stroskovno-3predloge za naloge

Comments

Transcription

stroskovno-3predloge za naloge
Dodatna naloga 1
Podjetje ima eno stroškovno mesto temeljne dejavnosti “T” dve stroškovni
mesti pomožnih dejavnosti N1, N2 in stroškovno mesto skupnih služb
SkS. V obračunskem obdobju so imele te dejavnosti naslednje izvirne
stroške:
STROŠKOVNO
RAČUNOVODSTVO
T = 500.000 EUR
N1 = 25.000 EUR
N2 = 75.000 EUR
SkS = 50.000 EUR
Iz preglednice so razvidni obsegi notranjih učinkov stroškovnih mest
pomožne dejavnosti in njihovi uporabniki. Ocenjeni stroški učinkov N1 in
N2 so 220 EUR na enoto in SkS 400 EUR na enoto.
doc.dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Prejemajo
Dajejo
N1
N2
SkS
T
N1
-
N2
34
SkS
2
Skupaj
23
34
108
165
-
102
274
410
4
-
29
35
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
REŠITEV:
a.) Razporeditev izvedenih stroškov s pomočjo ocenjenih stroškovnih cen
notranjih učinkov:
Sestavite obračunsko poročilo o stroških po stroškovnih
mestih pri polnem vrednotenju učinkov. Uporabite
naslednje metode:
Ocenjeni stroški učinkov N1 in N2 so 220 EUR/enoto in SkS 400 EUR/enoto
a) ocenjene stroškovne cene notranjih učinkov,
Poslovnoobračunski list stroškov stroškovnih mest za obdobje od... do...
Zs. Kto. Vrsta stroškov
Skupaj
N1
N2
SkS
T
b) postopno vključevanje dodatka oz. postopna metoda,
I.
Izvirni stroški
c) sistem linearnih enačb.
II.
Izvedeni stroški
1.
N1
2.
N2
3.
SkS
4.
Popravek
III.
Skupaj
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
1
b.) Razporeditev izvedenih stroškov s pomočjo postopne metode:
b.) Razporeditev izvedenih stroškov s pomočjo postopne metode:
Prejemajo
Dajejo
N1
N2
N1
-
N2
34
SkS
SkS
T
23
34
108
165
-
102
274
410
29
35
4
2
-
Skupaj
Zs.
Stopnja
I.
Izvirni str.
II.
Izvedeni str.
N1
N2
SkS
N1
N2
SkS
N1
N2
SkS
N1
N2
SkS
N1
N2
SkS
SKUPAJ
1.
2.
3.
Prejemajo
Dajejo
N1
N2
SkS
T
Skupaj
4.
N1
100%
N2
100%
SkS
100%
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
5.
N1
N2
SkS
T
b.) Razporeditev izvedenih stroškov s pomočjo postopne metode:
c.) Razporeditev izvedenih stroškov s pomočjo sistema linearnih enačb:
Poslovnoobračunski list stroškov stroškovnih mest za obdobje od... do...
Zs. Kto Vrsta stroškov
I.
Izvirni stroški
II.
Izvedeni stroški
1.
N1
2.
N2
3.
SkS
III.
Skupaj
Skupaj
N1
N2
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
SkS
Sistem enačb je naslednji:
T
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
2
Naloga 2/1
Poslovnoobračunski list stroškov stroškovnih mest za obdobje od... do...
Zs.
Kto
Vrsta stroškov
Skupaj
I.
Izvirni stroški
II.
Izvedeni stroški
1.
N1
2.
N2
3.
SkS
III.
Skupaj
N1
N2
SkS
X
T
Y
Z
izven
NA
NT
T
L
Skupaj
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Naloga 2/9
Poslovnoobračunski list stroškov stroškovnih mest za obdobje od... do...
Zs. Vrsta stroškov
I.
Skupaj
Vzdržev.
Energija
Gnetenje
Oblikov.
Peka
Izvirni stroški
Spremenljivi
Fiksni
II.
Izvedeni stroški
1.
Vzdrževanje
2.
Energija
Fiksni
Spremenljivi
III
Skupaj
60.750
doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
3