Tehnični list FIBRAN XPS ETICS GF-I

Comments

Transcription

Tehnični list FIBRAN XPS ETICS GF-I
FIBRANxps ETICS GF
OPIS:
FIBRANxps ETICS GF je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena z reliefno napolitanka površino za dober
oprijem malte ali lepila.
APLI
APLIKACIJE:
velike
ke mehanske obremenitve.
Toplotna zaščita, ki brezpogojno deluje v vlažnem okolju ali pa, kjer so izredno veli
•
•
•
•
Toplotna zaščito notranjih stenskih površin
Toplotna zaščito zunanjih stenskih površin
Toplotna zaščita coklov
Toplotna zaščita špalet, vogalov…
vogalov
KAKOVOST:
Izdelki so preizkušani v skladu s standardi:
•
EN 13164,
•
EN 1350113501-1,
•
EN ISO 1192511925-2: 2002
v naslednjem laboratoriju:
•
ZAG Ljubljana
•
FIW München
•
MPA BAU Hannover
EKOLOGIJA:
•
•
Proizvodi FIBRANxps so proizvedeni z okolju
prijaznimi potisnimi plini
Izdelki se lahko 100% reciklirajo
TEHNIČNE LASTNOSTI:
LASTNOSTI
XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\
CS(10\Y)* - TR 400 - DS(TH)DS(TH)- DLT(2)5 - WL(T)1,5 - MU50
debelina
[mm]
20**
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180
•
•
•
•
širina
[mm]
dolžina
[mm]
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
600
1250
** plošče z »I« rezom
plošče v
paketu
[kos]
količina v
paketu
[m2]
20
14
10
8
7
5
4
3
3
2
2
15,00
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
1,50
1,50
paketi na količina na
paleti
paleti
[kos]
[m2]
12
12
12
12
12
12
12
14
12
16
14
180
126
90
72
63
45
36
31,5
27
24
21
toplotna
prevodnost λD
[W/mK]
toplotna
upornost RD
[m2K/W]
0,033
0,033
0,034
0,034
0,035
0,035
0,035
0,036
0,038
0,040
0,040
0,60
0,90
1,15
1,45
1,70
2,25
2,85
3,30
3,65
4,00
4,50
modul elastičnosti: 15 MPa
požarna klasifikacija: E
mejna temperatura uporabe: od -50°C do +75°C
temperaturni razteznostni koeficient α+20-+70 C: 0,075 mm/mK
0
KLJUČ ZA OZNAČEVANJE po EN 13164:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
XPS – okrajšana oznaka za EKSTRUDIRANI POLISTIREN
EN 13164 – številka evropskega standarda za toplotno izolacijski proizvod iz ekstrudiranega polistirena
Ti – deklarirani razred odstopanja za debelino
CS(10\Y) – deklarirana tlačna trdnost pri 10% deformaciji
TR – deklarirana stopnja natezne trdnosti pravokotno na površino
DS(TH) – deklarirana dimenzijska stabilnost pri predpisani temperaturi in predpisani relativni vlažnosti zraka
DLT(i)5 – deklarirana stopnja deformacije pod določeno tlačno obremenitvijo in temperaturo
WL(T)i – deklarirana stopnja dolgotrajnega navzemanja vode pri potopitvi
WD(V)i – deklarirana stopnja dolgotrajnega navzemanja vode pri difuziji
MUi – deklarirani faktor difuzijske odpornosti proti prehodu vodne pare
FTi – deklarirana stopnja odpornosti na zmrzovanje
*
deklarirana tlačna
trdnost pri 10 %
deformaciji [kPa]
200
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300