osrednji
modul zanapajanje
priklop na("Zasilna
dodatnomreža"):
eksternoUN=
napajanje*
("Zasilna
mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3-polno priključno sponko, maks. 2,5 mm² | z
dodatno eksterno
220..240V
/ AC 50..60Hz
IP 20
dodatno eksterno
napajanje ("Zasilna mreža"): UN= 220..240V / AC 50..60Hz
EVG
* "Zasilna mreža" je stalno prisotna. Ob izpadu mrežne napetosti deluje osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti z ustrezno inštalacijo na objektu
IPje
20stalno prisotna. Ob izpadu mrežne napetosti deluje osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti z ustrezno inštalacijo na objektu
*dodatno
"Zasilnaeksterno
mreža"
napajanje ("Zasilna mreža"): UN= 220..240V / AC 50..60Hz
IP 20
EVG
dodatno eksterno napajanje ("Zasilna mreža"): UN= 220..240V / AC 50..60Hz
IP 20
Okov
Sijalke 2
Sijalke
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka
EVG za naročilo
IP 20
EVG
Sijalke svetilke, v aluminijsko
Okov sivi barvi (RAL
Sijalke
2
2
(kg) razsvetljavo,
Oznaka
za naročilo
ohišje
9006),
osrednji modul, Okov
z elementom
zaMasa
zasilno
opalno
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG opalno
1xT16-R
40 W v aluminijsko
2GX13
1xTCR-TSE
7 W modul, GX53
5LR61271SA44EF
ohišje svetilke,
sivi barvi (RAL
9006), osrednji
z elementom za2,6
zasilno razsvetljavo,
ohišje
9006),
osrednji modul, Okov
z elementom
zaMasa
zasilno
opalno
Sijalke svetilke, v aluminijsko
Okov sivi barvi (RAL
Sijalke
2
2
(kg) razsvetljavo,
Oznaka
za naročilo
1xT16-R 55
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
2,6
5LR61271TA44EF
40 W
5LR61271SA44EF
1xT16-R
40
W
2GX13
1xTCR-TSE
7
W
GX53
2,6
5LR61271SA44EF
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, z elementom za zasilno razsvetljavo, opalno
1xT16-R 55 W
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
2,6
5LR61271TA44EF
1xT16-R
55
2GX13
1xTCR-TSE
7
GX53
2,6
5LR61271TA44EF
1xT16-R
40 W
W v beli barvi
2GX13
1xTCR-TSE
7W
W
GX53
2,6
ohišje
svetilke,
(RAL 9010), osrednji
modul,
z elementom
za zasilno razsvetljavo,
opalno 5LR61271SA44EF
1xT16-R 40
55 W
W
2GX13
1xTCR-TSE 7
7W
GX53
2,6
5LR61271TA44EF
1xT16-R
2GX13
1xTCR-TSE
GX53
2,6
ohišje svetilke,
v beli barvi
(RAL 9010), osrednji
modul,W
z elementom
za zasilno razsvetljavo,
opalno 5LR61271SA34EE
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, z elementom za zasilno razsvetljavo, opalno
1xT16-R 55
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
2,6
5LR61271TA34EE
40 W
5LR61271SA34EE
1xT16-R
40 W v beli barvi
2GX13
1xTCR-TSE
7W
GX53
2,6
ohišje
svetilke,
(RAL 9010), osrednji
modul,
z elementom
za zasilno razsvetljavo,
opalno 5LR61271SA34EE
W tehniko (rastre,
2GX13
1xTCR-TSE
Wrazsipano svetlobo,
GX53
2,6
5LR61271TA34EE
•1xT16-R
Elemente za55
svetlobno
zaščitna stekla, blokirne
elemente7za
barvne filtrske segmente),
prosimo, obvezno
naročite posebej
1xT16-R
2GX13
1xTCR-TSE
GX53
2,6
5LR61271TA34EE
1xT16-R 55
40 W
W
2GX13
1xTCR-TSE 7
7W
W
GX53
2,6
5LR61271SA34EE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
• Elemente za55
svetlobno
zaščitna stekla, blokirne
elemente7za
barvne filtrske segmente),
prosimo, obvezno
naročite posebej
1xT16-R
W tehniko (rastre,
2GX13
1xTCR-TSE
Wrazsipano svetlobo,
GX53
2,6
5LR61271TA34EE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte
Masastran
(kg) 3.14 in naprej)
Oznaka za naročilo
Obvezen
Opis
Opis
C-raster,
BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
Masa (kg)
0,5
Oznaka za naročilo
5LR94681CE
C-raster, vBAP65
aluminijsko
sivicd/m²),
barvi (RAL
(L ≤ 1000
visok9006)
sijaj
0,5
5LR94688CE
5LR94681CE
C-raster, v beli
barvi (RAL
9010)
aluminijsko
sivi
barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94684CE
5LR94688CE
difuzorsko
steklo,
satinirano
C-raster, v beli
barvi
(RAL 9010)
1,1
0,5
5LR94685EE
5LR94684CE
kolektorsko
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
difuzorsko steklo,
0,7
1,1
5LR94683DT
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
/57$()/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
5J /J
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
56
modulR®,
z LED
Lunis
downlight za obročaste sijalke | osrednji
56
modul z LED
Lunis R®, downlight za nadgradno ali visečo montažo,
sestavljen
modularno
obročastega
in
Lunis R®, downlight
zaiznadgradno
ali downlighta
visečo montažo,
osrednjega
modula
|
sestavljen modularno iz obročastega downlighta in
35
ø170
Obročast downlight:
osrednjega
modula | z reflektorjem z visokim sijajem |
za pritrditev
svetlobnotehničnega
alisijajem
rastra; |
Obročast
downlight:
z reflektorjempokrova
z visokim
35
ø170
70
na
izbiro direktno/indirektno
sevajoč,
direktno
sevajoč
za pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova
ali rastra;
snapomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo
izbiro direktno/indirektno sevajoč, direktno sevajoč
LED
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
70
ali
direktnoblokirnega
sevajoč z dekorativnim
barvastimsvetlobo
s pomočjo
elementa za razsipano
indirektnim
deležem
s
pomočjo
barvnih
filtrskih
ali direktno sevajoč z dekorativnim barvastim
LED
3.11
ø380
segmentov | deležem
z EVG | ohišje
in reflektor
iz aluminija,
indirektnim
s pomočjo
barvnih
filtrskih
ohišje kovinsko
sivo| ohišje
(RAL 9006)
ali beloiz(RAL
9010) |
segmentov
| z EVG
in reflektor
aluminija,
ø380
Osrednji
modul:sivo
z LED
modulom
opalnim
ohišje kovinsko
(RAL
9006) aliz belo
(RALpokrovom,
9010) |
LED
po
izbiri
sveti
v
rdeči,
rumeni,
zeleni,
modri
ali beli
Osrednji modul: z LED modulom z opalnim
pokrovom,
barvi
elektron.
z ločenim
LED po| zizbiri
sveti transformatorjem
v rdeči, rumeni, zeleni,
modrivklopom
ali beli
|barvi
z difuzorskim
pokrovom
iz
PMMA;
pritrjeno
osrednji
| z elektron. transformatorjem z ločenimv vklopom
v grafitnipokrovom
barvi (podobno
RALpritrjeno
7037) v osrednji
|obroč,
z difuzorskim
iz PMMA;
obroč, v grafitni barvi (podobno RAL 7037)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni
ZRIP20
I
Zaščitnarazred:
stopnja:
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
Zaščitni razred: ZR I
downlight)
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
IP 20
EVG, ohišje svetilke, v aluminijsko sivi EVG, ohišje svetilke, v beli
Sijalke
barvi
(RAL 9006)
(RAL 9010)
EVG, ohišje
svetilke, v aluminijsko sivi barvi
EVG, ohišje
svetilke, v beli
Okov
Sijalke 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
barvi (RAL 9006)
Oznaka za naročilo
Okov
Sijalke 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xT16-R modul,
40 W LED 2GX13
osrednji
1xT16-R 40
40 W
W
2GX13
1xT16-R
2GX13
1xT16-R 40
40 W
W
2GX13
1xT16-R
2GX13
LED-R
2,5
5LR61271SA43KJ
5LR61271SA33KJ
LED-Y
LED-R
LED-G
LED-Y
2,5
2,5
2,5
2,5
5LR61271SA43LJ
5LR61271SA43KJ
5LR61271SA43MJ
5LR61271SA43LJ
5LR61271SA33LJ
5LR61271SA33KJ
5LR61271SA33MJ
5LR61271SA33LJ
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
LED-R
LED-nw
LED-Y
LED-R
2,5
2,5
2,5
2,5
5LR61271TA43KJ
5LR61271SA43WJ
5LR61271TA43LJ
5LR61271TA43KJ
5LR61271TA33KJ
5LR61271SA33WJ
5LR61271TA33LJ
5LR61271TA33KJ
osrednji
Sijalke
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
modul, LED
40
40 W
W
40
40 W
W
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
1xT16-R 55
W
1xT16-R
55 W
1xT16-R
55 W
1xT16-R 55
W
1xT16-R
1xT16-R 55
55 W
W
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
55
40 W
W
55
55 W
W
LED-B
LED-G
LED-nw
LED-B
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
LED-G
LED-Y
LED-B
LED-G
2GX13
2GX13
LED-nw
LED-B
2,5
2,5
2,5
2,5
barvi (RAL 9010)
5LR61271SA43NJ
5LR61271SA43MJ
5LR61271SA43WJ
5LR61271SA43NJ
2,5
2,5
2,5
2,5
5LR61271SA33NJ
5LR61271SA33MJ
5LR61271SA33WJ
5LR61271SA33NJ
5LR61271TA43MJ
5LR61271TA43LJ
5LR61271TA43NJ
5LR61271TA43MJ
2,5
2,5
5LR61271TA33MJ
5LR61271TA33LJ
5LR61271TA33NJ
5LR61271TA33MJ
5LR61271TA43WJ
5LR61271TA43NJ
• LED v barvah:
= rdeče | Y = rumeno
| G = zeleno |LED-nw
B = modro | nw = belo
1xT16-R
55R W
2GX13
2,5
5LR61271TA33WJ
5LR61271TA33NJ
5LR61271TA43WJ
5LR61271TA33WJ
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
• LED v barvah: R = rdeče | Y = rumeno | G = zeleno | B = modro | nw = belo
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
/57$.-/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.1
3.12
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
56
Lunis
downlightza
zamontažo
obročaste
sijalke | osrednji
modulR®,
s pokrovom
informacijske
table
56
modul s pokrovom za montažo informacijske table
Obročast downlight: z reflektorjem z visokim sijajem |
Obročast
downlight:
z reflektorjempokrova
z visokim
za pritrditev
svetlobnotehničnega
alisijajem
rastra; |
ø170
Obročast
downlight:
z reflektorjempokrova
z visokim
|
za
svetlobnotehničnega
alisijajem
rastra;
na pritrditev
izbiro direktno/indirektno
sevajoč, direktno
sevajoč
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova
ali rastra;
na
izbiro
direktno/indirektno
sevajoč,
direktno
sevajoč
s pomočjo blokirnega elementa za razsipano svetlobo
ø170
ø170
indirektnim
s pomočjo
barvnih aluminija,
filtrskih
segmentov
| deležem
z EVG
in reflektor
ohišje kovinsko
sivo| ohišje
(RAL 9006)
ali beloiz(RAL
9010) |
segmentov
| z EVG
| ohišje
in reflektor
iz(RAL
aluminija,
ohišje
kovinsko
sivo
(RAL
9006)
ali
belo
9010) |
Osrednji modul: z opalnim pokrovom za montažo
2GX13
T16-R
2GX13
35
170 170170 70
salipomočjo
elementa za razsipano
svetlobo
direktnoblokirnega
sevajoč
z dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
s pomočjo barvnih
filtrskih
ali
direktno sevajoč
z dekorativnim
barvastim
indirektnim
deležem
s
pomočjo
barvnih
filtrskih
segmentov | z EVG | ohišje in reflektor iz aluminija,
T16-R
2GX13
T16-R
35
70 70
na
izbiro direktno/indirektno
sevajoč,
direktno sevajoč
salipomočjo
elementa
za razsipano
direktnoblokirnega
sevajoč z dekorativnim
barvastimsvetlobo
35
ohišje
kovinsko
sivo
(RAL 9006) ali beloza
(RAL
9010) |
Osrednji
modul:
z opalnim
montažo
informacijske
table
| difuzorpokrovom
iz PMMA; pritrjeno
v
Osrednji
modul: z opalnim
pokrovom
montažo
informacijske
| difuzor
iz (podobno
PMMA;za
pritrjeno
v
osrednji
obroč,table
v grafitni
barvi
RAL 7037)
170
ø380
170
ø380
170
ø380
informacijske
| difuzor
iz (podobno
PMMA; pritrjeno
v
osrednji obroč,table
v grafitni
barvi
RAL 7037)
osrednji obroč, v grafitni barvi (podobno RAL 7037)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitna
stopnja:
Zaščitni razred:
ZRIP20
I
Zaščitna
stopnja:
Zaščitni
razred:
ZRIP20
I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
Zaščitni
razred: ZR I
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
downlight | brez informacijske
tableza
zaobročast
osrednji
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
downlight
| brez informacijske
tableza
zaobročast
osrednji
modul)
downlight
|
brez
informacijske
table
osrednji
modul)
Informacijska tabla z natisnjenim motivom ali brez za
njega
(za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi |
Mere:
Bx Hx d=tabla
167xz170x
8mm motivom ali brez njega (za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi |
Informacijska
natisnjenim
modul)
Mere: Bx Hx d= 167x 170x 8mm
Informacijska tabla
IP 20z natisnjenim motivom ali brez njega (za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi |
Mere: Bx Hx d= 167x 170x 8mm
IP 20
IP 20
Sijalke
Okov
EVG
EVG
Oznaka za naročilo
Masa (kg)
EVG
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, nosilec za obvestila, opalno
Sijalke
Okov (RAL 9006), osrednji modul,
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ohišje
svetilke,
1xT16-R
40 W v aluminijsko sivi barvi
2GX13
3,0 nosilec za obvestila, opalno
5LR61271SA42DE
Sijalke
3.1
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ohišje
svetilke,
v aluminijsko sivi barvi
(RAL 9006), osrednji modul,
nosilec za obvestila, opalno
1xT16-R
2GX13
3,0
5LR61271SA42DE
1xT16-R 40
55 W
W
2GX13
3,0
5LR61271TA42DE
1xT16-R 40
2GX13
3,0
5LR61271SA42DE
55 W
5LR61271TA42DE
1xT16-R 55 W
2GX13
3,0
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, nosilec za obvestila, opalno
ohišje
svetilke,
v
beli
barvi
(RAL
9010),
osrednji
modul,
nosilec
za obvestila, opalno
1xT16-R 40 W
2GX13
3,0
5LR61271TA42DE
5LR61271SA32DE
5LR61271SA32DE
5LR61271TA32DE
ohišje
svetilke,
v beli barvi (RAL 9010),
osrednji modul, nosilec3,0
za obvestila, opalno
1xT16-R
2GX13
1xT16-R 40
55 W
W
2GX13
3,0
1xT16-R 40
2GX13
3,0
55 W
5LR61271SA32DE
5LR61271TA32DE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
•• Informacijske
table
modul obvezno
naročite
posebejelemente za razsipano
1xT16-R
W za osrednji
3,0svetlobo, barvne filtrske segmente),5LR61271TA32DE
Elemente za55
svetlobno
tehniko (rastre,
zaščitna2GX13
stekla, blokirne
prosimo, obvezno naročite posebej
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster,
sivi
barvi (RAL 9006)
C-raster, vv aluminijsko
beli barvi (RAL
9010)
C-raster,
v
beli
barvi
(RAL
9010)
difuzorsko steklo, satinirano
0,5
0,5
0,5
1,1
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, vBAP65
(L ≤ 1000
cd/m²),
visok9006)
sijaj
C-raster,
aluminijsko
sivi
barvi (RAL
0,5
0,5
0,5
difuzorsko
kolektorskosteklo,
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko
steklo,
prizmatična struktura, ozka porazdelitev
Informacijska
tabla,obročasta
"brez motiva"
1,1
0,7
0,7
0,4
Informacijska
Informacijska tabla,
tabla, "brez
v beli motiva"
barvi, informacije "I"
Informacijska
tabla,
"I"
Informacijska tabla, vv beli
beli barvi,
barvi, informacije
stopnišče "navzgor"
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
5LR95463DV11
5LR95463DV12
5LR95463DV12
5LR95463DV21
0,4
0,4
0,4
0,4
Informacijska
Informacijska tabla,
tabla, vv beli
beli barvi,
barvi, "WC
"WC ženske"
moški"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC moški"
ƚ
5LR95463DV00
5LR95463DV01
5LR95463DV01
5LR95463DV11
0,3
0,4
0,4
0,4
Informacijska
Informacijska tabla,
tabla, vv beli
beli barvi,
barvi, "dvigalo"
"WC"
Informacijska
tabla,
v
beli
Informacijska tabla, v beli barvi,
barvi, "WC"
"WC ženske"
ƚ
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR95463DV00
0,4
0,4
0,4
0,3
Informacijska
Informacijska tabla,
tabla, vv beli
beli barvi,
barvi, stopnišče
stopnišče "navzgor"
"navzdol"
Informacijska
tabla, vv beli
beli barvi,
barvi, "dvigalo"
stopnišče "navzdol"
Informacijska tabla,
/57$'(/5&(/5'9
Z75,:$OCNICOφ η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
NO
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
5LR95463DV21
5LR95463DV41
5LR95463DV41
5LR95463DV42
0,4
0,4
0,4
5LR95463DV42
5LR95463DV43
5LR95463DV43
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
T16-R
2GX13
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.13
56
3 Downlighti
56
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
Obročast
downlight: z reflektorskim sistemom z
modul z zvočnikom
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
visokim sijajem | za pritrditev svetlobnotehničnega
visokim sijajem | za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova
rastra; nazizbiro
direktno/indirektno
Obročastali
downlight:
reflektorskim
sistemom z
pokrova ali rastra; na izbiro direktno/indirektno
sevajoč,
direktno
sevajoč
s
pomočjo
blokirnega
visokim sijajem | za pritrditev svetlobnotehničnega
sevajoč, direktno sevajoč s pomočjo blokirnega
elementaalizarastra;
razsipano
svetlobo
ali direktno sevajoč z
pokrova
na izbiro
direktno/indirektno
elementa za razsipano svetlobo ali direktno sevajoč z
dekorativnim
barvastim
deležem s
sevajoč, direktno
sevajoč indirektnim
s pomočjo blokirnega
dekorativnim barvastim indirektnim deležem s
pomočjo
barvnih
filtrskih
segmentov
| z EVGsevajoč
| ohišjezin
elementa za razsipano svetlobo ali direktno
pomočjo barvnih filtrskih segmentov | z EVG | ohišje in
reflektor
iz
aluminija,
ohišje
kovinsko
sivo
(RAL
dekorativnim barvastim indirektnim deležem s9006)
reflektor iz aluminija, ohišje kovinsko sivo (RAL 9006)
ali
belo (RAL
9010),
reflektor
z visokim|sijajem
|
pomočjo
barvnih
filtrskih
segmentov
z EVG | ohišje
in
ali belo (RAL 9010), reflektor z visokim sijajem |
Osrednji
modul:
širokopasovni
zvočnik,
po
izbiri
za
reflektor iz aluminija, ohišje kovinsko sivo (RAL 9006)
Osrednji modul: širokopasovni zvočnik, po izbiri za
direkten
priklop
(8 Ohm/maks.
15W)* ali
s
ali
belo (RAL
9010),
reflektor z visokim
sijajem
|
direkten priklop (8 Ohm/maks. 15W)* ali s
pretvornikom
za širokopasovni
100V sisteme*zvočnik,
| s perforiranim
Osrednji modul:
po izbiri za
pretvornikom za 100V sisteme* | s perforiranim
pokrovom
iz jeklene
pločevine, podloženo
direkten priklop
(8 Ohm/maks.
15W)* ali sz dušilnikom
pokrovom iz jeklene pločevine, podloženo z dušilnikom
iz
klobučevine
pretvornikom za 100V sisteme* | s perforiranim
iz klobučevine
pokrovom iz jeklene pločevine, podloženo z dušilnikom
Zaščitna
stopnja: IP20
iz klobučevine
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: Downlight: ZR I
Zaščitni razred: Downlight: ZR I
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
Zaščitna
stopnja: IP20
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
Zaščitni razred: Downlight: ZR I
downlight)
* Širokopasovni zvočnik: I= 8Ohm / Pmaks= 15W (priporočeno: P= 1,5..3W)
(brez
svetlobnotehničnega
Pretvornik
za 100V
sisteme
z odcepi
P ==1,5
W |(priporočeno:
3za
W obročast
|6W
* Širokopasovni
zvočnik:
I= 8Ohm
/ Pzapokrova
15W
P= 1,5..3W)
ø170
ø170
35
35
35
70 70
ø170
70
ø380
ø380
ø380
maks
Pretvornik za 100V sisteme z odcepi za P = 1,5 W | 3 W | 6 W
downlight)
IP 20
* Širokopasovni IP
zvočnik:
I= 8Ohm / Pmaks= 15W (priporočeno: P= 1,5..3W)
20
Pretvornik za 100V sisteme z odcepi za P = 1,5 W | 3 W | 6 W
EVG
EVG
Oznaka za naročilo
IP 20
Sijalke
Sijalke
Okov
Okov
Masa (kg)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni zvočnik I = 8 Ohm
EVG zvočnik I = 8 Ohm
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni
1xT16-R
40 W
2GX13
2,1
5LR61271SA45CF
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xT16-R 40 W
2GX13
2,1
5LR61271SA45CF
1xT16-R
55
W
2GX13
2,7
5LR61271TA45CF
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni
zvočnik I = 8 Ohm
1xT16-R 55 W
2GX13
2,7
5LR61271TA45CF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,1
5LR61271SA45CF
ohišje svetilke,
(RAL 9006), osrednji modul,
za 100 V-sisteme
1xT16-R
55 W v aluminijsko sivi barvi
2GX13
2,7 z zvočnikom, prenosnik
5LR61271TA45CF
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), osrednji modul, z zvočnikom, prenosnik za 100 V-sisteme
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61271SA45DF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61271SA45DF
1xT16-R
55 W v aluminijsko sivi barvi
2GX13
2,8 z zvočnikom, prenosnik
5LR61271TA45DF
ohišje svetilke,
(RAL 9006), osrednji modul,
za 100 V-sisteme
1xT16-R 55 W
2GX13
2,8
5LR61271TA45DF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61271SA45DF
ohišje
svetilke,
osrednji modul, z zvočnikom,
širokopasovni zvočnik
I = 8 Ohm
1xT16-R
55 W v beli barvi (RAL 9010),
2GX13
2,8
5LR61271TA45DF
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni zvočnik I = 8 Ohm
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61271SA35CE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61271SA35CE
1xT16-R
55 W v beli barvi (RAL 9010),
2GX13
2,7
5LR61271TA35CE
ohišje
svetilke,
osrednji modul, z zvočnikom,
širokopasovni zvočnik
I = 8 Ohm
1xT16-R 55 W
2GX13
2,7
5LR61271TA35CE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61271SA35CE
ohišje
svetilke,
osrednji modul, z zvočnikom,
prenosnik za 100 V-sisteme
1xT16-R
55 W v beli barvi (RAL 9010),
2GX13
2,7
5LR61271TA35CE
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, z zvočnikom, prenosnik za 100 V-sisteme
1xT16-R 40 W
2GX13
2,3
5LR61271SA35DE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,3
5LR61271SA35DE
1xT16-R
55
W
2GX13
2,3
5LR61271TA35DE
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), osrednji modul, z zvočnikom, prenosnik za 100 V-sisteme
1xT16-R 55 W
2GX13
2,3
5LR61271TA35DE
•1xT16-R
Elemente za40
svetlobno
tehniko
(rastre,
zaščitna
stekla,
blokirne
elemente
za
razsipano
svetlobo,
barvne
filtrske
segmente),
prosimo, obvezno naročite posebej
W
2GX13
2,3
5LR61271SA35DE
3.1
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
1xT16-R 55 W
2GX13
2,3
5LR61271TA35DE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo, barvne filtrske segmente), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Obvezen pribor (za podrobnosti, barvne filterske segmente in preostali pribor glejte stran 3.14 in naprej)
Opis
Opis
Masa (kg)
Masa (kg)
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
difuzorsko steklo, satinirano
difuzorsko steklo, satinirano
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
/57$&)/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
1,1
0,7
0,7
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.14
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® R – svetlobnotehnični pribor
svetlobnotehnični pokrovi
z visokim leskom
C-raster BAP65, visoki lesk
5LR94681CE
C-raster
C-raster, bel (RAL 9010)
5LR94684CE
visokokakovosten polimer, mat, s širo-
C-raster, kovinsko siv (RAL 9006)
5LR94688CE
oznaka za naročilo
kovinsko sivo ali v čisti beli barvi
ƚ
ƚ
Opis
visokokakovosten polimer, metaliziran
ko porazdelitvijo, polakiran po izbiri
/57$$)/5&(
ƚ
C-raster BAP65
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Opalna difuzorska plošča
Opis
oznaka za naročilo
za mehko svetlobo v prostoru, enojno
difuzorska plošča
5LR94685EE
Prozorna kolektorska plošča
Opis
oznaka za naročilo
s prizmatičnimi kolobarji za ozko
kolektorska plošča
5LR94683DT
varnostno steklo (EVS)
/57$$)/5((
ƚ
3.1
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
svetlobno karakteristiko, PMMA
/57$$)/5'7
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.15
Lunis® R – dekorativni pribor
Blokada za razsipano svetlobo
Opis
za direktno svetlobno karakteristiko,
če indirektni delež ni zaželen
PC, črna
blokada za razsipano svetlobo, črna
Barvni filtrski segmenti
barvni filtrski segmenti
za barvni indirektni delež pri stropni
barvni filtrski segment, opalen
5LR94685CM
nadgradnji ali montaži z obešenjem,
barvni filtrski segment, rdeč
5LR94685QM
iz polikarbonata
barvni filtrski segment, zelen
5LR94685TM
oznaka za naročilo
5LR94685UM
barvni filtrski segment, moder
5LR94685RM
barvni filtrski segment, oranžen
5LR94685SM
barvni filtrski segment, RGB
5LR94685CN
– komplet = 3 kosi, na svetilko so potrebni 3 kosi
Informacijska plošča »Obvestilo«
Opis
Informacijska plošča z natisnjenim
informacijska plošča - obvestilo
motivom oz. za individualno obliko-
motiv Informacije »I«
5LR95463DV01
vanje. Informacijska plošča iz PMMA
motiv »Stopnice navzgor«
5LR95463DV11
robovi polirani z visokim leskom, motiv
motiv »Stopnice navzdol«
5LR95463DV12
kot sitotisk, bel.
motiv »Dvigalo«
5LR95463DV21
Mere:
motiv »WC«
5LR95463DV41
H = 170 mm
motiv »WC ženske«
5LR95463DV42
d
motiv »WC moški«
5LR95463DV43
brez motiva
5LR95463DV00
B
= 167 mm
=
8 mm
oznaka za naročilo
Lunis® R – montažni pribor
Vrvno obešalo
Opis
trojno obešalo s spremenljivo višinsko
bela rozeta
nastavitvijo do 1,5 m. Vključno s strop-
priključni kabel, 3-žilni
5LR926800M
nim pritrdilnim elementom, rozeto
priključni kabel, 5-žilni
5LR926800P
oznaka za naročilo
in priključnim kablom s prozorno
izolacijo
rozeta v grafitni barvi
priključni kabel, 3-žilni
5LR926800N
priključni kabel, 5-žilni
5LR926800G
Cevno obešalo
Opis
oznaka za naročilo
višina obešenja = 1,0 m
belo obešalo
cevno obešalo: D = 13 mm
priključni kabel, 3-žilni
5LR92204BS
Vključno s stropnim pritrdilnim
priključni kabel, 5-žilni
5LR92204BT
elementom, rozeto, montažno ploščico
na strani svetilke, priključnim kablom
obešalo v grafitni barvi
in sponkami
priključni kabel, 3-žilni
5LR92208BS
priključni kabel, 5-žilni
5LR92208BT
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.1
3.16
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C
Klasični valjasti nadgradni downlighti iz družine Lunis® C so optimizirani za uporabo
različnih tipov sijalk.
Različne svetlobne pakete je mogoče zaradi tehnike multiwatt preprosto menjavati.
Za dosego posebno enakomernega in učinkovitega svetlobnega efekta so uporabljeni
reflektorski sistemi iz najčistejšega aluminija. Poleg tega se svetilke Lunis® C odlikujejo z veliko izbiro dekorativnega in optičnega pribora. Tako jih je mogoče konfigurirati
celo za zaščitni stopnji IP44 in IP54, kar jim odpira dodatna področja uporabe.
+ klasičen dizajn z valjasto konstrukcijo
+ modularen nadgradni downlight z obsežnim naborom optično-dekoratvnega pribora
+ primerni za okolja z zahtevami po višjih zaščitnih
stopnjah
+ robustno ohišje za uporabo v notranjosti zgrad b in
na pokritih območjih na prostem
+ reflektorska tehnika VirtualSource za najboljše
vidno udobje ob visokem izkoristku
+ tehnika multiwatt za zamenljive svetlobne pakete
+ montažni pribor za vse stropne sisteme
3.1
+ v celoti združljiv z optičnim in dekorativnim priborom za vse druge vgradne downlighte serije Lunis
+ montaža svetilk in menjava sijalke v celoti brez
orodja
Tehnika ohišja
ohišje iz jeklene pločevine, polakirano po izbiri v
kovinsko sivi (RAL 9006) ali beli barvi za svetilke
(RAL 9010) | ohišje za tritočkovno vijačno pritrditev z
luknjami v obliki ključavnice | rastri se montirajo
brez orodja, v ohišju pa jih držijo vzmeti | optično
dekorativni pribor iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS) ali PMMA, reflektorji in rastri iz aluminija | rob
reflektorja z visokim leskom je mogoče z dekorativnimi obroči prilagoditi barvi ohišja | IP44 ali IP54 za
Svetlobna tehnika
kompletni downlight s pomočjo primernega zaščit-
Reflektorski sistem iz najčistejšega aluminija Al 99,98 %
nega stekla in ustreznih adapterjev za razdaljo do
s svetlobno tehniko VirtualSource za posebej enako-
stropa
meren svetlobni učinek in zadržan videz svetilk v
prostoru
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na elektri-
• ozkosnopni reflektor, po izbiri z visokim leskom ali
mat
čno omrežje | s tripolno priključno sponko za obroča-
• širokosnopni reflektor z visokim leskom
sti downlight (EVG-DALI oz. EVG z možnostjo
• BAP65 pri širokosnopnem reflektorju s pomočjo
zatemnjevanja: tripolna + dvopolna za krmilni
signal), maks. 2,5 mm2 | svetilke za visokotlačno sijal-
križnega, obročastega ali turborastra kot opcije
• pri vseh downlightih je mogoče svetlobno tehniko
ko serijsko z EVG ali nizkoizgubno konvencionalno
in videz individualno oblikovati z optično-dekora-
dušilko (VVG), vzporedno kompenzirano, in vžigno
tivnim priborom (lebdeče steklene plošče, stekleni
pripravo; za kompaktne fluorescenčne sijalke z EVG,
obroči, zaščitno steklo, prizmatična plošča in koak-
EVG-DALI ali EVG z možnostjo zatemnjevanja (1..10 V)
sialna optika)
| druge električne variante na zahtevo
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.17
Lunis® C | široka porazdelitev | za kompaktne
fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis® C downlight za nadgradno montažo, polovično
vgradnjo ali visečo montažo | reflektor z
ø170
VirtualSource® svetlobno tehniko, z visokim sijajem,
široko sevajoč | z EVG | ohišje iz jeklene pločevine,
kovinsko siva (RAL 9006) ali bela (podobno RAL 9010);
325
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
sijaj
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 z uporabo zaščitnega
TC-DEL
G24q-2
stekla** ali prizmatične plošče** in stropnega
ø250
distančnega adapterja | IP54 z uporabo zaščitnega
stekla** in stropnega distančnega adapterja)
Zaščitni razred: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
Sijalke
Okov
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
4,4
5LR21171VA64
5LR211D1VA64
5LR21161VA64
5LR21171VA63
5LR211D1VA63
5LR21161VA63
Masa (kg)
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
3.1
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010)
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,4
Sijalke
Okov
Masa (kg)
EVG
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
4,4
5LR21171GA64
4,4
5LR21171GA63
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010)
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• stropni distančni adapter naročite posebej
Pribor glejte stran 3.22 in naprej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTLK\CRTGTC¶WPFTWIKJOQ¶K
Z:
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.18
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C | široka porazdelitev | za TC-TEL | z modulom
za zasilno razsvetljavo
Lunis® C downlight za nadgradno montažo, polovično
vgradnjo ali visečo montažo | reflektor z
ø170
VirtualSource® svetlobno tehniko, z visokim sijajem,
široko sevajoč | z EVG, z vgrajenim modulom za zasilno
razsvetljavo z lokalnim napajanjem | ohišje iz jeklene
325
pločevine, kovinsko siva (RAL 9006) ali bela (podobno
RAL 9010); reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 z uporabo zaščitnega
ø250
stekla** ali prizmatične plošče** in stropnega
distančnega adapterja | IP54 z uporabo zaščitnega
stekla** in stropnega distančnega adapterja)
TC-TEL
GX24q-4
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za nadgradno montažo ali visečo montažo | Lunis® C,
široko sevajoč | za TC-TEL; izvedba z modulom za zasilno razsvetljavo)
IP 20
EVG-Multiwatt
3.1
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
5,3
5LR21171VA6402
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
5,2
5LR21171VA6302
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• stropni distančni adapter naročite posebej
Pribor glejte stran 3.22 in naprej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.19
Lunis® C | široka porazdelitev | za metalhalogenidne
sijalke (HIT-CE)
Lunis® C, downlight za nadgradno montažo, polovično
vgradnjo ali visečo montažo | reflektor z
ø170
VirtualSource® svetlobno tehniko, mat, široko sevajoč |
z EVG | ohišje iz jeklene pločevine, v kovinsko sivi barvi
(RAL 9006) ali beli barvi (podobno RAL 9010); reflektor
325
in viden rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-CE
G12
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 z uporabo
ø250
zaščitnega stekla** in stropnega distančnega
adapterja)
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xHIT-CE 35 W
G12
4,1
5LR22181GA64
1xHIT-CE 70 W
G12
3,5
5LR22181HA64
3.1
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010)
1xHIT-CE 35 W
G12
4,9
5LR22181GA63
1xHIT-CE 70 W
G12
4,1
5LR22181HA63
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• stropni distančni adapter naročite posebej
Pribor glejte stran 3.22 in naprej
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTLK\CRTGTC¶WPFTWIKJOQ¶K
Z:
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.20
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C | ekstremno široka porazdelitev | za
kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis® C, downlight za nadgradno montažo, polovično
vgradnjo ali visečo montažo | reflektor z
ø170
VirtualSource® svetlobno tehniko, z visokim sijajem,
ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra** | z
215
EVG | ohišje iz jeklene pločevine, v kovinsko sivi barvi
(RAL 9006) ali beli barvi (RAL 9010); reflektor in viden
rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj
ø250
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 z uporabo zaščitnega
TC-DEL
G24q-2
stekla** ali prizmatične plošče** in stropnega
distančnega adapterja | IP54 z uporabo zaščitnega
stekla** in stropnega distančnega adapterja)
Zaščitni razred: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
- zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk po svetilki Pmax= 50W)
- koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
IP 20
Sijalke
Okov
Masa (kg)
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
3.1
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
3,6
5LR21471VA64
5LR214D1VA64
5LR21461VA64
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
3,8
5LR21472VA64
5LR214D2VA64
5LR21462VA64
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010)
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
3,6
5LR21471VA63
5LR214D1VA63
5LR21461VA63
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
3,8
5LR21472VA63
5LR214D2VA63
5LR21462VA63
Sijalke
Okov
Masa (kg)
EVG
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
3,7
5LR21471GA64
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
3,4
5LR21472GA64
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010)
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
3,7
5LR21471GA63
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
3,6
5LR21472GA63
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
• stropni distančni adapter naročite posebej
Pribor glejte stran 3.22 in naprej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTLK\CRTGTC¶WPFTWIKJOQ¶K
Z:
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.21
Lunis® C | ekstremno široka porazdelitev | za TC-TEL | z
modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis® C, downlight za nadgradno montažo, polovično
vgradnjo ali visečo montažo | reflektor z
ø170
VirtualSource® svetlobno tehniko, z visokim sijajem,
ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra** | z
215
EVG, z vgrajenim kompletom za zasilno razsvetljavo
(varnostni modul) | ohišje iz jeklene pločevine, v
kovinsko sivi barvi (RAL 9006) ali beli barvi (RAL 9010);
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
ø250
sijaj
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 z uporabo zaščitnega
stekla** ali prizmatične plošče** in stropnega
distančnega adapterja | IP54 z uporabo zaščitnega
TC-TEL
GX24q-4
stekla** in stropnega distančnega adapterja)
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula |
z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem; z LED (za optično signalizacijo nadzora delovanja akumulatorjev in samodejnega preskusa delovanja)
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za nadgradno montažo ali visečo montažo | Lunis® C,
ekstremno široko sevajoč | za TC-TEL; izvedba z modulom za zasilno razsvetljavo)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
3.1
Oznaka za naročilo
ohišje svetilke, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,6
5LR21471VA6402
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
4,8
5LR21472VA6402
ohišje svetilke, v beli barvi (RAL 9010), Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
3,8
5LR21471VA6302
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
4,8
5LR21472VA6302
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
• stropni distančni adapter naročite posebej
Pribor glejte stran 3.22 in naprej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTLK\CRTGTC¶WPFTWIKJOQ¶K
Z:
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.22
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C – svetlobnotehnični pribor
Turboraster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja v skladu z
Turboraster
5LR94161AA
BAP65 (L≤ 1000cd/m²)
Rastrski vložek iz aluminija, eloksiran z
– primeren samo za svetilke z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR214… ali 5LR224…)
visokim leskom, z najlonskimi čelnimi
kapami za preprečevanje odrgnin.
/59$/5$$
ƚ
Enostavna montaža s pomočjo pritrdil-
ƚ
ƚ
nih vzmeti.
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Križni raster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja v skladu z
Križni raster
5LR94161AD
BAP65 (L≤ 1000cd/m²)
Rastrski vložek iz aluminija, eloksiran z
– primeren samo za svetilke z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR214… ali 5LR224…)
visokim leskom, z najlonskimi čelnimi
kapami za preprečevanje odrgnin.
/59$/5$'
ƚ
Enostavna montaža s pomočjo pritrdil-
ƚ
ƚ
nih vzmeti.
3.1
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Obročasti raster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja.
Obročasti raster
5LR94161AB
Rastrski vložek iz visokokakovostne
umetne snovi, metaliziran z visokim
– primeren samo za svetilke z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR214… ali 5LR224…)
leskom, vključno s središčno
pritrditvijo.
/59$/5$%
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.23
Lunis® C – dekorativni pribor
Dekorativni obroč, Exklusiv
Opis
oznaka za naročilo
tlačno ulit.
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
5LR9546AHP
Pritrditev na pritrdilni obroč
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv RAL (9006)
5LR9546BHP
downlighta s tremi zaponkami
dekorativni obroč polakiran, krtačen in eloksiran
5LR9546CHP
Lebdeče steklo, Exklusiv
Opis
oznaka za naročilo
steklo iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel RAL (9010)
(EVS), obešena na tri sornike iz pleme-
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546AEJ
nitega jekla pod tlačno ulitim dekora-
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546AEK
tivnim obročem.
steklo, satinirano v celoti
5LR9546AEL
Pritrditev na pritrdilni obroč downlighta s tremi zaponkami.
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546BEJ
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546BEK
steklo, satinirano v celoti
5LR9546BEL
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546CEJ
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546CEK
steklo, satinirano v celoti
5LR9546CEL
Koaksialna optika, Exklusiv
Opis
oznaka za naročilo
obroč iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
(EVS), satiniran s koaksialnim reflek-
opalen steklen obroč, satiniran
5LR9446AEQ
torskim segmentom, vdelan v tlačno
kobaltno moder steklen obroč, satiniran
5LR9446AFQ
ulit dekorativni obroč Pritrditev na
pritrdilni obroč downlighta s tremi
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
zaponkami.
opalen steklen obroč, satiniran
5LR9446BEQ
kobaltno moder steklen obroč, satiniran
5LR9446BFQ
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
opalen steklen obroč, satiniran
5LR9446CEQ
kobaltno moder steklen obroč, satiniran
5LR9446CFQ
3.1
3.24
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C – dekorativni pribor
Zaščitno steklo IP44, Exklusiv
Opis
steklo iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
(EVS), vdelana v tlačno ulit dekorativni
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546AEB
obroč.
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546AEF
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo, satinirano v celoti
5LR9546AEE
lighta s tremi zaponkami.
steklo, prozorno
5LR9546AEA
oznaka za naročilo
Zaščitna stopnja IP44 (v kombinaciji s
stropnim distančnim adapterjem).
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546BEB
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546BEF
steklo, satinirano v celoti
5LR9546BEE
steklo, prozorno
5LR9546BEA
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR9546CEB
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR9546CEF
steklo, satinirano v celoti
5LR9546CEE
steklo, prozorno
5LR9546CEA
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
– za zaščitno stopnjo IP44: stropni distančni adapter je treba naročiti posebej
3.1
Prizmatična plošča IP44, Exklusiv
Opis
oznaka za naročilo
s koaksialno prizmatično strukturo za
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
5LR9446ADT
razširjeno in bolj enakomerno poraz-
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
5LR9446BDT
delitev svetilnosti pri downlightih
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
5LR9446CDT
s kompaktnimi fluorescenčnimi
sijalkami.
Prizmatična plošča iz PMMA, vdelana
– primerna samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
– za zaščitno stopnjo IP44: stropni distančni adapter je treba naročiti posebej
v tlačno ulit dekorativni obroč.
Pritrditev na pritrdilni obroč
downlighta s tremi zaponkami.
Zaščitna stopnja IP44 (v kombinaciji s
stropnim distančnim adapterjem).
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.25
Lunis® C – dekorativni pribor
Nosilec informacij, Exklusiv
Opis
oznaka za naročilo
za vpetje informacijske plošče, iz
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
5LR9546ADN
PMMA, opalen, vdelan v tlačno ulit
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
5LR9546BDN
dekorativni obroč.
dekorativni obroč polakiran, krtačen in eloksiran
5LR9546CDN
Pritrditev na pritrdilni obroč downlighta s tremi zaponkami.
– primerna samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
Informacijska plošča »Obvestilo«
Opis
Informacijska plošča z natisnjenim
informacijska plošča - obvestilo
motivom oz. za individualno obliko-
motiv Informacije »I«
5LR95463DV01
vanje. Informacijska plošča iz PMMA
motiv »Stopnice navzgor«
5LR95463DV11
robovi polirani z visokim leskom, motiv
motiv »Stopnice navzdol«
5LR95463DV12
kot sitotisk, bel.
motiv »Dvigalo«
5LR95463DV21
Mere:
motiv »WC«
5LR95463DV41
H = 170 mm
motiv »WC ženske«
5LR95463DV42
d
motiv »WC moški«
5LR95463DV43
brez motiva
5LR95463DV00
B
= 167 mm
=
8 mm
oznaka za naročilo
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
Informacijska plošča
Opis
»Znaki za reševanje«
informacijska plošča – znaki za reševanje
Informacijska plošča z natisnjenim
motiv »Evakuacijska pot navzgor«
5LR95463DV81
motivom. Informacijska plošča iz
motiv »Evakuacijska pot navzdol«
5LR95463DV82
PMMA, robovi polirani z visokim les-
motiv »Evakuacijska pot na desno (levo)«
5LR95463DV83
kom, motiv kot sitotisk, bel/zelen.
Razdalja za prepoznavanje: 34 m
Mere:
B
oznaka za naročilo
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
= 167 mm
H = 170 mm
d
=
8 mm
Dekorativni obroč, Standard
Opis
oznaka za naročilo
Dekorativen krovni obroč iz visokoka-
dekorativni obroč bel
5LR95364CP
kovostnega polimera. Za zaskok na rob
reflektorja na downlightu.
Steklen obroč, Standard
Opis
oznaka za naročilo
Dekorativen obroč iz enojnega
steklen obroč, satiniran
5LR95163ES
varnostnega stekla, satiniran.
kobaltno moder steklen obroč, satiniran
5LR95166ES
Pritrditev na pritrdilni obroč
downlighta s tremi zaponkami.
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.1
3.26
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
Lunis® C – dekorativni pribor
3.1
Lebdeče steklo, Standard
Opis
oznaka za naročilo
steklo iz enojnega varnostnega stekla.
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR95163EJ
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR95163EK
lighta s tremi zaponkami.
steklo, satinirano v celoti
5LR95163EL
Zaščitno steklo IP44, Standard
Opis
oznaka za naročilo
steklo iz enojnega varnostnega stekla.
zaščitno steklo IP44
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR95163EB
lighta s tremi zaponkami.
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR95163EF
Zaščitna stopnja IP44 (v kombinaciji s
steklo, satinirano v celoti
5LR95163EE
stropnim distančnim adapterjem).
steklo, prozorno
5LR95163EA
Zaščitno steklo IP54, Standard
zaščitno steklo IP54
plošča iz enojnega varnostnega stekla.
steklo, satinirano v osrednjem območju
5LR95163ED
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo s satiniranim kolobarjem
5LR95163EH
lighta s tremi zaponkami.
steklo, satinirano v celoti
5LR95163EG
Tesnilo iz silikonskega kavčuka se nav-
steklo, prozorno
5LR95163EC
leče na rob reflektorja.
Zaščitna stopnja IP54 (v kombinaciji s
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
– za zaščitno stopnjo IP44 (IP54) v kombinaciji s stropnim distančnim adapterjem
stropnim distančnim adapterjem).
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.27
Lunis® C – montažni pribor
Komplet za polovično vgradnjo
Opis
oznaka za naročilo
za vgradnjo nadgradnih downlightov
bel obroč (RAL 9010)
5LR92264BE
Lunis® C v spuščene stropne sisteme,
kovinsko siv obroč (RAL 9006)
5LR92268BE
globina vgradnje maks. 215 mm,
DA = 275 mm,
debelina stropa: dmax = 40 mm
premer: D = 305 mm
pocinkana jeklena pločevina, vidni
obroč polakiran.
Stropni vgradni obroč
Opis
oznaka za naročilo
za brezhibno prekritje stropnega izreza
bel obroč (RAL 9010)
5LR92264BF
v spuščenem stropu pri pritrditvi
kovinsko siv obroč (RAL 9006)
5LR92268BF
downlighta Lunis® C na primarni
strop.
– downlight mora biti pritrjen na primarni strop
Jeklena pločevina, polakirana
Stropni distančni adapter
Opis
za stranski uvod nadometno položenih
stropni distančni adapter IP23
vodov.
bel (RAL 9010)
5LR92264BA
Izved ba IP54: v kombinaciji zaščitnim
kovinsko siv (RAL 9006)
5LR92268BA
oznaka za naročilo
steklom ali prizmatično ploščo se
doseže zaščitna stopnja IP44 oz. IP54.
stropni distančni adapter IP54
Razdalja do stropa: a = 40 mm
bel (RAL 9010)
Jeklena pločevina, polakirana
5LR92264BB
– za zaščitno stopnjo IP44 oz. IP54: ustrezno zaščitno steklo oz. prizmatično ploščo je treba naročiti posebej
Vrvno obešalo
Opis
trojno obešalo s spremenljivo višinsko
bela rozeta
nastavitvijo do 1,5 m.
priključni kabel, 3-žilni
5LR926800M
Vključno s stropnim pritrdilnim ele-
priključni kabel, 5-žilni
5LR926800P
oznaka za naročilo
mentom, rozeto in priključnim kablom
s prozorno izolacijo
rozeta grafitne barve
priključni kabel, 3-žilni
5LR926800N
priključni kabel, 5-žilni
5LR926800G
Cevno obešalo
Opis
oznaka za naročilo
višina obešenja = 1,0 m
belo obešalo (RAL 9010)
cevno obešalo: D = 13 mm
priključni kabel, 3-žilni
5LR92204BS
Vključno s stropnim pritrdilnim ele-
priključni kabel, 5-žilni
5LR92204BT
mentom, rozeto, montažno ploščico na
strani svetilke, priključnim kablom in
sivo obešalo (RAL 9006)
sponkami
priključni kabel, 3-žilni
5LR92208BS
priključni kabel, 5-žilni
5LR92208BT
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.1
3.28
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
NJ200
Reflektorske svetilke iz družine NJ200 se odlikujejo s svojo klasično obliko in dragocenim videzom. Rotacijsko simetrični reflektorji jim dajejo enakomerno širokosnopno
porazdelitev svetilnosti.
Različne sijalke in velika izbira aluminijastih, prozornih in barvastih optik za različne
svetlobnotehnične zahteve odpirajo svetilkam široko področje uporabe.
3.1
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
zgornji del okrogle, kompaktne konstrukcije, tlačno
• rotacijsko simetričen prizmatični reflektor
ulit iz aluminijeve litine, polakiran v kovinsko sivi
LexaLite® iz PMMA (prozoren ali v rožnati, biserno
barvi (RAL 9006) | z integrirano obešalno zanko za
beli, zeleni, modri, granitni barvi ali metaliziran),
enotočkovno obešenje | reflektor iz aluminija oz. priz-
širok snop, za visoke vertikalne osvetljenosti ob
matični reflektorji LexaLite® iz PMMA, po izbiri prozorni, prosojni, obarvani v masi, metalizirani ali v
granitni barvi (zgornji del, reflektor, zaključna plošča
in prizmatična leča se naročajo ločeno)
mehkih kontrastih in dobri enakomernosti
• rotacijsko simetričen aluminijast reflektor, širok
snop
• rotacijsko simetričen aluminijast fasetiran reflektor, širok snop
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno omrežje | tovarniško vgrajen priključni kabel s
prozorno izolacijo, 3 x 0,75 mm2, L = 1,5 m (na prostem koncu kabla so konci žil opremljeni s cevnimi
tulkami) | serijsko s konvencionalno dušilko, vzporedno kompenzirano, in vžigno pripravo (za viskotlačno
sijalko HIE | HSE | HIT-CE | HST-CRI); z EVG (za kompaktno fluorescenčno sijalko TC-TEL) oz. brez predstikalne naprave za visokovoltno žanico E27, maks. 200
W (QT32 A60) | vse komponetne, potrebne za obratovanje, so vgrajene v ohišju
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.29
©W. Luttenberger
3.1
+ svetilka s sodobnim dizajnom za dekorativno razsvetljavo
+ reflektorji iz aluminija ali PMMA
+ široka barvna paleta pri prosojnih prizmatičnih reflektorjih
+ razvita za uporabo inovativnih tipov sijalk HIT-CE in HST-CRI (Philips: SDW-TG mini)
3.30
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
prizmatičnim
reflektorjem
LexaLite®,
prozorna
izvedba
NJ200,
dekorativna
reflektorska
svetilka
|s
|prizmatičnim
široka porazdelitev
| za visokotlačne
reflektorjem
LexaLite®, sijalke
prozorna izvedba
190
225
| široka porazdelitev | za visokotlačne sijalke
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | s
225
prizmatičnim
reflektorjem
prozorna| s
NJ200, reflektorska
svetilka LexaLite®,
za visečo montažo
izvedba, širokareflektorjem
porazdelitevLexaLite®,
z dekorativnim
prizmatičnim
prozorna
poudarkom
stropa
| z EVG aliz VVG,
vzporedno
izvedba,
široka
porazdelitev
dekorativnim
kompenzirana
| ohišje
iz tlačno
ulitega
aluminija, v
poudarkom stropa
| z EVG
ali VVG,
vzporedno
h
kovinsko
sivi barvi
(RALiz9006);
iz PMMA v
kompenzirana
| ohišje
tlačnoreflektor
ulitega aluminija,
HME
E27
HME
E27
leče)
Zaščitna
stopnja: IP20 (IP20 z uporabo prizmatične
Zaščitni razred: ZR I
leče)
h1
HST-CRI
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
øDA
h1
HIE
E27
HIE
E27
h
kovinsko sivi barvi (RAL 9006); reflektor iz PMMA
Zaščitna stopnja: IP20 (IP20 z uporabo prizmatične
(vključno
s priključnim
vodom s prozorno izolacijo, l=
Zaščitni razred:
ZR I
1,5m)
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
5NJ221000
5NJ211000
5NJ221000
5NJ84401XC
5NJ211000
5NJ84401XD
5NJ84401XC
5NJ84401XD
1,5m)
øDA
DA
410
DA
325
410
325
410
410
410
h
285
h
215
285
215
h1
h1
41
75
41
75
IP 20
IP 20
Sijalke
zgornji
Sijalke
del svetilke
1xHIE 70
zgornji
delWsvetilke
1xHIE 70
100WW
1xHIE
3.1
1xHST-CRI
100 W
1xHIE 100 W
1xHME
125
Wx)W
1xHST-CRI 100
EVG
VVG, komp.
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG
Oznaka za naročilo
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
E27
3,3
E27
E27
GX12-1
E27
3,3
3,3
2,7
3,3
E27
GX12-1
VVG, komp.
5NJ20031BP
5NJ20031CP
5NJ20031BP
5NJ20071SP
3,0
2,7
5NJ20031CP
5NJ20031WP
5NJ20071SP
x) sijalke HME
veljajo
jih zaradi evropske direktive
1xHME
125
Wx)za neučinkovite inE27
3,0 245/2009/EC od aprila 2015 ne več dovoljeno uporabljati
5NJ20031WP
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• prizmatično lečo naročite posebej
x) sijalke HME veljajo za neučinkovite in jih zaradi evropske direktive 245/2009/EC od aprila 2015 ne več dovoljeno uporabljati
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• prizmatično lečo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
prizmatični reflektor, brezbarvno, PMMA, široka porazdelitev, ø 410 mm
1,5
5NJ221000
prizmatični reflektor, brezbarvno, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000
prizmatični reflektor, v roza barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000A
prizmatični reflektor, biserno belo, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000B
prizmatični reflektor, v zeleni barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000C
prizmatični reflektor, v modri barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000D
prizmatični reflektor, metalizirano, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000000E
reflektor, v granitni barvi, PMMA, narebreno, pobarvano, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000000F
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.38 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ploščata prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
0,9
5NJ84401XC
stožčasta prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
1,0
5NJ84401XD
1-%31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,(3:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /JO
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
|NJ200,
širokadekorativna
porazdelitev
| za kompaktne
fluorescenčne
prizmatičnim
reflektorjem
LexaLite®,
prozorna
izvedba
reflektorska
svetilka
|s
sijalke
(TC-TEL)
| široka porazdelitev
| za kompaktne
prizmatičnim
reflektorjem
LexaLite®,fluorescenčne
prozorna izvedba
225 225 225
190
|sijalke
široka(TC-TEL)
porazdelitev | za kompaktne fluorescenčne
NJ200,
reflektorska svetilka za visečo montažo | s
sijalke (TC-TEL)
prizmatičnim
reflektorjem
prozorna| s
NJ200,
reflektorska
svetilka LexaLite®,
za visečo montažo
izvedba,
širokareflektorjem
porazdelitev
z dekorativnim
prizmatičnim
prozorna| s
NJ200,
reflektorska
svetilka LexaLite®,
za
visečo montažo
TC-TEL
GX24q-5
TC-TEL
GX24q-5
TC-TEL
GX24q-5
h
h
poudarkom
stropa
| z EVG | LexaLite®,
ohišje
iz tlačno
ulitega
izvedba, široka
porazdelitev
z dekorativnim
prizmatičnim
reflektorjem
prozorna
aluminija,
v
kovinsko
sivi
barvi
(RAL
9006);
reflektor
poudarkom
stropa
| z EVG | ohišje
iz tlačno ulitega iz
izvedba,
široka
porazdelitev
z dekorativnim
PMMA
aluminija, v stropa
kovinsko
(RAL
poudarkom
| z sivi
EVGbarvi
| ohišje
iz 9006);
tlačno reflektor
ulitega iz
h1 h
PMMA
aluminija, v kovinsko sivi barvi (RAL 9006); reflektor iz
Zaščitna
PMMA stopnja: IP20 (IP20 z uporabo prizmatične
øDA
h1
leče)
Zaščitna
stopnja: IP20 (IP20 z uporabo prizmatične
Zaščitni
razred:
ZRIP20
I (IP20 z uporabo prizmatične
leče)
Zaščitna
stopnja:
øDA
h1
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-3
3.31
(vključno
s priključnim
vodom s prozorno izolacijo, l=
Zaščitni razred:
ZR I
leče)
1,5m)
(vključnorazred:
s priključnim
vodom s prozorno izolacijo, l=
Zaščitni
ZR I
5NJ221000
5NJ211000
5NJ221000
5NJ84401XC
5NJ211000
5NJ84401XD
5NJ221000
5NJ84401XC
5NJ211000
5NJ84401XD
5NJ84401XC
5NJ84401XD
1,5m)
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
1,5m)
IP 20
DA
øDA
410
DA
325
410
410
DA
325
410
410
410
325
410
410
410
h
285
h
215
285
h
215
285
215
h1
h1
41
h1
75
41
75
41
75
IP 20
EVG-Multiwatt
IP 20
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TELdel26/32/42
zgornji
svetilke W
Sijalke
GX24q-3
Okov
1,8 (kg)
Masa
1xTC-TELdel26/32/42
zgornji
svetilke W
GX24q-3
1,8
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3
1,8
zgornji
Sijalke
Okov
Masa (kg)
1xTC-TELdel57svetilke
W
zgornji
Sijalke
GX24q-5
Okov
2,0 (kg)
Masa
EVG
5NJ20071PP
Oznaka za naročilo
57svetilke
W naročite ločeno
•1xTC-TEL
reflektor del
in elektroblok
zgornji
GX24q-5
2,0
5NJ20071PP
GX24q-5
2,0
5NJ20071PP
zgornji
Sijalke
del svetilke
Sijalke
Okov
del svetilke
• prizmatično lečo naročite posebej
1xTC-TEL
57 W naročite ločeno
• reflektor in elektroblok
• prizmatično lečo naročite posebej
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• prizmatično lečo naročite posebej
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt
5NJ20071VP
Oznaka za naročilo
5NJ20071VP
EVG
5NJ20071VP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG
3.1
Oznaka za naročilo
Obvezen pribor
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1,5 (kg)
Masa
5NJ221000
Oznaka
za naročilo
prizmatični reflektor,
reflektor, brezbarvno,
brezbarvno, PMMA,
PMMA, široka
široka porazdelitev,
porazdelitev, ø
ø 410
305 mm
mm
prizmatični
prizmatični reflektor,
reflektor, brezbarvno,
v roza barvi, PMMA,
PMMA, široka
široka porazdelitev,
porazdelitev, øø 305
305 mm
mm
prizmatični
1,1
1,5
0,7
1,1
5NJ211000
5NJ221000
5NJ211000000A
5NJ211000
prizmatični reflektor,
reflektor, vbiserno
belo,PMMA,
PMMA,široka
širokaporazdelitev,
porazdelitev,øø305
305mm
mm
prizmatični
roza barvi,
prizmatični reflektor,
reflektor, biserno
v zeleni barvi,
PMMA,široka
širokaporazdelitev,
porazdelitev,øø305
305mm
mm
prizmatični
belo, PMMA,
0,7
0,7
0,7
0,7
5NJ211000000B
5NJ211000000A
5NJ211000000C
5NJ211000000B
prizmatični
reflektor, vv zeleni
modri barvi,
barvi, PMMA,
PMMA, široka
široka porazdelitev,
porazdelitev, øø 305
305 mm
mm
prizmatični reflektor,
prizmatični
reflektor,
metalizirano,
PMMA,
široka
porazdelitev,
ø
305
mm
prizmatični reflektor, v modri barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
0,7
1,1
0,7
5NJ211000000D
5NJ211000000C
5NJ211000000E
5NJ211000000D
reflektor,
v granitni
barvi,
PMMA, narebreno,
pobarvano,
široka øporazdelitev,
ø 305 mm
prizmatični
reflektor,
metalizirano,
PMMA, široka
porazdelitev,
305 mm
1,1
1,1
5NJ211000000F
5NJ211000000E
reflektor, v granitni barvi, PMMA, narebreno, pobarvano, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000000F
prizmatični
Opis
reflektor, brezbarvno, PMMA, široka porazdelitev, ø 410 mm
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.38 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ploščata prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
0,9
5NJ84401XC
stožčasta prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
1,0
5NJ84401XD
1-931-
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /JO
3.32
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | s
190
prizmatičnim reflektorjem LexaLite®, prozorna izvedba
| široka porazdelitev | za visokonapetostne halogenske
225
žarnice (QT32)
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | s
prizmatičnim reflektorjem LexaLite®, prozorna
izvedba, široka porazdelitev z dekorativnim
poudarkom stropa | za visokovoltne halogenske
h
žarnice E27 (maks. 200W), z možnostjo zatemnjevanja*
| ohišje iz tlačno ulitega aluminija, v kovinsko sivi barvi
h1
(RAL 9006); reflektor iz PMMA
A
E27
QT32
E27
øDA
Zaščitna stopnja: IP20 (IP20 z uporabo prizmatične
leče)
Zaščitni razred: ZR I
5NJ221000
5NJ211000
5NJ84401XC
5NJ84401XD
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
1,5m)
DA
410
325
410
410
h
285
215
h1
41
75
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
1,8
5NJ20001AP
zgornji del svetilke
3.1
1xQT32/A60..A80 maksimalno 200 W
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• prizmatično lečo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
prizmatični reflektor, brezbarvno, PMMA, široka porazdelitev, ø 410 mm
1,5
5NJ221000
prizmatični reflektor, brezbarvno, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000
prizmatični reflektor, v roza barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000A
prizmatični reflektor, biserno belo, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000B
prizmatični reflektor, v zeleni barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000C
prizmatični reflektor, v modri barvi, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
0,7
5NJ211000000D
prizmatični reflektor, metalizirano, PMMA, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000000E
reflektor, v granitni barvi, PMMA, narebreno, pobarvano, široka porazdelitev, ø 305 mm
1,1
5NJ211000000F
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.38 in naprej)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ploščata prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
0,9
5NJ84401XC
stožčasta prizmatična leča, PMMA, ø 410 mm
1,0
5NJ84401XD
1-$31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /JO
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.33
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | z
aluminijastim reflektorjem | široka porazdelitev | za
225
visokotlačne sijalke
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | z
aluminijastim reflektorjem*, s široko porazdelitvijo | z
EVG ali VVG, vzporedno kompenzirana | ohišje iz tlačno
215
ulitega aluminija, v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP40 z uporabo zaščitnega
stekla*)
Zaščitni razred: ZR I
HIT-CE
G12
HIE
E27
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
ø325
1,5m)
* sijalko HIT-CE 70W je dovoljeno uporabiti le v kombinaciji z aluminijastim reflektorjem in zaščitnim steklom (zaprta svetilka)
HST-CRI
GX12-1
IP 20
HME
E27
EVG
VVG, komp.
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xHIT-CE 70 W
G12
2,2
5NJ20071HP
1xHIE 70 W
E27
3,3
1xHIE 100 W
E27
3,3
1xHST-CRI 100 W
GX12-1
2,7
1xHME 125 Wx)
E27
3,0
Sijalke
zgornji del svetilke
5NJ20031BP
5NJ20031CP
5NJ20071SP
5NJ20031WP
3.1
x) sijalke HME veljajo za neučinkovite in jih zaradi evropske direktive 245/2009/EC od aprila 2015 ne več dovoljeno uporabljati
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• zaščitno steklo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, svileno mat, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,4
5NJ234000
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-%31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,(3:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.34
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | z
aluminijastim reflektorjem | ekstremno široka
porazdelitev | za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC225
TEL)
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | z
aluminijastim reflektorjem, ekstremno široka
porazdelitev | z EVG | ohišje iz tlačno ulitega aluminija,
215
v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP40 z uporabo zaščitnega
stekla)
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitni razred: ZR I
ø325
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, L=
1,5m)
IP 20
TC-TEL
GX24q-5
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3
1,8
5NJ20071VP
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX24q-5
2,0
5NJ20071PP
zgornji del svetilke
EVG
zgornji del svetilke
3.1
1xTC-TEL 57 W
• reflektor naročite posebej k elektrobloku svetilke
• zaščitno steklo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, svileno mat, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,4
5NJ234000
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-931-
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.35
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | z
aluminijastim reflektorjem | široka porazdelitev | za
225
visokovoltne halogenske žarnice (QT32)
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | z
aluminijastim reflektorjem, široka porazdelitev | za
visokovoltne halogenske žarnice E27 (maks. 200W), z
možnostjo zatemnjevanja* | ohišje iz tlačno ulitega
215
aluminija, v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP40 z uporabo zaščitnega
stekla)
A
E27
Zaščitni razred: ZR I
QT32
E27
ø325
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
1,5m)
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
1,8
5NJ20001AP
zgornji del svetilke
1xQT32/A60..A80 maksimalno 200 W
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• zaščitno steklo naročite posebej
3.1
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, svileno mat, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,4
5NJ234000
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-$31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.36
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | z
aluminijastim fasetiranim reflektorjem | široka
225
porazdelitev | za visokotlačne sijalke
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | z
aluminijastim fasetiranim reflektorjem*, široka
porazdelitev | z EVG ali VVG, vzporedno kompenzirano |
ohišje iz tlačno ulitega aluminija, v kovinsko sivi barvi
215
(RAL 9006)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP40 z uporabo zaščitnega
stekla*)
HIT-CE
G12
HIE
E27
Zaščitni razred: ZR I
ø325
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
1,5m)
* sijalko HIT-CE 70W je dovoljeno uporabiti le v kombinaciji z aluminijastim reflektorjem in zaščitnim steklom (zaprta svetilka)
HST-CRI
GX12-1
HME
E27
IP 20
EVG
VVG, komp.
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xHIT-CE 70 W
G12
2,2
5NJ20071HP
1xHIE 70 W
E27
3,3
1xHIE 100 W
E27
3,3
1xHST-CRI 100 W
GX12-1
2,7
1xHME 125 Wx)
E27
3,0
Sijalke
zgornji del svetilke
3.1
5NJ20031BP
5NJ20031CP
5NJ20071SP
5NJ20031WP
x) sijalke HME veljajo za neučinkovite in jih zaradi evropske direktive 245/2009/EC od aprila 2015 ne več dovoljeno uporabljati
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• zaščitno steklo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, fasetirano, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,5
5NJ235000
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-%31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,(3:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.37
NJ200, dekorativna reflektorska svetilka | z
aluminijastim fasetiranim reflektorjem | ekstremno
široka porazdelitev | za kompaktne fluorescenčne
225
sijalke (TC-TEL)
NJ200, reflektorska svetilka za visečo montažo | z
aluminijastim fasetiranim reflektorjem, ekstremno
široka porazdelitev | z EVG | ohišje iz tlačno ulitega
215
aluminija, v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP40 z uporabo zaščitnega
stekla)
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitni razred: ZR I
ø325
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
1,5m)
IP 20
TC-TEL
GX24q-5
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3
1,8
5NJ20071VP
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX24q-5
2,0
5NJ20071PP
zgornji del svetilke
EVG
zgornji del svetilke
1xTC-TEL 57 W
3.1
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• zaščitno steklo naročite posebej
Obvezen pribor
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, fasetirano, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,5
5NJ235000
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-931-
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
QT32
E27
QT32
E27
A
A
E27
E27
QT32
QT32
E27
E27
A
E27
QT32
E27
A
E27
QT32
E27
225
22
215
225 215
225
215
215
A
E27
A
E27
(QT32)
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem
|široka
široka
(QT32)
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem,
NJ200,
dekorativna
reflektorska
svetilka
|z
reflektorska
svetilka
za visečo
montažo
|z
porazdelitev
|
za
visokovoltne
halogenske
žarnice
porazdelitev | za
visokovoltne
halogenske
žarnice E27
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem
|široka
široka
reflektorjem,
NJ200, 200W),
reflektorska
svetilkazatemnjevanja*
za visečo
visečo montažo
montažo
(QT32)
NJ200,
reflektorska
svetilka
za
|| zz E27
(maks.
z možnostjo
| ohišje
iz
porazdelitev
| za
visokovoltne
halogenske
žarnice
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem,
široka(RAL
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem,
široka
tlačno
ulitega
aluminija,
v
kovinsko
sivi
barvi
(QT32)
(maks. 200W), z možnostjo zatemnjevanja* | ohišje iz
porazdelitev
| za visokovoltne
žarnice
NJ200,
reflektorska
svetilka zahalogenske
visečo montažo
| z E27
porazdelitev
visokovoltne
halogenske
žarnice
9006)
tlačno ulitega| za
aluminija,
v kovinsko
sivi barvi
(RALE27
(maks.
200W),
z
možnostjo
zatemnjevanja*
|
ohišje
iz
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem,
široka
(maks.
z možnostjo
| ohišje
NJ200,
reflektorska
svetilkazatemnjevanja*
za visečo montažo
| z iz
9006) 200W),
tlačno
ulitega
aluminija,
v
kovinsko
sivi
barvi
(RAL
porazdelitev
|
za
visokovoltne
halogenske
žarnice
E27
tlačno
ulitega
aluminija,
v kovinsko
sivizaščitnega
barvi
Zaščitna
stopnja:
IP20 (IP40
z uporabo
aluminijastim
fasetiranim
reflektorjem,
široka(RAL
9006)
(maks.
200W), z možnostjo zatemnjevanja* | ohišje iz
9006)
stekla)
porazdelitev
| za visokovoltne
halogenske
žarnice E27
Zaščitna stopnja:
IP20 (IP40 z uporabo
zaščitnega
tlačno ulitega
v kovinsko sivi barvi (RAL
Zaščitni
razred:aluminija,
I
(maks.
z ZR
možnostjo
zatemnjevanja* | ohišje iz
stekla) 200W),
Zaščitna
stopnja:
IP20 (IP40
(IP40
uporabo
zaščitnega
9006)
Zaščitna
stopnja:
zz uporabo
(vključno
s priključnim
vodom
s prozorno
izolacijo,
tlačno
aluminija,
v kovinsko
sivizaščitnega
barvi
(RAL l=
Zaščitniulitega
razred:
ZRIP20
I
stekla)
stekla)
1,5m)
9006)
(vključno s priključnim vodom s prozorno izolacijo, l=
Zaščitni
ZRIP20
I (IP40
Zaščitna
stopnja:
z uporabo
zaščitnega
*Zaščitni
Svetilke zarazred:
visokovoltne
žarnice
so primerne
za zatemnjevanje
z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
1,5m) razred: ZR I
(vključno
s
priključnim
vodom
s
prozorno
izolacijo,
l=
stekla)
(vključno
s priključnim
vodom
s prozorno
izolacijo,
l=
*Zaščitna
Svetilke za visokovoltne
žarnice
so primerne
za zatemnjevanje
z zatemnilnikom
z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
stopnja:
IP20
(IP40
z uporabo
zaščitnega
IP 20
1,5m)
Zaščitni
razred:
ZR
I
1,5m)
stekla)
*(vključno
Svetilke za visokovoltne
žarnice vodom
so primerne
za zatemnjevanje
z zatemnilnikom
z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
s priključnim
s prozorno
izolacijo,
l=
* Svetilke za visokovoltne
so primerne
za zatemnjevanje
z zatemnilnikom
z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP žarnice
20
Zaščitni razred: ZR
I
1,5m)
(vključno s priključnim
vodom s prozorno izolacijo, l=
IP 20
ø325
ø325
ø325
ø325
ø325
brez PN
Okov z obsekovanjem faze Masa
(kg)
*Sijalke
Svetilke za visokovoltne
so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom
ali prirezovanjem
faze
IP žarnice
20
Oznaka za naročilo
Okov
Masa (kg)
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
Oznaka za naročilo
Sijalke
Sijalke
20
•1xQT32/A60..A80
reflektor in elektroblokIPnaročite
ločeno
maksimalno
• zaščitno steklo
naročite posebej
zgornji
del svetilke
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
brez PN
1,5m)
zgornji
del svetilke
Sijalke
1xQT32/A60..A80
zgornji del svetilkemaksimalno 200 W
E27
1,8
brez
PN
5NJ20001AP
brez
PN
200 W
E27
1,8
5NJ20001AP
brez PN
zgornji del svetilke
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
Sijalke
maksimalno
•1xQT32/A60..A80
zaščitno steklo naročite posebej
1xQT32/A60..A80
maksimalno 200
200 W
W
zgornji
svetilkenaročite ločeno
• reflektor del
in elektroblok
• reflektor in elektroblok naročite ločeno
• zaščitno steklo naročite posebej
•1xQT32/A60..A80
zaščitno steklo
naročite posebej
maksimalno
Obvezen
pribor
200 W
Okov
Okov
Masa (kg)
Masa (kg)
Okov
E27
Masa
1,8 (kg)
Oznaka
za naročilo
5NJ20001AP
E27
1,8
5NJ20001AP
E27
1,8
• reflektor in pribor
elektroblok naročite ločeno
Obvezen
•Opis
zaščitno steklo naročite posebej
3.1
ø325
215
3 Downlighti
215
3.38
5NJ20001AP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
reflektor,
aluminij, fasetirano, široka porazdelitev, ø 325 mm
Obvezen
Opis
Obvezen pribor
pribor
0,5
Masa (kg)
5NJ235000
Oznaka za naročilo
reflektor, aluminij, fasetirano, široka porazdelitev, ø 325 mm
0,5
5NJ235000
reflektor, aluminij, fasetirano, široka porazdelitev, ø 325 mm
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
0,5
5NJ235000
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.39)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
zaščitno
steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
Opis
1,3
Masa (kg)
5NJ200000
Oznaka za naročilo
zaščitno steklo, varnostno kaljeno steklo (ESG), ravno, prozoren material, ø 325 mm
1,3
5NJ200000
1-$31-
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
NJ200 – svetlobnotehnični pribor
Ploščata prizmatična leča, PMMA
Opis
oznaka za naročilo
za prozorni prizmatični reflektor leča
ploščata prizmatična leča, D x H = 410 X 41 mm
5NJ84401XC
vključno s pritrdilnim obročem, pocinkano jeklo, z vzmetnim zapiračem.
1-93
1-;&
ƚ
1-
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.1 Viseči in nadgradni downlighti
3.39
NJ200 – svetlobnotehnični pribor
Prizmatična leča v obliki prisekanega
stožca, PMMA
za prozorni prizmatični reflektor
LexaLite®
leča vključno s pritrdilnim obročem
iz pocinkanega jekla, z vzmetnimi
zapirači
1-93 1-
1-;'
ƚ
Opis
oznaka za naročilo
prizmatična leča v obliki prisekanega stožca, D x H= 410 x 75mm
5NJ84401XD
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Zaščitno steklo, EVS
Opis
oznaka za naročilo
za aluminijasti reflektor
zaščitno steklo, D x H = 325 x 30 mm
5NJ200000
vključno s pritrdilnim obročem
1-$3
1-
ƚ
1-
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
3.1
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
NJ200 – montažni pribor
Verižica z vozlički
Opis
mera členka znotraj 5,6 mm x 31 mm
verižica
pocinkan
5LY9001
verižica
nerjavno jeklo V2A
5LY9002
nosilnost: maks. 40 kg
oznaka za naročilo
– na meter
Varnostni člen
Opis
mera členka znotraj 5 mm x 15 mm
varnostni člen
pocinkan
5LY9003
nosilnost: maks. 12 kg
varnostni člen
nerjavno jeklo V2A
5LY9004
Vrvno obešalo (brez slike)
Opis
oznaka za naročilo
s spremenljivo višinsko nastavitvijo do
vrvno obešalo
5NJ90000A
1450 mm
Jeklena vrv: D = 1,2 mm
Vključno s stropnim pritrdilnim elementom, sivo rozeto, priključnimi
sponkami in vijačno pritrditvijo na
strani svetilke
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
oznaka za naročilo
– s priključno sponko, 3-polno, maks. 2,5 mm2
3.40
3.2
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Pregled
3.41
Viseči in nadgradni downlighti
Lunis R®
Lunis® C
Lunis® C
NJ200
CL Ceiling 10
stran 3.4
stran 3.16
za polovično
stran 3.28
prim. poglavje 9
vgradnjo
stran 3.27
Vgradni downlighti
Lunis R®
Lunis® SL
Lunis® EH
Lunis® M
Lunis® 2
Lunis® E
Lunis®
compact
stran 3.42
stran 3.66
stran 3.74
stran 3.82
stran 3.98
stran 3.108
stran 3.136
downlight
stran 3.158
Lunis® SL
z možnostjo
usmeritve
stran 3.66
Lunis® EH
stran 3.74
3.2
Lunis® SL
Wallwasher
stran 3.66
3.42
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® R
Kompaktni, samo 70 mm visoki vgradni downlighti iz družine Lunis® R se odlikujejo s
kombinacijo zmogljive, energijsko učinkovite obročaste sijalke T16 z različnimi deli iz
nabora svetlobnotehničnega pribora.
Specialni vgradni modul na sredi svetilke ponuja prostor za številne dodatne komponente, kot so zvočnik, elementi za klimatizacijo, barvaste svetlobne komponente,
downlighti z LED ali zasilna razsvetljava. Tako individualizirane lahko svetilke Lunis® R
za stropno vgradnjo poleg splošne razsvetljave v prostoru prevzamejo tudi dodatne
funkcije, kot so usmerjeni svetlobni poudarki v nakupovalnih ali pisarniških območjih
ali pa območjih s publiko.
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
tripolno priključno sponko (EVG-DALI oz. EVG z
možnostjo zatemnjevanja: tripolna + dvopolna za
krmilni signal), maks. 2,5 mm2 | serijsko z EVG, EVGDALI ali EVG z možnostjo zatemnjevanja (1..10 V) |
enota s predstikalno napravo in osrednji modul električno fiksno povezana med seboj s kablom, L = 0,5 m
| osrednji moduli (z downlightom) z ustreno lastno
ločeno enoto s predstikalno napravo | osrednji moduli (z električno funkcijo) z ustreznim lastnim aparatom in ločeno priključno sponko | druge električne
variante na zahtevo
3.2
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
modularna zgrad ba, sestavljena iz obročastega
Obročast downlight z reflektorskim sistemom z viso-
downlighta z ločeno enoto s predstikalno napravo, ki
kim leskom iz najčistejšega aluminija Al 99,98 %, z
se položi v stropno votlino ali obesi v njej | različni
direktno/indirektno porazdelitvijo, za pritrditev svet-
svetlobnotehnični pokrovi in velika izbira različnih
lobnotehničnega pokrova | z direktno porazdelitvijo,
osrednjih modulov: reflektor obročastega downlighta
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini s pomočjo
iz najčistejšega aluminija (Al 99,98 %) služi obenem
blokirnega elementa za razsipano svetlobo kot opcijo
kot samonosna vgradna platforma za osrednje
• C-raster BAP65 | visokokakovosten polimer, napar-
module, optimizirana po teži | montaža brez orodja s
tritočkovnim hitrim zaskokom (Fastlock) za debeline
stropov 2..40 mm | ploščat obroč reflektorja, eloksiran
z visokim leskom, kot prehod v strop | rastri iz visokokakovostnega polimera, z naparjenim aluminijem ali
polakirani. Montirajo se brez orodja, v ohišju pa jih
držijo vzmeti | prozorno kolektorsko ploščo iz PMMA
in opalno difuzorsko ploščo iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS) nosi obroč osrednjega modula |
jen z visokim leskom
• C-raster | mat, široka porazdeliltev | visokokakovosten polimer, polakiran v kovinsko sivi ali beli barvi
• opalna difuzorska plošča | široka porazdelitev za
blago svetlobo v prostoru | enoslojno varnostno steklo (EVS)
• prozorna kolektorska plošča, z obročastimi prizmami | ozek snop | PMMA
• osrednji modul z LED za direktno sevajoče dekora-
osrednji modul v različnih izved bah: po izbiri s perfo-
tivne barvne učinke | po izbiri opalni, z modro, zele-
riranim pokrovom iz jeklene pločevine; kot paspartu
no, rumeno ali rdečo svetlobo; v izklopljenem stan-
(brez pokrova, za zalaganje s stropnim materialom); z
modulom LED, ki sveti belo ali barvasto; s funkcijo za
zasilno razsvetljavo; kot nosilec informacij, na katerega se pritrdi plošča z obvestilom; s širokopasovnim
ju opalno bel
• osrednji moduli z downlightom, po izbiri ozek (z
mat reflektorjem) ali širok snop (z reflektorjem z
visokim leskom)
zvočnikom ali z downlightom | Obročasti downlight
• osrednji modul z zasilno razsvetljavo z opalnim
kompleten z enoto s predstikalno napravo, blokirni
difuzorskim pokrovom, direktna porazdelitev
element za razsipano svetlobo ali barvne filtrske segmente za indirektni delež, svetlobnotehnični pokrov
za obročasti downlight in osrednji modul je treba
naročiti posebej.
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.43
3.2
+ minimalni vpliv na podobo stropa zaradi kompaktne zgrad be in reduciranega videza
+ minimizirana višina (70 mm) omogoča uporabo na območjih, kjer je na voljo malo prostora
+ možnost integracije dodatnih funkcij (tipala, prezračevanje, akustika) v osrednji modul
+ pri dovajanju / odvajanju zraka ni ohlajevanja in onesnaženja sijalk in svetlobnotehničnih delov
+ za minimalno obremenitev stropa je reflektorska enota ločena od električne enote
+ tridimenzionalno optimizirana svetlobna tehnika za najvišjo kakovost razsvetljave
+ visok obratovalni izkoristek svetilke (C-raster)
+ montaža svetlobnotehničnega pokrova brez orodja
+ pri vgradnih svetilkah je mogoče predstikalne naprave prosto razmeščati po stropni votlini
+ menjava sijalke brez orodja s pomočjo bajonetnega zaklepa za odpiranje prostora s sijalko
3.44
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Sistemska sestavljanka Lunis® R
Prilagodljiv sistem ali
posebna rešitev?
Vsako svetlobnotehnična naloga ima individualne zahteve. Inteligentno pripravljen
sistem sestavljanja svetilk omogoča enostaven način konfiguriranja izved b za različne naloge, kar zagotavlja hitro, ugodno in premišljeno rešitev.
Vedno pravilna rešitev: Sistemska svetil ka Lunis R®
3.2
Sistemska svetilka Lunis R® temelji na samonosilnem reflektorskem sistemu za
obročaste sijalke T16-R s premerom 300 mm za moči sijalk 40 W ali 55 W. Sistem
Lunis R® ponuja svetlobni platformi za vgradno ali nadgradno montažo. Svetlobno
karakteristiko svetilk določamo z uporabo ustreznega svetlobnotehničnega pribora.
Za široko sevajočo izved bo uporabimo opalni steklen difuzor. C-raster omogoča široko
porazdelitev svetilnosti z ustrezno omejitvijo bleščanja za delovna mesta s slikovnimi
zasloni (BAP65).
Za uporabo v višjih prostorih ali za naloge poudarjanja uporabimo kolektorsko ploščo
z ozko porazdelitvijo svetilnosti. Vse svetlobnotehnične pokrove naročamo ločeno in
jih na svetlobno platformo enostavno in hitro montiramo brez uporabe orodja.
V osrednji del svetilke je mogoče namestiti dekorativne pokrove, dodatne svetilke
Downlight, elemente za klimatizacijo, tipala in senzorje, sisteme za zaščito pred požarom ali zvočnike. Nekaj tovrstnih elementov ponujamo tudi kot serijske izdelke.
Pri svetilkah za nadgradno ali visečo montažo so ob direktno sevajočih izved bah na
voljo tudi rešitve z indirektno osvetlitvijo stropa. Za posebne svetlobne učinke poskrbijo barvni filtrski segmenti, katere namestimo na zgornji strani platforme. Na voljo
so kot dodaten pribor za indirektne poudarke v različnih barvah.
Za posebne rešitve pri individualnih zahtevah smo v osrednjem modulu razvili vmesnik, ki zagotavlja enostavno integracijo številnih funkcijskih elementov. V razgovoru z
vami želimo najti optimalne rešitve za vaše tehnične izzive.
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Sistemska sestavljanka Lunis® R
3.45
Sistemska svetilka Lunis® R - vgradna izved ba
1
2
7
21
3
8
22
4
9
23
5
10
24
6
11
25
26
Obročast downlight z različnimi osrednjimi moduli
3.2
stran
1
osrednji modul
aluminijast paspatu (za izved bo posebnih rešitev, montaža na objektu)
2
osrednji modul
dekorativni pokrov, polakiran
3.46
zasilna razsvetljava, osvetljuje v beli barvi
3.49
3
osrednji modul
3.47
LED, osvetljuje v rdeči, rumeni, zeleni, modri ali beli barvi
3.50
Downlight HIT
3.51
Downlight QT12
3.53
4
osrednji modul
Downlight TC
3.55
5
osrednji modul
informacijska tabla, brez osvetlitve
3.57
6
osrednji modul
informacijska tabla z znaki za evakuacijo, osvetljeno, z varnostnim modulom
3.58
7
osrednji modul
zvočnik
3.59
8
osrednji modul
platforma za montažo javljalnika/senzorja (brez javljalnika/senzorja)
3.60
9
osrednji modul
element za klimatizacijo-perforirana pločevina
3.61
10 osrednji modul
element za klimatizacijo-razdelilni ventil
3.62
11 osrednji modul
element za klimatizacijo-vrtljivi ventil
3.63
svetlobnotehnični pokrov za obročast downlight
21 BAP65 C-Raster
visokosijajni
3.64
22 C-Raster
v beli barvi (RAL 9010)
3.64
23 C-Raster
v kovinsko sivi barvi (RAL 9006)
3.64
24 kolektorska plošča
prozorna izved ba
3.64
25 steklen difuzor
opalna izved ba
3.64
za direktno porazdelitev svetilnosti
3.64
svetlobnotehnični pribor za indirektni delež
26 zapora za indirektni delež
3.46
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
270
145
modul s polakiranim dekorativnim pokrovom
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
80
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
70
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
ø380
ø398
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
T16-R
2GX13
sijaj| enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: s perforiranim pokrovom iz jeklene
pločevine, kovinsko siva (RAL 9006) ali bela (RAL 9010)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
Sijalke
Okov
Masa (kg)
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
osrednji modul, slepi pokrov, perforirano, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
3.2
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61071SA11AF
5LR610D1SA11AF
5LR61061SA11AF
1xT16-R 55 W
2GX13
2,7
5LR61071TA11AF
5LR610D1TA11AF
5LR61061TA11AF
osrednji modul, slepi pokrov, perforirano, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61071SA11AE
5LR610D1SA11AE
5LR61061SA11AE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,7
5LR61071TA11AE
5LR610D1TA11AE
5LR61061TA11AE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$$)/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
3.47
270
145
modul: aluminijast paspartu (brez pokrova)
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
80
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
70
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
ø380
ø398
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
T16-R
2GX13
sijaj| enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: s paspartujem iz aluminija, z visokim
sijajem, brez pokrova (za zalaganje s poljubnim
materialom na objektu, kot na primer: z materialom
stropnega izreza)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
Sijalke
Okov
Masa (kg)
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
osrednji modul, paspartu (brez pokrova), visokosijajno
1xT16-R 40 W
2GX13
2,7
5LR61071SA11AA
5LR610D1SA11AA
5LR61061SA11AA
1xT16-R 55 W
2GX13
2,7
5LR61071TA11AA
5LR610D1TA11AA
5LR61061TA11AA
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$$$/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.48
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
145
dek. pokrovom
Lunis
R®, downlight
za |obročaste
sijalkes| polakiranim
z vgrajenim
varnostnim
modulom
osrednji modul
80
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
Lunis
R®, downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
modula
Lunis
R®, downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
7080
Obročast downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
modula
visokim sijajem
za pritrditev
svetlobnotehničnega
modula
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom z
70
pokrova sijajem
ali
rastra;
zatesnjen
proti stropni
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
visokim
za svetlobno
pritrditev
svetlobnotehničnega
votlini s sijajem
pomočjo
elementa
za razsipano
visokim
zablokirnega
pritrditev zatesnjen
svetlobnotehničnega
pokrova
ali rastra;
svetlobno
proti
stropni
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
270
80 145 145
varnostnim
modulom | osrednji modul s polakiranim
dek. pokrovom
Lunispokrovom
R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
dek.
70
ø380
ø398
ø380
ø398
ø380
ø398
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG, z
pokrova
ali
rastra;blokirnega
svetlobno
zatesnjen
stropni
votlini
s pomočjo
elementa proti
za
razsipano
vgrajenim
modulom
za
zasilno
razsvetljavo
z
lokalnim
votlini
s pomočjo
elementa za
razsipano
svetlobo|
z ločenoblokirnega
enoto s predstikalno
napravo
EVG, z
napajanjem
| reflektor
rob reflektorja
izEVG, z
svetlobo|
z modulom
ločeno
enoto
s viden
predstikalno
napravo
vgrajenim
zain
zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
aluminija, visok
sijaj|za
enota
s predstikalno
napravo:
vgrajenim
modulom
zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
| reflektor
in
viden
rob reflektorja
iz
pokrov iz PC;
jekleno
nosilno
ploščo
|
napajanjem
|zreflektor
in viden
rob reflektorja
iz
aluminija,
visok
sijaj| enota
s predstikalno
napravo:
Osrednji
s perforiranim
pokrovom
iz
jeklene
aluminija,
visok
sijaj|
enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
izmodul:
PC;
z jekleno
nosilno
ploščo
|
pločevine,
kovinsko
siva
(RAL 9006)
ali| belaiz
(RAL
9010)
pokrov
izmodul:
PC;
z jekleno
nosilno
ploščo
Osrednji
s perforiranim
pokrovom
jeklene
Osrednji
s perforiranim
pokrovom
jeklene
pločevine,modul:
kovinsko
siva (RAL 9006)
ali belaiz
(RAL
9010)
Zaščitna stopnja:
IP20
pločevine,
kovinsko
siva (RAL 9006) ali bela (RAL 9010)
Zaščitni razred:
downlight:
ZR II | enota s predstikalno
Zaščitna
stopnja:
IP20
napravo:razred:
ZR I downlight:
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitni
ZR II | enota s predstikalno
(brez svetlobnotehničnega
za obročast
Zaščitni
razred:
ZR II | enota
s predstikalno
napravo:
ZR I downlight: pokrova
downlight)
napravo:
ZR I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
downlight)
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
Elektrika
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Lunis R®,so
Downlight
za obročaste
sijalke;
različnimi
modulisponko
| izvedba
z vgrajenim
varnostnim
Svetilke
pripravljene
za priključitev
nazomrežje,
s 4osrednjimi
polno priključno
(3 poli
za »normalno
mrežo«modulom)
z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula)
z modulom za
zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem z(navigacija:
1h delovanjem
Podrobne| informacije:
glejte
poglavje
"dodatek"
ali www.Siteco.com
Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
Lunis R®,IPDownlight
za obročaste sijalke; z različnimi osrednjimi moduli | izvedba z vgrajenim varnostnim modulom)
20
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
Lunis R®, Downlight za obročaste sijalke; z različnimi osrednjimi moduli | izvedba z vgrajenim varnostnim modulom)
IP 20
EVG
IP 20
Sijalke
3.2
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG
osrednji modul, slepi pokrov, perforirano,
v aluminijsko sivi Masa
barvi
(RAL 9006)
Sijalke
Okov
(kg)
Oznaka za naročilo
1xT16-R modul,
40 W slepi pokrov, perforirano,
2GX13 v aluminijsko sivi 3,2
osrednji
barvi (RAL 9006)
1xT16-R
55
W
2GX13
3,3
1xT16-R 40 W
2GX13
3,2
5LR61071SA11AF02
5LR61071TA11AF02
5LR61071SA11AF02
1xT16-R 55 W
2GX13
3,3
osrednji modul, slepi pokrov, perforirano, v beli barvi (RAL 9010)
5LR61071TA11AF02
1xT16-R modul,
40 W slepi pokrov, perforirano,
2GX13 v beli barvi (RAL 9010)
2,7
osrednji
1xT16-R 40
55 W
W
2GX13
3,2
1xT16-R
2GX13
2,7
5LR61071SA11AE02
5LR61071TA11AE02
5LR61071SA11AE02
• premer izreza
stropu: DA= 380mm | enota s 2GX13
predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx
H= 270 x 145 x 80mm in 235 x 118 5LR61071TA11AE02
x 70mm
1xT16-R
55vW
3,2
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 235 x 118 x 70mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/56$$(/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.49
T16-R
2GX13
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
TCR-TSE
flat
TCR-TSE
GX53
TCR-TSE
flat
flat
GX53
GX53
TCR-TSE
flat
TCR-TSE
GX53
TCR-TSE
flat
flat
GX53
GX53
70 70
70
8080 145
80
80 80
707080 70 145145
p
gj
,
g p
j
|
270
Lunis
R®,
downlight
za
sijalkein| osrednji
modularno
iz obročastega
downlighta
osrednjega
Lunis
R®,
downlight
za obročaste
vgradno
montažo,
sestavljen
zasilnega
napajanja
modul
s svetilko
za priklop
na sistem
centralnega
Lunis R®,
downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
modul
s
svetilko
za
priklop
na
sistem
centralnega
modula
modularno
iz obročastega downlighta in osrednjega
zasilnega
napajanja
modularno
iz obročastega downlighta in osrednjega
zasilnega
napajanja z reflektorskim sistemom z
Obročast
downlight:
modula
Lunis
R®,
downlight
za vgradno montažo, sestavljen
modula
visokim sijajem
za pritrditev
svetlobnotehničnega
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modularno
iz
obročastega
downlighta
in osrednjega
Lunis
R®,
downlight
vgradno
montažo,
sestavljen
Obročast downlight:za
z reflektorskim
sistemom
z
Lunis
R®,sijajem
downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
visokim
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
modula
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
visokim sijajem
za pritrditev
svetlobnotehničnega
ø380
modularno
iz
obročastega
downlighta
in
osrednjega
votlini s pomočjo
elementa
za razsipano
pokrova
ali
rastra;blokirnega
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
ø398
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modula
pokrova ali
rastra; svetlobno
zatesnjen
proti stropni
ø380
modula
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
ø380
votlini
s
pomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
ø398
visokim
sijajem
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
votlini s pomočjo
blokirnega
elementa
za razsipano
ø398
Obročast
downlight:
zreflektorja
reflektorskim
sistemom
zEVG |
reflektorali
in
viden rob
iz aluminija,
visok
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
pokrova
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
visokim
sijajem
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
ø380
visokim
sijajem
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
sijaj|
enota
s
predstikalno
napravo:
pokrov
iz
PC;
z
reflektor
in rastra;
viden rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
votlini
s pomočjo
elementa
za razsipano
pokrova
ali
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
ø398
reflektor
in viden blokirnega
rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
pokrova
ali rastra;
svetlobno
zatesnjen
protiizstropni
ø380
jekleno
nosilno
ploščo
| s predstikalno
sijaj|
enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
PC;EVG
z
svetlobo|
z
ločeno
enoto
napravo
votlini
s
pomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
ø380
ø398
sijaj| enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z |
votlini
snosilno
pomočjo
elementa
za razsipano
Osrednji
modul:
zblokirnega
vgrajeno
svetilko
za zasilno
ø398
jekleno
ploščo
| s predstikalno
reflektor
in
viden
rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
svetlobo|
z ločeno
enoto
napravo
EVG |
jekleno nosilno
ploščo
|
svetlobo|
z
ločeno
enoto
s
predstikalno
napravo
EVG
|
razsvetljavo
z
opalnim
pokrovom
|
z
EVG,
za
priklop
na
Osrednji
modul:
z
vgrajeno
svetilko
za
zasilno
sijaj|
enota
predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;
z
reflektor
in sviden
reflektorja
iz aluminija,
visok
Osrednji
modul:
zrob
vgrajeno
svetilko
za zasilno
reflektor
in viden
rob reflektorja
iz| zaluminija,
visok
drugo, eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
razsvetljavo
opalnim
EVG,
za priklop
jekleno
nosilno
ploščo
|pokrovom
sijaj|
enota
szzpredstikalno
napravo:
PC; z na
razsvetljavo
opalnim
pokrovom
| zpokrov
EVG, zaizpriklop
na
sijaj|
enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
izpritrjenim
PC; z
sistema
|modul:
z difuzorskim
pokrovom
PMMA;
drugo,
eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
Osrednji
z vgrajeno
svetilkoizza
zasilno
jekleno
nosilno
ploščo
|
drugo, eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
nosilno
ploščo
vjekleno
osrednji
v beli |ali
grafitni |barvi
(podobno
RAL
sistema
| zobroč,
difuzorskim
pokrovom
PMMA;
pritrjenim
razsvetljavo
z opalnim
pokrovom
z za
EVG,
za priklop
na
Osrednji
z vgrajeno
svetilkoiz
zasilno
sistema |modul:
z difuzorskim
pokrovom
iz
PMMA;
pritrjenim
Osrednji
modul:
zv vgrajeno
svetilko
za zasilno
7037)
vdrugo,
osrednji
obroč,
beli
ali
grafitni
barvi
(podobno
RAL
eksterno
napajanje
centralnega
zasilnega
razsvetljavo
z
opalnim
pokrovom
|
z
EVG,
za
priklop
na
v osrednji obroč, v beli ali grafitni barvi (podobno RAL
razsvetljavo
z opalnim pokrovom | z EVG, za priklop na
7037) eksterno
sistema
pokrovom
iz PMMA;
pritrjenim
drugo,
napajanje
centralnega
zasilnega
7037) | z difuzorskim
drugo,
eksterno
centralnega zasilnega
Zaščitna
stopnja:napajanje
vsistema
osrednji
vIP20
beli ali
grafitni barvi
(podobno
RAL
| zobroč,
difuzorskim
pokrovom
iz PMMA;
pritrjenim
sistema
|
z
difuzorskim
pokrovom
iz PMMA;
pritrjenim
Zaščitni razred:
downlight: ZR II | enota
s predstikalno
7037)
vZaščitna
osrednjistopnja:
obroč, vIP20
beli ali grafitni barvi (podobno RAL
Zaščitna
stopnja:
IP20
vZaščitni
osrednji
obroč,
v beli ali grafitni
barvi (podobno
RAL
napravo:
ZR
I downlight:
razred:
ZR II | enota
s predstikalno
7037)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
7037)
(zasilna
svetilka
s
sijalko
Sylviana
Microlynx
TCR-TSE
napravo:stopnja:
ZR I
Zaščitna
IP20
napravo: ZR I
6W z vgrajeno
EVG)
(zasilna
svetilka
s IP20
sijalko Sylviana
Microlynx
TCR-TSE
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR II | enota
s predstikalno
Zaščitna
stopnja:
(zasilna svetilka s sijalko Sylviana
Microlynx
TCR-TSE
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za
obročast
6W
z
vgrajeno
EVG)
napravo:
ZR I EVG)
Zaščitni
razred:
downlight: ZR II | enota s predstikalno
6W z vgrajeno
downlight)
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
(zasilna
svetilka
s sijalko Sylviana
Microlynx
TCR-TSE
napravo:
ZR I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
downlight)
6W
z vgrajeno
(zasilna
svetilkaEVG)
s sijalko Sylviana Microlynx TCR-TSE
Elektrika
downlight)
Osrednji modul za priklop na dodatno eksterno napajanje* ("Zasilna mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3 polno priključno sponko, maks. 2,5mm²
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
6W
z vgrajeno
EVG)
Elektrika
Elektrika
* "Zasilnamodul
mreža"zajepriklop
stalno na
prisotna.
Obeksterno
izpadu mrežne
napetosti
deluje
osrednji
modul modul
| VKLOP/IZKLOP
centralnega
modula
je mogoče
ustrezno inštalacijo
na objektu
Osrednji
dodatno
napajanje*
("Zasilna
mreža")
| Osrednji
pripravljen
za priključitev
na omrežje,
s 3izvesti
polnozpriključno
sponko, maks.
2,5mm²
downlight)
(brez
za obročast
Osrednjisvetlobnotehničnega
modul za priklop na dodatnopokrova
eksterno napajanje*
("Zasilna mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3 polno priključno sponko, maks. 2,5mm²
("Zasilna
UN = 220..240V
/ AC
50..60Hz
*dodatno
"Zasilnaeksterno
mreža" jenapajanje
stalno prisotna.
Obmreža"):
izpadu mrežne
napetosti
deluje
osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti z ustrezno inštalacijo na objektu
downlight)
* "Zasilna mreža" je stalno prisotna. Ob izpadu mrežne napetosti deluje osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti z ustrezno inštalacijo na objektu
Elektrika
dodatno eksterno
napajanje
= 220..240V
/ AC 50..60Hz
Osrednji
modulIP
za20
priklop na("Zasilna
dodatnomreža"):
eksternoUN
napajanje*
("Zasilna
mreža") | Osrednji modul pripravljen za priključitev na omrežje, s 3 polno priključno sponko, maks. 2,5mm²
dodatno eksterno
napajanje ("Zasilna mreža"): UN = 220..240V / AC 50..60Hz
Elektrika
* "Zasilnamodul
mreža"
je
stalno
prisotna.
Ob
izpadu
mrežne
napetosti
deluje
osrednji
modul modul
| VKLOP/IZKLOP
centralnega
modula
je mogoče
ustrezno inštalacijo
na objektu
Osrednji
za
priklop
na
dodatno
eksterno
napajanje*
("Zasilna
mreža")
| Osrednji
pripravljen
za priključitev
na omrežje,
s 3izvesti
polnozpriključno
sponko, maks.
2,5mm²
IP 20
IP 20
("Zasilna
UN = 220..240V
/ AC
50..60Hz
*dodatno
"Zasilnaeksterno
mreža" jenapajanje
stalno prisotna.
Obmreža"):
izpadu mrežne
napetosti
deluje
osrednji modul | VKLOP/IZKLOP centralnega modula je mogoče izvesti
EVGz ustrezno inštalacijo na objektu
Sijalke eksterno napajanje ("Zasilna
Okovmreža"): UN = 220..240V
Sijalke/ 2
dodatno
AC 50..60Hz
IP 20
Okov 2
Masa (kg)
Sijalke
osrednji
Sijalke
Okov 2
Okov 2
Masa (kg)
Masa (kg)
obroč,
v grafitniOkov
barvi (RAL 7037)Sijalke 2
IP 20
Okov
Sijalke 2
1xT16-R obroč,
40 W v grafitni2GX13
GX53
osrednji
barvi (RAL 7037)1xTCR-TSE 7 W
osrednji obroč, v grafitni barvi (RAL 7037)
55 W
1xT16-R 40
2GX13
1xTCR-TSE
7W
GX53
Sijalke
Okov
Sijalke
2
Okov
2
1xT16-R 40 W
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
1xT16-R obroč,
55 W v grafitni2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
osrednji
barvi
(RAL
7037)
1xT16-R 55 W
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
osrednji obroč,
1xT16-R
40 W v beli barvi
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
1xT16-R obroč,
40 W
W v beli barvi
2GX13
1xTCR-TSE 7
7W
W
GX53
osrednji
1xT16-R
55
2GX13
1xTCR-TSE
GX53
osrednji obroč,
v beli barvi
55 W
1xT16-R 40
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
1xT16-R 40 W
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
1xT16-R
55
W
2GX13
1xTCR-TSE
7
W
GX53
•osrednji
premer izreza
v
stropu:
DA
=
380mm
|
enota
s
predstikalno
napravo:
Lx
Bx
H=
270
x
145
x
80mm
1xT16-R obroč,
55 W v beli barvi
2GX13
1xTCR-TSE 7 W
GX53
Oznaka
EVG za naročilo
EVG
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
2,4
2,4 (kg)
Masa
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno2,4
naročite posebej
• premer izreza
stropu: DA = 380mm
| enota s predstikalno
napravo: Lx Bx
H= 270 x 145 x 80mm
1xT16-R
40vW
2GX13
1xTCR-TSE
7W
GX53
2,4
• premer
izreza
v stropu:tehniko
DA = 380mm
| enota
s predstikalno
napravo:
Lx Bxza
H=
270 x 145svetlobo),
x 80mm prosimo, obvezno naročite posebej
Elemente
za svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
razsipano
• Elemente za55
svetlobno
zaščitna stekla, blokirne
elemente
prosimo, obvezno2,4
naročite posebej
1xT16-R
W tehniko (rastre,
2GX13
1xTCR-TSE
7zaWrazsipano svetlobo),
GX53
5LR61071SA14EF
EVG
5LR61071TA14EF
5LR61071SA14EF
Oznaka
za naročilo
5LR61071SA14EF
5LR61071TA14EF
5LR61071TA14EF
5LR61071SA14EF
5LR61071SA14EE
5LR61071TA14EF
5LR61071TA14EE
5LR61071SA14EE
5LR61071SA14EE
5LR61071TA14EE
5LR61071TA14EE
5LR61071SA14EE
5LR61071TA14EE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
(za
podrobnosti
glejte
stran
3.64)
•Obvezen
Elemente zapribor
svetlobno
tehniko
(rastre, zaščitna
stekla,
blokirne
elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
C-raster, BAP65
EP
Masa
0,5 (kg)
Oznaka
za naročilo
5LR94681CE
aluminijsko
sivi
barvi (RAL
C-raster, vBAP65
(L ≤ 1000
cd/m²),
visok9006)
sijaj
0,5
5LR94688CE
5LR94681CE
beli barvi (RAL
9010)
C-raster, v aluminijsko
sivi
barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94684CE
5LR94688CE
difuzorsko
steklo,
satinirano
C-raster,
v beli
barvi
(RAL 9010)
1,1
0,5
5LR94685EE
5LR94684CE
kolektorskosteklo,
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
difuzorsko
0,7
1,1
5LR94683DT
5LR94685EE
(L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
zapora
za razsipano
svetlobo,prizmatična
v črni barvi struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko
steklo, obročasta
1 komplet = 3 kosi
0,1
0,7
5LR94685UM
5LR94683DT
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
1 komplet = 3 kosi
0,1
5LR94685UM
/56$((/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.50
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
145
Lunis R®,
R®,
downlight za
za obročaste
vgradno montažo,
sestavljen
modul
z LED
Lunis
downlight
sijalke | osrednji
Lunis
R®,
downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
modul
z LED
modularno
iz
obročastega
downlighta
in
osrednjega
modula
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
80 145
80 145
7080 70 80
modula
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
Lunis
R®, downlight
za
vgradno
montažo,
sestavljen
Obročast
downlight:
z
reflektorskim
sistemom
z
visokim
sijajem
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
modula
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
LED
LED
LED
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
ø380
ø398
ø380
ø398
ø380
ø398
ø380
ø398
70
visokim
za svetlobno
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova sijajem
ali
rastra;
zatesnjen
proti stropni
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modula
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini s sijajem
pomočjo
elementa
za razsipano
visokim
zablokirnega
pritrditev
svetlobnotehničnega
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
votlini
s sijajem
pomočjo
elementa
za
razsipano
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
visokim
zablokirnega
pritrditev
svetlobnotehničnega
LED
270
70
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
reflektor
in
viden blokirnega
rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
votlini
s pomočjo
elementa
za
razsipano
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
reflektor
in
viden
rob
reflektorja
iz
aluminija,
visok
sijaj
|
enota
s
predstikalno
napravo:
pokrov
iz
PC;
z |
svetlobo|
z ločenoblokirnega
enoto s predstikalno
napravo
EVG
votlini
s pomočjo
elementa za
razsipano
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;
z |
jekleno
nosilno
ploščo
| s predstikalno
reflektor
in
viden
rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
svetlobo|
z ločeno
enoto
napravo
EVG
jekleno
nosilno
ploščo
|
Osrednji
modul:
zrob
LEDreflektorja
modulom
z opalnim
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo:
pokrov pokrovom,
iz PC;
z
reflektor
in viden
iz
aluminija,
visok
Osrednji
modul:
z vLED
modulom
z zeleni,
opalnim
pokrovom,
LED po
izbiri
rdeči,
modri
aliz beli
jekleno
nosilno
ploščo
| rumeni,
sijaj
| enota
ssveti
predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;
LED
sveti
vLED
rdeči,
modri
ali beli
barvipo| zizbiri
elektron.
z ločenim
vklopom
Osrednji
modul:
ztransformatorjem
modulom
opalnim
pokrovom,
jekleno
nosilno
ploščo
| rumeni,z zeleni,
barvi
|
z
elektron.
transformatorjem
z
ločenim
vklopom
|Osrednji
z
difuzorskim
pokrovom
iz
PMMA;
pritrjeno
v
osrednji
LED po izbiri
svetiz vLED
rdeči,
rumeni,z zeleni,
modri
ali beli
modul:
modulom
opalnim
pokrovom,
| z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA;
pritrjeno
v vklopom
osrednji
obroč,
grafitni
barvi
(podobno
RAL
7037)
barvi
elektron.
transformatorjem
z ločenim
LED
po| vzizbiri
sveti
v rdeči,
rumeni,
zeleni,
modri
ali beli
obroč,
barvi
(podobno
RALpritrjeno
7037)
|barvi
z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA;
osrednji
| vz grafitni
elektron.
transformatorjem
z ločenimv vklopom
Zaščitna
stopnja:
IP20(podobno
v grafitni
barvi
RALpritrjeno
7037) v osrednji
|obroč,
z difuzorskim
pokrovom
iz PMMA;
Zaščitna
stopnja:
IP20(podobno
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR II |RAL
enota
s predstikalno
obroč,
v grafitni
barvi
7037)
Zaščitni
ZR II | enota s predstikalno
napravo:razred:
ZR I downlight:
Zaščitna
stopnja:
IP20
napravo:
ZR
I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR II | enota
s predstikalno
Zaščitna
stopnja:
IP20
(brez svetlobnotehničnega
za obročast
downlight)
napravo:
ZR I downlight: pokrova
Zaščitni
razred:
ZR II | enota
s predstikalno
downlight)
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
napravo:
ZR I
IP 20
downlight)
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
Sijalke
IP 20
Okov
IP 20
Sijalke 2
Masa (kg)
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Masa (kg)
osrednji
1xT16-R
Sijalke
2GX13
Okov
LED-R2
Sijalke
2,3 (kg)
Masa
osrednji modul, LED
modul,
40 W LED
3.2
1xT16-R modul,
40 W LED
osrednji
1xT16-R 40
40 W
W
1xT16-R
1xT16-R 40
40 W
W
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
1xT16-R
EVG
Oznaka za naročilo
EVG
IP 20
40 W
W
40
40
W
55 W
40
55
40 W
Oznaka za naročilo
2GX13
LED-R
LED-Y
2,3
EVG
5LR61071SA13KJ
Oznaka
za naročilo
5LR61071SA13KJ
5LR61071SA13LJ
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
LED-Y
LED-G
LED-R
LED-G
LED-B
LED-Y
LED-B
LED-nw
LED-G
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
5LR61071SA13LJ
5LR61071SA13MJ
5LR61071SA13KJ
5LR61071SA13MJ
5LR61071SA13NJ
5LR61071SA13LJ
5LR61071SA13NJ
5LR61071SA13WJ
5LR61071SA13MJ
2,9
2,9
2,9
2,3
2,9
2,3
2,9
5LR61071TA13MJ
5LR61071TA13NJ
5LR61071TA13LJ
5LR61071TA13NJ
5LR61071TA13WJ
5LR61071TA13MJ
5LR61071TA13WJ
5LR61071TA13NJ
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
2GX13
LED-nw
LED-R
LED-B
LED-R
LED-Y
LED-nw
LED-Y
LED-G
LED-R
1xT16-R 55
55 W
W
1xT16-R
1xT16-R 55
55 W
W
2GX13
LED-G
LED-B
1xT16-R
2GX13
LED-Y
1xT16-R 55
55 W
W
2GX13
LED-B
LED-nw
1xT16-R
2GX13
LED-G
1xT16-R
55vW
W
2GX13
LED-nw
1xT16-R
55
2GX13
• premer izreza
stropu: DA = 380mm | enota
s predstikalno napravo:LED-B
Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• LED v barvah: R = rdeče | Y = rumeno | G = zeleno | B = modro | nw = belo
2,3
2,9
2,3
2,9
2,3
2,9
2,9
5LR61071SA13WJ
5LR61071TA13KJ
5LR61071SA13NJ
5LR61071TA13KJ
5LR61071TA13LJ
5LR61071SA13WJ
5LR61071TA13LJ
5LR61071TA13MJ
5LR61071TA13KJ
•• premer
izreza
vW
stropu:tehniko
DA = 380mm
| enota
s predstikalno
napravo:
Lx Bxza
H=
270 x 145svetlobo),
x 80mm prosimo,
1xT16-R
2GX13
LED-nw
2,3 obvezno naročite posebej
5LR61071TA13WJ
Elemente
za55
svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
razsipano
• LED v barvah: R = rdeče | Y = rumeno | G = zeleno | B = modro | nw = belo
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• LED v barvah: R = rdeče | Y = rumeno | G = zeleno | B = modro | nw = belo
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
EP
Masa (kg)
0,5
0,5
Oznaka za naročilo
0,5
0,5
1,1
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
1,1
0,7
0,7
0,1
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR94685UM
0,1
5LR94685UM
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
(L ≤ 1000
cd/m²),
visok9006)
sijaj
C-raster, vBAP65
aluminijsko
sivi
barvi (RAL
C-raster, v aluminijsko
sivi
barvi (RAL 9006)
beli barvi (RAL
9010)
C-raster, v beli
barvi
(RAL 9010)
difuzorsko
steklo,
satinirano
difuzorsko
kolektorskosteklo,
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko
steklo, obročasta
zapora za razsipano
svetlobo,prizmatična
v črni barvi struktura, ozka porazdelitev
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$.-/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
3.51
211
270
145
33
modul z downlightom HIT | ozka porazdelitev, mat
93
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
80
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
170
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
HIT-TC-CE
G8.5
T16-R
2GX13
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
ø380
ø398
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: z downlightom QT12 | reflektor z
visokim sijajem, ozko sevajoč z integrirano stekleno
razpršilno kaloto | viden rob reflektorja iz aluminija, z
mat sijajem, z robom iz perforirane pločevine kovinsko
sive barve (RAL 9006); pritrjeno v osrednji obroč, v
grafitni barvi (podobno RAL 7037) | z ločeno enoto s
predstikalno napravo EVG
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
3.2
osrednji modul, Downlight, ozka porazdelitev
1xT16-R 40 W
2GX13
1xHIT-TC-CE 35 W
G8.5
4,1
5LR61071SA17KF
1xT16-R 55 W
2GX13
1xHIT-TC-CE 70 W
G8.5
4,1
5LR61071TA17LF
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 155 x 83 x 32mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$/)/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
α
α
Zƚ
Zƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
/
/
/
&
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.52
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
211
270
33
modul z downlightom HIT | ozka porazdelitev, visok
93
145
sijaj
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
80
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
145
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
HIT-TC-CE
G8.5
T16-R
2GX13
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
ø380
ø398
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: z downlightom QT12 | reflektor z
visokim sijajem, ozko sevajoč z integrirano stekleno
razpršilno kaloto | viden rob reflektorja iz aluminija, z
mat sijajem, z robom iz perforirane pločevine kovinsko
sive barve (RAL 9006); pritrjeno v osrednji obroč, v
grafitni barvi (podobno RAL 7037) | z ločeno enoto s
predstikalno napravo EVG
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
3.2
EVG
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, Downlight, široka porazdelitev
1xT16-R 40 W
2GX13
1xHIT-TC-CE 35 W
G8.5
2,1
5LR61071SA18KF
1xT16-R 55 W
2GX13
1xHIT-TC-CE 70 W
G8.5
4,2
5LR61071TA18LF
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 155 x 83 x 32mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$/)/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
3.53
108
270
33
modul z downlightom QT12 | srednje široka
52
145
porazdelitev, mat
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
80
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
132
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
QT12
GY6.35
T16-R
2GX13
ø380
ø398
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: downlight QT12 | reflektor z mat
sijajem, srednje široka porazdelitev z integrirano
stekleno razpršilno kaloto | viden rob reflektorja iz
aluminija, z mat sijajem, z robom iz perforirane
pločevine kovinsko sive barve (RAL 9006); pritrjeno v
osrednji obroč v grafitni barvi (podobno RAL 7037) | z
ločeno enoto z elektronskim transformatorjem, z
možnostjo zatemnjevanja*
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
3.2
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, Downlight, ozka porazdelitev
1xT16-R 40 W
2GX13
1xQT12 maksimalno 75 W
GY6.35
2,7
5LR61071SA17SF
1xT16-R 55 W
2GX13
1xQT12 maksimalno 75 W
GY6.35
3,9
5LR61071TA17SF
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 108 x 52 x 33mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/56$6)/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
47:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis
downlight za QT12
obročaste
sijalke
| osrednjiz
modulR®,
z downlightom
| široka
porazdelitev,
270
visokim sijajem
108
52 33
145 145
modul
downlightom QT12 | široka porazdelitev, z
visokimz sijajem
33
3.54
Lunis
R®, downlight
za vgradno
montažo,
sestavljen
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
80
modularno
iz obročastega downlighta in osrednjega
modula
80
52
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
115 115
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom z
visokim sijajem
za pritrditev
svetlobnotehničnega
visokim
za svetlobno
pritrditev zatesnjen
svetlobnotehničnega
pokrova sijajem
ali rastra;
proti stropni
pokrova
ali rastra;blokirnega
svetlobno zatesnjen
stropni
votlini s pomočjo
elementa proti
za razsipano
votlini
s pomočjo
elementa za
razsipano
svetlobo|
z ločenoblokirnega
enoto s predstikalno
napravo
EVG |
QT12
GY6.35
QT12
GY6.35
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
ø380
ø398
ø380
ø398
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
reflektor in
viden rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
reflektor
in viden
rob reflektorja
iz aluminija,
visok
sijaj | enota
s predstikalno
napravo:
pokrov iz PC;
z
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo: pokrov iz PC; z
jekleno
nosilno
ploščo |
jekleno
|
Osrednjinosilno
modul:ploščo
z downlightom
QT12 | reflektor z
Osrednji
modul: široko
z downlightom
| reflektor
z
visokim sijajem,
sevajoč z QT12
integrirano
stekleno
visokim
sijajem,
z integrirano
steklenoz
razpršilno
kalotoširoko
| vidensevajoč
rob reflektorja
iz aluminija,
razpršilno
kaloto
| viden
rob reflektorja
iz aluminija,
z
mat sijajem,
z robom
iz perforirane
pločevine
kovinsko
mat
sijajem,
z robom
perforirane
pločevine
kovinsko
sive barve
(RAL
9006);iz
pritrjeno
v osrednji
obroč
sive
barve
(RAL(podobno
9006); pritrjeno
v osrednji
obroč
grafitne
barve
RAL 7037)
| z ločeno
enoto z
grafitne
barvetransformatorjem,
(podobno RAL 7037)
| z ločeno enoto z
elektronskim
z možnostjo
elektronskim
transformatorjem, z možnostjo
zatemnjevanja*
zatemnjevanja*
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitni razred:
downlight:
ZR II | enota s predstikalno
Zaščitni
napravo:razred:
ZR I downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo:
ZR I
(brez svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
*downlight)
elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
3.2
IP 20
EVG
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji
1xT16-R modul,
40 W Downlight,
2GX13široka porazdelitev
1xQT12 maksimalno 75 W
GY6.35
2,7
5LR61071SA18SF
1xT16-R 40
55 W
GY6.35
2,7
2,0
5LR61071SA18SF
5LR61071TA18SF
Sijalke
Okov
Sijalke
osrednji
Sijalke 2
Okov široka porazdelitev
Sijalke 2
modul, Downlight,
2GX13
1xQT12 maksimalno 75 W
1xT16-R
55vW
2GX13
1xQT12
maksimalno
W270 x 145 x GY6.35
2,0
• premer izreza
stropu: DA= 380mm
| enota s predstikalno
napravo
(2-delna): Lx 75
Bx H=
80mm in 108 x 52 x 33mm
5LR61071TA18SF
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 108 x 52 x 33mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$6)/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
47:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
270
3.55
270
145
visokim sijajem
145
modul z downlightom TC | široka porazdelitev, z
80
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
80
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
140
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
ø380
ø398
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: downlight TC | reflektor z visokim
T16-R
2GX13
sijajem, široko sevajoč | rob reflektorja iz aluminija, z
mat sijajem, z robom iz perforirane pločevine kovinsko
sive barve (RAL 9006); pritrjeno v osrednji obroč
grafitne barve (podobno RAL 7037) | z ločeno enoto s
predstikalno napravo EVG
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
3.2
osrednji modul, Downlight, široka porazdelitev
1xT16-R 40 W
2GX13
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,4
5LR61071SA14VA
1xT16-R 55 W
2GX13
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,2
5LR61071TA14VA
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$9$/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
α
α
Zƚ
Zƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
/
/
/
&
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.56
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
270
270
145
145
modul z downlightom TC | široka porazdelitev, mat
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
80
modula
80
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
290
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: downlight TC | reflektor z mat sijajem,
široka porazdelitev | rob reflektorja iz aluminija, z mat
T16-R
2GX13
ø380
ø398
sijajem, z robom iz perforirane pločevine kovinsko sive
barve (RAL 9006); pritrjeno v osrednji obroč grafitne
barve (podobno RAL 7037) | z ločeno enoto s
predstikalno napravo EVG
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
EVG
3.2
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, Downlight, ozka porazdelitev
1xT16-R 40 W
2GX13
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,1
5LR61071SA13VA
1xT16-R 55 W
2GX13
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
4,1
5LR61071TA13VA
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm in 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$9$/5&(
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
75,:$OCNICO
7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
14
3.57
70
170
170
70
8070 80
70
145
80 145
80
270
170 170
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
modulR®,
z informacijsko
tablo
Lunis
downlight za obročaste
sijalke | osrednji
vgradno
montažo,
sestavljen
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modul
z informacijsko
tablo
modularno
iz obročastega
downlighta in osrednjega
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
Lunis
R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modula
modula
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
Lunis
R®, downlight
za
vgradno
montažo,
sestavljen
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
modula
modularno
iz obročastega
downlighta
in osrednjega
visokim sijajem
za pritrditev
svetlobnotehničnega
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
modula
pokrova ali
rastra; svetlobno
zatesnjen
proti stropni
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
visokim
zablokirnega
pritrditev
svetlobnotehničnega
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
votlini s sijajem
pomočjo
elementa
za razsipano
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
visokim
zaenoto
pritrditev
svetlobnotehničnega
svetlobo|sijajem
z ločeno
s predstikalno
napravo
EVG |
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
votlini
s pomočjo
elementa
za razsipano
pokrova
ali
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
reflektor
in rastra;
viden blokirnega
rob
reflektorja
iz aluminija,
visok
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
svetlobo|
z ločeno
enoto s predstikalno
napravo
votlini
s pomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
sijaj | enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;EVG
z |
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
reflektor
in
viden
rob
reflektorja
iz
aluminija,
visok
svetlobo|
z ločeno
enoto
jekleno nosilno
ploščo
| s predstikalno napravo EVG |
jekleno nosilno ploščo |
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;
z
reflektor
in viden
reflektorja
iz aluminija,
visok
Osrednji
modul:
zrob
opalnim
pokrovom
za montažo
Osrednji modul: z opalnim pokrovom za montažo
jekleno
nosilno
ploščo
|
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo:
pokrov
iz PC;vz
informacijske
table
| difuzor
iz PMMA;
pritrjeno
informacijske table | difuzor iz PMMA; pritrjeno v
Osrednji
modul:vploščo
zgrafitni
opalnim
pokrovom
za montažo
jekleno
| barvi
osrednjinosilno
obroč,
(podobno
RAL 7037)
osrednji obroč, v grafitni barvi (podobno RAL 7037)
informacijske
table
| difuzorpokrovom
iz PMMA;za
pritrjeno
v
Osrednji
modul:
z opalnim
montažo
3.2 Vgradni downlighti
170
170
ø380
ø380
ø398
ø398
170
ø380
ø398
170
ø380
ø398
osrednji
v grafitni
barvi
RAL 7037)
informacijske
table
| difuzor
iz (podobno
PMMA; pritrjeno
v
Zaščitna obroč,
stopnja:
IP20
Zaščitna stopnja: IP20
osrednji
obroč, vdownlight:
grafitni barvi
7037)
Zaščitni razred:
ZR II(podobno
| enota s RAL
predstikalno
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
Zaščitna
IP20
napravo:stopnja:
ZR I
napravo: ZR I
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR II | enota
s predstikalno
Zaščitna
stopnja:
IP20
(brez svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
napravo:
ZR| brez
I downlight:
Zaščitni
razred:
ZR IItable
| enota
predstikalno
downlight
informacijske
za sosrednji
downlight | brez informacijske table za osrednji
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
napravo:
ZR I
modul)
modul)
downlight
| brez
informacijske
table
za
osrednji
Informacijska
tabla
z natisnjenim
motivom
ali brez
njega
(za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za
obročast
Informacijska
natisnjenim
Mere: Bx Hx d=tabla
167xz170x
8mm motivom ali brez njega (za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi
Mere:
Bx
Hx
d=
167x
170x
8mm
modul)
downlight | brez informacijske table za osrednji
IP 20
Informacijska tabla z natisnjenim motivom ali brez njega (za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi
modul)
IP 20 170x 8mm
Mere: Bx Hx d= 167x
Informacijska tabla z natisnjenim motivom ali brez njega (za individualno oblikovanje) | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk, v beli barvi
Mere: Bx Hx d= 167x
IP 20 170x 8mm
Sijalke
Sijalke
Okov
Okov
IP 20
EVG
EVG
Masa (kg)
Masa (kg)
osrednji modul, nosilec za obvestila
osrednji modul, nosilec za obvestila
Sijalke
Okov
1xT16-R 40 W
2GX13
1xT16-R 40 W
2GX13
osrednji
modul,
nosilec
za
obvestila
1xT16-R 55 W
2GX13
1xT16-R 55 W
2GX13
1xT16-R 40 W
2GX13
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
EVG
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
5LR61071SA12DE
5LR61071SA12DE
5LR61071TA12DE
5LR61071TA12DE
5LR61071SA12DE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
3.2
• premer
izreza
v stropu:tehniko
DA = 380mm
| enota
s predstikalno
napravo:
Lx Bxza
H=
270 x 145svetlobo),
Elemente
za55
svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
razsipano
posebej
1xT16-R
W
2GX13
2,2 x 80mm prosimo, obvezno naročite
5LR61071TA12DE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64 in naprej)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64 in naprej)
Opis
Opis
Informacijska tabla, "brez motiva"
Informacijska tabla, "brez motiva"
Informacijska tabla, v beli barvi, informacije "I"
Informacijska tabla, v beli barvi, informacije "I"
Informacijska tabla, v beli barvi, stopnišče "navzgor"
Informacijska tabla, v beli barvi, stopnišče "navzgor"
Informacijska tabla, v beli barvi, stopnišče "navzdol"
Informacijska tabla, v beli barvi, stopnišče "navzdol"
Informacijska tabla, v beli barvi, "dvigalo"
Informacijska tabla, v beli barvi, "dvigalo"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC ženske"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC ženske"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC moški"
Informacijska tabla, v beli barvi, "WC moški"
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
difuzorsko steklo, satinirano
difuzorsko steklo, satinirano
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$'(/5&(/5'9
Z75,:$OCNICOφ η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
NO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
EP
EP
Masa (kg)
Masa (kg)
1 komplet = 3 kosi
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
1,1
0,7
0,7
0,1
0,1
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
5LR95463DV00
5LR95463DV00
5LR95463DV01
5LR95463DV01
5LR95463DV11
5LR95463DV11
5LR95463DV12
5LR95463DV12
5LR95463DV21
5LR95463DV21
5LR95463DV41
5LR95463DV41
5LR95463DV42
5LR95463DV42
5LR95463DV43
5LR95463DV43
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR94685UM
5LR94685UM
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2 Vgradni downlighti
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
visokim
za pritrditev
270
Lunis
R®,
downlight
za
obročaste
sijalke
| osrednji
modul
zasijajem
informacijske
tablesvetlobnotehničnega
>poti
rešitve<
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom z
visokim
za svetlobno
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrovazasijajem
ali
rastra;
proti stropni
modul
informacijske
tablezatesnjen
>poti rešitve<
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova
ali
rastra;blokirnega
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini s pomočjo
elementa
za razsipano
Obročast
downlight:
z reflektorskim
sistemom
z
pokrova ali
rastra; svetlobno
zatesnjen
proti stropni
votlini
s
pomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
z
ločeno
enoto
s
predstikalno
napravo
Obročastsijajem
downlight:
z reflektorskim
sistemom zEVG |
visokim
za
pritrditev
svetlobnotehničnega
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
svetlobo|
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
reflektorsijajem
in
videnzarob
reflektorja
iz aluminija,
visok
visokim
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
svetlobo|ali
z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVG |
reflektor
in
viden
rob
reflektorja
iz
aluminija,
visok
sijaj
|
enota
s
predstikalno
napravo:
pokrov
iz
PC;
z
pokrova
ali
rastra;
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini
s pomočjo
elementa
za razsipano
reflektor
in viden blokirnega
rob reflektorja
iz aluminija,
visok
sijaj
|
enota
s
predstikalno
napravo:
pokrov
iz
PC;
z |
jekleno
nosilno
ploščo
|
votlini
s
pomočjo
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
z ločeno
enoto s predstikalno
napravo
sijaj | enota
s predstikalno
napravo: pokrov
iz PC;EVG
z
jekleno
ploščo
| s predstikalno
Osrednjinosilno
modul:
zrob
opalnim
pokrovom
zanapravo
montažo
svetlobo|
z ločeno
enoto
EVG |
reflektor
in
viden
reflektorja
iz
aluminija,
visok
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji
modul:
zrob
opalnim
pokrovom
za montažo
informacijske
table
>znak
za
evakuacijo<
| zizločeno
reflektor
in viden
reflektorja
iz aluminija,
visok
sijaj
| enota
s predstikalno
pokrov
PC;
z
Osrednji
modul:
z opalnimnapravo:
pokrovom
za montažo
informacijske
table
>znak
za
evakuacijo<
| zizločeno
enoto
s
predstikalno
napravo
EVG
in
z
vgrajenim
sijaj
| enota
s predstikalno
napravo: pokrov
PC; z
jekleno
nosilno
ploščo
|
informacijske table >znak za evakuacijo< | z ločeno
enoto
s predstikalno
napravo
EVGz in
z vgrajenim
modulom
za zasilno
razsvetljavo
lokalnim
jekleno
nosilno
ploščo
|
Osrednji
modul:
z opalnim
pokrovom
montažo
enoto s predstikalno
napravo
EVG in z za
vgrajenim
modulom
za
zasilno
razsvetljavo
z
lokalnim
napajanjem
|
difuzor
iz
PMMA,
pritrjeno
v|osrednji
Osrednji
modul:
z
opalnim
pokrovom
za montažo
informacijske
table >znak
za evakuacijo<
z ločeno
modulom za zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
|
difuzor
iz
PMMA,
pritrjeno
v|osrednji
obroč,
v
grafitni
barvi
(podobno
RAL
7037)
informacijske
table
>znak
za
evakuacijo<
z ločeno
enoto
s predstikalno
EVG
in z vgrajenim
napajanjem
| difuzornapravo
iz PMMA,
pritrjeno
v osrednji
obroč, sv predstikalno
grafitni
barvirazsvetljavo
(podobno
RAL
7037)
enoto
napravo
EVG
in
z vgrajenim
modulom
za
zasilno
z
lokalnim
obroč, v grafitni barvi (podobno RAL 7037)
Zaščitna stopnja:
IP20
modulom
za |zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
difuzor
iz PMMA, pritrjeno
v osrednji
Zaščitna
stopnja:
IP20iz
Zaščitni
razred:
downlight:
ZR IIpritrjeno
|RAL
enota
s vpredstikalno
napajanjem
| difuzor
PMMA,
osrednji
obroč,
v
grafitni
barvi
(podobno
7037)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni
razred:
ZR II |RAL
enota
s predstikalno
napravo:
ZR I downlight:
obroč,
v grafitni
barvi (podobno
7037)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo:
ZR
I
(osrednjistopnja:
modul
s IP20
kompaktno fluorescenčno sijalko TCZaščitna
napravo: ZR I
(osrednji
modul
s
kompaktno
sijalko TCSEL
9W)
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitni
ZR fluorescenčno
II | enota s predstikalno
(osrednjirazred:
moduldownlight:
s kompaktno
fluorescenčno
sijalko TCSEL
9W)
(brez
svetlobnotehničnega
za obročast
Zaščitni
razred:
downlight: pokrova
ZR II | enota
s predstikalno
napravo:
ZR
I
SEL 9W)
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
downlight
| brez
tableza
zaobročast
osrednji
napravo:
ZR
I
(osrednji
modul
sinformacijske
kompaktno
fluorescenčno
sijalko TC(brez svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
downlight
| brez sinformacijske
table za osrednji
modul)
(osrednji
modul
kompaktno fluorescenčno
sijalko TCSEL
9W)
downlight | brez informacijske table za osrednji
Informacijska tabla z natisnjenim motivom | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk v belo/zeleni barvi
modul)
SEL
9W)
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za
obročast
modul)
Informacijska
natisnjenim
Mere: Bx Hx d=tabla
167xz170x
8mm motivom | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk v belo/zeleni barvi
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za
downlight
| brez
informacijske
zaobročast
osrednji
Razdalja razpoznavanja:
E= 34m motivom table
Informacijska
tabla
z natisnjenim
| prozoren
PMMA,
robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk v belo/zeleni barvi
Mere:
Bx Hxobojestransko
d= 167x 170x levo/desno
8mm
Pot rešitve:
| obojestransko navzdol | obojestransko navzgor
downlight
|
brez
informacijske
table za osrednji
modul)
Razdalja
razpoznavanja:
E=8mm
34m
po SISTBx
EN
1838
in SIST
EN
60598-2-22
Mere:
Hx
d= 167x
170x
TC-SEL
2G7
TC-SEL
2G7
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
145
80 145
80
80
70 170
70
170170
T16-R
2GX13
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
170
ø380
170
ø398
ø380
170
ø380
ø398
ø398
170
ø380
170
ø398
ø380
ø398
170 170
TC-SEL
2G7
TC-SEL
TC-SEL
2G7
2G7
270
80 80
80
70 7080 70
145
80 145
80
80
1
3 Downlighti
1
3.58
Pot rešitve:
obojestranskoE=levo/desno
| obojestransko navzdol | obojestransko navzgor
Razdalja
razpoznavanja:
34m
Informacijska
tabla
z natisnjenim
motivom | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk v belo/zeleni barvi
modul)
po
SIST
EN 1838
in SIST
EN levo/desno
60598-2-22
Elektrika
Pot
rešitve:
obojestransko
| obojestransko navzdol | obojestransko navzgor
3.2
Svetilke
so 1838
pripravljene
za priključitev
po
SIST EN
in SIST
EN
60598-2-22 na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
Informacijska
natisnjenim
Mere:
Bx Hx d=tabla
167xz170x
8mm motivom | prozoren PMMA, robovi polirani do visokega sijaja; motiv: sitotisk v belo/zeleni barvi
Elektrika
| z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem | s tipko za ročni zagon preskusa delovanja akumulatorjev
Razdalja
razpoznavanja:
E=priključitev
34m
Svetilke
so
pripravljene
za
na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
Elektrika
Mere:
Bx
Hx
d=
167x
170x
8mm
Pot
rešitve: obojestransko
levo/desno
| obojestransko
navzdol1h
| obojestransko
| z modulom
za zasilnoglejte
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
delovanjem
| snavzgor
tipko
zagonrazsvetljava
preskusa
akumulatorjev
Podrobne
informacije:
poglavje
"dodatek"
aliswww.Siteco.com
(navigacija:
Izdelki
|»normalno
Notranja
| Downlighti
vgradno
montažo
| Downlighti
za obročaste
|
Svetilke
so
pripravljene
za
na omrežje,
4 polnozpriključno
sponko
(3
poliza
zaročni
mrežo« z delovanja
vklopno
fazo
+za
1 pol
za direktno
stalno
polnilno fazo
zasilnegasijalke
modula)
Razdalja
razpoznavanja:
E=priključitev
34m
po SIST EN
1838 in SIST EN
60598-2-22
R®, Downlight
za obročaste
sijalke;
z različnimi
osrednjimi
moduli | izvedba
za montažo
informacijske
>znakakumulatorjev
za evakuacijo<)
|Lunis
z modulom
za zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
z 1h
delovanjem
| snavzgor
tipko
za ročni zagon
preskusatable
delovanja
Pot
rešitve:
obojestransko
levo/desno
| obojestransko
navzdol
| obojestransko
Podrobne
informacije:
glejte
poglavje
"dodatek"
ali
www.Siteco.com
(navigacija:
Izdelki
|
Notranja
razsvetljava
|
Downlighti
za
vgradno
montažo
|
Downlighti
za
obročaste
sijalke
|
po SIST EN 1838 in SIST EN 60598-2-22
Elektrika
Lunis R®, Downlight
za glejte
obročaste
sijalke;
z različnimi
osrednjimi moduli
| izvedbaIzdelki
za montažo
informacijske
table
>znak za evakuacijo<)
Podrobne
informacije:
poglavje
"dodatek"
ali www.Siteco.com
(navigacija:
| Notranja
razsvetljava
| Downlighti
za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
Svetilke so pripravljene
za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
IP 20za obročaste
Lunis
R®,
Downlight
sijalke;
z
različnimi
osrednjimi
moduli
|
izvedba
za
montažo
informacijske
table
>znak
za
evakuacijo<)
Elektrika
| z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem | s tipko za ročni zagon preskusa delovanja akumulatorjev
Svetilke so pripravljene
IP 20 za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za »normalno mrežo« z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
|Podrobne
z modulom
za IP
zasilno
razsvetljavo
z lokalnim
napajanjem
z 1h delovanjem
| s tipko
za ročni
zagonrazsvetljava
preskusa delovanja
akumulatorjev
informacije:
poglavje
"dodatek"
ali www.Siteco.com
(navigacija:
Izdelki
| Notranja
| Downlighti
za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
20 glejte
Lunis R®, Downlight za obročaste sijalke; z različnimi osrednjimi moduli | izvedba za montažo informacijske table >znak za evakuacijo<) EVG
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: Izdelki | Notranja razsvetljava | Downlighti za vgradno montažo | Downlighti za obročaste sijalke |
Lunis
| izvedba za montažo
informacijske
tableMasa
>znak(kg)
za evakuacijo<) EVG
SijalkeR®, Downlight za obročaste sijalke;
Okov z različnimi osrednjimi
Sijalkemoduli
2
Okov
2
Oznaka za naročilo
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji
modul,
IP 20 nosilec za obvestila + element za zasilno razsvetljavo
Sijalke
Okov
Sijalke 2
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji
obvestila + element
za zasilno
1xT16-R modul,
40 W nosilec za
2GX13
1xTC-SEL
9 W razsvetljavo
2G7
3,0
osrednji modul, nosilec za obvestila + element za zasilno razsvetljavo
40
2GX13
1xTC-SEL
9W
2G72
3,0
55 W
3,2 (kg)
Okov
Sijalke
2
Okov
Masa
1xT16-R 40 W
2GX13
1xTC-SEL 9 W
2G7
3,0
1xT16-R
55vW
2GX13
1xTC-SEL
9 W Lxrazsvetljavo
2G7
• premer izreza
stropu:
DA= 380mm
| enota s predstikalno
napravo
(2-delna):
Bx H= 270x
145x 80mm in 270x3,2
145x 80mm
osrednji
modul,
nosilec
za
obvestila
+
element
za
zasilno
1xT16-R 55 W
2GX13
1xTC-SEL 9 W
2G7
3,2
• premer
izreza
vW
stropu:
DA= 380mm
| enota
s predstikalno
napravo (2-delna):
145x 80mm in 270x3,0
145x 80mm
Informacijske
za osrednji
modul
obvezno
naročite posebej
1xT16-R
40table
2GX13
1xTC-SEL
9 W Lx Bx H= 270x2G7
5LR61071SA14CE
EVG
5LR61071SA14CE
5LR61071TA14CE
Oznaka
za naročilo
5LR61071SA14CE
5LR61071TA14CE
5LR61071TA14CE
5LR61071SA14CE
Informacijske
table
modul
obvezno
posebej
• Elemente
za55
svetlobno
tehniko (rastre,
zaščitna naročite
stekla, blokirne
elemente
za razsipano svetlobo),
1xT16-R
W za osrednji
2GX13
1xTC-SEL
9W
2G7 prosimo, obvezno
3,2naročite posebej
5LR61071TA14CE
1xT16-R
Sijalke
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Elemente
za svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
za razsipano
obvezno
naročite
posebej
• premer
izreza
v stropu:tehniko
DA= 380mm
| enota
s predstikalno
napravo
(2-delna):
Lx Bx H= svetlobo),
270x 145xprosimo,
80mm in
270x 145x
80mm
• Informacijske table za osrednji modul obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA= 380mm | enota s predstikalno napravo (2-delna): Lx Bx H= 270x 145x 80mm in 270x 145x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
pribor
(za
podrobnosti
glejte
stran
3.64 in naprej)
•Obvezen
Informacijske
table za
osrednji
modul obvezno
naročite
posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64 in naprej)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64 in naprej)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
C-raster, BAP65
EP
Masa
0,5 (kg)
Oznaka
za naročilo
5LR94681CE
C-raster, vBAP65
(L ≤ 1000
cd/m²),
visok9006)
sijaj
aluminijsko
sivi
barvi (RAL
0,5
5LR94681CE
5LR94688CE
C-raster, v aluminijsko
sivi
barvi (RAL 9006)
beli barvi (RAL
9010)
0,5
5LR94688CE
5LR94684CE
C-raster,
v beli
barvi
(RAL 9010)
difuzorsko
steklo,
satinirano
0,5
1,1
5LR94684CE
5LR94685EE
difuzorsko
kolektorskosteklo,
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
1,1
0,7
5LR94685EE
5LR94683DT
(L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
kolektorsko
steklo, obročasta
zapora za razsipano
svetlobo,prizmatična
v črni barvi struktura, ozka porazdelitev
1 komplet = 3 kosi
0,7
0,1
5LR94683DT
5LR94685UM
zapora
za razsipano
v črni
barvi
Informacijska
tabla, vsvetlobo,
belo/zeleni
barvi,
evakuacijska pot "levo ali desno"
1 komplet = 3 kosi
0,1
0,4
5LR94685UM
5LR95463DV83
Informacijska tabla, v belo/zeleni barvi, evakuacijska pot "levo
ali desno"
"navzgor"
0,4
0,3
5LR95463DV83
5LR95463DV81
Informacijska tabla, v belo/zeleni barvi, evakuacijska pot "navzgor"
"navzdol"
0,3
0,4
5LR95463DV81
5LR95463DV82
Informacijska tabla, v belo/zeleni barvi, evakuacijska pot "navzdol"
0,4
5LR95463DV82
/57$&(/5&(/5'9
Z75,:$OCNICOφ η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
NO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
T16-R
T16-R
2GX13
2GX13
T16-R
2GX13
70 70 80
80 80 145
modul
z zvočnikom
Obročast
downlight: z reflektorskim sistemom za
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom za
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
Obročast
z reflektorskim
sistemom
za
svetlobnodownlight:
zatesnjen proti
stropni votlini
s pomočjo
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini s pomočjo
pritrditev
pokrova
ali rastra,
blokirnegasvetlobnotehničnega
elementa za razsipano
svetlobo|
enota s
blokirnega elementa za razsipano svetlobo| enota s
svetlobno
zatesnjen
stropni
votlini
predstikalno
napravoproti
z EVG:
pokrov
iz PC;szpomočjo
jekleno
predstikalno napravo z EVG: pokrov iz PC; z jekleno
blokirnega
elementa
za razsipano svetlobo| enota s
nosilno ploščo
|
nosilno ploščo |
predstikalno
napravo
z EVG: pokrov
iz PC;
jekleno
Osrednji modul:
širokopasovni
zvočnik,
poz izbiri
za
Osrednji modul: širokopasovni zvočnik, po izbiri za
nosilno
| (8Ohm)* ali s pretvornikom za 100V
direktenploščo
priklop
direkten priklop (8Ohm)* ali s pretvornikom za 100V
Osrednji
širokopasovni
zvočnik,
po izbiri za
sisteme* modul:
| s perforiranim
pokrovom
iz jeklene
sisteme* | s perforiranim pokrovom iz jeklene
direkten
priklop
(8Ohm)*
ali s pretvornikom
za 100V
pločevine,
podloženo
z dušilnikom
iz klobučevine
pločevine, podloženo z dušilnikom iz klobučevine
sisteme* | s perforiranim pokrovom iz jeklene
3.59
270
145145
modul z zvočnikom
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
70
ø380
ø380
ø398
ø398
ø380
ø398
pločevine,
podloženo
Zaščitna stopnja:
IP20z dušilnikom iz klobučevine
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
Zaščitna
IP20
napravo:stopnja:
ZR I
napravo: ZR I
Zaščitni
razred: downlight: pokrova
ZR II | enota
s predstikalno
(brez svetlobnotehničnega
za obročast
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
napravo:
ZR I
downlight)
downlight)
*(brez
Širokopasovni
zvočnik: I= 8Ohm / Pmaks
= 15W (priporočeno:
P= 1,5..3W)
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
za 100V
sisteme
z odcepi
za P= =1,5W
3W | 6W
*Pretvornik
Širokopasovni
zvočnik:
I= 8Ohm
/ Pmaks
15W| (priporočeno:
P= 1,5..3W)
Pretvornik za 100V sisteme z odcepi za P= 1,5W | 3W | 6W
downlight)
20
* Širokopasovni IP
zvočnik:
I= 8Ohm / Pmaks= 15W (priporočeno: P= 1,5..3W)
IP 20
Pretvornik za 100V
sisteme z odcepi za P= 1,5W | 3W | 6W
EVG
EVG
IP 20
Sijalke
Sijalke
Okov
Okov
Masa (kg)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
EVG
osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni zvočnik I = 8 Ohm, perforirano, v aluminijsko
sivi barvi (RAL 9006)
osrednji
modul, z zvočnikom, širokopasovni
zvočnik I = 8 Ohm,
perforirano, v aluminijsko
sivi barvi
(RAL 9006)
Sijalke
Okov
Masa
Oznaka
za naročilo
1xT16-R 40 W
2GX13
2,3 (kg)
5LR61071SA15CF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,3
5LR61071SA15CF
osrednji
sivi barvi (RAL 9006)
1xT16-R modul,
55 W z zvočnikom, širokopasovni
2GX13 zvočnik I = 8 Ohm,
2,0perforirano, v aluminijsko
5LR61071TA15CF
1xT16-R 55 W
2GX13
2,0
5LR61071TA15CF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,3
5LR61071SA15CF
1xT16-R
55 W z zvočnikom, širokopasovni
2GX13 zvočnik I = 8 Ohm,
2,0perforirano, v beli barvi (RAL
5LR61071TA15CF
osrednji modul,
9010)
osrednji modul, z zvočnikom, širokopasovni zvočnik I = 8 Ohm, perforirano, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,5
5LR61071SA15CE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,5
5LR61071SA15CE
osrednji
9010)
1xT16-R modul,
55 W z zvočnikom, širokopasovni
2GX13 zvočnik I = 8 Ohm,
2,5perforirano, v beli barvi (RAL
5LR61071TA15CE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,5
5LR61071TA15CE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,5
5LR61071SA15CE
3.2
1xT16-R
55 W z zvočnikom, prenosnik
2GX13za 100 V-sisteme, perforirano,
2,5
osrednji modul,
v aluminijsko sivi5LR61071TA15CE
barvi (RAL 9006)
osrednji modul, z zvočnikom, prenosnik za 100 V-sisteme, perforirano, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DF
osrednji
v aluminijsko sivi5LR61071TA15DF
barvi (RAL 9006)
1xT16-R modul,
55 W z zvočnikom, prenosnik
2GX13za 100 V-sisteme, perforirano,
2,6
1xT16-R 55 W
2GX13
2,6
5LR61071TA15DF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DF
1xT16-R
55 W z zvočnikom, prenosnik
2GX13za 100 V-sisteme, perforirano,
2,6
5LR61071TA15DF
osrednji modul,
v beli barvi (RAL 9010)
osrednji modul, z zvočnikom, prenosnik za 100 V-sisteme, perforirano, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DE
osrednji
v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R modul,
55 W z zvočnikom, prenosnik
2GX13za 100 V-sisteme, perforirano,
2,6
5LR61071TA15DE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,6
5LR61071TA15DE
1xT16-R
40 W
2GX13
2,6
5LR61071SA15DE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
Elemente
za svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
razsipano
posebej
• premer
izreza
stropu:tehniko
DA = 380mm
| enota
s predstikalno
napravo:
Lx Bxza
H=
270 x 145svetlobo),
1xT16-R
55vW
2GX13
2,6 x 80mm prosimo, obvezno naročite
5LR61071TA15DE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Opis
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
difuzorsko steklo, satinirano
difuzorsko steklo, satinirano
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$&)/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
EP
EP
Masa (kg)
Masa (kg)
1 komplet = 3 kosi
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
1,1
0,7
0,7
0,1
0,1
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR94685UM
5LR94685UM
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.60
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
270
145
modul za senzor/tipalo
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
80
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
70
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
ø380
ø398
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
T16-R
2GX13
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: nosilna platforma za montažo
senzorja/tipala* | s perforiranim pokrovom iz
aluminija, kovinsko siva (RAL 9006) ali bela (RAL 9010)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight | brez senzorja/tipala)
* v kombinaciji z javljalnikom dima: pred naročilom je za kombinacijo downlight z javljalnikom požara potrebno razjasniti tehnične podrobnosti in dovoljenja/ateste
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, za senzor/detektor, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
3.2
1xT16-R 40 W
2GX13
2,1
5LR61071SA12AC
1xT16-R 55 W
2GX13
2,5
5LR61071TA12AC
osrednji modul, za senzor/detektor, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,5
5LR61071SA12AB
1xT16-R 55 W
2GX13
2,5
5LR61071TA12AB
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$$%/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
145
3.61
80 80
NW100
NW100
70 70
80 145
80 145
270
NW100
70 70
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
pokrovomdownlight za obročaste sijalke | osrednji
Lunis
modulR®,
s klimatizacijskim elementom s perforiranim
modul
s klimatizacijskim
elementomsistemom
s perforiranim
pokrovom
Obročast
downlight: z reflektorskim
za
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom za
pokrovom
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
Obročast
z reflektorskim
sistemom
za
svetlobnodownlight:
zatesnjen proti
stropni votlini
s pomočjo
svetlobnodownlight:
zatesnjen proti
stropni votlini
s pomočjo
Obročast
sistemom
za s
pritrditev
pokrova
ali rastra,
blokirnegasvetlobnotehničnega
elementa zzareflektorskim
razsipano
svetlobo|
enota
blokirnegasvetlobnotehničnega
elementa za razsipano
svetlobo|
enota s
pritrditev
pokrova
rastra,
svetlobno
zatesnjen
stropni
votlini
szpomočjo
predstikalno
napravoproti
z EVG:
pokrov
iz PC;ali
jekleno
predstikalno
napravoproti
z EVG:
pokrov
iz PC;szpomočjo
jekleno
svetlobno
zatesnjen
stropni
votlini
blokirnega
elementa
za razsipano
svetlobo|
enota s
nosilno ploščo
|
nosilno ploščo
|
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
enota
predstikalno
napravo
z
EVG:
pokrov
iz
PC;
z
jekleno
Osrednji modul: s klimatizacijskim elementom
za s
Osrednji modul:
s klimatizacijskim
elementom
za
predstikalno
z EVG: pokrov
iz PC;
z jekleno
nosilno
ploščo
odvod zraka
|napravo
s |perforiranim
pokrovom
iz jeklene
odvod
zraka
|
s
perforiranim
pokrovom
iz
jeklene
nosilno
ploščo
| s klimatizacijskim
Osrednji
modul:
za (RAL
pločevine
v kovinsko
sivi (RAL 9006)elementom
ali v beli barvi
pločevinemodul:
v kovinsko
sivi (RAL 9006)elementom
ali v beli barvi
Osrednji
s klimatizacijskim
za (RAL
odvod
perforiranim
pokrovom
iz jeklene
9010) |zraka
odvod| szraka
po izbiri preko
stropa
s podtlakom
9010) |zraka
odvod| szraka
po izbiri preko
stropa
s podtlakom
odvod
perforiranim
pokrovom
iz
jeklene
pločevine
v kovinskozasivi
(RAL 9006) ali v beli barvi (RAL
ali preko priključka
cev*
ali preko priključka
zasivi
cev*
pločevine
v kovinsko
(RALpreko
9006)stropa
ali v beli
barvi (RAL
9010) | odvod
zraka po
izbiri
s podtlakom
3.2 Vgradni downlighti
ø380
ø380
ø398
ø398
NW100
ø380
ø398
ø380
ø398
9010)
| odvod
zraka
pocev*
izbiri preko stropa s podtlakom
ali
preko
priključka
za
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitna
stopnja:
IP20
ali
preko
priključka
za
cev*
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
Zaščitna
IP20
napravo:stopnja:
ZR I
napravo:stopnja:
ZR I
Zaščitna
IP20
Zaščitni
razred: downlight:
ZR II | enota
s predstikalno
(brez svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
(brez svetlobnotehničnega
pokrova za obročast
Zaščitni
razred:
napravo:
ZR I downlight: ZR II | enota s predstikalno
downlight)
downlight)
napravo:
I
* priključek
zaZR
odzračevalno
cev z nazivno
širino 100mm,
navpično postavljen
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
* priključek za odzračevalno cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
IP 20
* priključek za odzračevalno
cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
downlight)
IP 20
* priključek za odzračevalno cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
EVG
EVG
Oznaka za naročilo
IP 20
IP 20
Sijalke
Sijalke
Okov
Okov
Masa (kg)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, cevni priključek za odvod zraka DN100, v EVG
aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
modul, z elementom za klimatizacijo,
cevni priključek
za odvod zraka DN100, v Oznaka
aluminijsko
sivi barvi (RAL 9006)
Okov
Masa
za naročilo
40 W
2GX13
2,9 (kg)
5LR61071SA16BF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,9
5LR61071SA16BF
osrednji
modul,
z
elementom
za
klimatizacijo,
cevni
priključek
za
odvod
zraka
DN100,
v
aluminijsko
sivi
1xT16-R 55 W
2GX13
2,9
5LR61071TA16BFbarvi (RAL 9006)
1xT16-R 55 W
2GX13
2,9
5LR61071TA16BF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,9
5LR61071SA16BF
osrednji
Sijalke
1xT16-R
1xT16-R
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,9za odvod zraka DN100, v 5LR61071TA16BF
osrednji modul,
cevni priključek
beli barvi (RAL 9010)
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, cevni priključek za odvod zraka DN100, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16BE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16BE
osrednji
cevni priključek
beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R modul,
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,8za odvod zraka DN100, v 5LR61071TA16BE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,8
5LR61071TA16BE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16BE
3.2
1xT16-R
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,8 stropa s podtlakom, v aluminijsko
5LR61071TA16BE
osrednji modul,
odvod zraka preko
sivi barvi (RAL 9006)
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, odvod zraka preko stropa s podtlakom, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AF
osrednji
odvod zraka preko
sivi barvi (RAL 9006)
1xT16-R modul,
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,8 stropa s podtlakom, v aluminijsko
5LR61071TA16AF
1xT16-R 55 W
2GX13
2,8
5LR61071TA16AF
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AF
1xT16-R
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,8 stropa s podtlakom, v beli
5LR61071TA16AF
osrednji modul,
odvod zraka preko
barvi (RAL 9010)
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, odvod zraka preko stropa s podtlakom, v beli barvi (RAL 9010)
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AE
1xT16-R 40 W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AE
osrednji
odvod zraka preko
barvi (RAL 9010)
1xT16-R modul,
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,8 stropa s podtlakom, v beli
5LR61071TA16AE
1xT16-R 55 W
2GX13
2,8
5LR61071TA16AE
1xT16-R
40
W
2GX13
2,8
5LR61071SA16AE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
•• Elemente
za svetlobno
(rastre,
zaščitna
stekla, blokirne
elemente
razsipano
posebej
premer izreza
stropu:tehniko
DA = 380mm
| enota
s predstikalno
napravo:
Lx Bxza
H=
270 x 2,8
145svetlobo),
x 80mm prosimo, obvezno naročite
1xT16-R
55vW
2GX13
5LR61071TA16AE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Opis
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
difuzorsko steklo, satinirano
difuzorsko steklo, satinirano
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/57$$(/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
EP
EP
Masa (kg)
Masa (kg)
1 komplet = 3 kosi
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
1,1
0,7
0,7
0,1
0,1
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR94685UM
5LR94685UM
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
145 1
3.62
NW100
80 80
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova
ali
rastra,
svetlobnodownlight:
zatesnjen proti
stropni
votlini
s pomočjo
Obročast
z reflektorskim
sistemom
za
Obročast downlight:
zzareflektorskim
sistemom
za s
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini
s
pomočjo
blokirnega
elementa
razsipano
svetlobo|
enota
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
pritrditev
svetlobnotehničnega
pokrova
ali
rastra,
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
enota
predstikalno
napravo
z
EVG:
pokrov
iz
PC;
z
jekleno
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini s pomočjos
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini
predstikalno
napravo
z EVG:
pokrov
iz PC;szpomočjo
jekleno
nosilno ploščo
|
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
enota s
blokirnega
elementa
za
razsipano
svetlobo|
enota
nosilno
| s klimatizacijskim
Osrednjiploščo
modul:
za s
predstikalno
napravo
z EVG: pokrovelementom
iz PC; z jekleno
predstikalno
napravo
z
EVG:
pokrov
iz
PC;
z
jekleno
Osrednji
modul:
s
klimatizacijskim
elementom
odvod ali
dovod| zraka | z razdelilnim ventilom izza
nosilno
ploščo
nosilno
ploščo
odvod
ali
dovod| zraka
| z razdelilnimelementom
ventilom iz
izza
jeklene pločevine
s perforiranim
pokrovom
Osrednji
modul:
s in
klimatizacijskim
Osrednji
modul:
s in
klimatizacijskim
elementom
za
jeklene
pločevine
s
perforiranim
pokrovom
iz
aluminija,
v
kovinsko
sivi
(RAL
9006)
ali
v
beli
barvi
odvod ali dovod zraka | z razdelilnim ventilom iz (RAL
odvod
ali
dovod
zrakapreko
| z razdelilnim
ventilom
iz (RAL
aluminija,
v
kovinsko
sivi
(RAL
9006)
ali
v
beli
barvi
9010)|
vodenje
zraka
priključka
za
cev*
jeklene pločevine in s perforiranim pokrovom iz
jeklene
pločevine
in spreko
perforiranim
pokrovom iz
9010)| vodenje
zraka
priključka
aluminija,
v kovinsko
sivi (RAL
9006) alizavcev*
beli barvi (RAL
aluminija,
v
kovinsko
sivi
(RAL
9006)
beli barvi (RAL
Zaščitna
stopnja:
IP20preko priključkaalizavcev*
9010)|
vodenje
zraka
9010)|
vodenje
zraka
preko
priključka
za
cev*
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
70 70
NW100
NW100
NW100
ø380
ø398
ø380
ø398
ø380
ø380
ø398
ø398
70 70
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
T16-R
2GX13
270
145145
80 80
Lunis
R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
ventilom
modul
s klimatizacijskim elementom z krožnim
modul
s klimatizacijskim
elementomsistemom
z krožnimza
Obročast
downlight: z reflektorskim
ventilom
ventilom
Obročast
downlight:
z
reflektorskim
sistemom
za
pritrditev svetlobnotehničnega pokrova ali rastra,
Zaščitni
ZR II | enota s predstikalno
napravo:razred:
ZR I downlight:
Zaščitna
stopnja:
IP20
Zaščitna
stopnja:
IP20
napravo:
ZR
I
(brez
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota
s predstikalno
Zaščitni
razred: downlight: pokrova
ZR II | enota
s predstikalno
(brez
svetlobnotehničnega
za obročast
downlight)
napravo: ZR I
napravo:
ZR
I
* priključek za odzračevalno cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
downlight)
(brez
svetlobnotehničnega pokrova za obročast
svetlobnotehničnega
pokrova
za obročast
*(brez
priključek
za odzračevalno cev z nazivno
širino 100mm,
navpično postavljen
downlight)
IP 20
downlight)
* priključek za odzračevalno cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
IP 20
* priključek za odzračevalno
cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
IP 20
IP 20
Sijalke
Okov
EVG
Oznaka za naročilo
EVG
Masa (kg)
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo,
dovod zraka preko
krožnega ventila, prikljucek
EVG za cev DN 100, v aluminijsko sivi
osrednji modul,
dovod zraka preko
krožnega ventila, prikljucek
zanaročilo
cev DN 100, v aluminijsko sivi
Sijalke
Okov
Masa
Oznaka
za
1xT16-R
40 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,1 (kg)
5LR61071SA16CF
1xT16-R
40
2GX13
3,1
5LR61071SA16CF
1xT16-R modul,
55 W
W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,1 krožnega ventila, prikljucek
5LR61071TA16CF
osrednji
dovod zraka preko
za cev DN 100, v aluminijsko sivi
1xT16-R
2GX13
2,1
5LR61071TA16CF
1xT16-R 55
40 W
W
2GX13
3,1
5LR61071SA16CF
3.2
osrednji modul,
dovod zraka preko
za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,1 krožnega ventila, prikljucek
5LR61071TA16CF
osrednji
dovod zraka preko
za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R modul,
40 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
2,5 krožnega ventila, prikljucek
5LR61071SA16CE
1xT16-R
40
W
2GX13
2,5
5LR61071SA16CE
1xT16-R
55
W
2GX13
3,1
5LR61071TA16CE
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, dovod zraka preko krožnega ventila, prikljucek za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R 40
55 W
W
2GX13
3,1
5LR61071TA16CE
1xT16-R
2GX13
2,5
5LR61071SA16CE
osrednji
odvod zraka preko
za cev DN 100, v aluminijsko sivi
1xT16-R modul,
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,1 krožnega ventila, priključek
5LR61071TA16CE
osrednji
odvod zraka preko
za cev DN 100, v aluminijsko sivi
1xT16-R modul,
40 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,1 krožnega ventila, priključek
5LR61071SA16DF
1xT16-R
40
2GX13
3,1
5LR61071SA16DF
1xT16-R modul,
55 W
W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,2 krožnega ventila, priključek
5LR61071TA16DF
osrednji
odvod zraka preko
za cev DN 100, v aluminijsko sivi
1xT16-R
55
W
2GX13
3,2
5LR61071TA16DF
1xT16-R 40 W
2GX13
3,1
5LR61071SA16DF
osrednji
odvod zraka preko
za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R modul,
55 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,2 krožnega ventila, priključek
5LR61071TA16DF
osrednji modul,
odvod zraka preko
za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R
40 W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,2 krožnega ventila, priključek
5LR61071SA16DE
1xT16-R
40
2GX13
3,2
5LR61071SA16DE
1xT16-R modul,
55 W
W z elementom za klimatizacijo,
2GX13
3,2 krožnega ventila, priključek
5LR61071TA16DE
osrednji
odvod zraka preko
za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R
55
2GX13
5LR61071TA16DE
1xT16-R
40vW
W
2GX13 napravo: Lx Bx H= 270 x 3,2
3,2
5LR61071SA16DE
• premer izreza
stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno
145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza
stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno
145 x 80mm
1xT16-R
55vW
2GX13 napravo: Lx Bx H= 270 x 3,2
5LR61071TA16DE
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
EP
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
EP
Masa (kg)
0,5
0,5
Oznaka za naročilo
0,5
0,5
1,1
5LR94688CE
5LR94684CE
5LR94684CE
5LR94685EE
1,1
0,7
0,7
0,1
5LR94685EE
5LR94683DT
5LR94683DT
5LR94685UM
0,1
5LR94685UM
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
(L ≤ 1000
cd/m²),
visok9006)
sijaj
C-raster, vBAP65
aluminijsko
sivi
barvi (RAL
C-raster, v aluminijsko
sivi
barvi (RAL 9006)
beli barvi (RAL
9010)
C-raster,
v beli
barvi
(RAL 9010)
difuzorsko
steklo,
satinirano
difuzorsko
kolektorskosteklo,
steklo,satinirano
obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
kolektorsko
steklo, obročasta
zapora
za razsipano
svetlobo,prizmatična
v črni barvi struktura, ozka porazdelitev
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/56$&(/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
1 komplet = 3 kosi
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
5LR94681CE
5LR94681CE
5LR94688CE
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
Lunis R®, downlight za obročaste sijalke | osrednji
3.2 Vgradni downlighti
3.63
270
modul s klimatizacijskim elementom z vrtljivim
145
ventilom
Lunis R®, downlight za vgradno montažo, sestavljen
80
modularno iz obročastega downlighta in osrednjega
modula
Obročast downlight: z reflektorskim sistemom z
NW100
visokim sijajem za pritrditev svetlobnotehničnega
70
pokrova ali rastra; svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini s pomočjo blokirnega elementa za razsipano
ø380
ø398
svetlobo| z ločeno enoto s predstikalno napravo EVG |
T16-R
2GX13
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
sijaj | enota s predstikalno napravo: pokrov iz PC; z
jekleno nosilno ploščo |
Osrednji modul: s klimatizacijskim elementom za
dovod zraka | z vrtljivim ventilom iz jeklene pločevine
in s perforiranim pokrovom iz aluminija, v kovinsko
sivi (RAL 9006) ali v beli barvi (RAL 9010) | vodenje zraka
preko priključka za cev*
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(brez svetlobnotehničnega pokrova za obročast
downlight)
* priključek za odzračevalno cev z nazivno širino 100mm, navpično postavljen
IP 20
EVG
Sijalke
Okov
Masa (kg)
3.2
Oznaka za naročilo
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, dovod zraka preko vrtljivega ventila, priključek za cev DN 100, v aluminijsko sivi
1xT16-R 40 W
2GX13
3,2
5LR61071SA16EF
1xT16-R 55 W
2GX13
3,2
5LR61071TA16EF
osrednji modul, z elementom za klimatizacijo, dovod zraka preko vrtljivega ventila, priključek za cev DN 100, v beli barvi (RAL
1xT16-R 40 W
2GX13
2,0
5LR61071SA16EE
1xT16-R 55 W
2GX13
3,2
5LR61071TA16EE
• premer izreza v stropu: DA = 380mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• Elemente za svetlobno tehniko (rastre, zaščitna stekla, blokirne elemente za razsipano svetlobo), prosimo, obvezno naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.64)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
C-raster, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m²), visok sijaj
EP
0,5
5LR94681CE
C-raster, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006)
0,5
5LR94688CE
C-raster, v beli barvi (RAL 9010)
0,5
5LR94684CE
difuzorsko steklo, satinirano
1,1
5LR94685EE
kolektorsko steklo, obročasta prizmatična struktura, ozka porazdelitev
0,7
5LR94683DT
0,1
5LR94685UM
zapora za razsipano svetlobo, v črni barvi
/56$((/5&(
Z75,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
1 komplet = 3 kosi
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.64
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® R – svetlobnotehnični pribor
svetlobnotehnični pokrovi
z visokim leskom
C-raster BAP65, visoki lesk
5LR94681CE
C-raster
C-raster, bel (RAL 9010)
5LR94684CE
visokokakovosten polimer, matiran, s
C-raster, kovinsko siv (RAL 9006)
5LR94688CE
oznaka za naročilo
ri kovinsko sivo ali v čisti beli barvi
ƚ
ƚ
Opis
visokokakovosten polimer, metaliziran
široko porazdelitvijo, polakiran po izbi-
/57$$)/5&(
ƚ
C-raster BAP65
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Satinirano difuzorsko steklo
Opis
oznaka za naročilo
za mehko svetlobo v prostoru, enojno
difuzorsko steklo
5LR94685EE
Prozorna kolektorska plošča
Opis
oznaka za naročilo
s prizmatičnimi kolobarji za ozko
kolektorska plošča
5LR94683DT
Zapora za razsipano svetlobo
Opis
oznaka za naročilo
za direktno svetlobno karakteristiko,
zapora za razsipano svetlobo, črna
5LR94685UM
varnostno steklo (EVS)
/57$$)/5((
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
3.2
svetlobno karakteristiko, PMMA
/57$$)/5'7
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
PC, črna, če indirektni delež ni zaželen
– komplet = 3 kosi, za svetilko potrebni 3 kosi
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.65
Lunis® R – dekorativni pribor
Informacijska tabla »Obvestilo«
Opis
Informacijska tabla z natisnjenim
informacijska tabla - obvestilo
motivom oz. za individualno obliko-
motiv Informacije »I«
5LR95463DV01
vanje. Informacijska plošča iz PMMA
motiv »Stopnice navzgor«
5LR95463DV11
robovi polirani z visokim leskom, motiv
motiv »Stopnice navzdol«
5LR95463DV12
kot sitotisk, bel.
motiv »Dvigalo«
5LR95463DV21
Mere:
oznaka za naročilo
motiv »WC«
5LR95463DV41
H = 170 mm
motiv »WC ženske«
5LR95463DV42
d
motiv »WC moški«
5LR95463DV43
brez motiva
5LR95463DV00
B
= 167 mm
=
8 mm
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
Informacijska tabla
Opis
»Znaki za reševanje«
informacijska tabla – znaki za reševanje
Informacijska tabla z natisnjenim
motiv »Evakuacijska pot navzgor«
5LR95463DV81
motivom. Informacijska plošča iz
motiv »Evakuacijska pot navzdol«
5LR95463DV82
PMMA, robovi polirani z visokim les-
motiv »Evakuacijska pot na desno (levo)«
5LR95463DV83
kom, motiv kot sitotisk, bel/zelen.
Razdalja za prepoznavanje: 34 m
Mere:
B
oznaka za naročilo
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
= 167 mm
H = 170 mm
d
=
8 mm
Lunis® R – montažni pribor
Modularna plošča
Opis
d x š x v [mm]
modul
oznaka za naročilo
za vgradnjo svetilke v panelne strope,
modularna plošča 380
487 x 487 x 23
širina 5
5LR91684BG
Montažna plošča modul 625
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za podprtje teže svetilke na stropni
montažna plošča
380
620 x 500 x 25
5LR91680BJ
Podometni obroč
Opis
DA [mm]
oznaka za naročilo
za čisto stropno odprtino v mokrih
podometni obroč
380
5LR91680BC
Doza za zalitje v beton
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za stropno votlino za uporabo svetilk v
doza za zalitje v beton
380
536 x 410 x 105
5LR91680BD
DA [mm]
modul 100,
jeklena pločevina, polakirana,
(RAL 9010)
nosilni konstrukciji (modul 625),
jeklena pločevina, pocinkana
stropih,
jeklena pločevina, pocinkana
zalitih betonskih stropih,
jeklena pločevina, pocinkana
višina roba: HR = 20 mm
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
Napotek: uporaba za nadgradnjo na omet maksimalno 20 mm.
Pri projektiranju upoštevajte montažna navodila.
Download: www.siteco.com (navigacija: >država< >izdelki< >iskanje izdelkov notranje svetilke< in vnesite »številko za naročilo«)
3.2
3.66
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® SL
Lunis® SL – sodobna rešitev za razsvetljavo v vrednejšem segmentu trgovin. Sistem
modulov s širokosnopnim downlightom, ozkosnopnim usmerjenim žarometom in
stenskim žarometom z asimetričnim snopom omogoča tej družini svetilk edinstveno
variabilnost.
Downlight
3.2
Downlight z možnostjo usmeritve
Wallwasher
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
modularna zgrad ba iz univerzalnega montažnega
Reflektorski sistemi iz najčistejšega aluminija Al
obroča, svetlobnega gradnika in ločene enote s pred-
99,98 %, eloksiranega z visokim leskom ali mat, s
stikalno napravo, ki se položi v stropno votlino |
pokrovom iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS) |
montažni obroč reflektorja tlačno ulit iz aluminija,
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini s pomočjo
bel, s pritrdilnim sistemom Fastlock | tritočkovna
zaprtega reflektorskega sistema | zamenljivi svetlob-
zatična pritrditev brez orodja za debeline stropov
ni gradniki za različne naloge s področja razsvetljave
2...45 mm | svetlobni vložek tlačno ulit iz aluminija,
v trgovini
bel | reflektor iz aluminija s pokrovom iz enoslojnega
• gradnik downlight za enakomerno splošno
varnostnega stekla (EVS) na zadnji strani | univerzal-
razsvetljavo | s širokosnopnim reflektorjem z viso-
ni montažni obroč združljiv z vsemi svetlobnimi
kim leskom, BAP65 (L ≤ 1000 cd/m2)
gradniki iz družine izdelkov Lunis® SL za hitro menja-
• gradnik usmerjen sevalnik za namensko poudar-
vo vseh svetlobnih gradnikov brez orodja | enota s
janje in predstavljanje blaga | z ekstremno ozko-
predstikalno napravo na montažni plošči
snopnim reflektorjem 8° z visokim leskom, vrtljivim
za 360° in z možnostjo nagiba okrog vodoravne osi
Elektrika
za 40°, krovna plošča z matiranim osrednjim obmo-
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na elektri-
čjem za homogen svetlobni stožec brez preslikave
čno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
tripolno omrežno priključno sponko, maks. 2,5 mm2
sijalke
• gradnik usmerjen sevalnik za poudarjanje in pred-
(enoto s predstikalno napravo je treba dodatno
stavljanje blaga | s fasetiranim ozkosnopnim reflek-
naročiti) | enota s predstikalno napravo na montažni
torjem 28°, vrtljivim za 360° in z možnostjo nagiba
plošči, s konfekcioniranim kablom za konektorsko
povezavo z downlightom, L = 0,5 m
okrog vodoravne osi za 40°
• gradnik stenski žaromet za skrajnje homogeno
razsvetljavo stenskih površin in regalov | s specialno geometrijo reflektorja za kar najbolj enakomerno asimetrično porazdelitev svetilnosti, ozek snop
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.67
3.2
+ številne možnosti konfiguracij zaradi modularne zgrad be iz montažnega obroča, reflektorja in ločene električne
enote
+ usmerjen sevalnik vrtljiv v krogu 360° in z možnostjo nagiba okrog vodoravne osi za 40°
+ ohišje tlačno ulito iz aluminija
+ sistem uporaben kot stenski žaromet z zelo uravnovešeno porazdelitvijo svetilnosti
+ visok obratovalni izkoristek svetilke
+ svetlobno zatesnjena z zaprtim reflektorskim sistemom
+ svetlobni vložki med seboj zamenljivi
+ univerzalni montažni obroč Fastlock za debeline stropov od 2 do 45 mm s tritočkovno pritrditvijo
+ menjava sijalke brez orodja s pomočjo bajonetnega zaklepa za odpiranje prostora s sijalko
3.68
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® SL, downlight | D= 175mm | široka porazdelitev,
162
visok sijaj | za metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis® SL, downlight za vgradnjo v strop | z
reflektorjem, visok sijaj, široka porazdelitev | svetlobno
zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno enoto s
412
predstikalno napravo* | svetlobni vložek in montažni
ø162
ø175
obroč tlačno ulit iz aluminija s pritrdilnim sistemom
Fastlock | reflektor iz aluminija, fasetiran z visokim
sijajem; s pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-CE
G12
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
Univerzalni montažni obroč: vse svetlobne vložke
družine Lunis® SL je mogoče enostavno zamenjevati na
objektu
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
downlightom, l = 0,5 m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xHIT-CE maksimalno 70 W
G12
1,4
5LR71401HA51
1xHIT-CE maksimalno 150 W
G12
1,4
5LR71401JA51
široka porazdelitev
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT-CE 35 W
0,5
5LR0008GA
EVG, uporaba: HIT-CE 70 W
0,7
5LR0008HA
EVG, uporaba: HIT-CE 150 W
0,6
5LR0008JA
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2 Vgradni downlighti
27
27
27 2727
natrijeve
(HST CRI) porazdelitev | za
175mmSL,
| sijalke
ekstremno
Lunis®
downlight ozka
z možnostjo usmeritve | D=
natrijeve sijalke (HST-CRI)
metalhalogenidne
sijalke
(HIT-CE) ali visokotlačne
175mm
|
ekstremno
ozka
porazdelitev
| za
Lunis® SL, downlight za vgradnjo
v strop
| svetlobni
Lunis®
SL,sijalke
downlight
za vgradnjo v strop | svetlobni
ø162
natrijeve
(HST-CRI)
metalhalogenidne
sijalke
(HIT-CE)
ali
visokotlačne
ø162
vložek zSL,
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj, |ekstremno
ø175
Lunis®
downlight
za
vgradnjo
v
strop
svetlobni
vložek z usmerjenim snopom, visok sijaj, ekstremno
ø175
412
ø162
natrijeve
sijalke (HST-CRI)
412
ozka
porazdelitev,
z
možnostjo
vrtenja
360
°,
z
vložek
z usmerjenim
snopom, visok
sijaj,
ekstremno
ø175
ozka
porazdelitev,
z
možnostjo
vrtenja
360
°,
z
Lunis® SL, downlight za vgradnjo v strop | svetlobni
412
možnostjo
nagiba z0°..40°
| svetlobno
ozka porazdelitev,
možnostjo
vrtenjazatesnjen
360 °, z proti
ø162
možnostjo
nagiba
0°..40°
|
svetlobno
zatesnjen
proti
vložek zSL,
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj, |ekstremno
ø175
Lunis®
downlight
za
vgradnjo
strop
svetlobni
stropni votlini
| za ločeno
s vpredstikalno
možnostjo
nagiba
0°..40°enoto
| svetlobno
zatesnjen proti
412
ø162
stropni
votlini
|
za
ločeno
enoto
s
predstikalno
ozka porazdelitev,
z možnostjo
vrtenja
360
°, z
vložek
z
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj,
ekstremno
ø175
napravo*
| svetlobni
vložekenoto
in montažni
obroč** tlačno
stropni
votlini
| za ločeno
s predstikalno
napravo*
|
svetlobni
vložek
in
montažni
obroč**
tlačno
412
možnostjo
nagiba z0°..40°
| svetlobno
ozka
možnostjo
vrtenjazatesnjen
360
°, z proti
ulit izporazdelitev,
aluminija
s pritrdilnim
sistemom
Fastlock
|
napravo*
|
svetlobni
vložek
in
montažni
obroč**
tlačno
ulit
iz aluminija
s pritrdilnim
sistemom
Fastlock |
stropni
votlini
| za
ločeno
enoto
s predstikalno
možnostjo
0°..40°
| svetlobno
zatesnjen
proti
reflektor
iz nagiba
aluminija,
fasetiran
z visokim
sijajem;
ulit
iz aluminija
s pritrdilnim
sistemom
Fastlock
| ss
reflektor
iz
aluminija,
fasetiran
z visokimobroč**
sijajem;
napravo*
|
svetlobni
vložek
in
montažni
tlačno
stropni
votlini zaščitnim
| za ločenopokrovom
enoto s predstikalno
pogreznjenim
sijalke
iz
reflektor iz aluminija,
fasetiran
z visokim
sijajem;
s
pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
sijalke
iz
ulit
iz aluminija
s pritrdilnim
sistemom obroč**
Fastlocktlačno
|
napravo*
| svetlobni
vložekstekla
in montažni
enoslojnega
varnostnega
(EVS/EGS)
pogreznjenim
zaščitnim pokrovom
sijalke iz
enoslojnega
varnostnega
stekla
(EVS/EGS)
reflektor
iz aluminija,
fasetiran
z visokimFastlock
sijajem;| s
ulit
iz aluminija
s pritrdilnim
sistemom
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
sijalkesijajem;
iz
reflektor
iz
aluminija,
fasetiran
z
visokim
s
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitna
stopnja:
IP20
enoslojnega
varnostnega
stekla (EVS/EGS)
pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
sijalke
iz
Zaščitni razred:
ZRIP20
I
Zaščitna
stopnja:
Zaščitni razred:
ZR I
enoslojnega
varnostnega
stekla (EVS/EGS)
Univerzalni
montažni
Zaščitni
razred:
ZR
I obroč: vse svetlobne vložke
Univerzalni
montažni
Zaščitna
stopnja:
IP20 obroč: vse svetlobne vložke
družine
Lunis®
SL
je
mogoče
zamenjevati
na
Univerzalni
montažni
obroč: enostavno
vse svetlobne
vložke
družine
Lunis®
SL
jeI mogoče
enostavno
zamenjevati
na
Zaščitni
razred:
ZRIP20
Zaščitna
stopnja:
objektu
družine
Lunis® SL je mogoče enostavno zamenjevati na
objektu
Univerzalni
montažni
obroč:
vse svetlobne vložke
Zaščitni
razred:
ZR
I EVG
* enota s predstikalno
napravo
na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
objektu
*downlightom,
enota s predstikalno
l = 0,5 mnapravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
družine Lunis®
SL je mogoče
zamenjevati
na
downlightom,
l =montažni
0,5 m
Univerzalni
obroč: enostavno
vse svetlobne
vložke
3.69
172 172
3 Downlighti
HIT-CE
HIT-CE
G12
G12
HIT-CE
G12
HST-CRI
HST-CRI
GX12-1
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HST-CRI
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
downlightom,
l = 0,5 m
objektu Lunis®
IP 20
družine
SL je mogoče
enostavno zamenjevati na
IP 20
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
objektu
IP
20
downlightom, l = 0,5 m
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim
brez PN kablom za konektorsko povezavo z
brez PN
downlightom, l = 0,5 m
IP 20
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
brez
PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka
za naročilo
IP 20
ekstremno
ozka porazdelitev,
10°
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
ekstremno ozka porazdelitev, 10°
1xHIT-CE maksimalno
70 W 10°
ekstremno
ozka porazdelitev,
1xHIT-CE
maksimalno
70 W
Sijalke
1xHIT-CE maksimalno
100 W
1xHIT-CE
70 W
1xHIT-CE
100
W
ekstremno ozka porazdelitev, 10°
1xHIT-CE 100
150 W
W
1xHIT-CE
1xHIT-CE
150 W
1xHIT-CE maksimalno
70 W
1xHST-CRI150
maksimalno
100 W
1xHIT-CE
W
1xHST-CRI100
maksimalno
100 W
1xHIT-CE
W
•1xHST-CRI
premer izreza maksimalno
v stropu: DA = 162100
mm W
••1xHIT-CE
premer
izreza
v stropu:
DA = 162
mm posebej
150
Wnapravo
enoto s predstikalno
naročite
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
1xHST-CRI
maksimalno
100 W
• enoto s predstikalno
napravo naročite
posebej
G12
G12
Okov
G12
G12
G12
G12
G12
G12
G12
GX12-1
G12
GX12-1
G12
GX12-1
G12
1,4
1,4
Masa (kg)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
brez PN
5LR71101HA51
5LR71101HA51
Oznaka za naročilo
5LR71101CA51
5LR71101HA51
5LR71101CA51
5LR71101JA51
5LR71101CA51
5LR71101JA51
5LR71101HA51
5LR71101SA51
5LR71101JA51
5LR71101SA51
5LR71101CA51
5LR71101SA51
5LR71101JA51
GX12-1
1,4
5LR71101SA51
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Opis
Masa (kg)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT-CE
Opis
0,5 (kg)
Masa
5LR0008GA
Oznaka
za naročilo
35 W
EVG, uporaba: HIT-CE 35 W
EVG, uporaba:
uporaba: HIT-CE
HIT-CE 35
70 W
EVG,
EVG, uporaba: HIT-CE 70 W
W
EVG, uporaba:
uporaba: HIT-CE
HIT-CE 70
150 W
EVG,
EVG, uporaba: HIT-CE 150WW
EVG,
uporaba: HST-CRI
50 W
EVG,
HIT-CE 150
W
EVG, uporaba:
uporaba: HST-CRI
50 W
EVG,
uporaba:
HST-CRI
EVG, uporaba:
uporaba: HST-CRI
HST-CRI 100
50 WW
EVG,
100
W
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
0,5
0,7
0,5
0,7
0,6
0,7
0,6
0,9
0,6
0,9
1,7
0,9
1,7
1,7
5LR0008GA
5LR0008HA
5LR0008GA
5LR0008HA
5LR0008JA
5LR0008HA
5LR0008JA
5LR7003RA
5LR0008JA
5LR7003RA
5LR7003SA
5LR7003RA
5LR7003SA
5LR7003SA
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Opis
Masa (kg)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
filter, uporaba: pekovski izdelki
filter, uporaba: pekovski izdelki
filter, uporaba: sadje
filter, uporaba: sadje
filter, uporaba: zelenjava
filter, uporaba: zelenjava
filter, uporaba: meso, delikatesa, ribe
filter, uporaba: meso, delikatesa, ribe
IR-filter
IR-filter
UV-filter
UV-filter
fasetirani reflektor, v barvi šampanjca, uporaba: pekovski izdelki in sir
fasetirani reflektor, v barvi šampanjca, uporaba: pekovski izdelki in sir
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
5LR7000B
5LR7000B
5LR7000F
5LR7000F
5LR7000G
5LR7000G
5LR7000W
5LR7000W
5LR7000I
5LR7000I
5LR7000U
5LR7000U
5LR7102G
5LR7102G
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
j
(
)
j
j
(
CRI)
175mm
| ozka
porazdelitev
| za metalhalogenidne
Lunis®
SL,
downlight
z možnostjo
usmeritve | D=
CRI)
sijalke (HIT-CE)
ali visokotlačne
sijalke (HST175mm
| ozka porazdelitev
| za natrijeve
metalhalogenidne
Lunis®
SL, downlight
za vgradnjo
v strop |sijalke
svetlobni
CRI) (HIT-CE)
sijalke
ali visokotlačne
natrijeve
(HSTø162
Lunis®
SL,
downlight za
vgradnjo
v strop
|ozka
svetlobni
vložek
z
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj,
ø175
CRI)
ø162
412
vložek
z
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj,
ozka
ø175
porazdelitev,
z možnostjo
vrtenja v360
°, z| možnostjo
Lunis®
SL, downlight
za vgradnjo
strop
svetlobni
412
ø162
porazdelitev,
z možnostjo
vrtenja
360proti
°, z možnostjo
nagibazSL,
0°..40°
| svetlobno
zatesnjen
stropni
vložek
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj, |ozka
ø175
Lunis®
downlight
za
vgradnjo
v strop
svetlobni
412
ø162
nagiba
0°..40°
|
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini z| za
ločeno
enoto
s predstikalno
|
porazdelitev,
z možnostjo
vrtenja
360
°,napravo*
z ozka
možnostjo
vložek
usmerjenim
snopom,
visok
sijaj,
ø175
votlini
| zavložek
ločenoinenoto
s predstikalno
napravo*
|
412
svetlobni
montažni
obroč**
tlačno
ulit
iz
nagiba 0°..40°
| svetlobnovrtenja
zatesnjen
stropni
porazdelitev,
z možnostjo
360proti
°, z možnostjo
svetlobni
vložek
in montažni
obroč**
tlačno| reflektor
ulit iz iz
aluminija
pritrdilnim
Fastlock
votlini | 0°..40°
zasločeno
enotosistemom
s predstikalno
napravo*
nagiba
| svetlobno
zatesnjen
proti
stropni|
aluminija
sfasetiran
pritrdilnim
sistemom
Fastlock
| reflektor iz
aluminija,
z
visokim
sijajem;
s
pogreznjenim
svetlobni
vložek
in
montažni
obroč**
tlačno
ulit iz|
votlini | za ločeno enoto s predstikalno napravo*
aluminija,
fasetiran zsijalke
visokim
sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
iz
enoslojnega
varnostnega
aluminija
s
pritrdilnim
sistemom
Fastlock
|
reflektor
svetlobni vložek in montažni obroč** tlačno ulit iz iz
zaščitnim
pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS)
aluminija,
z visokim
sijajem;
s pogreznjenim
aluminija
sfasetiran
pritrdilnim
sistemom
Fastlock
| reflektor iz
stekla (EVS/EGS)
zaščitnim pokrovom
iz enoslojnega
varnostnega
aluminija,
fasetiran zsijalke
visokim
sijajem; s pogreznjenim
Zaščitna
stopnja:
IP20sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS)
zaščitnim
pokrovom
Zaščitna
stopnja:
Zaščitni
razred:
ZRIP20
I
stekla (EVS/EGS)
Zaščitni
razred:
ZR I obroč: vse svetlobne vložke
Univerzalni
montažni
Zaščitna
stopnja:
IP20
Univerzalni
montažni
obroč: enostavno
vse svetlobne
vložke
družine
SL
jeI mogoče
zamenjevati
na
Zaščitni
razred:
ZRIP20
ZaščitnaLunis®
stopnja:
družine
Lunis®
SL
je
mogoče
enostavno
zamenjevati
na
objektu
Univerzalni
montažni
obroč:
vse
svetlobne
vložke
Zaščitni razred: ZR I
objektu
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
družine
Lunis®
SL je mogoče
zamenjevati
na
Univerzalni
obroč: enostavno
vse svetlobne
vložke
downlightom, l =montažni
0,5 m
1
3.2 Vgradni downlighti
27
27
172 172
3 Downlighti
27 27
3.70
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HST-CRI
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
HST-CRI
GX12-1
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
objektu
downlightom,
l = 0,5 m
družine
Lunis®
SL je mogoče enostavno zamenjevati na
IP 20
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
objektu
IP 20
downlightom, l = 0,5 m
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
downlightom, l = 0,5 m
brez PN
IP 20
Sijalke
IP 20
Sijalke
ozka porazdelitev svetilnosti, 28°
ozka
porazdelitev
svetilnosti,
Sijalke
1xHIT-CE
maksimalno
70 W 28°
1xHIT-CE
maksimalno
70 W
1xHIT-CE
100 W svetilnosti,
ozka porazdelitev
28°
Sijalke
1xHIT-CE
100
W
1xHIT-CE
150
W
maksimalno
70 W 28°
ozka porazdelitev
svetilnosti,
1xHIT-CE 150
W
1xHST-CRI
maksimalno
100
1xHIT-CE
100
W
1xHIT-CE maksimalno
70
WW
1xHST-CRI maksimalno 100 W
150
W
•1xHIT-CE
premer
izreza
v
stropu:
DA
=
162
mm
1xHIT-CE 100 W
3.2
Okov
Masa (kg)
brez
PN
Oznaka
za naročilo
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Okov
G12
Masa
1,4 (kg)
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• premer izreza maksimalno
v stropu: DA = 162100
mm W
1xHST-CRI
1xHIT-CE
150
Wnapravo naročite
• enoto s predstikalno
posebej
G12
G12
Okov
G12
G12
G12
GX12-1
G12
G12
GX12-1
G12
G12
GX12-1
G12
1xHST-CRI
• premer izreza maksimalno
v stropu: DA = 162100
mm W
GX12-1
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
Obvezen
pribor (za
podrobnosti
glejte
• enoto s predstikalno
napravo
naročite posebej
brez PN
Oznaka
za naročilo
5LR73101HA51
brez
PN
5LR73101HA51
5LR73101CA51
1,4
1,4
Masa (kg)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Oznaka za naročilo
5LR73101CA51
5LR73101JA51
5LR73101HA51
5LR73101JA51
5LR73101SA51
5LR73101CA51
5LR73101HA51
5LR73101SA51
5LR73101JA51
5LR73101CA51
5LR73101SA51
5LR73101JA51
1,4
5LR73101SA51
stran 3.72)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
EVG, uporaba: HIT-CE 35 W
EVG, uporaba:
uporaba: HIT-CE
HIT-CE 70
35 W
W
EVG,
Opis
EVG, uporaba: HIT-CE 70
150W
EVG, uporaba: HIT-CE 35
WW
EVG, uporaba: HIT-CE
W
HST-CRI150
50WW
EVG, uporaba: HIT-CE
70
EVG, uporaba: HST-CRI
50
W
HST-CRI150
100WW
EVG, uporaba: HIT-CE
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Masa (kg)
0,5
0,5
0,7 (kg)
Masa
Oznaka za naročilo
0,7
0,6
0,5
0,6
0,9
0,7
0,9
1,7
0,6
1,7
0,9
5LR0008HA
5LR0008JA
5LR0008GA
5LR0008JA
5LR7003RA
5LR0008HA
5LR7003RA
5LR7003SA
5LR0008JA
5LR7003SA
5LR7003RA
1,7
5LR7003SA
5LR0008GA
5LR0008GA
5LR0008HA
Oznaka
za naročilo
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Opis
filter, uporaba: pekovski izdelki
filter,
uporaba: sadje
pekovski izdelki
filter, uporaba:
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
filter,
filter, uporaba:
uporaba: sadje
zelenjava
filter, uporaba:
filter,
uporaba: zelenjava
meso, delikatesa, ribe
0,1
0,1
0,1
filter,
uporaba: meso, delikatesa, ribe
IR-filter
IR-filter
UV-filter
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5LR7000F
5LR7000G
5LR7000G
5LR7000W
5LR7000W
5LR7000I
5LR7000I
5LR7000U
UV-filter
fasetirani reflektor, v barvi šampanjca, uporaba: pekovski izdelki in sir
fasetirani reflektor, v barvi šampanjca, uporaba: pekovski izdelki in sir
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
5LR7000B
5LR7000B
5LR7000F
0,1
0,3
0,3
5LR7000U
5LR7102G
5LR7102G
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
59
27
59
27
59 59
59
27 27
2
| za metalhalogenidne sijalke (HIT CE)
downlight
za| D=
vgradnjo
v strop
| svetlobni
Lunis®
SL, wallwasher
175mm
| reflektor,
(Wallwasher),
fasetiran,
asimetrično
sevajoč,
zvisok sijaj
vložek
z reflektorjem
za stenske
poudarke
z
reflektorjem
za
stenske
poudarke
|vložek
za
metalhalogenidne
sijalke
(HIT-CE)
možnostjo vrtenja
360 °,asimetrično
z možnostjosevajoč,
nagibaz 0°..40° |
(Wallwasher),
fasetiran,
ø162
Lunis® SL, downlight
za vgradnjo v strop
| svetlobni
(Wallwasher),
fasetiran,
asimetrično
sevajoč,
z
ø175
svetlobno zatesnjen
proti
stropni
votlini
| za ločeno
možnostjo
vrtenja
360
°,
z
možnostjo
nagiba
0°..40° |
412
ø162
vložek z reflektorjem za stenske poudarke
možnostjo
vrtenja 360
z možnostjo
nagiba
0°..40°
Lunis®
downlight
za°,vgradnjo
v strop
| svetlobni
enoto
sSL,
predstikalno
napravo*
| svetlobni
in |
ø175
ø162
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini
| vložek
za ločeno
(Wallwasher),
fasetiran,
asimetrično
sevajoč,
z
412
ø175
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini | szapritrdilnim
ločeno
vložek
z reflektorjem
za stenske
poudarke
montažni
obroč**
tlačno
ulit
iz|aluminija
enoto
s
predstikalno
napravo*
svetlobni
vložek
in
412
možnostjo vrtenja 360 °, z možnostjo nagiba 0°..40° |
ø162
enoto
s predstikalno
napravo*
svetlobni
vložek
(Wallwasher),
fasetiran,
asimetrično
sevajoč,
z in z
sistemom
Fastlock
| reflektor
iz|aluminija
aluminija,
fasetiran
montažni obroč**
tlačno
iz
ø175
svetlobno
zatesnjen
protiulit
stropni
votlini | szapritrdilnim
ločeno
montažni
obroč**
tlačno
ulit
iz
aluminija
s
pritrdilnim
možnostjo
vrtenja
360
°,
z
možnostjo
nagiba
0°..40°
|
412
visokim sijajem;
s pogreznjenim
zaščitnimfasetiran
pokrovom
ø162
sistemom
Fastlock
| reflektor
enoto s predstikalno
napravo*iz| aluminija,
svetlobni vložek
in z
ø175
sistemom
Fastlock | reflektor
iz aluminija,
fasetiran
svetlobno
zatesnjen
proti
stropni
votlini
za
ločeno z
sijalke izsijajem;
enoslojnega
varnostnega
stekla| (EVS/EGS)
visokim
s
pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
412
montažni obroč** tlačno ulit iz aluminija s pritrdilnim
visokim
sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim
pokrovom
enoto
s predstikalno
napravo* | svetlobni
vložek
in
sijalke
iz enoslojnega
varnostnega
stekla (EVS/EGS)
sistemom
Fastlock | reflektor
iz aluminija,
fasetiran z
sijalke
iz stopnja:
enoslojnega
varnostnega
stekla (EVS/EGS)
montažni
obroč**IP20
tlačno
ulit iz aluminija
s pritrdilnim
Zaščitna
visokim sijajem; s pogreznjenim zaščitnim pokrovom
sistemom
Fastlock
Zaščitni
razred:
ZRIP20
I| reflektor iz aluminija, fasetiran z
Zaščitna
sijalke iz stopnja:
enoslojnega
varnostnega stekla (EVS/EGS)
Zaščitna
stopnja:
visokim
sijajem;
sIP20
pogreznjenim
zaščitnim pokrovom
Univerzalni
montažni
Zaščitni razred: ZR I obroč: vse svetlobne vložke
Zaščitni
razred:
ZR
I
sijalke
iz
enoslojnega
varnostnega
steklazamenjevati
(EVS/EGS) na
družine Lunis®
SL je mogoče
enostavno
Univerzalni
montažni
Zaščitna stopnja:
IP20 obroč: vse svetlobne vložke
Univerzalni
montažni
obroč:
vse
svetlobne
vložke
objektu Lunis® SL je mogoče enostavno zamenjevati
družine
na
Zaščitni razred: ZR I
družine
Lunis®
SL
je mogoče
enostavno
na
stopnja:
IP20
*Zaščitna
enota s predstikalno
napravo
EVG na montažni
plošči |zamenjevati
pripravljeno za priključitev
na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
objektu
downlightom,
0,5 m
Univerzalnil =montažni
obroč: vse svetlobne vložke
objektu
Zaščitni
razred:
ZR
I
* enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
družine
Lunis®
SL
je mogoče
enostavno
na
l = 0,5 m
*downlightom,
enota s predstikalno
napravo
EVG
plošči |zamenjevati
pripravljeno
IP
20na montažni
Univerzalni
montažni
obroč:
vse svetlobne
vložke za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
downlightom, l = 0,5 m
objektu
družine Lunis® SL je mogoče
enostavno
zamenjevati
na
IP 20
3.71
172
3.2 Vgradni downlighti
172
3 Downlighti
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
HIT-CE
G12
* enota s predstikalno napravo EVG
IP 20na montažni plošči | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z
brez PN
objektu
downlightom, l = 0,5 m
Okovza priključitev na omrežje Masa
(kg)
Oznaka za naročilo
*Sijalke
enota s predstikalno napravo EVG na montažni plošči | pripravljeno
s priključnimi
sponkami in s konfekcioniranim
brez
PN kablom za konektorsko povezavo z
IP 20
downlightom, l = 0,5 m
brez
PN
široka
Sijalke porazdelitev
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
IP 20
1xHIT-CE
maksimalno 100 W
široka
porazdelitev
široka
porazdelitev
1xHIT-CE
150 W
1xHIT-CE maksimalno
100 W
Sijalke
1xHIT-CE maksimalno 100 W
150
W
•1xHIT-CE
premer izreza
v stropu:
DA = 162 mm
široka porazdelitev
• enoto s predstikalno
1xHIT-CE
150 Wnapravo naročite posebej
•1xHIT-CE
premer izreza
v stropu: DA = 162
mmW
maksimalno
100
•• premer
enoto s predstikalno
napravo
naročite
izreza v stropu:
DA = 162
mm posebej
• enoto s predstikalno
1xHIT-CE
150 Wnapravo naročite posebej
• premer izreza
v stropu:
= 162 mm
Obvezen
pribor
(zaDApodrobnosti
glejte
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
G12
1,4
G12
G12
Okov
G12
G12
G12
G12
1,4
1,4 (kg)
Masa
1,4
1,4
1,4
1,4
5LR73501HA51
brez PN
5LR73501JA51
5LR73501HA51
Oznaka za naročilo
5LR73501HA51
5LR73501JA51
5LR73501JA51
5LR73501HA51
G12
1,4
5LR73501JA51
stran 3.72)
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Opis
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.72)
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT-CE
Opis
0,5 (kg)
Masa
5LR0008GA
Oznaka
za naročilo
EVG, uporaba:
uporaba: HIT-CE
HIT-CE 70
W
EVG,
35 W
EVG,
EVG, uporaba:
uporaba: HIT-CE
HIT-CE 150
70 WW
0,7
0,5
0,6
0,7
5LR0008HA
5LR0008GA
5LR0008JA
5LR0008HA
EVG, uporaba: HIT-CE 150 W
0,6
5LR0008JA
35 W
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Odmik od stene (DW) 1 m
Refleksijski faktor 70/50/20
Faktor vzdrževanja 0,8
Višina prostora 3 m
Nagib 30°
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
Odmik od stene (DW) 1 m
Refleksijski faktor 70/50/20
Faktor vzdrževanja 0,8
Višina prostora 3 m
Nagib 20°
Odmik od stene (DW) 2 m
Refleksijski faktor 70/50/20
Faktor vzdrževanja 0,8
Višina prostora 6 m
Nagib 20°
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2
3.72
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® SL – svetlobnotehnični pribor
Konverzijski filter
Opis
oznaka za naročilo
za optimalno predstavitev izdelkov
konverzijski filter za pekovske izdelke
5LR7000B
posebej za sveže blago. Filtri za razli-
konverzijski filter za sadje
5LR7000F
čna živila in drugo občutljivo blago.
konverzijski filter za zelenjavo
5LR7000G
Enostavna montaža z vlaganjem v
konverzijski filter za meso/klobase/ribe
5LR7000W
tubus svetilke,
IR filter
5LR7000I
za sijalke HIT-CE ali HST-CRI.
UV filter
5LR7000U
– primerno za svetilke serije 5LR711.../5LR731...
Reflektor za downlight z možnostjo
opis
oznaka za naročilo
usmeritve, v barvi šampanjca
reflektor, v barvi šampanjca
5LR7102G
za optimalno predstavitev izdelkov za pekovske izdelke in sir |
reflektor iz aluminija, v barvi
šampanjca | za zamenjavo serijsko
nameščenega reflektorja iz
aluminija, ozek snop
Lunis® SL – električni pribor
Enota z EVG za sijal ke HIT oz. HIT-CE
Opis
oznaka za naročilo
(brez slike)
EVG za HIT-CE 35W
5LR0008GA
s 3-polno omrežno sponko maks. 2,5
EVG za HIT-CE 70W
5LR0008HA
mm2, s kablom za konektorsko povezavo
EVG za HIT-CE 150W
5LR0008JA
s svetilko, s 3-žilnim, dolžine pribl. 0,5 m,
3.2
za pritrditev na downlight, vključno z
montažno ploščo
Enota z EVG za sijal ke HST-CRI
Opis
oznaka za naročilo
(SDW-TG) (brez slike)
EVG za HST-CRI 50W
5LR7003RA
s 3-polno omrežno sponko maks. 2,5
EVG za HST-CRI 100W
5LR7003SA
mm2, s kablom za konektorsko povezavo
s svetilko, s 3-žilnim, dolžine pribl. 0,5 m,
za pritrditev na downlight, vključno z
montažno ploščo
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.73
3.2
3.74
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® EH
Svetil ke Lunis® EH s goriščnim žarkovnim sistemom proizvajajo rotacijsko simetrično
porazdelitev svetilnosti s pomočjo širokosnopne optike, ki jo sestavljata zrcalni reflektor iz najčistejšega aluminija in nazaj pomaknjena refraktorska leča. Z zelo majhno in
ozko svetlobnotehnično odprtino, ki združi gorišča točno v izstopni odprtini za svetlobo, je bleščanje zelo učinkovito odpravljeno.
Downlighti, enostavni za montažo, so v dveh različnih konstrukcijskih izved bah primerni za montažo tako od zgoraj kot od spodaj.
Svetil ke Lunis® EH s sekundarnim žarkovnim sistemom proizvajajo rotacijsko simetrično porazdelitev svetilnosti s pomočjo širokosnopne optike, ki jo sestavljata primarni
reflektor neposredno pred svetlobnim virom in sekundarni reflektor za od boj svetlobe
v prostor. Tako nastane zelo enakomeren svetlobni učinek z nizko stopnjo bleščanja,
tako da je mogoče z downlighti Lunis® EH osvetljevati tudi delovna mesta ob slikovnih zaslonih (BAP60).
Svetlobna tehnika (Lunis® EH goriščni žarkovni
sistem)
Zelo velik svetlobni paket iz ekstremno majhne svetlobnotehnične odprtine, z visokopreciznim zrcalnim
reflektorjem iz najčistejšega aluminija Al 99,98 % in
refraktorsko lečo | sekundarna ozko- do širokosnopna
Lunis® EH goriščni žarkovni sistem
Lunis® EH sekundarni žarkovni sistem
porazdelitev
Tehnika ohišja (Lunis® EH sekundarni žarkovni sistem)
ohišje iz jeklene pločevine, pocinkano | vidna stropna
3.2
zaslonka iz jeklene pločevine, polakirana v čisti beli
barvi (RAL 9010) | tritočkovna pritrditev brez orodja |
sekundarni reflektor iz aluminija z mat leskom | okvir
za sijalko iz borosilikatnega stekla s primarnim
reflektorjem z visokim leskom na notranji strani |
downlight z ločeno enoto s predstikalno napravo za
polaganje ali obešenje v stropno votlino
Tehnika ohišja (Lunis® EH goriščni žarkovni sistem)
Elektrika (Lunis® EH sekundarni žarkovni sistem)
ohišje iz jeklene pločevine, črno polakirano | izvedba za
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na elektri-
"montažo od spodaj" s široko vidno stropno zaslonko iz
čno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
jeklene pločevine, polakirano v čisti beli barvi (RAL 9010)
tripolno omrežno priključno sponko, maks. 2,5 mm2
in s tritočkovno pritrditvijo z vijačnimi sponami | izved-
(enoto s predstikalno napravo je treba dodatno
ba za "montažo od zgoraj" z ozko vidno stropno zaslon-
naročiti) | izved ba za HIT-CE: za EVG; enota s predsti-
ko iz jeklene pločevine, polakirano v čisti beli barvi (RAL
kalno napravo s konfekcioniranim povezovalnim
9010) in s pritrditvijo na stropno konstrukcijo prek
kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L =
višinsko nastavljive nosilne plošče | izvedba za "monta-
0,5 m | izved ba za QT12: za elektronski transforma-
žo od spodaj" pri goriščnem žarkovnem sistemu | down-
tor, možnost zatemnjevanja z zatemnilnikom z
brez bleščanja s svetlobo, podobno dnevni, iz
light z ločeno enoto s predstikalno napravo za polagan-
rezanjem faze na naraščajočem ali padajočem delu
ekstremno majhne stropne odprtine
je ali obešenje v stropno votlino
krivulje | druge električne variante na zahtevo
brez bleščanja, podobna dnevni; primerna za
Elektrika (Lunis® EH goriščni žarkovni sistem)
Svetlobna tehnika (Lunis® EH sekundarni žarkovni
razsvetljavo delovnih mest ob slikovnih zaslonih
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na elektri-
sistem)
+ primerni za okolja z zahtevami po višjih zaščitnih
čno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
Primarni reflektor usmeri svetlobo iz točkastega svet-
tripolno omrežno priključno sponko, maks. 2,5 mm2
lobnega vira na sekundarni reflektor, od koder se od-
+ montažni pribor za vse stropne sisteme
(enoto s predstikalno napravo je treba dodatno
bije v prostor | svetlobni vir ni viden | rotacijsko sime-
+ montaža skozi stropno odprtino mogoča od zgoraj
naročiti) | izved ba za HIT-CE: za EVG; enota s predsti-
tričen sekundarni reflektor, aluminija z mat leskom,
kalno napravo s konfekcioniranim povezovalnim
okvir za sijalko iz borosilikatnega stekla s primarnim
kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L =
reflektorjem z visokim leskom na notranji strani
0,5 m | izved ba za QT12: za elektronski transforma-
• sekundarna porazdelitev s svetlobno tehniko z
+ goriščni žarkovni sistem: intenzivna razsvetljava
+ sekundarni žarkovni sistem: uravnovešena svetloba
stopnjah (IP44)
ali od spodaj
tor, možnost zatemnjevanja z zatemnilnikom z
odpravljenim bleščanjem v vseh smereh BAP60
rezanjem faze na naraščajočem ali padajočem delu
(L ≤ 200 cd/m2)
krivulje | druge električne variante na zahtevo
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.75
Lunis® EH s goriščnim žarkovnim sistemom | montaža
175
153
s stropne votline | srednje široka porazdelitev | za
metalhalogenidne sijalke (HIT-DE)
Lunis® EH, downlight za vgradnjo v strop** | s
pogreznjeno refraktorsko lečo | svetlobno zatesnjen
ø105
ø118
ø233
proti stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* ohišje iz pocinkane jeklene pločevine,
dekorativni obroč iz jekla, bel (RAL 9010)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
Zaščitni razred: ZR I
HIT-DE
RX7s
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, l= 0,5m
** montaža od zgoraj preko stropne votline
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xHIT-DE maksimalno 70 W
RX7s
2,8
5NG15502QM1
1xHIT-DE 150 W
RX7s
2,8
5NG15503QM1
montaža z zgornje strani
• premer izreza v stropu: DA = 105 mm, montaža od zgoraj preko stropne votline
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
EVG, uporaba: HIT 150 W
0,7
5NG16078L
1*40
Z+,7'(J:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.76
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® EH s goriščnim žarkovnim sistemom | montaža
s stropne votline | široka porazdelitev | za nizkovoltne
138
halogenske žarnice (QT12)
Lunis® EH, downlight za vgradnjo v strop** | s
pogreznjeno refraktorsko lečo, široka porazdelitev |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
ø85
ø98
ø138
enoto s predstikalno napravo (elektronski
transformator, z možnostjo zatemnjevanja* ) | ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, dekorativni obroč iz jekla,
bel (RAL 9010)
QT12
GY6.35
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
Zaščitni razred: ZR I
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
** montaža od zgoraj preko stropne votline
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
1,5
5NG15505KM1
montaža z zgornje strani
1xQT12 maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 85 mm, montaža od zgoraj preko stropne votline
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
3.2
1*.0
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z4789TCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.77
Lunis® EH s goriščnim žarkovnim sistemom | montaža
175
150
od spodaj | srednje sevajoč | za metalhalogenidne
sijalke (HIT-DE)
Lunis® EH, downlight za vgradnjo v strop** | s
pogreznjeno refraktorsko lečo | svetlobno zatesnjen
ø240
ø257
proti stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* ohišje iz pocinkane jeklene pločevine,
dekorativni obroč iz jekla, bel (RAL 9010)
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
Zaščitni razred: ZR I
HIT-DE
RX7s
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, l = 0,5
m
** montaža od spodaj
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xHIT-DE maksimalno 70 W
RX7s
3,0
5NG15602QM1
1xHIT-DE 150 W
RX7s
3,0
5NG15603QM1
montaža s spodnje strani
• premer izreza v stropu: DA = 240 mm, montaža od spodaj
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
EVG, uporaba: HIT 150 W
0,7
5NG16078L
1*40
Z+,7'(J:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.78
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® EH s goriščnim žarkovnim sistemom | montaža
od spodaj | široka porazdelitev | za nizkovoltne
161
134
halogenske žarnice (QT12)
Lunis® EH, downlight za vgradnjo v strop** | s
pogreznjeno refraktorsko lečo, široka porazdelitev |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
enoto s predstikalno napravo (elektronski
ø142
ø160
transformator, z možnostjo zatemnjevanja* ) | ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, dekorativni obroč iz jekla,
bel (RAL 9010)
QT12
GY6.35
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
Zaščitni razred: ZR I
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
** montaža od spodaj
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
1,3
5NG15605KM1
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
montaža s spodnje strani
1xQT12 podatek sledi
• premer izreza v stropu: DA = 142 mm, montaža od spodaj
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
3.2
1*.0
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z4789TCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.79
Lunis® EH sekundarni žarkovni sistem | ozka
170
porazdelitev | za metalhalogenidne sijalke (HIT-DE)
Lunis® EH downlight za vgradnjo v strop** | s
sekundarnim žarkovnim sistemom , svilnato mat, ozka
porazdelitev | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini
ø343
ø361
| za ločeno enoto s predstikalno napravo* ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, dekorativni obroč iz jekla,
v beli barvi (RAL 9010); okvir za sijalko iz
borosilikatnega stekla
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
HIT-CE
G12
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, l = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
3,9
5NG15308LM1
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 150 W
• premer izreza v stropu: DA= 343mm, montaža od spodaj
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
EVG, uporaba: HIT 150 W
0,7
5NG16078L
1*/0
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.80
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® EH sekundarni žarkovni sistem | ozka
160
porazdelitev | za nizkovoltne halogenske žarnice (QT12)
Lunis® EH downlight za vgradnjo v strop** | s
sekundarnim žarkovnim sistemom , svilnato mat, ozka
porazdelitev | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini
ø343
ø361
| za ločeno enoto s predstikalno napravo (elektronski
transformator, z možnostjo zatemnjevanja* ) | ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, dekorativni obroč iz jekla,
v beli barvi (RAL 9010); okvir za sijalko iz
borosilikatnega stekla
QT12
GY6.35
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani)
Zaščitni razred: ZR I
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
3,4
5NG15305KM1
QT12
1xQT12 maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 343 mm, montaža od spodaj
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.81)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
3.2
1*.0
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.81
Lunis® EH – električni pribor
Montažna plošča modul 625
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za podprtje teže svetilke na stropni
montažna plošča
343
620 x 500 x 25
5LR91290BJ
nosilni konstrukciji (modul 625),
jeklena pločevina, pocinkana
Lunis® EH – električni pribor
Elektronski transformator za
Opis
oznaka za naročilo
nizkovoltno halogensko žarnico
elektronski transformator za 35…105W
5NZ5084
primeren za zatemnilnike z odrezovanjem ali prirezovanjem faze
Enota z EVG za sijal ke HIT oz. HIT-DE
Opis
oznaka za naročilo
s 3-polno omrežno sponko
EVG za HIT-DE 35W
5NG16076L
maks. 2,5 mm2,
EVG za HIT-DE 70W
5NG16077L
s kablom za konektorsko povezavo s
EVG za HIT-DE 150W
5NG16078L
svetilko, 3-žilnim, dolžine pribl. 0,5 m
3.2
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.82
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M
Vgradni downlighti iz družine Lunis® M se odlikujejo s svojimi minimalnimi merami,
številnimi variantami žarnic in sijalk ter širokim spektrom svetlobnotehničnega in
dekorativnega pribora.
Na voljo so reflektorji z ozkim, srednje širokim ali širokim snopom, kot tudi asimetrični stenski reflektorski vložek. Miniaturni downlighti iz družine Lunis® M so posebej
lahki in jih je mogoče z različnimi vrstami montažnega pribora prilagoditi za
vgradnjo v skoraj vsako stropno konstrukcijo.
3.2
+ optimalen svetlobni učinek z integrirano difuzorsko kaloto
+ visokokakovosten videz zaradi uporabe jekla,
plemenitega jekla, aluminija, stekla
+ primeren za okolja z zahtevami po višjih zaščitnih
stopnjah
+ minimizirane mere
+ montažni pribor za vse stropne sisteme
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
modularna zgrad ba iz downlighta in ločene enote s
• reflektor z ozkim, srednje širokim ali širokim sno-
predstikalno napravo, ki se položi v stropno votlino
ali obesi v njej | ohišje downlighta iz jeklene pločevi-
pom, z zelo dobrim efektom cut-off
• stenski reflektor (wallwasher), z asimetrično poraz-
ne, pocinkano, pritrdilni oborč iz PC | dvotočkovna
delitvijo, mat lesk, kot polvgradna izved ba z izsto-
zatična pritrditev za debeline stropov 1...40 mm |
pajočim reflektorjem | reflektorski sistemi iz najči-
reflektor in njegov vidni rob iz aluminija, z nazaj
stejšega aluminija Al 99,98 %, po izbiri z visokim ali
pomaknjeno stekleno kaloto iz enoslojnega varnost-
mat leskom, z nazaj pomaknjeno stekleno kaloto iz
nega stekla (EVS) | reflektor se montira brez orodja
enoslojnega varnostnega stekla (EVS) za harmonizacijo svetilnosti v refektorju
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
• dekorativne izved be s spuščenim steklenim obročem, po izbiri kobaltovo steklo, modro, ali lebdeče
steklo, brezbarvno mat
tripolno priključno sponko, 2,5 mm2 (enoto s predsti-
• z visokokakovostnim brušenim obročem iz svinče-
kalno napravo je treba dodatno naročiti) | izved ba za
vega kristalnega stekla Swarowski® - na stropu
HIT-CE: za EVG; enota s predstikalno napravo s kon-
naredi sliko, podobno koroni
fekcioniranim povezovalnim kablom za konektorsko
povezavo z downlightom, L = 0,5 m | izved ba za QT12:
za elektronski transformator, možnost zatemnjevanja
z zatemnilnikom z rezanjem faze na naraščajočem ali
padajočem delu krivulje | druge električne variante
na zahtevo
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.83
Lunis® M | D= 117mm | ozka porazdelitev, visok sijaj |
za metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
137
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z visokim sijajem, ozka
porazdelitev | za ločeno enoto s predstikalno napravo* |
ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz
umetne mase, popolnoma prekrit z robom reflektorja;
ø100
ø117
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, z visokim
sijajem; s pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-TC-CE
G8.5
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,5
5LR11801LF31
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.84
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M | D= 117mm | ozka porazdelitev, mat | za
metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
137
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z mat reflektorjem, ozka porazdelitev | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz umetne
mase, popolnoma prekrit z robom reflektorja; reflektor
ø100
ø117
in viden rob reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-TC-CE
G8.5
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,4
5LR12801LF31
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.85
Lunis® M | D= 117mm | široka porazdelitev, visok sijaj |
107
za nizkovoltne halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z visokim sijajem, široko | za
ločeno enoto s predstikalno napravo (elektronski
transformator, z možnostjo zatemnjevanja*) | ohišje iz
ø100
ø117
pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz umetne
mase, popolnoma prekrit z robom reflektorja; reflektor
in viden rob reflektorja iz aluminija, z visokim sijajem;
s pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
QT12
GY6.35
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,4
5LR11801FD31
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.86
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M | D= 117mm | široka porazdelitev, mat | za
107
nizkovoltne halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z mat sijajem, široka
porazdelitev | za ločeno enoto s predstikalno napravo
(elektronski transformator, z možnostjo
ø100
ø117
zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane jeklene
pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma
prekrit z robom reflektorja; reflektor in viden rob
reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
QT12
GY6.35
stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,4
5LR12801FD31
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.87
Lunis® M | D= 142mm | ozka porazdelitev, visok sijaj |
za metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
161
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z visokim sijajem | za ločeno
enoto s predstikalno napravo* | ohišje iz pocinkane
jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase,
popolnoma prekrit z robom reflektorja; reflektor in
ø125
ø142
viden rob reflektorja iz aluminija, z visokim sijajem; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-TC-CE
G8.5
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,4
5LR11701LF41
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 125 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo, bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.88
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M | D= 142mm | ozka porazdelitev, mat | za
metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
161
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z mat reflektorjem, ozka porazdelitev | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | ohišje iz
pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz umetne
mase, popolnoma prekrit z robom reflektorja; reflektor
ø125
ø142
in viden rob reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
HIT-TC-CE
G8.5
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,7
5LR12701LF41
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 125 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo, bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.89
Lunis® M | D= 142mm | srednje široka porazdelitev,
124
visok sijaj | za nizkovoltne halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z visokim sijajem, srednje
sevajoč | za ločeno enoto s predstikalno napravo
(elektronski transformator, z možnostjo
ø125
ø142
zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane jeklene
pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma
prekrit z robom reflektorja; reflektor in viden rob
reflektorja iz aluminija, z visokim sijajem; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
QT12
GY6.35
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,5
5LR11701FD41
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 125 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.90
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M | D= 142mm | srednje široka porazdelitev,
124
mat | za nizkovoltne halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z reflektorjem z mat sijajem, srednje široka
porzadelitev | za ločeno enoto s predstikalno napravo
(elektronski transformator, z možnostjo
ø125
ø142
zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane jeklene
pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma
prekrit z robom reflektorja; reflektor in viden rob
reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
QT12
GY6.35
stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronski transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,5
5LR12701FD41
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 125 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.91
Lunis® M z brušenim obročem iz kristala SWAROVSKI® |
D= 125mm | široka porazdelitev, mat | za
137
metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z mat reflektorjem, široka porazdelitev; z
brušenim obročem iz svinčevega kristalnega stekla
30
SWAROVSKI® | za ločeno enoto s predstikalno napravo*
| ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč
iz umetne mase, popolnoma prekrit z robom
ø100
ø125
reflektorja; reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim zaščitnim
HIT-TC-CE
G8.5
pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,8
5LR12801LF36
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo, bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.92
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M z brušenim obročem iz kristala SWAROVSKI® |
D= 125mm | široka porazdelitev, mat | za nizkovoltne
107
halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
30
v strop | z reflektorjem z mat sijajem, široka
porazdelitev; z brušenim obročem iz svinčevega
kristalnega stekla SWAROVSKI® | za ločeno enoto s
ø100
ø125
predstikalno napravo (elektronski transformator, z
možnostjo zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane
jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase,
popolnoma prekrit z robom reflektorja; reflektor in
QT12
GY6.35
viden rob reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,7
5LR12801FD36
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.93
Lunis® M s satiniranim steklenim obročem | D=
125mm | široka porazdelitev, mat | za
137
metalhalogenidne sijalke (HIT-TC-CE)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z mat reflektorjem, široka porazdelitev; s
spuščenim steklenim obročem, po izbiri modro ali
30
brezbarvno matiran| za ločeno enoto s predstikalno
napravo* | ohišje iz pocinkane jeklene pločevine,
pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma prekrit z
ø100
ø125
robom reflektorja; reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim zaščitnim
HIT-TC-CE
G8.5
pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS/EGS); spuščen stekleni obroč iz kobaltovega stekla
ali viseče steklo, brezbarvno matirano
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,5
5LR12801LF37
G8.5
0,4
5LR12801LF38
opal, satinirano
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
v kobaltovo modri barvi, satinirano
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.94
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® M s satiniranim steklenim obročem | D=
125mm | široka porazdelitev, mat | za nizkovoltne
107
halogenske žarnice (QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z mat reflektorjem, široka porazdelitev; s
30
spuščenim steklenim obročem, po izbiri modro ali
brezbarvno matiran| za ločeno enoto s predstikalno
ø100
ø125
napravo (elektronski transformator, z možnostjo
zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane jeklene
pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma
prekrit z robom reflektorja; reflektor in viden rob
QT12
GY6.35
reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS); spuščen stekleni obroč iz kobaltovega
stekla ali viseče steklo, brezbarvno matirano
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,5
5LR12801FD37
GY6.35
0,5
5LR12801FD38
opal, satinirano
1xQT12 maksimalno 75 W
v kobaltovo modri barvi, satinirano
1xQT12 maksimalno 75 W
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.95
LUNIS® M Wallwasher | D= 117mm | srednje široka
porazdelitev, mat | za metalhalogenidne sijalke (HIT100
TC-CE)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
v strop | z izstopajočim reflektorskim segmentom
wallwasher, mat, asimetrična srednje široka
84
porazdelitev | za ločeno enoto s predstikalno napravo* |
ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, pritrdilni obroč iz
umetne mase, popolnoma prekrit z robom reflektorja;
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, z mat
ø100
ø117
sijajem; s pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
HIT-TC-CE
G8.5
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G8.5
0,6
5LR12801LF39
HIT-TC-CE
1xHIT-TC-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• prosimo bodite pozorni na zadostno montažno globino za enoto s predstikalno napravo
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5/)
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,77&&(:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
3.2
3.96
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® M Wallwasher | D= 117mm | srednje široka
70
porazdelitev, mat | za nizkovoltne halogenske žarnice
(QT12)
Lunis® M, downlight minimalnih dimenzij za vgradnjo
84
v strop | z izstopajočim reflektorskim segmentom
wallwasher, mat, asimetrična srednje široka
porazdelitev | za ločeno enoto s predstikalno napravo
(elektronski transformator, z možnostjo
ø100
ø117
zatemnjevanja*) | ohišje iz pocinkane jeklene
pločevine, pritrdilni obroč iz umetne mase, popolnoma
prekrit z robom reflektorja; reflektor in viden rob
QT12
GY6.35
reflektorja iz aluminija, z mat sijajem; s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS)
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR II
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GY6.35
0,5
5LR12801FD39
QT12
1xQT12 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 100 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.97)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
elektronski transformator, uporaba: 35...105 W
0,1
5NZ5084
/5)'
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z478XTCZ:9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.97
Lunis® M – montažni pribor
Podometni obroč
Opis
za čisto stropno odprtino v mokrih
podometni obroč za družine
stropih,
jeklena pločevina, pocinkana
DA [mm]
oznaka za naročilo
5LR118… | 5LR128…
100
5LR91220BC
5LR117… | 5LR127…
125
5LR91240BC
Doza za zalitje v beton
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za stropno votlino za uporabo svetilke
doza za zalitje v beton za družine
v zalitih betonskih stropih,
5LR118… | 5LR128…
100
310 x 160 x 150
5LR91220BE
jeklena pločevina, pocinkana
5LR117… | 5LR127…
125
310 x 160 x 150
5LR91240BE
višina roba: HR = 20 mm
Napotek: uporaba za nadgradnjo na omet maksimalno 20 mm.
Pri projektiranju upoštevajte montažna navodila.
Download: www.siteco.com (navigacija: >država< >izdelki< >iskanje izdelkov notranje svetilke< in vnesite »številko za naročilo«)
Lunis® M – električni pribor
Elektronski transformator za nizko-
Opis
voltno halogensko žarnico
elektronski transformator za
oznaka za naročilo
35…105 W
5NZ5084
primeren za zatemnilnike z
odrezovanjem ali prirezovanjem faze
Enota z EVG za sijal ke HIT oz. HIT-DE
Opis
oznaka za naročilo
s 3-polno omrežno sponko
EVG za HIT 35 W
5NG16076L
maks. 2,5 mm2,
EVG za HIT 70 W
5NG16077L
s kablom za konektorsko povezavo
s svetilko, 3-žilnim, dolžine pribl. 0,5 m
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2
3.98
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® 2
Družina svetilk Lunis® 2 v dveh velikostih mini in micro ponuja širok nabor rešitev za
projektiranje in oblikovanje svetlobe. Natančno izdelani in lahki reflektorski elementi
so pri izved bah mini, kot rezultat dolgoletnega razvoja in študije materialov, izdelani
iz edinstvene mešanice aluminija in visoko-refleksivnega teflona z vrhunsko površinsko obdelavo za zagotavljanje najvišjih možnih obratovalnih izkoristkov. Na voljo so
številne različice svetlobnih porazdelitev z različnimi zastiralnimi koti. Svetilke so na
voljo v izved bah za učinkovite svetlobne vire LED, metalhalogenidne sijalke (HIT) in
halogene žarnice (QT).
Poseben in graciozen videz svetilk Lunis® 2 zagotavlja ozka in ploščata zasnova prekrivnega okvirja, ki ga obkroža zasenčen rob po vsem obodu svetilke. Kot dodatna
možnost za izjemen izgled je na voljo brezrobna vgradnja v strop. Tako je možna
namestitev reflektorja v vgradno ravnino s popolnoma poravnanim prehodom med
svetilko in stropno površino. Tudi z uporabo zaščitnega stekla za IP zaščito se graciozen videz svetilke ohrani - reflektor se pomakne globlje v strop in sprosti prostor za
namestitev stekla.
3.2
micro
mini
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
Visoko funkcionalnost svetilk Lunis® 2 dokazu-
modularna zgrad ba iz reflektorja, pritrdilnega
MICRO: vrhunsko oblikovan reflektor iz najčistejšega
je dokazuje tudi način montaže svetilk.
obroča in ločene enote s predstikalno napravo za
aluminija, platinirana obdelava, za natančno porazdeli-
Vgradni obroč svetilk, ki vsebuje še prekrivni
polaganje ali obešenje v stropni votlini | pritrdilni
tev svetilnosti z različnimi karakteristikami:
okvir in enoto z ohišjem, je mogoče montirati
obroč z vidnim robom iz UV-stabilizirane umetne
• Reflektor z »Dark« efektom z ozko porazdelitvijo:
in demontirati popolnoma brez uporabe orod-
snovi, bel (podoben RAL 9016) | pritrditev z zatikom
ja. Za čvrsto in zanesljivo montažo vgradnega
brez orodja s pomočjo sistema za hitro vpenjanje,
obroča v stropno odprtino zadostuje lahek pri-
podprtega z vzmetmi | reflektor iz platiranega alumi-
tisk s palcem in kazalcem ene roke na ročico
nija z visokim leskom | reflektor je s senčno fugo
premišljenega mehanizma za montažo (Snap
optično ločen od roba in ga je mogoče postaviti v
in Mounting). Zelo enostavno vstavitev ali
montažni obroč v 4 različnih položajih: privzdignje-
zamenjavo svetlobnih virov zagotavlja poseb-
nem, poravnanem z robom, nekoliko vgreznjenem ali
litvijo: Corridor: idealna uporaba za osvetljevanje
na rešitev LHM (Lamp Holder Movement).
močno vgreznjenem | enota s predstikalno napravo z
hodnikov zaradi porazdelitve »Batwing«, fasetirana
vnaprej pripravljeno kabelsko povezavo z downlightom s konektorjem, l = 0,5 m | vse komponente se
montirajo brez orodja
Poudarki: Hotspot z optično iztekajočo svetlobno
krono, cut-off 42°
• Reflektor z »Dark« efektom s srednje široko porazdelitvijo: Office; BAP65(L≤ 1000cd/m²), UGR ≤ 19 , cutoff 36°
• Reflektor z »Dark« efektom s srednje široko porazde-
izvedba, najvišja učinkovitost, cut-off 39°
• Reflektor Wallwasher, asimetrična široka porazdelitev
svetilnosti
MINI:
Elektrika
• optimalna namestitev v stropne sisteme zaradi ozke-
svetilka je ožičena za neposredno priključitev na
ga ploščatega roba – reflektor je od roba optično
omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s tri-
ločen z zasenčenim obodom in daje vtis, kot da bi leb-
polno omrežno priključno sponko (EVG DALI: tripolna
+ dvopolna za krmilni signal), maksimalno 2,5 mm2 |
enota s predstikalno napravo z vnaprej pripravljenim
kablom s konektorjem za povezavo z downlightom,
l = 0,5 m
del v stropu.
• zelo enostavna in hitra montaža in demontaža s
sistemom »Snap in Mounting«
• Modul LED ali LED z hladilnimi elementi je mogoče
zamenjati brez uporabe orodja
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.99
3.2
+ zelo preprosti in skrajnje hitri montaža in demontaža s pomočjo hitrega vzmetnega sistema
+ optimalna integracija v stropni sistem z ozkim, ploskim robom – reflektor je od roba ločen s senčno režo, zaradi česar se zdi,
kot da lebdi v stropu
+ odlično uglašen reflektor z visokim leskom iz najčistejšega platiranega aluminija, za natančno porazdelitev svetilnosti z
različnimi karakteristikami
+ podaljšana garancija: pri LED z življenjsko dobo > 50.000 h 5 let | pri < 50.000 h 3 leta
(za podrobnosti poglejte na www.siteco.com)
3.100
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® 2 micro | DA= 100mm | ozka porazdelitev | LED:
155
150
1100lm
Lunis® 2 micro, downlight za vgradno montažo v strop
| reflektor Darklight, ozka porazdelitev, cut-off 39° | z
ø100
ø114
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor z
360
visokim leskom iz najčistejšega platiranega aluminija;
pritrdilni obroč z vidnim robom iz UV-stabilizirane
umetne snovi, v beli barvi (podobno RAL 9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
70% svetlobnega toka
LED
Zaščitna stopnja: IP40
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L= 0,6m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
LED-ww
CRI >80
20W
45lm/W
0,7
5DC11A77VL333C
5DC11AD7VL353C
LED-ww
CRI >90
na povpraševanje
na povpraševanje
0,7
5DC11A77VL333H
5DC11AD7VL353H
CRI >80
19W
48lm/W
0,7
5DC11A77VL333E
5DC11AD7VL353E
Sijalke
3000 K
4000 K
LED-cw
'&$9/(
Z/('02'8/(/0φ1
NO
ƚ
3.2
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.101
Lunis® 2 micro | DA= 100mm | srednje široka
155
150
porazdelitev | BAP65, UGR ≤ 19 | LED: 1100lm
Lunis® 2 micro, downlight za vgradno montažo v strop
| reflektor Darklight, srednje široka porazdelitev,
ø100
ø114
BAP65(L≤ 1000cd/m²), UGR ≤ 19 | z ločeno enoto s
360
predstikalno napravo* | reflektor z visokim leskom iz
najčistejšega platiranega aluminija; pritrdilni obroč z
vidnim robom iz UV-stabilizirane umetne snovi, v beli
barvi (podobno RAL 9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
LED
70% svetlobnega toka
Zaščitna stopnja: IP40
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L= 0,6m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
LED-ww
CRI >80
20W
47lm/W
0,7
5DC11K77VL333C
5DC11KD7VL353C
LED-ww
CRI >90
na povpraševanje
na povpraševanje
0,7
5DC11K77VL333H
5DC11KD7VL353H
CRI >80
19W
49lm/W
0,7
5DC11K77VL333E
5DC11KD7VL353E
Sijalke
3000 K
4000 K
LED-cw
'&.9/(
Z/('0QFWNGNOφ1NO
ƚ
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.102
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® 2 micro | DA= 100mm | srednje široka
145
140
porazdelitev | LED: 1100lm
Lunis® 2 micro, downlight za vgradno montažo v strop
| reflektor Darklight, srednje široka porazdelitev | z
ø100
ø114
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor z
360
visokim leskom iz najčistejšega platiranega aluminija;
pritrdilni obroč z vidnim robom iz UV-stabilizirane
umetne snovi, v beli barvi (podobno RAL 9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
70% svetlobnega toka
LED
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L= 0,5m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
LED-ww
CRI >80
20W
48lm/W
0,7
5DC11B77VL333C
5DC11BD7VL353C
LED-ww
CRI >90
na povpraševanje
na povpraševanje
0,7
5DC11B77VL333H
5DC11BD7VL353H
CRI >80
19W
50lm/W
0,7
5DC11B77VL333E
5DC11BD7VL353E
Sijalke
3000 K
4000 K
LED-cw
'&%9/(
Z/('02'8/(/0φ1
NO
ƚ
3.2
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.103
Lunis® 2 micro | DA= 100mm | reflektor Wallwasher |
155
150
LED: 1800lm
Lunis® 2 micro, downlight za vgradno montažo v strop
| reflektor Wallwasher z visokim sijajem, asimetrična
ø100
ø114
široka porazdelitev | z ločeno enoto s predstikalno
360
napravo* | reflektor z visokim leskom iz najčistejšega
platiranega aluminija; pritrdilni obroč z vidnim robom
iz UV-stabilizirane umetne snovi, v beli barvi (podobno
RAL 9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
LED
70% svetlobnega toka
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L= 0,6m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
Sijalke
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
CRI >85
na povpraševanje
na povpraševanje
0,8
5DC11J77VL335H
5DC11JD7VL355H
CRI >85
na povpraševanje
na povpraševanje
0,8
5DC11J77VL335K
5DC11JD7VL355K
3000 K
LED-ww
4000 K
LED-cw
'&-9/+
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z/('.φ1NO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
Odmik od stene (DW) 1 m
Refleksijski faktor 70/50/20
Faktor vzdrževanja 0,8
Višina prostora 3 m
3.2
3.104
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® 2 mini | DA= 162mm | srednje široka
155
150
porazdelitev | LED: 3000lm
Lunis® 2 mini, downlight za vgradno montažo v strop |
reflektor Darklight z visokim sijajem, srednje široka
ø162
ø172
porazdelitev | z ločeno enoto s predstikalno napravo* |
500
reflektor iz umetne mase, naparjen z visokosijajnim
aluminijem; pritrdilni obroč z vidnim robom iz UVstabilizirane umetne snovi, v beli barvi (podobno RAL
9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
LED
70% svetlobnega toka
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom za povezavo z downlightom, l= 0,5m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
Sijalke
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
CRI >80
maks. 45W
na povpraševanje
1,0
5DN11B77VL337C
5DN11BD7VL357C
CRI >80
maks. 45W
na povpraševanje
1,0
5DN11B77VL337E
5DN11BD7VL357E
3000 K
LED-ww
4000 K
LED-cw
• 3000K: dobavljivo od decembra 2010
'1%9/(
3.2
Z/('0QFWNGNOφ1
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.105
Lunis® 2 mini | DA= 162mm | srednje široka
155
150
porazdelitev | LED: 2000lm
Lunis® 2 mini, downlight za vgradno montažo v strop |
reflektor Darklight z visokim sijajem, srednje široka
ø162
ø172
porazdelitev | z ločeno enoto s predstikalno napravo* |
500
reflektor iz umetne mase, naparjen z visokosijajnim
aluminijem; pritrdilni obroč z vidnim robom iz UVstabilizirane umetne snovi, v beli barvi (podobno RAL
9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 50.000h pri najmanj
LED
70% svetlobnega toka
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s priključnim kablom za povezavo z downlightom, l= 0,5m
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
Sijalke
EVG
EVG-DALI
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
CRI >80
36W
58lm/W
1,3
5DN11B77VL336C
5DN11BD7VL356C
CRI >80
32W
65lm/W
1,3
5DN11B77VL336E
5DN11BD7VL356E
3000 K
LED-ww
4000 K
LED-cw
'1%9/(
Z/('0QFWNGNOφ1
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.106
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® 2 mini | DA= 162mm | srednje široka
155
150
porazdelitev | BAP65, UGR ≤ 19 | z zamenljivim
modulom LED | LED: 1100lm
Lunis® 2 mini, downlight za vgradno montažo v strop |
ø162
ø172
reflektor Darklight z visokim sijajem, srednje široka
porazdelitev, BAP65(L≤ 1000cd/m²), UGR ≤ 19 | modul
LED z integrirano elektronsko predstikalno napravo
EVG, možnost zamenjave z bajonetnim zaklopom |
reflektor iz umetne mase, naparjen z visokosijajnim
aluminijem; pritrdilni obroč z vidnim robom iz UVstabilizirane umetne snovi, v beli barvi (podobno RAL
LED
9016)
Obratovalna (življenjska) doba: 25.000h pri najmanj
70% svetlobnega toka
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: ZR I
• Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem svetlobnem toku.
EVG
Sijalke
Barvni videz
Priključna moč
Svetlobni izkoristek
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
CRI >80
20W
53lm/W
0,8
5DN11K78VL3W3C
CRI >80
18W
58lm/W
0,8
5DN11K78VL3W3E
3000 K
LED-ww
4000 K
LED-cw
3.2
'1.9/:(
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
Z/('0QFWNGUQEMGVCDNGNO η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
φ1NO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.107
Lunis® 2 – svetlobnotehnični pribor
Zaščitno steklo IP54
Opis
steklo iz enojnega varnostnega
Zaščitno steklo IP54
stekla | pritrdilni obroč iz umetne
Izvedba v velikosti micro
mase, v beli barvi
brez vidnega dekorativnega obroča
Zaščitna stopnja IP54
steklo, prozorno
(proti prostoru pri zaprtem stropu)
steklo, satinirano v celoti
5DCA41SS
steklo, satinirano v osrednjem območju
5DCA410S
oznaka za naročilo
5DCA4100
z vidnim dekorativnim obročem v beli barvi
steklo, prozorno
5DCA4100W
steklo, satinirano v celoti
5DCA410SW
steklo, satinirano v osrednjem območju
5DCA41SSW
Izvedba v velikosti mini
brez vidnega dekorativnega obroča
steklo, prozorno
5DNA4100
steklo, satinirano v celoti
5DNA41SS
steklo, satinirano v osrednjem območju
5DNA410S
z vidnim dekorativnim obročem v beli barvi
steklo, prozorno
5DNA4100W
steklo, satinirano v celoti
5DNA410SW
steklo, satinirano v osrednjem območju
5DNA41SSW
Lunis® 2 – montažni pribor
Podometni vgradni obroč
Opis
za brezrobo vgradnjo s poravnanim
podometni vgradni obroč
prehodom med svetilko in stropno
za velikost micro
5DCA7100
površino | zasenčen rob po vsem
za velikost mini
5LR91290BJ
Doza za zalitje v beton
Opis
oznaka za naročilo
za stropno odprtino | za vstavitev sve-
doza za zalitje v beton
tilk v zalite betonske strope, tudi za
za velikost micro
5DCA7300
izved be stropov z vidnim betonom |
za velikost mini
5DNA7300
oznaka za naročilo
obodu med stropom in reflektorjem
svetilke | zaradi velike naležne površine je mogoča vgradnja v veliko mavčno
površino | umetna masa, v beli barvi
pocinkana jeklena pločevina
Lunis® 2 – nadomestni deli
Enota LED 1100lm
Opis
enota LED v kompletu je sestavljena iz
modul LED
modula LED in napajalne enote | za
Barvna temperatura 827
5DNA83B1
zamenjavo v ustreznih izved bah
Barvna temperatura 830
5DNA83C1
svetilk v velikosti mini
Barvna temperatura 835
5DNA83D1
Barvna temperatura 840
5DNA83E1
Obratovalna (življenjska) doba:
25000 ur pri 70% svetlobnega toka
Svetlobni tok: 1100lm
Priključna moč*:
18W (4000K)
20W (3000K)
* • Hiter razvoj na področju tehnologije LED vodi v
izboljšave energijske učinkovitosti. Siteco to izkorišča
za zniževanje priključnih moči ob nespremenjenem
svetlobnem toku.
oznaka za naročilo
3.2
3.108
3 Downlights
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E
Vgradni downlighti iz družine Lunis® E ponujajo največji možni projektantski oblikovalski manevrski prostor. Zaradi modularne zgrad be iz reflektorja, pritrdilnega obroča
in ločene enote s predstikalno napravo se da fleksibilno rešiti vsako vgradno situacijo.
Z ločitvijo reflektorske enote in predstikalne naprave je mogoče zmanjšati obremenitev stropa. Raznovrsten montažni pribor olajša vgradnjo v različne stropne sisteme. Z
uporabo tehnologije multiwatt je mogoče svetilke individualno in v skladu s potrebo
po svetlobi opremljati s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami z močmi med 26 W in
42 W. Dodatno variabilnost pri uporabi daje svetilkam Lunis® E obsežen svetlobnotehnični in dekorativni pribor, s katerim je mogoče rešiti veliko število oblikovalskih
nalog.
izved ba za visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI): za
EVG; enota s predstikalno napravo s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom,
L = 0,5 m (enoto s predstikalno napravo je treba
dodatno naročiti) | izved ba za visokovoltno halogensko žarnico (QT32): brez predstikalne naprave,
možnost zatemnjevanja z zatemnilnikom z rezanjem
faze na naraščajočem ali padajočem delu krivulje |
druge električne variante na zahtevo
Svetlobna tehnika
3.2
Reflektorski sistemi iz najčistejšega aluminija Al
99,98 %, po izbiri eloksiranega z visokim leskom ali
Tehnika ohišja
mat, izved be s širokim snopom po želji z diamantno
modularna zgradba iz reflektorja, pritrdilnega obroča
fasetirano optiko ali z mat obdelavo ALUSOFT | s svet-
in ločene enote s predstikalno napravo, ki se položi v
lobno tehniko VirtualSource za posebej enakomeren
stropno votlino ali obesi v njej | pritrdilni obroč reflek-
svetlobni učinek in zadržan videz svetilk v prostoru |
torja iz jeklene pločevine, črn | tritočkovna zatična
svetlobno zatesnjeni proti stropni votlini s pomočjo
pritrditev brez orodja | reflektor in njegov vidni rob iz
zaprtega reflektorskega sistema | izved be za sijalke
aluminija, pri variantah s sijalkami HIT-CE s pokrovom
HIT-CE z nazaj pomaknjenim pokrovom iz enoslojne-
iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS) na zadnji strani
ga varnostnega stekla (EVS)
| kapsula reflektorja in pokrov enote s predstikalno
• reflektor z ozkim, srednje širokim, širokim ali
napravo iz črne umetne snovi | vse komponente se
montirajo brez orodja | zaščitno steklo, lebdeče steklo in
steklen obroč iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS);
prizmatični obroč iz PMMA, turbo in križni raster iz aluminija, eloksiranega z visokim leskom; obročasti raster
ekstremno širokim snopom
• stenski reflektor (wallwasher), z asimetričnim
srednje širokim ali asimetričnim širokim snopom
• ekstremno širokosnopni reflektor s turborastrom za
omejitev bleščanja v skladu z BAP65 (L ≤ 1000
iz visokokakovostnega polimera (PBT), naparjenega z
cd/m2) in dodatno lučjo za poudarke z nizkovoltno
visokim leskom
halogensko žarnico v konusu rastra
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno
omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s tripolno
omrežno priključno sponko (EVG-DALI oz. EVG z možnostjo zatemnjevanja: pet polna + dvopolna za krmilni
signal), maks. 2,5 mm2 | izvedba za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL): z EVG, EVG-DALI ali EVG-Dynamic;
enota s predstikalno napravo in downlight sta med seboj
električno fiksno povezana s kablom, L = 0,5 m | izvedba
Z optično dekorativnim priborom je mogoče svetlobno tehniko individualno spreminjati
• zaščitno steklo in lebdeče steklo, prozorna, delno ali
v celoti satinirana
• steklen obroč, po izbiri kobaltovo steklo, modro, ali
lebdeče steklo, brezbarvno mat
• koaksialna optika z obročasto satinirano stekleno
ploščo in dodatnim reflektorjem
• turbo in križni raster za omejitev bleščanja v skladu
za metalhalogenidne sijalke (HIT-CE): za EVG; enota s
z BAP65 (L ≤ 1000 cd/m2) za Lunis® E z ekstremno
predstikalno napravo s konfekcioniranim kablom za
širokim snopom
konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m (enoto s
predstikalno napravo je treba dodatno naročiti);
• obročast raster za omejitev bleščanja za Lunis® E s
širokim in ekstremno širokim snopom
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.109
3.2
+ modularna zgrad ba z obsežnim naborom optično-dekorativnega pribora
+ dragocen videz zaradi materialov – jekla, plemenitega jekla, aluminija in stekla
+ reflektorski sistem ločen od enote s predstikalno napravo za minimalno obremenitev stropa
+ optika VirtualSource za optimalno vidno udobje ob hkratnem visokem izkoristku
+ raznovrstne svetlobne karakteristike za različne namene uporabe
+ svetlobno zatesnjeni z zaprtimi reflektorskimi sistemi: primerni za strope, ki jim je mogoče videti
v notranjost
+ tehnika multiwatt za zamenljive svetlobne pakete
+ montažni pribor za vse stropne sisteme
3.110
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 180mm | srednje sevajoč, mat | za
metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
233
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, srednje
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor in
viden rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj**, s
ø162
ø180
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS); viden rob
reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč iz
jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz tlačno
HIT-CE
G12
ulitega aluminija
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax= 50W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
1,2
5LR42101HA51
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.111
LUNIS® E | D= 180mm | ozko sevajoč, mat | za
visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
233
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, ozko
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor in
viden rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni
ø162
ø180
obroč iz jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz
tlačno ulitega aluminija
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HST-CRI
GX12-1
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
0,5
5LR42101SA51
HST-CRI
1xHST-CRI maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
1,1
5LR0003SA
/56$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.112
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 180mm | široko sevajoč, mat | za 230 V
halogenske žarnice (QT32)
233
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
visokovoltne halogenske žarnice | reflektor in viden rob
reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč iz
ø162
ø180
jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz tlačno
ulitega aluminija
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
QT32
E27
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
0,5
5LR42101AA51
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
3.2
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, z visokim sijajem
3.113
270
145
| za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj, široko
80
sevajoč | omejeno sevanje proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo, z EVG | reflektor
in viden rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj;
pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s predstikalno
300
napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja iz
PC, črn
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
ø212
ø230
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
GX24q-3/-4
1,2
5LR41171VA61
5LR411D1VA61
5LR41161VA61
TC-TEL
1xTC-TEL 26/32/42 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.114
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, mat | za
300
metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | omejeno sevanje proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor in
ø212
ø230
viden rob reflektorja iz aluminija, s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS); viden rob reflektorja iz aluminija,
visok sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn;
nosilec reflektorja iz tlačno ulitega aluminija
HIT-CE
G12
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
0,8
5LR42101HA61
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.115
LUNIS® E | D= 230mm | sevajoč sevajoč, mat | za
300
visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, srednje
sevajoč | omejeno sevanje proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor in
ø212
ø230
viden rob reflektorja iz aluminija, viden rob reflektorja
visok sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn;
nosilec reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HST-CRI
GX12-1
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
0,8
5LR42101SA61
HST-CRI
1xHST-CRI maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
1,1
5LR0003SA
/56$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.116
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | srednje sevajoč, mat | za 230 V
300
halogenske žarnice (QT32)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, srednje
sevajoč | omejeno sevanje proti stropni votlini | za
visokovoltne halogenske žarnice | reflektor in viden rob
ø212
ø230
reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč iz
jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz tlačno
ulitega aluminija
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
QT32
E27
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
0,8
5LR42101AA61
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
3.2
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.117
LUNIS® E | D= 180mm | široko sevajoč, mat | za
160
metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | za ločeno enoto s predstikalno napravo* |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, viden rob
ø162
ø180
reflektorja visok sijaj; s pogreznjenim zaščitnim
pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS/EGS); pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HIT-CE
G12
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
0,9
5LR42401JA51
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 150 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
EVG, uporaba: HIT 150 W
0,7
5NG16078L
/5-$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.118
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 180mm | široko sevajoč, mat | za
160
visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | za ločeno enoto s predstikalno napravo* |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, viden rob
ø162
ø180
reflektorja visok sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene
pločevine, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
HST-CRI
GX12-1
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
0,5
5LR42401SA51
HST-CRI
1xHST-CRI maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
1,1
5LR0003SA
/56$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.119
LUNIS® E | D= 180mm | široko sevajoč, mat | za 230 V
160
halogenske žarnice (QT32 | A60)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | za visokovoltne halogenske žarnice, z
možnostjo zatemnjevanja* | reflektor in viden rob
ø162
ø180
reflektorja iz aluminija, viden rob reflektorja visok
sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
QT32
E27
napravo*: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
0,5
5LR42401AA51
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.120
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, z visokim sijajem
270
145
| za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj, široko
80
sevajoč, omejitev bleščanja z uporabo rastra** |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
enoto s predstikalno napravo, z EVG | reflektor in viden
190
rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč
in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja iz PC, črn
TC-TEL
GX24q-2
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,8
5LR41471VA61
5LR414D1VA61
5LR41461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
2,1
5LR41472VA61
5LR414D2VA61
5LR41462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,9
5LR41471KA61
2xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,9
5LR41472KA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 75 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, z visokim sijajem
3.121
245
| za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL) | z
145
modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
81
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj, široko
sevajoč, omejitev bleščanja z uporabo rastra** |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
190
enoto s predstikalno napravo, z EVG, z vgrajenim
modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim
napajanjem | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča
TC-TEL
GX24q-3
ø212
ø230
enote s predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno;
nosilec reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
TC-TEL
GX24q-4
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
2,1
5LR41471VA6102
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
2,8
5LR41472VA6102
TC-TEL, Nazivna obratovalna doba 1 h
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 245 x 145 x 81 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.122
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, fasetiran | za
270
145
kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, fasetiran, visok sijaj,
80
široko sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni
votlini | za ločeno enoto s predstikalno napravo, z EVG |
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
190
sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s
predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec
reflektorja iz PC, črn
TC-TEL
GX24q-2
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,2
5LR43471VA61
5LR434D1VA61
5LR43461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR43472VA61
5LR434D2VA61
5LR43462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,2
5LR43471KA61
2xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,6
5LR43472KA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 75 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, ALUSOFT mat |
3.123
270
145
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
svetlobno tehniko VirtualSource®, ALUSOFT mat, široko
80
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo, z EVG | reflektor
in viden rob reflektorja iz aluminija, viden rob
190
reflektorja visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča
enote s predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno;
nosilec reflektorja in enota s predstikalno napravo iz
PC, črno
TC-TEL
GX24q-2
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,2
5LR44471VA61
5LR444D1VA61
5LR44461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR44472VA61
5LR444D2VA61
5LR44462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,2
5LR44471KA61
2xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,6
5LR44472KA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.124
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, mat | za
190
metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
ø212
ø230
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | 35 W/70 W izvedba svetlobno zatesnjena
proti stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, viden rob reflektorja visok sijaj; s
pogreznjenim zaščitnim pokrovom sijalke iz
enoslojnega varnostnega stekla (EVS/EGS); pritrdilni
obroč iz jeklene pločevine, črn
HIT-CE
G12
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
1,5
5LR42401HA61
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
3.2
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.125
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, mat | za
190
visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
ø212
ø230
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
ločeno enoto s predstikalno napravo* | reflektor in
viden rob reflektorja iz aluminija, viden rob reflektorja
visok sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn;
nosilec reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HST-CRI
GX12-1
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
1,2
5LR42401RA61
HST-CRI
1xHST-CRI 50 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
/55$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
3.2
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.126
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | široko sevajoč, mat | za 230 V
190
halogenske žarnice (QT32 | A60)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
ø212
ø230
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj, široko
sevajoč | svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za
visokovoltne halogenske žarnice* | reflektor in viden
rob reflektorja iz aluminija, viden rob reflektorja visok
sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn; nosilec
reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
QT32
E27
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
1,2
5LR42401AA61
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
3.2
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | ekstremno široko sevajoč, z
3.127
270
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
80
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj,
ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra** |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
135
enoto s predstikalno napravo, z EVG | reflektor in viden
rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč
in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
ø212
ø230
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja iz PC, črn
TC-TEL
GX24q-2
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR41871VA61
5LR418D1VA61
5LR41861VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,6
5LR41872VA61
5LR418D2VA61
5LR41862VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,6
5LR41871KA61
2xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1,6
5LR41872KA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 75 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.128
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | ekstremno široko sevajoč, z
245
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-TEL) | z modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
81
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj,
ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra** |
svetlobno zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno
135
enoto s predstikalno napravo, z EVG, z vgrajenim
modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim
napajanjem | reflektor in viden rob reflektorja iz
ø212
ø230
aluminija, visok sijaj**; pritrdilni obroč in nosilna
TC-TEL
GX24q-3
plošča enote s predstikalno napravo iz jeklene
pločevine, črno; nosilec reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
TC-TEL
GX24q-4
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
Elektrika
Luminaire wired ready for connection, with 4-pole terminal (3-pole for 'normal mains' with switched phase + single pole for additional unswitched phase for emergency light
element) | with single battery emergency light element for 1 hour operation
Detail information: see appendix or www.Siteco.de (navigation: Products | Indoor Luminaires | Downlights for recessed mounting | Downlights for compact fluorescent lamps or
point sources | Lunis E with reflector, extremely wide distribution; D= 230mm | Version with highly specular reflector; with single battery emergency light element)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,4
5LR41871VA6102
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
2,6
5LR41872VA6102
TC-TEL, Nazivna obratovalna doba 1 h
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 245 x 145 x 81 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
LUNIS® E | D= 230mm | ekstremno široko sevajoč, z
3.2 Vgradni downlighti
108
270
33
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne (TC-TEL)
3.129
52
145
in nizkovoltne halogenske žarnice (QR-CB51)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | reflektor s
80
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj,
ekstremno široko sevajoč, z BAP65 turbo rastrom, visok
sijaj | svetlobni poudarek preko nizkovoltne
135
halogenske žarnice v središču rastra | svetlobno
zatesnjen proti stropni votlini | za ločeno enoto s
predstikalno napravo, z EVG (za kompaktno
ø212
ø230
fluorescenčno sijalko) in z elektronskim
QR-CB
51
GU5,3
TC-TEL
GX24q-2
transformatorjem, z možnostjo zatemnjevanja* (za
svetlobni poudarek) | reflektor in viden rob reflektorja
iz aluminija, viden rob reflektorja visok sijaj**;
pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s predstikalno
napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in
TC-TEL
GX24q-3
pokrov enote s predstikalno napravo iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
(vključno s turborastrom s svetlobnim poudarkom |
vključno z nizkovoltno halogensko žarnico z
aluminijastim reflektorjem, QR-CB51 35 W (pri 2 x TCTEL 26 W), QR-CB51 50 W (pri 2 x TC-TEL 18 W))
* elektronskim transformator z možnostjo zatemnjevanja z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 23
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Okov
Sijalke 3
Okov 3
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
2xTC-TEL 18 W
GX24q-2
1xQR-CB51 maksimalno 50 W
GU5.3
1,6
5LR41872KA6100N
5LR418D2KA6100N
5LR41862KA6100N
2xTC-TEL 26 W
GX24q-3
1xQR-CB51 maksimalno 35 W
GU5.3
2,5
5LR41872VA6100N
5LR418D2VA6100N
5LR41862VA6100N
Sijalke
3.2
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
/5.$1
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/,:$OCNICO
45:ƚ9φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
/
/
/
&
ƚ
ƚ
EFMNO
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.130
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično široko sevajoč, z
270
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | wallwasher s
80
svetlobno tehniko VirtualSource®, visok sijaj,
asimetrično široko sevajoč | svetlobno zatesnjen proti
stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno napravo,
z EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija,
300
visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s
predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec
reflektorja iz PC, črn
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
ø212
ø230
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
GX24q-3/-4
1,6
5LR41571VA61
5LR415D1VA61
5LR41561VA61
TC-TEL
1xTC-TEL 26/32 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
3.2
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.131
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično široko sevajoč, mat |
300
za visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | Wallwasher s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj,
asimetrično široko sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
ø212
ø230
napravo* | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, viden rob reflektorja visok sijaj; pritrdilni
obroč iz jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz
tlačno ulitega aluminija
HST-CRI
GX12-1
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
1,5
5LR42501SA61
HST-CRI
1xHST-CRI maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• izvedba 100 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
1,1
5LR0003SA
/56$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
3.2
3.132
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično široko sevajoč, mat |
300
za visokovoltne halogenske žarnice (QT32)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | Wallwasher s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj,
asimetrično široko sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | za visokovoltne halogenske žarnice |
ø212
ø230
reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija, visok
sijaj; pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn; nosilec
reflektorja iz tlačno ulitega aluminija
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
QT32
E27
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze ali prirezovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
1,3
5LR42501AA61
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
3.2
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično široko sevajoč, z
3.133
270
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-TEL)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | Wallwasher z
80
VirtualSource® svetlobno tehniko, visok sijaj,
asimetrično široko sevajoč | svetlobno zatesnjen proti
stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno napravo,
190
z EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija,
visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s
predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec
reflektorja iz PC, črn
TC-TEL
GX24q-3
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax= 50W)
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR41671VA61
5LR416D1VA61
5LR41661VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,6
5LR41672VA61
5LR416D2VA61
5LR41662VA61
TC-TEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 75 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
3.2
3.134
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično srednje sevajoč,
190
mat | za metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | Wallwasher s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj,
ø212
ø230
asimetrično srednje sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj**, s pogreznjenim zaščitnim
pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS/EGS); pritrdilni obroč iz jeklene pločevine, črn;
nosilec reflektorja iz PC, črn
HIT-CE
G12
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo serijsko z EVG ali VVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z
downlightom, l = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno (do skupne moči sijalk na svetilkop Pmax = 50 W)
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
1,4
5LR42601HA61
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 70 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
/5+$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.135
Lunis® E | D= 230mm | asimetrično srednje sevajoč,
190
mat | za visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis® E, downlight za vgradnjo v strop | Wallwasher s
svetlobno tehniko VirtualSource®, mat sijaj,
ø212
ø230
asimetrično srednje sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj**; pritrdilni obroč iz jeklene
pločevine, črn; nosilec reflektorja iz PC, črn
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HST-CRI
GX12-1
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo "Standard" prozorno
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
1,5
5LR42601RA61
HST-CRI
1xHST-CRI 50 W
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
/55$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
3.2
3.136
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis®
Vgradni downlighti iz družine Lunis® ponujajo največji možni projektantski oblikovalski manevrski prostor. Zaradi modularne zgrad be iz reflektorja, pritrdilnega obroča
in ločene enote s predstikalno napravo se da fleksibilno rešiti vsako vgradno situacijo.
Z ločitvijo reflektorske enote in predstikalne naprave je mogoče zmanjšati obremenitev stropa. Raznovrsten montažni pribor olajša vgradnjo v različne stropne sisteme. Z
uporabo tehnologije multiwatt je mogoče svetilke individualno in v skladu s potrebo
po svetlobi opremljati s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami z močmi med 26 W in
42 W. Dodatno variabilnost pri uporabi daje svetilkam Lunis® obsežen svetlobnotehnični in dekorativni pribor, s katerim je mogoče rešiti veliko število oblikovalskih
nalog.
ko povezavo z downlightom, L = 0,5 m (enoto s predstikalno napravo je treba dodatno naročiti);
izved ba za visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI): za
EVG; enota s predstikalno napravo s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom,
L = 0,5 m (enoto s predstikalno napravo je treba
dodatno naročiti) | izved ba za visokovoltno halogensko žarnico (QT32): z elektronskim transformatorjem,
serijsko možnost zatemnjevanja z zatemnilnikom z
rezanjem faze na naraščajočem ali padajočem delu
krivulje | druge električne variante na zahtevo
Svetlobna tehnika
Reflektorski sistemi iz najčistejšega aluminija Al
3.2
99,98 %, po izbiri eloksiranega z visokim leskom ali
mat, izved be s širokim snopom po želji z diamantno
Tehnika ohišja
fasetirano optiko ali z mat obdelavo ALUSOFT | izved-
modularna zgrad ba iz reflektorja, pritrdilnega
be za sijalke HIT-CE z nazaj pomaknjenim pokrovom
obroča in ločene enote s predstikalno napravo, ki se
iz enoslojnega varnostnega stekla (EVS)
položi v stropno votlino ali obesi v njej | pritrdilni
• reflektor z ozkim, srednje širokim, širokim (omejitev
obroč reflektorja iz jeklene pločevine, črn | tritočkovna zatična pritrditev brez orodja | reflektor in njegov
vidni rob iz aluminija, pri variantah s sijalkami HITCE s pokrovom iz enoslojnega varnostnega stekla
(EVS) na zadnji strani | kapsula reflektorja in pokrov
bleščanja v skladu z BAP 65 (L ≤ 1000 cd/m2)) ali
ekstremno širokim snopom
• reflektor s širokim snopom z omejitvijo bleščanja v
skladu z BAP 65 (L ≤ 1000 cd/m2)
• ekstremno širokosnopni reflektor
enote s predstikalno napravo iz umetne snovi | vse
komponente se montirajo brez orodja | zaščitno steklo, lebdeče steklo in steklen obroč iz enoslojnega
varnostnega stekla (EVS); prizmatični obroč iz PMMA,
turbo in križni raster iz aluminija, eloksiranega z
visokim leskom; obročasti raster iz visokokakovostnega polimera (PBT), naparjenega z visokim leskom
Z optično dekorativnim priborom je mogoče svetlobno tehniko individualno spreminjati:
• zaščitno steklo in lebdeče steklo, prozorna, delno ali
v celoti satinirana
• steklen obroč, po izbiri kobaltovo steklo, modro, ali
lebdeče steklo, brezbarvno mat
• koaksialna optika z obročasto satinirano stekleno
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na elektri-
ploščo in dodatnim reflektorjem
• turbo in križni raster za omejitev bleščanja v skladu
čno omrežje | ločena enota s predstikalno napravo s
z BAP65 (L ≤ 1000 cd/m2) za Lunis® z ekstremno
tripolno omrežno priključno sponko (EVG-DALI oz.
širokim snopom
EVG z možnostjo zatemnjevanja: tripolna + dvopolna
za krmilni signal), maks. 2,5 mm2 | izved ba za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL):
serijsko z EVG, EVG-DALI ali EVG z možnostjo
zatemnjevanja (1..10 V) | enota s predstikalno napravo in downlight sta med seboj električno fiksno povezana s kablom, L = 0,5 m | izved ba za metalhalogenidne sijalke (HIT-CE): serijsko z EVG; enota s predstikalno napravo s konfekcioniranim kablom za konektors-
• obročast raster za omejitev bleščanja za Lunis® s
širokim in ekstremno širokim snopom
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.137
3.2
+ veliko možnih konfiguracij zaradi modularne zgrad be iz montažnega obroča, reflektorja in ločene električne enote
+ dragocen videz zaradi uporabe jekla, plemenitega jekla, aluminija in stekla
+ oblika roba reflektorja omogoča nevpadljivo in nevsiljivo integracijo v podobo stropa
+ reflektorski sistem ločen od enote s predstikalno napravo za minimalno obremenitev stropa
+ tehnika multiwatt za zamenljive svetlobne pakete
+ montažni pribor za vse stropne sisteme
+ montaža in menjava sijalke popolnoma brez orodja
3.138
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 180mm | široko sevajoč, z visokim sijajem |
270
145
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | reflektor visok
sijaj, široko sevajoč | z ločeno enoto s predstikalno
80
napravo, EVG ali VVG | reflektor in viden rob reflektorja
iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna
plošča enote s predstikalno napravo iz jeklene
pločevine, črno; nosilec reflektorja in pokrov enote s
240
predstikalno napravo iz PC, modro
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
TC-DEL
G24q-1
uporabo zaščitnega stekla**)
ø162
ø180
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-4
TC-TEL
GX24q-3
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk po svetilki Pmax= 50W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,3
5LR11171VA51
5LR111D1VA51
5LR11161VA51
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 13 W
G24q-1
0,9
5LR11171FA51
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,1
5LR11171GA51
5LR111D1GA51
5LR11161GA51
TC-TEL
TC-DEL
3.2
• premer izreza v stropu: DA= 162mm | enota s predstikalno napravo: Lx Bx H= 270 x 145 x 80mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5*$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&'(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
α
α
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 180mm | široko sevajoč, z visokim sijajem |
3.139
270
145
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
visok sijaj, široko sevajoč | z ločeno enoto s predstikalno
80
napravo, EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča
enote s predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno;
130
nosilec reflektorja in pokrov enote s predstikalno
napravo iz PC, modro
ø162
ø180
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
TC-DEL
G24q-1
TC-DEL
G24q-2
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
IP 20
EVG
EVG-DALI
EVG(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,0
5LR11271FA51
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,3
5LR11271GA51
2xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,4
5LR11272FA51
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,5
5LR11272GA51
1xTC-TEL 26 W
GX24q-3
1,4
5LR11271LA51
5LR112D1LA51
5LR11261LA51
2xTC-TEL 26 W
GX24q-3
1,7
5LR11272LA51
5LR112D2LA51
5LR11262LA51
Sijalke
TC-DEL
TC-TEL
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• izvedba 2 x 26 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5*$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&'(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.140
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 180mm | široko sevajoč, z visokim sijajem |
245
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL) | z
145
modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
81
visok sijaj, široko sevajoč | z ločeno enoto s predstikalno
napravo, EVG, z vgrajenim modulom za zasilno
razsvetljavo z lokalnim napajanjem | reflektor in viden
130
rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč
in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in pokrov
ø162
ø180
enote s predstikalno napravo iz PC, modro
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4-polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26 W
GX24q-3/-4
2,6
5LR11271VA5102
2xTC-TEL 26 W
GX24q-3
1,9
5LR11272VA5102
TC-TEL
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H= 245 x 145 x 81 mm
• izvedba 2 x 26W in 2 x 32W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.141
Lunis® | D= 180mm | srednje sevajoč, mat | za
130
metalhalogenidne sijalke (HIT-CE)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
ø162
ø180
mat sijaj, srednje sevajoč | za ločeno enoto s
predstikalno napravo* | reflektor in viden rob
reflektorja iz aluminija, visok sijaj**, s pogreznjenim
zaščitnim pokrovom sijalke iz enoslojnega varnostnega
stekla (EVS/EGS); pritrdilni obroč iz jeklene pločevine,
črn; nosilec reflektorja iz PC, moder
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
HIT-CE
G12
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom za konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5
m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
G12
0,7
5LR12201JA51
HIT-CE
1xHIT-CE maksimalno 150 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• izvedba 150 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HIT 35 W
0,4
5NG16076L
EVG, uporaba: HIT 70 W
0,5
5NG16077L
EVG, uporaba: HIT 150 W
0,7
5NG16078L
/5-$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+,7&(:EφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.142
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 180mm | ozko sevajoč, mat | za
130
visokotlačne natrijeve sijalke (HST-CRI)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
ø162
ø180
mat sijaj, ozko sevajoč | za ločeno enoto s predstikalno
napravo* | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj**; pritrdilni obroč iz jeklene
pločevine, črn; nosilec reflektorja iz PC, moder
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
HST-CRI
GX12-1
* enota s predstikalno napravo EVG | pripravljeno za priključitev na omrežje s priključnimi sponkami in s konfekcioniranim kablom s konektorsko povezavo z downlightom, L = 0,5 m
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
GX12-1
0,5
5LR12201SA51
HST-CRI
1xHST-CRI maksimalno 100 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• enoto s predstikalno napravo naročite posebej
• izvedba 100 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
Obvezen pribor (za podrobnosti glejte stran 3.155)
3.2
Opis
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
EVG, uporaba: HST-CRI 50 W
1,1
5LR0003RA
EVG, uporaba: HST-CRI 100 W
1,1
5LR0003SA
/56$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z+67&5,:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.143
Lunis® | D= 180mm | ozko sevajoč, mat | za 230 V
130
halogenske žarnice (QT32 | A60)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
ø162
ø180
mat sijaj, ozko sevajoč | za visokovoltne halogenske
žarnice* | reflektor in viden rob reflektorja iz aluminija,
viden rob reflektorja visok sijaj; pritrdilni obroč iz
jeklene pločevine, črn; nosilec reflektorja iz PC, moder
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: ZR I
QT32
E27
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• lebdeče steklo | lebdeč obroč
* Svetilke za visokovoltne žarnice so primerne za zatemnjevanje z zatemnilnikom z obsekovanjem faze
IP 20
brez PN
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E27
0,8
5LR12201AA51
QT32
1xQT32 maksimalno 75 W
• premer izreza v stropu: DA = 162 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5$$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z47:OφNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.144
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | široko sevajoč, z visokim sijajem |
270
145
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
visok sijaj, široko sevajoč | z ločeno enoto s predstikalno
80
napravo, EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča
enote s predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno;
170
nosilec reflektorja in pokrov enote s predstikalno
napravo iz PC, modro
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
TC-DEL
G24q-2
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
IP 20
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR11271VA61
5LR112D1VA61
5LR11261VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,7
5LR11272VA61
5LR112D2VA61
5LR11262VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,6
5LR11271GA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,7
5LR11272GA61
TC-TEL
EVG
TC-DEL
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | široko sevajoč, z visokim sijajem |
3.145
245
za kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-TEL) | z
145
modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | BAP65 reflektor
81
visok sijaj, široko sevajoč | z ločeno enoto s predstikalno
napravo, EVG, z vgrajenim modulom za zasilno
razsvetljavo z lokalnim napajanjem | reflektor in viden
170
rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč
in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in pokrov
ø212
ø230
enote s predstikalno napravo iz PC, modro
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | obročast raster
Elektrika
Luminaire wired ready for connection, with 4-pole terminal (3-pole for 'normal mains' with switched phase + single pole for additional unswitched phase for emergency light
element) | single battery emergency light element for 1 hour operation
Detail information: see appendix or www.Siteco.de (navigation: Products | Indoor Luminaires | Downlights for recessed mounting | Downlights for compact fluorescent lamps or
point sources | Lunis® with CAT2 reflector, wide distribution; D= 230mm | Version with highly specular reflector; with single battery emergency light element)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
2,3
5LR11271VA6102
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
2,6
5LR11272VA6102
TC-TEL, Nazivna obratovalna doba 1 h
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 245 x 145 x 81 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.146
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | ekstremno široko sevajoč, z
270
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | reflektor visok
80
sijaj, ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra
| z ločeno enoto s predstikalno napravo, EVG | reflektor
in viden rob reflektorja iz aluminija, visok sijaj;
115
pritrdilni obroč in nosilna plošča enote s predstikalno
napravo iz jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in
pokrov enote s predstikalno napravo iz PC, modro
TC-DEL
G24q-1
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-3
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
IP 20
TC-TEL
GX24q-4
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR11471VA61
5LR114D1VA61
5LR11461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,8
5LR11472VA61
5LR114D2VA61
5LR11462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,5
5LR11471FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,5
5LR11471GA61
2xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,6
5LR11472FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,5
5LR11472GA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-DEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | ekstremno široko sevajoč, z
3.147
245
visokim sijajem | za kompaktne fluorescenčne sijalke
145
(TC-TEL) | z modulom za zasilno razsvetljavo
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | reflektor visok
81
sijaj, ekstremno široko sevajoč, BAP65 z uporabo rastra
| z ločeno enoto s predstikalno napravo, EVG, z
115
vgrajenim modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim
napajanjem | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, visok sijaj; pritrdilni obroč in nosilna plošča
enote s predstikalno napravo iz jeklene pločevine, črno;
ø212
ø230
nosilec reflektorja iz PC, modro
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
TC-TEL
GX24q-4
napravo: ZR I
** videz svetilke in svetlobno tehniko je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč | turboraster | križni raster | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
| z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
2,6
5LR11471VA6102
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
2,6
5LR11472VA6102
TC-TEL, Nazivna obratovalna doba 1 h
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 245 x 145 x 81 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
• svetlobnotehnični pribor (raster) naročite posebej
/59$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&7(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
3.2
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.148
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | široko sevajoč, fasetiran | za
270
145
kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | fasetiran
reflektor z visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč,
80
BAP65 z uporabo rastra | z ločeno enoto s predstikalno
napravo, EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, viden rob reflektorja visok sijaj; pritrdilni
115
obroč in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in pokrov
enote s predstikalno napravo iz PC, modro
TC-DEL
G24q-1
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: Downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-3
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
TC-TEL
GX24q-4
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,5
5LR13471VA61
5LR134D1VA61
5LR13461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,6
5LR13472VA61
5LR134D2VA61
5LR13462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,2
5LR13471FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,5
5LR13471GA61
2xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,2
5LR13472FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,5
5LR13472GA61
TC-TEL
EVG
3.2
TC-DEL
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5*$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&'(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® | D= 230mm | široko sevajoč, fasetiran | za
3.149
270
145
kompaktne fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
Lunis®, downlight za vgradnjo v strop | fasetiran
reflektor z visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč,
80
BAP65 z uporabo rastra | z ločeno enoto s predstikalno
napravo, EVG | reflektor in viden rob reflektorja iz
aluminija, viden rob reflektorja visok sijaj; pritrdilni
115
obroč in nosilna plošča enote s predstikalno napravo iz
jeklene pločevine, črno; nosilec reflektorja in pokrov
enote s predstikalno napravo iz PC, modro
TC-DEL
G24q-1
ø212
ø230
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 ali IP54 na izstopni strani z
uporabo zaščitnega stekla** ali prizmatičnega stekla**)
Zaščitni razred: downlight: ZR II | enota s predstikalno
napravo: ZR I
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-3
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• zaščitno steklo | prizmatična plošča | nosilec informacijske table + informacijska tabla (do skupne moči sijalk na svetilko Pmax = 50 W)
• koaksialna optika | lebdeče steklo | lebdeč obroč
IP 20
TC-TEL
GX24q-4
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,2
5LR14471VA61
5LR144D1VA61
5LR14461VA61
2xTC-TEL 26/32 W
GX24q-3
1,6
5LR14472VA61
5LR144D2VA61
5LR14462VA61
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,2
5LR14471FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,2
5LR14471GA61
2xTC-DEL 13 W
G24q-1
1,2
5LR14472FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
1,3
5LR14472GA61
TC-TEL
EVG
TC-DEL
3.2
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm | enota s predstikalno napravo: L x B x H = 270 x 145 x 80 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.150
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | Lunis® – svetlobnotehnični pribor
Turboraster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja v skladu z
turboraster, D = 230 mm
5LR94161AA
BAP65 (L ≤ 1000 cd/m2).
Rastrski vložek iz aluminija, eloksiran z
visokim leskom, z najlonskimi čelnimi
kapami za preprečevanje odrgnin.
/59$/5$$
ƚ
Enostavna montaža s pomočjo pritrdil-
ƚ
ƚ
– primeren samo za downlighte z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR114… | 5LR124… | 5LR418…)
– primeren samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
nih vzmeti.
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Križni raster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja v skladu z
križni raster, D = 230 mm
5LR94161AD
BAP65 (L ≤ 1000 cd/m2).
Rastrski vložek iz aluminija, eloksiran z
visokim leskom, z najlonskimi čelnimi
– primeren samo za downlighte z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR114… | 5LR124… | 5LR418…)
– primeren samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
kapami za preprečevanje odrgnin.
Enostavna montaža s pomočjo pritrdil-
/59$/5$'
ƚ
ƚ
ƚ
nih vzmeti.
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
3.2
Obročasti raster
Opis
oznaka za naročilo
Za omejevanje bleščanja.
obročasti raster, D = 230 mm
5LR94161AB
Rastrski vložek iz visokokakovostne
obročasti raster, D = 180 mm
5LR94151AB
umetne snovi, metaliziran z visokim
leskom,
vključno s središčno pritrditvijo.
/59$/5$%
ƚ
– primeren samo za downlighte z ekstremno široko porazdelitvijo svetilnosti in reflektorjem
z visokim leskom ali mat (5LR112… | 5LR122… | 5LR114… | 5LR414… | 5LR418…)
– primeren samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
Lunis® E | Lunis® dekorativni pribor
Dekorativni obroč, Exklusiv
Opis
tlačno ulit.
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
Pritrditev na pritrdilni obroč
D = 240 mm
5LR9546AHP
downlighta s tremi zaponkami
D = 190 mm
5LR9545AHP
oznaka za naročilo
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
D = 240 mm
5LR9546BHP
D = 190 mm
5LR9545BHP
dekorativni obroč polakiran, krtačen in eloksiran
D = 240 mm
5LR9546CHP
D = 190 mm
5LR9545CHP
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.151
Lunis® E | Lunis® – dekorativni pribor
Lebdeče steklo, Exklusiv
Opis
steklo iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
(EVS), obešeno na tri sornike iz pleme-
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546AEJ
nitega jekla pod tlačno ulitim dekora-
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546AEK
tivnim obročem.
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546AEL
oznaka za naročilo
Pritrditev na pritrdilni obroč
downlighta s tremi zaponkami.
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545AEJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545AEK
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545AEL
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546BEJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546BEK
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546BEL
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545BEJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545BEK
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545BEL
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546CEJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546CEK
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546CEL
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545CEJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545CEK
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545CEL
– ni primerno za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…)
Koaksialna optika, Exklusiv
Opis
obroč iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
satiniran s koaksialnim reflektorskim
opalen steklen obroč, satiniran, D = 240 mm
5LR9446AEQ
segmentom, vdelan v tlačno ulit deko-
kobaltno moder steklen obroč, satiniran, D = 240 mm
5LR9446AFQ
oznaka za naročilo
rativni obroč
Pritrditev na pritrdilni obroč
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
downlighta s tremi zaponkami.
opalen steklen obroč, satiniran D = 240 mm
5LR9446BEQ
kobaltno moder steklen obroč, satiniran, D = 240 mm
5LR9446BFQ
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
opalen steklen obroč, satiniran, D = 240 mm
5LR9446CEQ
kobaltno moder steklen obroč, satiniran, D = 240 mm
5LR9446CFQ
– ni primerna za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…)
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2
3.152
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | Lunis® – dekorativni pribor
Zaščitno steklo IP44, Exklusiv
Opis
steklo iz enojnega varnostnega stekla
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010)
(EVS), vdelano v tlačno ulit dekorativni
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546AEB
obroč.
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546AEF
Pritrditev na pritrdilni obroč
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546AEE
downlighta s tremi zaponkami.
steklo, prozorno, D = 240 mm
5LR9546AEA
oznaka za naročilo
Zaščitna stopnja IP44 (proti prostoru
pri zaprtem stropu).
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545AEB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545AEF
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545AEE
steklo, prozorno, D = 190 mm
5LR9545AEA
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006)
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546BEB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546BEF
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546BEE
steklo, prozorno, D = 240 mm
5LR9546BEA
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545BEB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545BEF
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545BEE
steklo, prozorno, D = 190 mm
5LR9545BEA
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran
3.2
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 240 mm
5LR9546CEB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 240 mm
5LR9546CEF
steklo, satinirano v celoti, D = 240 mm
5LR9546CEE
steklo, prozorno, D = 240 mm
5LR9546CEA
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 190 mm
5LR9545CEB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 190 mm
5LR9545CEF
steklo, satinirano v celoti, D = 190 mm
5LR9545CEE
steklo, prozorno, D = 190 mm
5LR9545CEA
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk Pmax 50 W
– ni primerno za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR 4 . 5… | 5LR 4 . 6…)
Prizmatična plošča IP44, Exklusiv
Opis
s koaksialno prizmatično strukturo za
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010), D = 240 mm
5LR9446ADT
razširjeno in bolj enakomerno poraz-
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006), D = 240 mm
5LR9446BDT
delitev svetilnosti pri downlightih s
dekorativni obroč iz aluminija, krtačen in eloksiran, D = 240 mm
5LR9446CDT
kompaktnimi fluorescenčnimi
sijalkami.
Prizmatična plošča iz PMMA, vdelana v
oznaka za naročilo
– primerna samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
– ni primerno za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR 4 . 5… | 5LR 4 . 6…)
tlačno ulit dekorativni obroč.
Pritrditev na pritrdilni obroč downlighta s tremi zaponkami.
Zaščitna stopnja IP44 (proti prostoru
pri zaprtem stropu).
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.153
Lunis® E | Lunis® – dekorativni pribor
Nosilec informacij, Exklusiv
Opis
za vpetje informacijske plošče, iz
dekorativni obroč polakiran, bel (RAL 9010), D = 240 mm
5LR9546ADN
PMMA,
dekorativni obroč polakiran, kovinsko siv (RAL 9006), D = 240 mm
5LR9546BDN
opalen, vdelan v tlačno ulit dekorativni
dekorativni obroč polakiran, krtačen in eloksiran, D = 240 mm
5LR9546CDN
obroč.
Pritrditev na pritrdilni obroč downlighta s tremi zaponkami.
oznaka za naročilo
– primerna samo za downlighte za uporabo s kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami (TC…)
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax 50 W
– ni primerno za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR 4 . 5… | 5LR 4 . 6…)
Informacijska plošča »Obvestilo«
Opis
Informacijska plošča z natisnjenim
informacijska plošča - obvestilo
motivom oz. za individualno obliko-
motiv Informacije »I«
5LR95463DV01
vanje. Informacijska plošča iz PMMA
motiv »Stopnice navzgor«
5LR95463DV11
robovi polirani z visokim leskom, motiv
motiv »Stopnice navzdol«
5LR95463DV12
kot sitotisk, bel.
motiv »Dvigalo«
5LR95463DV21
Mere:
B = 167 mm
motiv »WC«
5LR95463DV41
H = 170 mm
motiv »WC ženske«
5LR95463DV42
d =
motiv »WC moški«
5LR95463DV43
brez motiva
5LR95463DV00
8 mm
oznaka za naročilo
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
Informacijska plošča
Opis
»Znaki za reševanje«
informacijska plošča – znaki za reševanje
Informacijska plošča z natisnjenim
motiv »Evakuacijska pot navzgor«
5LR95463DV81
motivom. Informacijska plošča iz
motiv »Evakuacijska pot navzdol«
5LR95463DV82
PMMA, robovi polirani z visokim
motiv »Evakuacijska pot na desno (levo)«
5LR95463DV83
leskom, motiv kot sitotisk, bel/zelen.
Razdalja za prepoznavanje: 34 m
Mere:
oznaka za naročilo
– nosilec informacij je treba naročiti posebej
B = 167 mm
3.2
H = 170 mm
d =
8 mm
Dekorativni obroč, Standard
Opis
oznaka za naročilo
Dekorativen krovni obroč iz visokoka-
dekorativni obroč bel, D = 230 mm
5LR95364CP
kovostnega polimera.
dekorativni obroč bel, D = 180 mm
5LR95354CP
Za zaskok na rob reflektorja na downlightu.
Steklen obroč, Standard
Opis
oznaka za naročilo
Dekorativen obroč iz enojnega varnost-
opalen steklen obroč, satiniran, D = 230 mm
5LR95163ES
nega stekla, satiniran.
kobaltno moder steklen obroč, satiniran, D = 230 mm
5LR95166ES
Glasring opal, satiniert, D = 180 mm
5LR95153ES
kobaltno moder steklen obroč, satiniran, D = 180 mm
5LR95156ES
Pritrditev na pritrdilni obroč downlighta s tremi zaponkami.
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.154
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | Lunis® – dekorativni pribor
Lebdeče steklo, Standard
Opis
oznaka za naročilo
steklo iz enojnega varnostnega stekla.
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 230 mm
5LR95163EJ
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 230 mm
5LR95163EK
lighta s tremi zaponkami.
steklo, satinirano v celoti, D = 230 mm
5LR95163EL
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 180 mm
5LR95153EJ
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 180 mm
5LR95153EK
steklo, satinirano v celoti, D = 180 mm
5LR95153EL
Zaščitno steklo IP44, Standard
Opis
oznaka za naročilo
steklo iz enojnega varnostnega stekla.
zaščitno steklo IP44
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 230 mm
5LR95163EB
lighta s tremi zaponkami.
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 230 mm
5LR95163EF
Zaščitna stopnja IP44 (proti prostoru
steklo, satinirana v celoti, D = 230 mm
5LR95163EE
pri zaprtem stropu).
steklo, prozorna, D = 230 mm
5LR95163EA
3.2
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 180 mm
5LR95153EB
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 180 mm
5LR95153EF
steklo, satinirano v celoti, D = 180 mm
5LR95153EE
steklo, prozorno, D = 180 mm
5LR95153EA
Zaščitno steklo IP54, Standard
krovno steklo IP54
steklo iz enojnega varnostnega stekla.
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 230 mm
5LR95163ED
Tesnilo iz silikonskega kavčuka se nav-
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 230 mm
5LR95163EH
leče na rob reflektorja.
steklo, satinirano v celoti, D = 230 mm
5LR95163EG
Pritrditev na pritrdilni obroč down-
steklo, prozorno, D = 230 mm
5LR95163EC
lighta s tremi zaponkami.
Zaščitna stopnja IP54 (proti prostoru
steklo, satinirano v osrednjem območju, D = 180 mm
5LR95153ED
pri zaprtem stropu).
steklo s satiniranim kolobarjem, D = 180 mm
5LR95153EH
steklo, satinirano v celoti, D = 180 mm
5LR95153EG
steklo, prozorno, D = 180 mm
5LR95153EC
– samo pri downlightih s skupno močjo sijalk do Pmax = 50 W
– za downlighte z asimetričnim stenskim reflektorjem (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…) je priporočljiva le prozorno zaščitno steklo
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.155
Lunis® E | Lunis® – električni pribor
Elektronski transformator za nizko-
Opis
oznaka za naročilo
voltno halogensko žarnico
elektronski transformator za 35..105 W
5NZ5084
primeren za zatemnilnike z odrezovanjem ali prirezovanjem faze
Enota z EVG za sijal ke HIT oz. HIT-CE
Opis
oznaka za naročilo
s 3-polno omrežno sponko
EVG za HIT 35 W
5NG16076L
maks. 2,5 mm2, s kablom za konektorsko
EVG za HIT 70 W
5NG16077L
povezavo s svetilko, 3-žilnim, dolžine
EVG za HIT 150 W
5NG16078L
pribl. 0,5 m
Enota z EVG za sijal ke HST-CRI
Opis
oznaka za naročilo
(brez slike)
EVG za HST-CRI 50 W
5LR0003RA
s 3-polno omrežno sponko
EVG za HST-CRI 100 W
5LR0003SA
maks. 2,5 mm2,
konektorska povezava s svetilko,
teža: 1,0 kg
Dodatna sponka
Opis
oznaka za naročilo
2-polna (L2, L3)
dodatna sponka 2-polna (L2, L3) 1)
5LJ80002XK
maksimalni presek 2,5 mm2,
1)
za 5-polno priključitev oz. 5-polno linijsko ožičenje od enega downlighta do drugega
3.2
Natezna razbremenitev Multiwire
Opis
oznaka za naročilo
pri priključitvi vgradnih downlightov
natezna razbremenitev Multiwire
5LJ80002XW
s fleksibilnim dovodom
Lunis® E | Lunis® – montažni pribor
Modularna plošča
Opis
za vgradnjo svetilke v panelne strope,
modularna plošča za družine
modul 100,
5LR1 . . . . . . 51..
jeklena pločevina, polakirana,
5LR1 . . . . . . 61..
bela (RAL9010)
DA [mm]
d x š x v [mm]
modul
oznaka za naročilo
162
187 x 229 x 23
širina 2
5LR91154BG
212
287 x 329 x 23
širina 3
5LR91164BG
5LR4 . . . . . . 61..
212
287 x 329 x 23
širina 3
5LR91164BG
Doza za zalitje v beton
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za stropno votlino za uporabo svetilke
doza za zalitje v beton za družine
v zalitih betonskih stropih,
5LR1 . 2 . . . . 51..
162
550 X 275 X 140
5LR91150BD
jeklena pločevina, pocinkana
5LR1 . 2 . . . . 61..
212
550 X 275 X 185
5LR91160BE
5LR1 . 4 . . . . 61..
212
550 X 275 X 140
5LR91160BD
5LR4 . 4 . . . . 61..
212
550 X 275 X 205
5LR91160BL
5LR4 . 6 . . . . 61..
212
550 X 275 X 205
5LR91160BL
5LR4 . 8 . . . . 61..
212
550 X 275 X 205
5LR91160BE
Napotek: uporaba za nadgradnjo na omet maksimalno 40 mm, odvisno od tipa svetilke
Pri projektiranju upoštevajte montažna navodila.
Download: www.siteco.com (navigacija: >država< >izdelki< >iskanje izdelkov notranje svetilke< in vnesite »številko za naročilo«)
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.156
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
Lunis® E | Lunis® – montažni pribor
Nosilna pločevina
Opis
za ojačitev poroznih stropnih plošč
nosilna pločevina za družine
(npr. lahke plošče iz mineralnih vlaken),
jeklena pločevina, pocinkana
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
5LR1 . . . . . . 51..
162
190 x 190 x 1
5LR91150BA
5LR1 . . . . . . 61..
212
240 x 240 x 1
5LR91160BA
5LR4 . . . . . . 61..
212
240 x 240 x 1
5LR91160BA
Distančni obroč
Opis
DA [mm]
oznaka za naročilo
za strope z debelino: d < 5 mm jeklena
podometni obroč za družino
pločevina, pocinkana
5LR1 . . . . . . 51..
162
5LR91150BF
5LR1 . . . . . . 61..
212
5LR91160BF
5LR4 . . . . . . 61..
212
5LR91160BF
Komplet podaljševalnih stremen
Opis
debelina stropa [mm]
oznaka za naročilo
za strope z debelino:
komplet podaljševalnih stremen za družino
d > 25 mm oz. pri dozah za zalitje v
5LR 1 . 1 . . . . 51..
maks. 50
5LR91100BQ
beton z nanosom materiala (beton,
5LR 1 . 1 . . . . 61..
maks. 75
5LR91100BR
omet) > 25 mm.
5LR 1 . 2 . . . . 51..
maks. 30
5LR91100BQ
Jeklena pločevina, pocinkana
5LR 1 . 2 . . . . 61..
maks. 50
5LR91100BQ
5LR 1 . 2 . . . . 61..
maks. 70
5LR91100BR
5LR 4 . 1 . . . .
maks. 50
5LR91100BQ
5LR 4 . 1 . . . .
maks. 75
5LR91100BR
5LR 4 . 4 . . . .
maks. 50
5LR91100BQ
5LR 4 . 4 . . . .
maks. 75
5LR91100BR
5LR 4 . 5 . . . .
maks. 50
5LR91100BQ
5LR 4 . 5 . . . .
maks. 75
5LR91100BR
5LR 416 . . . .
maks. 50
5LR91100BQ
5LR 4 . 8 . . . .
maks. 40
5LR91100BQ
Podometni obroč
Opis
DA [mm]
oznaka za naročilo
za čisto stropno odprtino v mokrih
podometni obroč za družino
stropih,
5LR1 . . . . . . 51..
162
5LR91150BC
jeklena pločevina, pocinkana
5LR1 . . . . . . 61..
212
5LR91160BC
5LR4 . . . . . . 61..
212
5LR91160BC
Doza za zalitje v beton
Opis
DA [mm]
za stropno votlino za uporabo svetilke
doza za zalitje v beton za družine
v zalitih betonskih stropih,
5LR1 . 2 . . . . 51…
162
550 x 275 x 140
5LR91150BD
jeklena pločevina, pocinkana
5LR1 . 2 . . . . 61…
212
550 x 275 x 185
5LR91160BE
višina roba: HR = 20 mm
5LR1 . 4 . . . . 61…
212
550 x 275 x 140
5LR91160BD
5LR4 . 4 . . . . 61…
212
550 x 275 x 205
5LR91160BL
5LR4 . 6 . . . . 61…
212
550 x 275 x 205
5LR91160BL
5LR4 . 8 . . . . 61…
212
550 x 275 x 205
5LR91160BE
3.2
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
Napotek: uporaba za nadgradnjo na omet maksimalno 40 mm.
Pri projektiranju upoštevajte montažna navodila.
Download: www.siteco.com (navigacija: >država< >izdelki< >iskanje izdelkov notranje svetilke< in vnesite »številko za naročilo«)
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2 Vgradni downlighti
3.157
3.2
©Guido Erbring
3 Downlighti
3.158
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight
Ekstremno širokosnopni compact downlight je optimiziran kot kompletna svetilka z
vgradno globino samo 108 mm za hitro montažo brez orodja tudi pri omejenih prostorskih razmerah.
Narejeni so iz temperaturno obstojne visokozmogljive polimerne umetne snovi, deloma pa so opremljeni s tehnologijo multiwatt. Na ta način je mogoče svetilke individualno in v skladu s potrebo po svetlobi opremljati s kompaktnimi fluorescenčnimi
sijalkami z močmi med 10 W in 42 W. S svetlobnotehničnim priborom kot izbirno
opremo je mogoče svetlobno karakteristiko individualno spreminjati.
3.2
Elektrika
Svetilke so v celoti ožičene za priključitev na električno omrežje | s tripolno priključno sponko (EVG-DALI
oz. EVG z možnostjo zatemnjevanja: tripolna + dvopolna za krmilni signal), maks. 2,5 mm2 | serijsko z
EVG, EVG-DALI, EVG z možnostjo zatemnjevanja
(1..10 V) | pokrov nad sponko z natezno razbremenitvijo, primeren za linijsko ožičenje
Tehnika ohišja
Svetlobna tehnika
enodelno ohišje z reflektorjem iz temperaturno obst-
• reflektor, naparjen z aluminijem z visokim leskom |
ojne visokozmogljive polimerne umetne snovi (PBT) |
reflektor in njegov vidni rob naparjena z aluminijem,
z visokim leskom, ali bela, z visokim leskom | dvotočkovna pritrditev brez orodja | opalni difuzor in prizmatična plošča iz PMMA, obročasti raster iz PC,
naparjen z aluminijem z visokim leskom
z ekstremno širokim snopom
• fasetiran reflektor, naparjen z aluminijem z visokim
leskom | z ekstremno širokim snopom
• bel reflektor, z visokim leskom | z ekstremno širokim snopom
Z optično dekorativnim priborom je mogoče svetlobno tehniko individualno spreminjati:
• opalni difuzor ali prizmatični obroč za optično
razširitev in enakomerno porazdelitev svetilnosti
• obročast raster za omejitev bleščanja
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.159
+ s priborom primeren tudi za okolja z zahtevami po višjih zaščitnih stopnjah (IP44)
+ ekstremno nizka vgradna globina samo 108 mm
+ tehnika multiwatt za zamenljive svetlobne pakete
+ kompaktna konstrukcija z integriranim predstikalnim priborom
+ montaža brez orodja
©B. Ducke für Allianz Arena
3.2
3.160
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, z visokim sijajem | za kompaktne
fluorescenčne sijalke (TC-DEL | TC-TEL)
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | reflektor z
318
visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč | omejeno
sevanje proti stropni votlini | z EVG ali VVG | enodelno
ohišje z reflektorjem iz temperaturno obstojnega
visokokakovostnega polimera, reflektor in viden rob
reflektorja naparjena z aluminijem z visokim leskom
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
TC-DEL
G24q-1
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR II
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-4
IP 20
TC-TEL
GX24q-3
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
0,8
5LR35771VA61
5LR357D1VA61
5LR35761VA61
EVG
EVG(1..10V)
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR35771FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,9
5LR35771GA61
2xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR35772FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,9
5LR35772GA61
GX24q-3
1,1
5LR35772LA61
TC-TEL
TC-DEL
3.2
TC-TEL
2xTC-TEL 26 W
5LR35762LA61
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• izvedba 2 x 26 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.161
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, z visokim sijajem | za kompaktne
fluorescenčne sijalke (TC-TEL) | z modulom za zasilno
razsvetljavo
ø212
ø230
318
compact downlight za vgradnjo v strop | reflektor z
visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč | omejeno
sevanje proti stropni votlini | z EVG, s kompletom za
zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem | enodelno
ohišje z reflektorjem iz temperaturno obstojnega
visokokakovostnega polimera, reflektor in viden rob
reflektorja naparjena z aluminijem z visokim leskom
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo* + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo* zasilnega
modula) | z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
TC-TEL, v kompletu: modul za zasilno razsvetljavo, uporaba: Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
2,4
5LR35771VA6102
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
3.2
5J /J
3.162
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, z visokim sijajem | za kompaktne
fluorescenčne sijalke (TC-TEL) | z okovom za zasilno
razsvetljavo
ø212
ø230
318
compact downlight za vgradnjo v strop | reflektor z
visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč | omejeno
sevanje proti stropni votlini | z EVG, z okovom E14 za
zasilno razsvetljavo | enodelno ohišje z reflektorjem iz
temperaturno obstojnega visokokakovostnega
polimera, reflektor in viden rob reflektorja naparjena z
aluminijem z visokim leskom
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
Elektrika
Svetilka za delovanje na "Normalni mreži" in z okovom za zasilno razsvetljavo za priklop na dodatno eksterno napajanje*
* za okov za zasilno razsvetljavo mora biti zagotovljeno dodatno ločeno napajalno omrežje
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E14
0,9
5LR35771VA6101
TC-TEL, v kompletu: Okov E14, za zasilno obratovanje
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
3.2
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.163
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, fasetiran | za kompaktne fluorescenčne sijalke
(TC-DEL | TC-TEL)
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | fasetiran
318
reflektor z visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč |
omejeno sevanje proti stropni votlini | z EVG | enodelno
ohišje z reflektorjem iz temperaturno obstojnega
visokokakovostnega polimera, reflektor in viden rob
reflektorja naparjena z aluminijem z visokim leskom
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
TC-DEL
G24q-1
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR II
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
TC-DEL
G24q-2
IP 20
TC-TEL
GX24q-3
TC-TEL
GX24q-4
Sijalke
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
0,9
5LR36771VA61
5LR367D1VA61
5LR36761VA61
EVG
EVG(1..10V)
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR36771FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,8
5LR36771GA61
2xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR36772FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,9
5LR36772GA61
GX24q-3
1,2
5LR36772LA61
TC-TEL
TC-DEL
3.2
TC-TEL
2xTC-TEL 26 W
5LR36762LA61
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• izvedba 2 x 26 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.164
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, fasetiran | za kompaktne fluorescenčne sijalke
(TC-TEL) | z modulom za zasilno razsvetljavo
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | fasetiran
318
reflektor z visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč |
omejeno sevanje proti stropni votlini | z EVG, s
kompletom za zasilno razsvetljavo z lokalnim
napajanjem | enodelno ohišje z reflektorjem iz
temperaturno obstojnega visokokakovostnega
polimera, reflektor in viden rob reflektorja naparjena z
aluminijem z visokim leskom
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
TC-TEL
GX24q-4
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
| z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
TC-TEL, v kompletu: modul za zasilno razsvetljavo, uporaba: Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,5
5LR36771VA6102
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
3.2
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.165
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, fasetiran | za kompaktne fluorescenčne sijalke
(TC-TEL) | z okovom za zasilno razsvetljavo
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | fasetiran
318
reflektor z visokim sijajem, ekstremno široko sevajoč |
omejeno sevanje proti stropni votlini | z EVG, z okovom
E14 za zasilno razsvetljavo | enodelno ohišje z
reflektorjem iz temperaturno obstojnega
visokokakovostnega polimera, reflektor in viden rob
reflektorja naparjena z aluminijem z visokim leskom
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
TC-TEL
GX24q-4
Elektrika
Svetilka za delovanje na "Normalni mreži" in z okovom za zasilno razsvetljavo za priklop na dodatno eksterno napajanje*
* za okov za zasilno razsvetljavo mora biti zagotovljeno dodatno ločeno napajalno omrežje
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E14
2,4
5LR36771VA6101
TC-TEL, v kompletu: Okov E14, za zasilno obratovanje
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.166
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, bel | za kompaktne fluorescenčne sijalke (TCDEL | TC-TEL)
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | bel reflektor,
318
ekstremno široko sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | z EVG | enodelno ohišje z reflektorjem
iz temperaturno obstojnega visokokakovostnega
polimera, reflektor in viden rob reflektorja bel
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
TC-DEL
G24q-1
Zaščitni razred: ZR II
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
IP 20
TC-DEL
G24q-2
TC-TEL
GX24q-3
Sijalke
TC-TEL
GX24q-4
EVG-Multiwatt
EVG-Multiwatt(DALI)
EVG-Multiwatt(1..10V)
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
0,9
5LR37771VA61
5LR377D1VA61
5LR37761VA61
EVG
EVG(1..10V)
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
Oznaka za naročilo
1xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR37771FA61
1xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,9
5LR37771GA61
2xTC-DEL 10/13 W
G24q-1
0,9
5LR37772FA61
2xTC-DEL 18 W
G24q-2
0,9
5LR37772GA61
GX24q-3
1,1
5LR37772LA61
TC-TEL
TC-DEL
3.2
TC-TEL
2xTC-TEL 26 W
5LR37762LA61
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• izvedba 2 x 26 W dopustna samo pri "prehodnih stropnih votlinah" (prosimo vas, da pred vgradnjo tehnično presodite termične razmere/vgradno situacijo na objektu)
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/5*$
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
Z7&'(/:φNO
ƚ
ƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.167
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, bel | za kompaktne fluorescenčne sijalke (TCTEL) | z modulom za zasilno razsvetljavo
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | bel reflektor,
318
ekstremno široko sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | z EVG, s kompletom za zasilno
razsvetljavo z lokalnim napajanjem | enodelno ohišje z
reflektorjem iz temperaturno obstojnega
visokokakovostnega polimera, reflektor in viden rob
reflektorja bel
TC-TEL
GX24q-3
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
TC-TEL
GX24q-4
Elektrika
Svetilke so pripravljene za priključitev na omrežje, s 4 polno priključno sponko (3 poli za "normalno mrežo" z vklopno fazo + 1 pol za direktno stalno polnilno fazo zasilnega modula)
| z modulom za zasilno razsvetljavo z lokalnim napajanjem z 1h delovanjem
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
TC-TEL, v kompletu: modul za zasilno razsvetljavo, uporaba: Nazivna obratovalna doba 1 h
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
1,6
5LR37771VA6102
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
8*5 ;+<+ρ6+
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
3.2
3.168
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight | D= 230mm | ekstremno široko
108
sevajoč, bel | za kompaktne fluorescenčne sijalke (TCTEL) | z okovom za zasilno razsvetljavo
ø212
ø230
compact downlight za vgradnjo v strop | bel reflektor,
318
ekstremno široko sevajoč | omejeno sevanje proti
stropni votlini | z EVG, z okovom E14 za zasilno
razsvetljavo | enodelno ohišje z reflektorjem iz
temperaturno obstojnega visokokakovostnega
polimera, reflektor in viden rob reflektorja bel
Zaščitna stopnja: IP20 (IP44 na izstopni strani z
TC-TEL
GX24q-3
uporabo opalnega difuzorja** ali prizmatične leče**)
Zaščitni razred: ZR I
** videz svetilke je mogoče individualno spreminjati z uporabo optično-dekorativnih priborov:
• prizmatična leča | opalni difuzor | obročast raster
TC-TEL
GX24q-4
Elektrika
Svetilka za delovanje na "Normalni mreži" in z okovom za zasilno razsvetljavo za priklop na dodatno eksterno napajanje*
* za okov za zasilno razsvetljavo mora biti zagotovljeno dodatno ločeno napajalno omrežje | VKLOP/IZKLOP okova za zasilno razsvetljavo je mogoče izvesti z ustrezno instalacijo na
objektu
Podrobne informacije: glejte poglavje "dodatek" ali www.Siteco.com (navigacija: >Država< >Izdelki< >Notranja razsvetljava< >Poglavje< >Kategorija< >Izvedba< izbor)
IP 20
EVG-Multiwatt
Sijalke
Okov
Okov 2
Masa (kg)
Oznaka za naročilo
E14
0,9
5LR37771VA6101
TC-TEL, v kompletu: Okov E14, za zasilno obratovanje
1xTC-TEL 26/32/42 W
GX24q-3/-4
• premer izreza v stropu: DA = 212 mm, minimalna montažna globina MTmin = 115 mm
• optično-dekorativni pribor naročite posebej
/59$
3.2
Z7&7(/,:$OCNICOφ
NO
ƚ
ƚ
η/%
,OCZEFMNORTKγƚ
ƚ
6XGVNQUVKEFOƷ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
EFMNO
/
/
/
&
&
α
α
Zƚ
Zƚ
Zƚ
Zƚ
+O
ÜO
(OCZNZ
(ONZ
˜VGXKNQUXGVKNMXRTQUVQTW
5GHNGMUKLG
(ONZ
/JO
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
OƷ
)CMVQTX\FTóGXCPLC
5J /J
8*5 ;+<+ρ6+
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
3.169
compact downlight – svetlobnotehnični pribor
Prizmatična plošča IP44
Opis
oznaka za naročilo
plošča s koaksialno prizmatično struktu-
prizmatična plošča, prozorna
5LR94363DK
Opalna difuzorska plošča IP44
Opis
oznaka za naročilo
za razširjeno in bolj enakomerno poraz-
difuzorska plošča, opalna
5LR94365CH
ro za razširjeno in bolj enakomerno
porazdelitev svetilnosti.
Prozoren PMMA.
Pritrditev brez orodja z bajonetnim
/59$/5'.
ƚ
zaklepom.
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
delitev svetilnosti.
Opalen PMMA.
Pritrditev brez orodja z bajonetnim
zaklepom.
/59$/5&+
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
3.2
Obročast raster
Opis
oznaka za naročilo
za omejevanje bleščanja.
obročast raster, visoki lesk
5LR94361AB
Rastrski vložek iz visokokakovostnega
obročast raster, bel
5LR94364AB
polimera.
Vključno s središčno pritrditvijo.
/59$/5$%
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
ƚ
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.170
3 Downlighti
3.2 Vgradni downlighti
compact downlight – svetlobnotehnični pribor
Dekorativni obroč, Standard
Opis
oznaka za naročilo
Dekorativen krovni obroč iz visokoka-
dekorativni obroč, bel
5LR95364CP
kovostnega polimera.
Za zaskok na rob reflektorja na
downlightu.
compact downlight – montažni pribor
Modularna plošča
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
za vgradnjo svetilke v panelne strope,
modularna plošča
212
287 x 329 x 23
Montažna plošča modul 625
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za podprtje teže svetilke na stropni
montažna plošča
212
620 x 350 x 25
5LR91160BJ
Nosilna pločevina
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za ojačitev poroznih stropnih plošč
nosilna pločevina
212
240 x 240 x 1
5LR91160BA
Distančni adapter
Opis
DA [mm]
oznaka za naročilo
za strope z debelino: d < 5 mm
distančni adapter
212
5LR91360BB
Podometni obroč
Opis
DA [mm]
oznaka za naročilo
za čisto stropno odprtino v mokrih
podometni obroč
212
5LR91160BC
Doza za zalitje v beton
Opis
DA [mm]
d x š x v [mm]
oznaka za naročilo
za stropno votlino za uporabo svetilke
doza za zalitje v beton
212
360 x 252 x 142
5LR91360BD
modul
širina 3
oznaka za naročilo
5LR91364BG
modul 100,
jeklena pločevina, polakirana,
bela (RAL 9010)
nosilni konstrukciji (modul 625),
jeklena pločevina, pocinkana
(npr. lahke plošče iz mineralnih vlaken),
jeklena pločevina, pocinkana
3.2
jeklena pločevina, pocinkana
stropih,
jeklena pločevina, pocinkana
v zalitih betonskih stropih,
jeklena pločevina, pocinkana
Napotek: uporaba za nadgradnjo na omet maksimalno 10 mm
Pri projektiranju upoštevajte montažna navodila.
Download: www.siteco.com (navigacija: >država< >izdelki< >iskanje izdelkov notranje svetilke< in vnesite »številko za naročilo«)
VVG = nizkoizgubna dušilka
EVG = elektronska predstikalna naprava
3.2 Vgradni downlighti
©B. Ducke for Allianz Arena
3 Downlighti
3.171
3.2