Zapisnik: Volitve upravnega odbora in organov društva, maj 2012

Comments

Transcription

Zapisnik: Volitve upravnega odbora in organov društva, maj 2012
ZAPISNIK VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA NA 12. OBČNEM ZBORU DUPŠ-a
STUDENEC, 14. 4. 2012
Prisotni: Glej listo prisotnosti
Na sestanku upravnega odbora DUPŠ 17.2.2012 v Ljubljani smo imenovali volilno
komisijo. Sestavljali smo jo: Meri Poklukar (predsednica), Simona Planinc (članica) in
Karmen Škapin (članica). Na spletni strani DUPŠ-a smo objavili obvestilo o zbiranju
kandidatur. Na podlagi zbranih predlogov smo oblikovali volilno listo, ki smo jo na
občnem zboru še dopolnili. Vsi kandidati so pisno potrdili, da se s kandidaturo
strinjajo.
Na občnem zboru smo soglasno izglasovali sklep: Glasovanje bo javno z dvigom
rok.
V organe Društva podružničnih šol Slovenije smo izvolili naslednje člane:
Upravni odbor:
Katja Bolko, predsednica [email protected]
Nataša Grošelj [email protected]
Jolanda Mohar [email protected]
Alenka Branc Demšar, tajnica [email protected]
Mira Kramarič, blagajničarka
Marija Ribič
[email protected]
[email protected]
Ivica Šemrov [email protected]
Metka Behek [email protected]
Simona Planinc [email protected]
Za predsednico smo izvolili Katjo Bolko, tajnica Alenka Branc Demšar, blagajničarka
Mira Kramarič. Podpredsednico pa bodo imenovali na naslednjem sestanku
upravnega odbora.
Nadzorni odbor:
Maja Ahačič [email protected]
Karmen Škapin [email protected]
Karmen Petrič
Častno razsodišče:
Aleš Ambrož [email protected]
Vida Kovačič [email protected]
Mojca Uranjek [email protected]
Milka Burnik [email protected]
Vojka Kleč [email protected]
Komisija za priznanja:
Jožica Vrtačnik [email protected]
Silva Boštjančič [email protected]
Daša Bokal [email protected]
Nataša Klinar [email protected]
Andreja Janc [email protected]
Vsi člani so bili soglasno izvoljeni.
Zapisnik zapisala: Meri Poklukar, predsednica volilne komisije
Ribno, 15. 4. 2012

Similar documents