1. TELEFONSKE KLASIČNE STORITVE (PSTN)

Comments

Transcription

1. TELEFONSKE KLASIČNE STORITVE (PSTN)
1. TELEFONSKE KLASIČNE STORITVE (PSTN)
Naziv storitve
Enota mere
Cena brez
davka
Cena z davkom
Stopnja
davka
enkratno
74,15
90,46
22,0%
1. TELEFONSKE KLASIČNE STORITVE (PSTN)
1.1. PRIKLJUČNINA
1.1.1. Novo naročniško razmerje
e
OPOMBA: Končni uporabniki invalidi oz. naročniki invalidi so v skladu z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št.
101/05, 92/10) upravičeni do 50% popusta na ceno novega naročniškega razmerja.
1.1.2. Sprememba lokacije priključka
enkratno
33,38
40,72
22,0%
1.1.3. Prenos naročniškega razmerja (na isti lokaciji, enkratno
z odjavo, brez spremembe telefonske številke in
brez posegov na omrežju)
9,89
12,07
22,0%
1.1.4. Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo
12,52
15,27
22,0%
enkratno
e
OPOMBA: Od 1 meseca do največ 12 mesecev. V času začasne izključitve se naročniku zaračunava tudi 50% cene naročnine za osnovni dostop.
Cena izključitve vključuje tudi ceno vključitve začasno izključenega naročnika.
1.1.5. Ponovna vključitev začasno izključenega telefona zaradi nepravočasnega plačila računa
1.1.5.1. Ponovna vključitev začasno izključenega
telefona zaradi nepravočasnega plačila računa
enkratno
20,86
25,45
22,0%
1.1.5.2. Ponovna vključitev na dan izključitve
začasno izključenega telefona zaradi
nepravočasnega plačila računa
enkratno
4,17
5,09
22,0%
1.1.6. Sprememba klicne številke na naročnikovo
zahtevo
enkratno
8,18
9,98
22,0%
1.1.7. Omejevanje odhodnih klicev
e
OPOMBA: Možne so omejitve z naslednjimi kodami:
Omejitev št. 1: (00, 043, 049, 10, 030, 031, 040, 041, 049, 050, 051, 064, 068, 070, 090, 1188, 1188++, 1180, 115, 19 xxx, 0880, 0881, 0888,
0889, 089, fiksno tel. omrežje Telekoma Slovenije)
Omejitev št. 2: (00, 043, 049 ,10, 030, 031, 040, 041, 051, 064, 068, 070, 090, 115)
Omejitev št. 4: (00, 043, 049, 10, 090, 115)
Omejitev št. 5: (090, 0880, 0881, 0888, 0889)
Omejitev št. 6: (00, 043, 049,10, 030, 031, 040, 041, 050, 051, 064, 068, 070, 115)
Omejitev št. 8: (00, 043, 049, 10, 115)
Omejitev št. 9: (030, 031, 040, 041, 051, 064, 068, 070)
Omejitev št. 10: (030, 031, 040, 041, 051, 064, 068, 070, 090)
Omejitev št. 11: (090)
Omejitev št. 13: (00, 043, 049)
Omejitev št. 14: (00,043, 049, 090)
Omejitev št. 15: (089, 090)
1.1.7.1. Vzpostavitev omejitev št. 1, 2, 6, 8, 9 in 10
enkratno
10,43
12,72
22,0%
e
OPOMBA: Odstranitev omejitev št. 1, 2, 6, 8, 9 in 10 se ne zaračuna posebej in je vključena v ceno vzpostavitve posamezne omejitve.
Vzpostavitev omejitev 1, 2, 6, 8, 9 in 10 se na Telefonskih klasičnih storitvah (PSTN) ne zaračuna.
1.1.7.2. Vzpostavitev in odstranitev omejitev št. 5, 11 in 15
e
OPOMBA: Se ne zaračunava posebej in je vključeno v ceno telefonske naročnine.
1
Naziv storitve
Enota mere
1.1.7.3. Vzpostavitev in odstranitev št. 4, 13 in 14
Cena brez
davka
Cena z davkom
Stopnja
davka
V primerih, ki niso določeni s to postavko se
storitev zaračunava po postavki 1.1.7.1.
e
OPOMBA: Storitev se naročnikom enkrat letno ne zaračunava in je vključeno v ceno telefonske naročnine.
Storitev se na Telefonskih klasičnih storitvah (PSTN) ne zaračunava.
1.1.9. Prehod iz ISDN BA naročniškega razmerja
enkratno
Se ne zaračunava
1.1.10. Priključnina v primeru, da je na istem
priključku že vključena širokopasovna storitev
enkratno
44,10
53,80
22,0%
1.2. NAROČNINA
e
OPOMBA: Zahteva za spremembo vrste dostopa, bo (z izjemo prehoda na dostop za naročnike z nizkimi dohodki in/ali s posebnimi potrebami)
glede na datum prejema zahteve, realizirana s prvim dnem sledečega meseca.
Zahteva za spremembo vrste na dostopa za naročnike z nizkimi dohodki in/ali s posebnimi potrebami bo realizirana z dnem kot Telekom
Slovenije prejme to zahtevo, skupaj z dokumentacijo, ki dokazuje, da je naročnik upravičen do dostopa za naročnike z nizkimi dohodki in/ali s
posebnimi potrebami.
1.2.1. Naročnina za enojčni tf. priključek
1.2.1.1. Osnovni dostop
mesečno
9,18
11,20
22,0%
e
OPOMBA: Končni uporabniki invalidi oz. naročniki invalidi so v skladu z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št.
92/2010) upravičeni do 10% popusta na ceno telefonske naročnine za osnovni dostop.
1.2.1.2. Dostop za naročnike z nizkimi dohodki in/ali
s posebnimi potrebami
mesečno
8,79
10,72
22,0%
e
OPOMBA: Dostop za potrošnike z nizkimi dohodki in/ali potrošnike s posebnimi potrebami je omogočen naročnikom, ki izpolnjujejo pogoje iz
3.oz.4. člena Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij in paketov (Uradni list RS, št. 101/05, 92/10). Poleg
tega pa se za potrošnike s posebnimi potrebami štejejo tudi naročniki, ki so zakoniti zastopniki, skrbniki ali rejniki otroka s posebnimi potrebami.
Listine s katerimi se dokazuje status upravičenca so naštete v 5. členu Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih
opcij in paketov.
1.3. CENE KLICEV
Cene so opredeljene v poglavju 6.
1.4. DOPOLNILNE STORITVE
e
OPOMBA: Dostopne so naročnikom, vključenim na digitalne centrale, ki razpolagajo s telefonskim aparatom s tonskim izbiranjem.
Zagotavljanje dopolnilnih storitev Brezpogojno preusmerjanje klica (CFU), Preusmerjanje klica po določenem številu pozivov (CFNR),
Preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku (CFB), Omejitev identifikacije kličočega (CLIR), Povratni klic ter Tonsko izbiranje (DTMF) je
vključeno v osnovno telefonsko naročnino. Dopolnilna storitev CLIR se vključi na željo naročnika, dopolnilne storitve Povratni klic (CCBS, CCNR),
CFU, CFNR in CFB so vključene na vseh telefonskih priključkih, dopolnilna storitev DTMF pa je vključena in aktivirana na vseh telefonskih
priključkih.
Naročniku, ki ima aktivirano storitev preusmeritev klicev (dopolnilne storitve: CFNR, CFB, in CFU) se zaračunava klic iz priključka na katerem je
aktiviral preusmeritev do priključka na katerega se izvede preusmeritev, kot klic iz fiksnega telefonskega omrežja po postavki 1.3.
V osnovno telefonsko naročnino je za posamezen priključek vključen en Osnovni paket storitve Glasovna pošta. Storitev Glasovna pošta se
vključi na željo naročnika.
1.4.2. Naročnina paketov dopolnilnih storitev
e
OPOMBA: Cena naročnine za posamezen paket velja le za obstoječe naročnike.
1.4.2.1. Pametni paket
mesečno
1,04
1,27
22,0%
e
OPOMBA: Pametni paket vsebuje sledeče dopolnilne storitve: čakajoči klic, klic brez izbiranja in glasovna pošta osnovni paket (glasovna pošta osnovni paket se vključi na željo naročnika). Ponudba velja le za obstoječe naročnike pametnega paketa.
1.4.2.2. Pametni paket +
mesečno
1,67
2,04
22,0%
e
OPOMBA: Pametni paket + vsebuje sledeče dopolnilne storitve: Ob priključitvi pametnega paketa + se aktivirajo sledeče dopolnilne storitve:
čakajoči klic, klic brez izbiranja, glasovna pošta osnovni paket (glasovna pošta - osnovni paket se vključi na željo naročnika), konferenčna zveza.
Ponudba velja le za obstoječe naročnike pametnega paketa +.
1.4.3. Naročnina posameznih dopolnilnih storitev
1.4.3.1. Skrajšano izbiranje
mesečno
0,56
0,68
22,0%
1.4.3.5. Konferenčna zveza
mesečno
1,12
1,37
22,0%
1.4.3.6. Čakajoči klic (CW)
mesečno
0,56
0,68
22,0%
1.4.3.7. Ne moti
mesečno
1,12
1,37
22,0%
2
Naziv storitve
Enota mere
Cena brez
davka
Cena z davkom
Stopnja
davka
1.4.3.8. Klic brez izbiranja
mesečno
0,56
0,68
22,0%
1.4.3.10. Hkratno zvonjenje
mesečno
0,56
0,68
22,0%
1.4.3.11. PIK - Prikaz identifikacije klica (CLIP)
mesečno
2,50
3,05
22,0%
e
OPOMBA: Dopolnilna storitev Hkratno zvonjenje je vključena v mesečno naročnino PIK in se vključi na željo naročnika.
1.4.3.12. PIK - Prikaz identifikacije klica (CLIP)
mesečno
2,08
2,54
22,0%
e
OPOMBA: Višina mesečne naročnine velja ob neprekinjeni uporabi storitve PIK najmanj 18 mesecev. V primeru predčasne odpovedi storitve PIK
naročnik plača strošek predčasne prekinitve v višini 8,35 evrov brez davka oz. 10,19 evrov z davkom. Dopolnilna storitev iz postavke 1.4.3.10.
Hkratno zvonjenje je vključena v mesečno naročnino PIK in se vključi na željo naročnika.
1.5. OSTALE STORITVE
1.5.1. Pomožni števec tarifnih impulzov pri tf. naročniku (16 kHz)
e
OPOMBA: Obračun telefonskega prometa na naročniških priključkih ne temelji več na beleženju telefonskih impulzov z enotno ceno, zato lahko
prihaja do razlike med informacijo, ki jo ob upoštevanju cene enote/impulza 0,0240 EUR brez davka poda storitev Pomožni števcev tarifnih
impulzov pri tf. naročniku (16 kHz) in ceno za posamezen klic iz naročniških priključkov, ki bo naročniku dejansko zaračunana.
Razlika za posamezen klic je sledeča:
- v primeru, ko je cena časovnega intervala za določeno vrsto prometa manjša od 0,0240 EUR brez davka je razlika največ 0,0240 EUR brez
davka,
- v primeru, ko je cena časovnega intervala za določeno vrsto prometa večja od 0,0240 EUR brez davka je razlika največ cena enega časovnega
intervala za določeno vrsto klica iz naročniških telefonov.
Izjema glede na pravilo iz prejšnjega odstavka so klici v mednarodnem prometu z mobilnim dodatkom, kjer pomožni števec tarifnih impulzov pri tf.
naročniku (16 kHz) glede na razred mobilnega dodatka, ki velja za določen klic iz naročniških priključkov, poda informacijo, v skladu s pravilom:
- da gre za klic z mobilnim dodatkom 5, če se za ta klic iz naročniških priključkov zaračunavajo mobilni dodatki 5, 6 ali 7,
- da gre za klic brez mobilnega dodatka, če se za ta klic iz naročniških priključkov zaračunavajo mobilni dodatki 1,2, 3 ali 4.
1.5.1.1. Priključnina
enkratno
24,38
29,74
22,0%
e
OPOMBA: Ne vključuje naprave in montaže naprave na terenu
Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico spremembe cen brez predhodne najave.
Opomba: Cenik storitev na internetu je posodobljen vsak dan do 11.00 ure dopoldne. V kolikor želene
informacije o ceni storitve niso objavljene na spletnih straneh, prosimo, da jih preverite na naši
brezplačni številki 080 80 00.
Opomba: Cene, ki niso objavljene v ceniku, se določajo pogodbeno.
Telekom Slovenije, d.d.
Tomo Štuflek
Direktor Sektorja za prodajo
Cenik velja od 06. 06. 2013
3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)