Obrazec-Prijava k izpitu - Srednja zdravstvena in kozmetična šola

Comments

Transcription

Obrazec-Prijava k izpitu - Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
PRIJAVA K IZPITU
I z p o l n i d i j a k /- i n j a:
PRIIMEK:
IME:
DATUM ROJSTVA:
letnik
.
MOBILNI TEL.:
.
oddelek
RAZRED:
ŠOLSKO LETO:
RAZREDNIK:
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM (ustrezno obkroži):
a.) ZDRAVSTVENA NEGA b.) ZDRAVSTVENA NEGA PTI c.) BOLNIČAR NEGOVALEC č.) KOZMETIČNI TEHNIK
PRIJAVLJAM SE NA
(ustrezno obkroži):
a.) PREDMETNI IZPIT
b.) POPRAVNI IZPIT
(dvig ocene, prepis v drug prog.)
c.) DOPOLNILNI IZPIT
(nzd (1))
IZ PREDMETA:
(neocenjen)
ZA LETNIK:
PRI PROFESORJU:
PRIJAVLJAM SE NA
a.) SPOMLADANSKI ROK
(ustrezno obkroži):
Maribor, ______________
b.) JESENSKI ROK
c.) IZREDNI ROK
Podpis dijaka/-inje: _______________________
ZAPISNIK O IZPITU
I z p o l n i š o l a:
Datum opravljanja pisnega/praktičnega dela izpita: ___________
Pristop dijaka/-inje: DA
TEMA PISNEGA DELA IZPITA, STORITVE ALI PRAKTIČNEGA DELA IZPITA:
Ocena pisnega/praktičnega dela: _______( )
Datum opravljanja ustnega dela izpita: ___________
NE
Podpis ocenjevalca: _______________
Pristop dijaka/-inje: DA
NE
VPRAŠANJA PRI USTNEM DELU:
1.
2.
3.
ZAKLJUČENA OCENA: _______( )
Ocena ustnega dela: _______( )
Izpitna komisija: ________________
(podpis 1. člana)
________________
(podpis 2. člana)
________________
(podpis izpraševalca)
Opombe: _____________________________________________________________________________________

Similar documents