Elektronska ključavnica CodeLock10

Comments

Transcription

Elektronska ključavnica CodeLock10
Elektronska kodna ključavnica CodeLockRF
1
Elektronska ključavnica CodeLockRF
Za odklepanje vrat z elektronsko ključavnico lahko namesto tipkovnice uporabimo daljinec
oziroma več daljincev. Daljinec (oddajnik) in sprejemnik delujeta na frekvenci 434 MHz. VF
hibridni oddajni in sprejemni modul lahko kupite pri AX Elektroniki. (www.svet-el.si) .
Predstavljena elektronska ključavnica CodeLockRF je enostavna za uporabo, izdelavo in montažo.
Možna je tudi izvedba z brez prekinitvenim napajanjem (UPS), ki je izvedeno z majhnim svinčevim
akumulatorjem 12V – 1,2Ah. Tedaj se uporabi transformator 230V/15V/10VA.
Delovanje
Vrata odklenemo tako, da pritisnemo tipko na daljincu (oddajniku). Vrata se odklepajo z daljincem
(oddajnikom) ali pa s ključem. Ko pritisnemo tipko S1 na daljincu (oddajniku), se vrata odklenejo za
čas dveh sekund. Sprejem kode je potrjen s kratkim piskom na sprejemniku. Namesto piskača lahko
uporabimo LED diodo.
Opis vezja
Sprejemnik in oddajnik sta izvedena s pomočjo mikrokontrolerja, ki na eni strani skrbi za kodiranje,
na drugi pa za dekodiranje kode, ki jo vpišemo v program oddajnika in sprejemnika. Mikrokontroler
dekodira in preveri prejeto kodo, ki jo pošlje oddajnik. Če je koda pravilna vklopi rele RE1, ki vključi
in izključi električni prijemnik (električno ključavnico) v okvirju vrat. Vrata so lahko enokrilna,
dvokrilna ali pa električna. Tedaj ne potrebujemo električnega prijemnika ali ključavnice. Uporabljen
je toroidni transformator z enim sekundarnim navitjem (230V/12V/20VA ali 230V/12V/10VA). Led
dioda D1 je indikator prisotnosti električne napetosti in jo lahko skupaj z uporom R1 tudi izpustimo.
Napajalnik za elektroniko je klasičen. Sestavljajo ga: mostič BR1, kondenzatorji C1,C2,C3 in C6 in
5V stabilizator IC2. Tranzistor T1 vklaplja in izklaplja piskač, ki ga lahko zamenjamo z LED diodo.
Piskač je namenjen indikaciji vklopa releja RE1 in ga lahko tudi izpustimo. Tranzistor T2 vklaplja in
izklaplja rele RE1, ta pa električni prijemnik-ključavnico oz. električna garažna vrata. V tem primeru
ne prispajkamo mostiča BR2, namesto diode D2 pa naredimo prevezavo. Namesto toroidnega
transformatorja uporabimo transformatorček 230V/12V/1,5VA. Uporabljeni kvarc ima frekvenco 4
MHz. Tok elektronike je približno 24 mA, pri napetosti 12V na kondenzatorju C1. Napajalna napetost
je (10 do 18)V DC (enosmerne napetosti) ali (8 do 13)V AC (izmenične napetosti).
Opis programa
Programa za oddajnik in za sprejemnik sta napisana v Bascom-u. Originalni verziji obeh programov
sta skrajšani, ker uporabljamo le en kanal. Program za sprejemnik je prilagojen tiskanemu vezju
CodeLockRF. Originalna programa sta na naslovu www.svet-el.si. Kodo, ki smo si jo izbrali, vpišemo
v program, med navednice, v vrstico, kjer piše: Tekst="123". Kodo 123 zamenjamo s svojo kodo.
Kodo zamenjamo (vpišemo) tako v program za oddajnik, kot tudi v program za sprejemnik. Kodo si
lahko izberemo poljubno, od številk do črk. Dolžina kode vpliva na varnost, moramo pa vedeti, da
dolga koda pomeni tudi večjo možnost, da sprejemnik kode ne bo sprejel v celoti. Najbolj sprejemljiva
je 4 do 6 mestna koda. Pri daljši kodi se zmanjša doseg zanesljivega delovanja. Na doseg delovanja
vpliva tudi dolžina žičke, ki jo uporabimo za anteno. Žička je dolga 23 cm (lambda/3). Lahko pa je
tudi krajša, kar pa zmanjša doseg delovanja, ki je do 25m. Trajanje vklopa releja RE1 je nastavljeno na
2 sekundi in ga lahko spremenimo v samem programu.
Priloženi sta Bascom8051 in BascomAVR verziji programa, da si lahko sami sprogramiramo
mikrokontroler za oddajnik in za sprejemnik. Bascom program, za sprejemnik in oddajnik, je na voljo
na naslovu www.svet-el.si v direktoriju Download. Module RWS-434 in TWS-434V lahko naročite v
uredništvu revije Svet Elektronike. Opomba: Če pri sprejemniku uporabimo mikrokontroler
At89c2051, potem prekinemo povezavo med nogicama 1 in 20, med obe nogici pa prispajkamo
keramični kondenzator 100nF. Če pri oddajniku uporabimo mikrokontroler At90s2313, potem
namesto kondenzatorja C1 naredimo povezavo med nogicama 1 in 20.
Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: [email protected]
Elektronska kodna ključavnica CodeLockRF
2
Izdelava
Tiskano vezje sprejemnika je enostransko. Vrstni red spajkanja glede na višino elementov je od
najnižjih proti najvišjim. Torej: podnožje za IC1, upori R in diode D, kvarc Q1, tranzistorja T1 in T2,
kondenzatorji, mostič BR1 in BR2, priključne sponke, rele RE1 in VF hibridni sprejemni modul RX1.
Najprej priključimo napajalno napetost na elektroniko brez vstavljenega mikrokontrolerja. Za preizkus
delovanja elektronike lahko namesto toroidnega transformatorja uporabimo 12V enosmerno napetost
iz usmernika ali adapterja. Preverimo ali sveti LED dioda D1 in ali je na nogici 20 podnožja IC1
enosmerna napetost 5V. Nato odklopimo napajalno napetost in šele nato vstavimo mikrokontroler IC1
v podnožje. Ponovno priključimo napajalno napetost. Ko pritisnemo tipko na daljincu (oddajniku)
mora preklopiti rele RE1, če smo tiskano vezje sestavili pravilno. Varovalka F1 mora biti v zaprtem
ohišju! Priključitev oddajnika, toroidnega transformatorja, električnega prijemnika (električne
ključavnice) in piskača je razvidna iz električne sheme in slike razporeda elementov na tiskanem
vezju.
Navodila in material (KIT komplet) za sestavo oddajnika, ter VF hibridni oddajni in sprejemni modul
lahko naročite pri reviji Svet Elektronike. Na oddajniku prispajkamo le tipko S2. Tipke S1 in diode D1
pa ni potrebno prispajkati, ker uporabljamo samo tipko S2 oziroma samo en kanal od oddajnika.
Za dodatne informacije, program, mikrokontroler, TIV in pomoč je na voljo spletna stran
www.avr.4mg.com oziroma telefon 040 832 179.
Tehnični podatki
- Napajalna napetost: enosmerna 10-18 V DC, izmenična 8-13V AC
- Poraba toka v pripravljenosti (Stand-by) je 14 mA, pri vklopljenem releju pa 50 mA (U=12 V)
- Relejni enopolni preklopni kontakt 2A/48V DC
- Eden ali več daljincev
Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: [email protected]
Elektronska kodna ključavnica CodeLockRF
3
Seznam uporabljenih elementov
Kos
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
Tip
upor
upor
upor
upor
el.kondenzator
el.kondenzator
kondenzator
kondenzator
tranzistor NPN
dioda
LED dioda
dioda
greatz mostič
mikrokontroler
podnožje
nap. stabilizator
varrovalka
ohišje varovalke
kvarc
rele
transformator toroidni
(od FTS-a ali pd.)
piskač ali LED dioda
priključne sponke
oddajnik-daljinec
sprejemnik
ohišje oddajnika-daljinca
ohišje
TIV
elek. prijemnik za
napetost (8 do 12)V
Vrednost
1 kΩ
22 kΩ
4,7 KΩ
220 Ω
220 uF / 35 V
22 uF / 35 V
33 pF
100 nF ML
BC 547 C
1N 4007
Rdeča
1N 4148
B80C1500
At89c2051, At90s2313
20 PIN
78L05
250 mA
zaprto!
4 MHz
12 V DC
230 V/ 12V-1,5A in
12V-0,1A/20VA
SEP 2240
Raster 5,08 mm
TWS-434
RWS-434
(38 × 50 × 13) mm
(87 × 127 × 60) mm
(57 × 73) mm
NUOVA-FEB, KVF,
effeff ali pd.
Referenca
R1
R2
R3, R4
R5
C1
C3
C4, C5
C2, C6
T1, T2
D2
D1
D3
BR1, BR2
IC1; Glej Opis programa, Opomba!
IC1
IC2
F1
F1
Q1
RE1 Conrad
TR; Lahko se uporabi tudi navadni
transformator 230 V/12V/10VA
Pi
J1, J2, J10, J11, J12, J13, J14, J15
TX1 www.svet-el.si
RX1 www.svet-el.si
Conrad
Nr.: 522074
nadometna doza
www.avr.4mg.com
Električni prijemnik ali Električna
ključavnica
Električna shema el. ključavnice in sprejemnika RX1
Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: [email protected]
Elektronska kodna ključavnica CodeLockRF
4
Električna shema oddajnika (daljinca)
Slika oddajnika velikosti (38 × 50) mm
Ploščica tiskanega vezja velikosti (57 × 73) mm
Slika oddajnega modula TX1
Slika sprejemnega modula RX1
Položaj TIV-a v ohišju
Avtor: Rudi Šlejkovec, http://www.avr.4mg.com, e-mail: [email protected]