Petra DIMIC PREGLED METOD ZA LOČEVANJE CELIC

Comments

Transcription

Petra DIMIC PREGLED METOD ZA LOČEVANJE CELIC
Petra DIMIC
PREGLED METOD ZA LOČEVANJE CELIC
DIPLOMSKI SEMINAR
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ŠTUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
Ljubljana, 2011
Mentor: doc. dr. Miomir Knežević
Povzetek
Metode ločevanja celic so izrednega pomena tako pri aplikativnih kot pri bazičnih raziskavah
na področjih biomedicine, imunologije in drugih. Uporabljamo jih za izolacijo, štetje ali
sortiranje celic glede na njihove specifične lastnosti. Ponavadi najprej odstranimo ne-tarčne
celice v vzorcu. Nekatere izmed metod za predtretiranje vzorcev so liza eritrocitov, panning
metoda, ločevanje celic T na najlonski volni in liza posredovana s komplementom. Te metode
temeljijo na ločevanju glede na občutljivost celic na hipotonične raztopine in glede na
specifično vezavo na določen material ali na protitelo. Nadaljnje metode ločevanja lahko
razdelimo v dve večji skupini. V prvi skupini celice ločujemo glede na njihove fizične in
kemične lastnosti. Gradientno centrifugiranje temelji na ločevanju v raztopini s heterogenim
gostotnim gradientom. Pri elektroforezi s prostim pretokom celice ločujemo glede na njihov
površinski naboj. Dielektroforeza pa temelji na ločevanju celic v nehomogenem električnem
polju. V drugi skupini ločevanje poteka glede na specifično površino celic. Kromatografsko
ločevanje celic na kriogelih je ena izmed novejših metod, glavni in trenutno najbolj
uporabljani metodi pa sta FACS in MACS. S FACS metodo lahko ločujemo celice, ki so
označene s fluorokromom in analiziramo njihovo površino na podlagi sipane svetlobe, MACS
metoda pa za ločevanje uporablja magnetne delce vezane na celice.