DELAVCI-KE ŠOLE - OŠ Velika Dolina

Comments

Transcription

DELAVCI-KE ŠOLE - OŠ Velika Dolina
DELAVCI-KE ŠOLE
Učitelji-ce, razredna stopnja
RAZRED
RAZREDNIK
GOVORILNE URE
1. razred
Irena Novosel
2. razred
Barbara Čerin
3. razred
Zvonka Jarkovič
4. razred
Darja Turšič
5. razred
Edita Krošl
OPB – 1. razred
Milena Kostrevc
OPB – 2., 3. r.
Renata Mavrek
OPB – 4., 5. r.
Danijel Bukovinski
Učitelji-ce, predmetna stopnja
RAZREDNIK
UČITELJ
PREDMET
GOV. URE
6. razred
Mojca Bregar Goričar
TJA, SLO, DSP
7. razred
Danijel Bukovinski
ŠVZ, IP, OPB
8. razred
Nataša Jenuš
SLO, DDE, ZGO
9 razred
Darinka Jamnik
MAT, FIZ, IP, DSP
Urška Jekler
LVZ, TIT, IP
Dušanka Filipič
GOS, BIO, NAR
Alojz Bavdeţ
KEM
Tatjana Špan
GVZ, ZBP
Drago Ivanšek
GEO
Irena Rimc Voglar
TJN, TJA
Lidija Pungarčič
individualna in skupinska pomoč
Doroteja Bajc
dodatna strokovna pomoč
Ostali strokovni delavci
DELO
Florijan Bergant,
Andreja Ninković
Milena Kostrevc
Anja Zevnik
Matea Kuničić
Metka Krošelj Molan
Irena Komočar
Vlastica Štampek
Valerija Sodič,
Nataša Povh
Teja Poţgaj
ravnatelj
svetovalna delavka
Druga učiteljica v 1. razredu
knjiţničarka, delo v OPB
delo v oddelku PB
računalničarka
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
Administrativni in tehnični delavci
DELAVEC – KA
DELO
Suzana Gerjevič
Nevenka Ogorevc
Marjana Poţgaj
Franc Ţrlič
Terezija Povh
Rozalija Barkovič
poslovna sekretarka šole
kuharica
kuhinjska pomočnica, čistilka
hišnik, voznik
čistilka
čistilka