KADROVSKA ZASEDBA VRTEC OB HUBLJU STAROST IME

Comments

Transcription

KADROVSKA ZASEDBA VRTEC OB HUBLJU STAROST IME
KADROVSKA ZASEDBA
VRTEC OB HUBLJU
STAROST
3-5 let
3-5 let
3-5 let
3-5 let
2-4 let
2-4 let
2-4 let
2-3 let
1-2 let
1-2 let
1-2 let
IME SKUPINE
MEDVEDKI
ČEBELICE
METULJI
RIBICE
PETELINČKI
PIKAPOLONICE
JEŢKI
ZAJČKI
POLŢKI
MIŠKE
RAČKE
VZGOJITELJ
Nataša Troha
Klavdija Mislej
Renata Gruden
Joţica Hočevar
Anina Filipič
Danijela Furlan
Majda Rener
Brigita Ličen
Patricija Štakolič
Ingrid Vovk
Stanka Jamšek
POM. VZG.
Meta Stres
Tamara Remec
Lidija Rustja
Polona Vidmar
Irena Krapeţ
Mojca Petrič
Janja Posega
Agata Praček
Lucija Ţonta
Anja Adlovic
Jana Lemut
*sočasnost za oddelke I. starostnega obdobja izvajata pomočnici vzgojiteljice: Taja
Škerl in Maja Lokar.
ODDELKI NA OŠ Danila Lokarja
STAROST
IME SKUPINE
5–6 let
LUNE
5–6 let
SONCE
5–6 let
ZVEZDICE
VZGOJITELJ
Nadja Likar
Mirjam Černigoj
Erika Velikonja
POM. VZG.
Anita Kete
Jakob Černigoj
Nataša Ambroţič
* pomoč pri zagotavljanju sočasnosti oddelkov vrtca na OŠ Danilo Lokar nudi Maja
Lokar.
VRTEC NA SREDNJI ŠOLI VENO PILON
STAROST
IME SKUPINE
VZGOJITELJ
1-2 let
ZMAJČKI
Dolores Dietz
1-2 let
BALONČKI
Mojca Ličen
1-2 let
MEHURČKI
Tjaša Praček
POM. VZG.
Marjana Krapeţ
Silvija Melihen
Polonca Klemenčič
* sočasnost v oddelkih na Srednji šoli Veno Pilon izvaja Meta Kogoj.
VRTEC RIBNIK
STAROST
III. Trakt
3-5 let
5-6 let
3-5 let
5-6 let
3-6 let
IME SKUPINE
VZGOJITELJ
POM. VZG.
RDEČE PIKE
ZELENE PIKE
MODRE PIKE
ZVEZDICE
ZEBRE - M
Margareta Velikonja
Marjana Črnilogar
Karmen Krašna
Mateja Kete Mikuţ
Kristina Kobal
Milena Bolčina
Irena Gnezda
Ksenija Črnigoj
Nadja Leban
Meta Nagode
II. Trakt
1-2 let
SLONČKI-M
Seada Hajdić
Klavdija Kovač
Melita Roţič (spremljevalka
gib. oviranemu otroku).
2-4 leta
LEVČKI – M
3-6 leta
ŢIRAFE - M
Kristina Lozar
Bratina
Alenka Praček
Klavdija Kovač
Ksenija Makovec Bratina
Jerneja Bizjak
(spremljevalka gib. oviranemu
otroku)
2-4 let
I.Trakt
2-3 let
2-3 let
2-3 let
1-2 let
KROKODILČKI
Anja Česen
Andreja Štrancar
ŢOGICE
RAČKE
KUŢKI
MUCKE
Adrijana P. Stopar
Bojana Fabčič
Mateja Terčelj
Ana Debenjak
Neva Perović
Alenka Stopar
Metka Serţenta
Lucija Praček
* sočasnost v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata pomočnici vzgojiteljic: Tjaša
Durn in Erika Lah.
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu na Ribniku, Lokavcu, Colu in Budanjah se lahko
obrnete na pomočnico ravnateljice: Nives Stegovec vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.
VRTEC VIPAVA
STAROST
IME SKUPINE
3-4 let
KAPLJICE
4-6 let
ZVEZDICE
VZGOJITELJ
Nadja Bago
Laura Škerjanc
POM. VZG.
Vesna Robba
Urban Lukin
4-5 let
2-4 let
2-3 let
2-3 let
1-2 let
Judita Leban
Boţa Sušl
Maja Koren
Nina Velikonja
Klavdija Petrič
Mateja Bizjak
Janja Merljak
Tanja Srebot
Nives Drinić
Metka Čibej
MAVRICA
LUNA
SONČKI
POLŢI
RAČKE
* sočasnost izvaja pomočnik vzgojitelja: Luka Premrl
OŠ Draga Bajca
STAROST
IME SKUPINE
5 -6 let
ŠKRATKI
VZGOJITELJ
Ingrid Šelj
POM. VZG.
Adela Kurtić
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu Vipava, Vrhpolje in Podnanos se lahko obrnete na
pomočnico ravnateljice Tonjo Ferjančič od 7.00 do 9.00 in 0d 12.00 do 14.00 ure.
ODDELČNI VRTCI
ODDELEK
SELO
STAROST
4-6 let
IME SKUPINE
ROŢICE
VZGOJITELJ
Mavricija
Ferjančič
POM. VZG.
Urška Kravos,
Tina Repič
(spremljevalka
gib. oviranemu
otroku).
SELO
2-4 let
GOSENICE
Januška Mavri
SELO
ČRNI ČE
ČRNIČE
1-2 let
4-6 LET
1-4 LET
POLŢKI
ŢABICE
ZAJČKI
VIP. KRIŽ
3-6 let
DIRENDAJČKI
VIP. KRIŽ
COL
3-6 let
3-6 let
METULJI
MEDVEDKI
Irena Ferjančič
Verena Furlan
Suzana
Krapeţ
Kristina
Pupovac
Mojca Tominc
Jana Kobal
LOKAVEC
3-6 let
PIKAPOLONICE Bojana Doljak
PODNANOS
PODNANOS
1-2 let
2-3 let
ŢOGICE
BALONČKI
PODNANOS
PODNANOS
BUDANJE
BUDANJE
BUDANJE
VRHPOLJE
3-5 let
5-6 let
2-4 let
4-6 let
1-2 let
3-6 let
VRHPOLJE
1-3 let
Sonja Ţvanut
Agata
Petkovšek
ZMAJČKI
Nadja Kodelja
AVTOMOBILČKI Irma Jeţ
SONČEK
Tatjana Kranjc
MARJETICE
Kristina Repič
MEDVEDKI
Anica Kodele
PALČKI
Anja Kotnik,
Ida Krapeţ
POLŢKI
Tadeja Puc
Tamara
Černigoj
Petra Krţič
Grega Kravos
Mirjam Slokar
Tajana
Vitković
Tanja Ţvokelj
Silvana
Koţman
Barbara
Naglost
Irena Kodre
Natalija
Krašna
Ines Viteţnik
Tina Petrič
Klavdija Harej
Tjaša Troha
Irena Kogoj
Andreja
Groznik
Damjana
Petrovčič
* sočasnost v skupini na Colu izvaja Špela Kovšca.
V zvezi z organizacijo dela v vrtcu Ob Hublju in oddelčnih vrtcih Selo, Črniče,
Vipavski Kriţ ter oddelkov na OŠ Danila Lokarja se obrnite na pomočnico
ravnateljice:
Lucijo Bavčar vsak dan od 8.00 do 15.ure.