Sempeter-PZI-1516 staticna analiza ograj.pdf

Comments

Transcription

Sempeter-PZI-1516 staticna analiza ograj.pdf
št. načrta:
MOZAIK s.p.
Investitor:
-1-
SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA,
Ulica padlih borcev 13a, 5290 ŠEMPETER pri NOVI GORICI
PRIZIDAVA K SPLOŠNI BOLNIŠNICI "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA
GORICA - urgenca in drugi prostori
Objekt:
0508 - 21
Št. projekta:
Št. načrta:
ANALIZA KOVINSKIH STEBRIČKOV ZA IZVEDBO OGRAJ
V spodnji analizi so prikazane nosilnosti kovinskih stebričkov za izvedbo različnih kovinskih ograj, ki so sidrane
v masivne AB konstrukcije in kovinske elemente. Pri sidranju ograje v samostoječo betonsko konstrukcijo na
ravni strehi je analizirana tudi stabilnost te konstrukcije pri ostalih sidranjih pa stabilnost primarne konstrukcije
zaradi sidranja ograje ni problematična.
1) Kovinski steber za stopniščne ograje na pohodnih površinah:
OP.: Navedeno ograjo obravnavamo kot ograjo, kjer se zadržujejo uporabniki objekta-obtežba na ograjo znaša 1,00
kN/m1. Obravnavani stebri so izvedeni na rastru cca 80cm.
Izberem:
Ax=
5,41
2
cm ;
Iy=
Iz=
P
18,51
18,51
4
Wy=
7,40
cm ;
4
Wz=
7,40
cm3;
cm ;
cm ;
P=
kovinski steber
H
hmax=
uklonska krivulja "c"
- 50/50/3
0,00
Obtežba-horizontalna:
- obtežba na zgornji rob:
kN
=
0,8
1,00
h
N=
M=
0,0
0,80
*
1,10
m;
0,8
110
H= 1,00 *
1,10
3
=
=
0,88
0,00
kN
kN
NEd= 1,43 *
MEd= 1,43 *
0,00
0,88
=
=
=
1,00 kN/m1
=
1,00 kN/m1
0,00
1,26
kN
kN
kN
št. načrta:
MOZAIK s.p.
Kontrola napetosti:
i=
(
18,5
/
5,41 )=
1,85
λ=
110
/
1,85
=
59,47
λv= π ∗ ( 21000
/ 23,5 )= 93,91
λ= 59,47
/
93,91 =
0,63
Φ= 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ2)=
0,50 *(
κ= 1/(Φ+(Φ2-λ2)0,5=
1
σEd=
σRd=
7,40
23,50
126
0,77
/
*
/(
1
+
+
/
cm
α=
0,49 *(
2
0,81 + ( 0,81 -
0,00
1,0
-2-
0,63 -
0,2
2 0,5
0,63 ) )=
/
0,49
)+
2
0,63 )=
0,81
0,77
5,41 =
=
17,99
17,01 kN/cm2 < σRd=
kN/cm2
17,99
kN/cm2
- 50/50/3
Izbrano:
2) Kovinski steber za zaščitno ograjo na ravni strehi:
OP.: Navedeno ograjo obravnavamo kot pomožno ograjo, zato ker se ravna streha uporablja kot servisna površinaobtežba na ograjo znaša 0,50 kN/m1. Obravnavani stebri so izvedeni na rastru cca 169cm.
Izberem:
Ax=
5,41
2
cm ;
Iy=
Iz=
P
18,51
18,51
4
Wy=
7,40
cm ;
4
Wz=
7,40
cm3;
cm ;
cm ;
P=
kovinski steber
H
hmax=
uklonska krivulja "c"
- 50/50/3
1,10
m;
3
kN
0,00
H= 0,50 *
=
0,85
110
1,69
BETONSKI TEMELJ
širina betonskega temelja …. 40cm
20
A
100
Obtežba-horizontalna:
- obtežba na zgornji rob:
0,50
h
N=
M=
0,0
0,85
*
=
1,10
=
0,93
0,00
kN
kN
NEd= 1,43 *
MEd= 1,43 *
Kontrola napetosti:
18,5
5,41 )=
1,85
i=
(
/
110
1,85
59,47
λ=
/
=
λv= π ∗ ( 21000
/ 23,5 )= 93,91
93,91 =
0,63
λ= 59,47
/
2
Φ= 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ )=
0,50 *(
κ= 1/(Φ+(Φ2-λ2)0,5=
1
σEd=
σRd=
7,40
23,50
133
0,77
/
*
/(
Izbrano:
1
+
0,49 *(
2
0,81 + ( 0,81 -
+
/
0,00
1,0
- 50/50/3
0,93
=
=
0,50 kN/m1
=
0,50 kN/m1
0,00
1,33
kN
kN
cm
α=
0,63 -
2 0,5
0,63 ) )=
/
0,00
=
5,41 =
=
17,99
0,49
0,2
)+
2
0,63 )=
0,81
0,77
17,96 kN/cm2 < σRd=
kN/cm2
17,99
kN/cm2
kN
št. načrta:
MOZAIK s.p.
-3-
Kontrola stabilnosti betonskega temelja-prevrnitev okoli točke "A":
Mpr= 0,85 *
Modp= 0,4 *
f=
1,00
1,10
0,94
=
1,00 *
0,20
/
*
kN
25,0
*
0,5
0,94
=
1,07
=
kN
1,0
fdop=
>
1,00
3) Kovinski steber ograje pri zunanji ureditvi:
OP.: Navedeno ograjo obravnavamo kot ograjo, kjer se zadržujejo uporabniki objekta-obtežba na ograjo znaša 1,00
kN/m1. Obravnavani stebri so izvedeni na rastru cca 172cm.
Izberem:
Ax=
8,46
2
cm ;
Iy=
37,44
4
Wy=
14,98
cm ;
4
Wz=
21,29
cm3;
cm ;
Iz= 106,46 cm ;
P
P=
kovinski steber
H
hmax=
uklonska krivulja "c"
- 50/100/3
=
0,0
*
1,10
1,00
=
=
1,89
0,00
kN
kN
NEd= 1,43 *
MEd= 1,43 *
Kontrola napetosti:
i=
(
37,4
/
8,46 )=
2,10
λ=
110
/
2,10
=
52,29
λv= π ∗ ( 21000
/ 23,5 )= 93,91
λ= 52,29
/
93,91 =
0,56
Φ= 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ2)=
0,50 *(
κ= 1/(Φ+(Φ2-λ2)0,5=
1
σEd=
σRd=
21,29
23,50
271
0,81
/
*
/(
Izbrano:
Golek;
marec 2013
1,72
110
1,72
h
1,72
m;
kN
0,00
H= 1,00 *
Obtežba-horizontalna:
- obtežba na zgornji rob:
N=
M=
1,10
3
1
+
0,49 *(
2
0,74 + ( 0,74 -
+
/
0,00
1,0
1,89
=
=
1,00 kN/m1
=
1,00 kN/m1
0,00
2,71
kN
kN
cm
α=
0,56 -
2 0,5
0,56 ) )=
/
0,00
=
8,46 =
=
19,05
0,49
0,2
)+
2
0,56 )=
0,74
0,81
12,71 kN/cm2 < σRd=
kN/cm2
- 50/100/3
odgovorni projektant:
Avguštin Ivan univ. dipl. inž. grad.
19,05
kN/cm2
kN