Tina Semič

Comments

Transcription

Tina Semič
3.6.2013
4. delavnica raziskovalcev IEI
Piran, 30. maj 2013
Piran, 30. maj 2013
Predstavitev :
Martina Semič EL-Masri, dipl.ing.grad., mag.ekon.posl.ved
Piran, 30. maj 2013
1
3.6.2013
Predstavitev raziskovalnega projekta:
Zaposlena na Geomass s.p.
Doktorski študij: vpisana v 2. letnik podiplomskega študija
na Fakulteti za gradbeništvo, Univerza v
Mariboru.
Piran, 30. maj 2013
Doktorska teza:
Naslov (okvirni): Analiza in razvoj modela za vrednotenje
kazalnikov trajnostne gradnje
Mentor:
Somentor:
doc.dr. Nataša Šuman
Fakulteta za gradbeništvo, UM
red.prof.dr. Duško Uršič
Ekonomsko poslovna fakulteta, UM
Doktorska teza bo zagovarjana na:
Fakulteti za gradbeništvo, Univerza v Mariboru
Piran, 30. maj 2013
2
3.6.2013
Doktorska teza:
Predstavitev doktorske teze:
Razsežnostne in zahtevnostne ravni vrednotenja
kazalnikov trajnostne gradnje so nujne.
Z modelom za vrednotenje kazalnikov trajnostne gradnje,
določiti normative, ki bi državnim institucijam koristili pri
poenotenju standardov izvajanja gradbenih dejavnosti.
Piran, 30. maj 2013
Doktorska teza:
Predstavitev doktorskega študija:
• Izbrati kazalnike trajnostne gradnje,
• Poenotiti način pridobivanja podatkov, njihove obdelave in
predstavitev, s katerim bi na podlagi analiz trajnostnih kazalcev
predpisali priporočljive vrednosti, ki lahko postanejo normativi,
• Predvideti način in obseg zbiranja podatkov,
• Predlagati model, aplikacijo za vrednotenje kazalnikov trajnostne
gradnje,
• Vzpostaviti sistem rednega merjenja uspešnosti in učinek prenosa
dobrih praks,
• Na podlagi rezultatov modela napovedati smernice razvoja, ter
dokazati potrebo in nujnost po implementaciji modela v praksi.
Piran, 30. maj 2013
3
3.6.2013
Doktorska teza:
Predstavitev delnih rezultatov/aktivnosti doktorske teze:
Projektirati objekt po smernicah trajnostnega razvoja,
predstavlja danes velik izziv.
Projektanti imajo danes na voljo niz rešitev, ki jih morajo
oceniti in na podlagi te izbrati najprimernejšo. Kriteriji, ki
jih lahko uporabimo pri vrednotenju rešitev so raznoliki in
prav tako predmet odločitve oz uskladitve projektanta.
Zato bo projektantom v veliko pomoč pri izbiri oziroma
odločanju razviti model, s katerim bodo lahko izbrali
opitmalno kombinacijo ukrepov trajnostne gradnje.
Piran, 30. maj 2013
Doktorska teza:
Nadaljnje 6-mesečno delo:
• Priprava in prijava dispozicije teme doktorske
disertacije
• Analiza in ocena kazalnikov trajnostne gradnje
• Razvoj modela za vrednotenje kazalnikov trajnostne
gradnje
Piran, 30. maj 2013
4
3.6.2013
Doktorska teza:
Predstavitev doktorske teze – zanimivosti:
Tveganja, ovire, izzivi in predlogi trajnostne gradnje:
• tveganja, povezana z uporabo novih materialov, produktov, tehnologij ter
obratovanjem in vzdrževanjem objekta,
• napačno razumevanje stroškov trajnostne gradnje
• omejitve uporabe LCC (cenitev stroškov celotnega življenjskega kroga objekta)
• pomanjkanje znanja in empiričnih podatkov ter študij,
• pomanjkljive in nezadostne raziskave na področju delovnega okolja in
življenjskih vplivov uporabnikov objekta,
• skromna in pomanjkljiva baza podatkov,
• podpora države.
Piran, 30. maj 2013
Hvala za pozornost
Piran, 30. maj 2013
5