digitalni fotoaparat / fotografiranje v eksterieru

Comments

Transcription

digitalni fotoaparat / fotografiranje v eksterieru
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
1. VAJA
DIGITALNI FOTOAPARAT / FOTOGRAFIRANJE V EKSTERIERU
Namen te vaje je seznaniti se digitalnim fotoaparatom, osnovnimi nastavitvami, prenosom podatkov,
zapisom podatkov ter obdelavo in hranjenjem le-teh.
DIGITALNI FOTOAPARAT
- osnovni deli: optični deli, elektronski deli, pomnilniška kartica, LCD zaslon
- optični senzorji: CCD (Charge couple device) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Velikost senzorja je običajno 6 – 11 mm (diagonala) večji so boljši, DSLR 22 – 44 mm po diagonali.
- ločljivost: določa jo produkt števila photodiod na slikovnem senzorju in se izraža z MEGAPIKSLI,
1 MP je 1 milijon pikslov.
Primer: 1536 x 2048 pikslov je 3145728 in se opiše kot 3,2 MP
Slika 1: optični sensor CCD / Primerjava med negativom in optičnim senzorjem /optični sensor CMOS
Formati zapisa : JPG (Joint Photografhic Experts Group)
TIFF ( Tagged Image File Format)
RAW (surovi format)
PNG (Portable Network Graphics)
Prenos podatkov: USB kabel, čitalnik kartic, Kartice: compact flash - CF, memory stick- MS, ..
FOTOGRAFIRANJE
Pregled nastavitev po menijih (resolucija, format zapisa, bela točka, svetloba …)
1. Bela točka $ white balance
2. ISO vrednost $ občutljivost senzorja
3. Resolucija $ število posnetkov
4. Zaslonka
5. Čas osvetljevanja
6. Barvni prostor $ Colour space
7. Ostrenje $ ostrenje
8. Izbor motiva $ nastavitve zaslonke/časa osvetlitve, bliskavice
9. Uporaba LCD zaslona
POMEMBNO
1/3
Kompozicija: Pravilo tretjin, zlati rez
Točka / linija / ploskev / kontrast
Perspektiva / središčna točka / linije
Barva / Kontrast / vzorci / oblika
Akcija
Svetloba
Kreativnost / Ravnotežje / Enostavnost
1/3
1/3
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
NALOGA
Opiši svoj fotoaparat:
- firma:
- model:
- slikovni sensor:
- število pikslov:
- objektiv (osnovne lastnosti):
Meniji: opiši osnovne menije
Nastavitve: opiši osnovne nastavitve:
Možnosti nastavitve:
Vaje:
NALOGA
Izberi motiv:
Spreminjaj belo točko: min 3 posnetki
Spreminjaj čas osvetlitve: min 3 posnetki
Spreminjaj zaslonko: min 3 posnetki
Spreminjaj ISO: min 3 posnetki
Spreminjaj ostale nastavitve: min 6 fotografij
Motiv:
Zgodba NARAVNO : UMETNO
Primeri iz narave, prikaži primer nenaravnega v naravi in obratno naravno v nenaravnem okolju.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
VAJA 2
Fotografiranje Ljubljane in njenih znamenitosti
/reportaža, utrip mesta, detajli, arhitektura /
S poudarkom na individualnem in izvirnem pristopu.
/FOTOGRAFIJA 1
GMT1 / petek 21.okt ob 11.00 za 1, 2 in 3 sk. / torek 25.okt ob 10.00 za 4. in 5. sk.
GIK2 / petek 21.okt ob 08.30 za 1, 2 sk.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Arhitektura / ploščad pred CD / NLB /
Skupščina / celota, struktura /vzorec/ in tekstura fasade /
Opera /celota, struktura /vzorec/ in tekstura fasade
Jakopičevo sprehajališče / razstava / grafični center /
Ajdovščina / nebotičnik / pogled proti Kamniškim alpam
Prešernov trg in Tromostovje s pogledom na Ljubljanski grad, Filipov dvorec,
Frančiškanska cerkev, Čopova ulica, Ljubljanica. Breg, Gallusovo nabrežje, Hribarjevo
nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Dvorni trg
Prešernov spomenik (celota, detajli, nenavadni zorni koti, itd,).
Pogled na Ljubljanski grad iz nabrežij Ljubljanice (uporaba teleobjektiva).
Staro mestno jedro z Rotovžem, Robbovim vodnjakom, stolno cerkvijo (bronasta vrata,
notranjščina cerkve), ostala arhitektura, portreti mimoidočih, reportaža z ulice, pogled iz
trgovin skozi okna na ulico itd. /
Mesarski most / detajli skulptur / pogled z mostu
Ljubljanska tržnica s Plečnikovo arhitekturo (kolonade) Adamič-Lundrovim nabrežjem,
Petkovškovim nabrežjem in Zmajskim mostom (detajli zmajev).
Ljubljanski grad kot ambientalna znamenitost z razgledom (uporaba teleobjektivov,
zoom objektivov), detajli obnovljene arhitekture, notranjščina, stopnišča, park itd.
Univerzitetna knjižnica ( celota, struktura /vzorec/ in tekstura fasade, kiparska. plastika,
vrata /kljuka/, okna, notranjščina – stopnišče itd.).
Portreti sošolcev v čim bolj izvirni obliki in kvalitetnih posnetkov!
Želimo vam uspešno fotografiranje in veliko ustvarjalnega navdiha pri izbiri motivov.
Slavec Darko / Marica Starešinič
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
3. VAJA
P O R T R E T
Portret je upodobitev določene resnične osebe, ki portretiranca predstavlja kot individualno
osebnost, z vsemi osebnimi potezami, ki jih umetnik zaznava in prenaša v upodobitev.Klasifikacija
portretov pozna več meril, od vsebinskih do formalnih, prevladujoči kriteriji pa so:
• formalni način upodobitve: celopostavni / obraz / doprsni portret,
• glede na postavitev portretiranca: profil / polprofil / en face
• število oseb: samostojni portret / dvojni portret / skupinski portret / dvakratni portret
(dvakrat upodobljena ista oseba)
• avtorjevo razmerje do upodobljene snovi :
o avtoportret (umetnikova samoupodobitev, ki upošteva vse zahteve portreta po
individualnosti upodobljenca)
o avtorski portret (tipizirana ali celo zgolj simbolično pojmovana samoupodobitev
umetnika,
• FOTOGRAFIRANJE:
• lokacija ( ozadje, svetloba, zgodba..)
• fotoaparat – objektivi
• zgodba: lokacija, ujeti trenutek, poudarki na fotografiji..
(Foto : Hasselblad Masters)
WEB:
http://www.slo-foto.net/galerija_kategorije.html - fotogalerija
http://www.galerijafotografija.si/ - fotoglarije
http://www.photon.si/asp/user/default.asp?LangID=0 - web galerija
http://www.photon.si/doc/fmesec%20ok.pdf – mesec fotografije
http://www.e-fotografija.com e fotografije
http://www.e-fotografija.com/artman/publish/article_1189.shtml Fotokina 2006
http://www.digitalna-akademija.com/ - digitalna akademija
N A L O G A: fotografiraj in priloži 3 najboljše portrete.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
4. VAJA
A B S T R A K T N A
F O T O G R A F I J A
Abstraktna fotografija pomeni vzeti subjekt in ga spremeniti v nekaj drugega s pomočjo
drugačnih, čudnih perspektiv, svetlobe,………….
Abstraktna fotografija je zelo subjektivna. Ustvari se jo lahko s:
-
Svetlobo,
Perspektivo,
Pozo,
Približavo, itd.
S računalniško obdelavo lahko običajno fotografijo transformiramo v abstraktno z uporabo
različnih obdelav (napr. Filtri, barvnimi korekcijami itd.).
»Če bo slika dosegla gledalca, in na kakšen način ga bo dosegla, je vedno odvisna tudi od
gledalca samega.«
Abstraktna umetnost oblikuje sveta okoli nas, ampak ga ustvarja. Ker abstraktne umetnosti ne
zanima konkretni svet okoli nas, odpira nove, neslutene možnosti likovnega ustvarjanja. Kot
vse smeri, spoštuje osnove likovne teorije – predvsem likovno kompozicijo in barvno skladnost.
Pri ustvarjanju je najprej vizija, vizualizacija vizije, kaj želimo doseči, z uporabo umetniških
elementov, kako vizualizirati nevidno, videti obliko ki jo večina ne vidi, ter to prikazati na
fotografiji.
N A L O G A : izberi motiv in način ter posnemi nekaj (3-5) abstraktnih fotografij ter jih po
potrebi še obdelaj v Photoshopu .
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
5. VAJA
PORTRET KOCKE
Portet kocke predstavlja primer raziskovanja odnosa med fotoaparatom in predmetom –
kocko. Po želju lahko uporabite tudi kaksen drug geometrijski lik.
NALOGA
1) Poljubno kocko postavite na papir in naredite nekaj posnetkov (min 10), slike postavite v
sistem, ki predstavlja portret kocke. Spreminjajte položal kocke, osvetlitev, sence.....
2) v programu Adobe PS obdelajte posnetko kocke, spreminjajte barve, teksture, velikost in
predstavite zgodbo kocke..
3) Po želji lahko se naredite animacijo kocke in prikažite film.
6. vaja
PRSTI / GIBANJE
Analiza prstov s pomočjo fotografije predstavlja vajo v predstavljanju dinamike prstov s
pomočjo fotografij.
N A L O G A : Napravi 6 fotografij svojo ali prijateljeve roke ter prikaži zgodbo z uporabo cele
roke , prstov ali samo posameznih delov roke, uporabi Photoshop ali Illustrator kot orodje.
Končni rezultat predstavl zaporednje fotografij kot zgodbo.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
8. VAJA
FOTOSTRIP
Stríp je oblika zgodbe v slikah; sestavlja jo zaporedje sličic (pasice). Besedilo je
napisano v oblačkih. Uradno je prvi strip Yellow Kid (rumeni de!ek), ki je izšel leta
1895 v ameriškem !asopisu World, napisal pa ga je Richard F. Outcoult.
N A L O G A : Na podlagi fotografij izdelaj fotostrip v skupinah 2- 3 študentje,
strip naj vsebuje 10fotografij, ki tvorijo zgodbo. Predstavitev naj bo v ppt ali jpg
formatu.
9. VAJA
FOTOGRAFIJA NA ULICAH (STREET FOTO)
Fotografira se na javnih površinah, ulicah, parkih, plažah, trgovskih centrih, itd.
Potrebno je ujeti trenutek, fotografiranci ne pozirajo in največkrat ne vedo da so
fotografirani. Dokumentira se kultura ulice. Začetki segajo v leto 1890, ko se je pojavil
film v rolah, danes se uporablja digitalna tehnologija.
N A L O G A : fotografiraj in izberi 5 najboljših fotografij
Napr: dogajanje za ulicah v 1/125s.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
7. VAJA
P A N O R A M A
Panoramska fotografija je širok posnetek krajine sestavljen iz več posnetkov, ki se na
robovih prekrivajo, včasih tudi širokoformatni posnetek, ki nastane z uporabo ustreznih
leč. Širokokotni objektiv ima krajšo goriščnico (zato veliko globinsko ostrino) in širši vidni
kot. Ultra širokokotni posnetek / 2:1 (posnetek ki je 2x širši kot višji). Sliko se sestavi iz
več posnetkov (3 ali več tudi 10).
N a l o g a: Naloga: napravi 3 panoramske posnetke po izbiri z uporabo najmanj 5
fotografij. Pri fotografiranju uporabi stativ / tripod. Pazi na ustrezne nastavitve na
fotoaparatu, bela točka, osvetlitev, kontrast, ISO vrednosti itd.
Za izdelavo panoramskega oosnetka lahko uporabiš lahko opcijo na fotoaparatu ali
fotografije združiš v programu napr. Photoskop /opcija FILE – Avtomate – Photomerge /
izbereš opcijo za združitev posnetkov. ter slike.
V poročilu prikaži posamezne posnetke, opiši postopek ter prikaži končni rezultat –
panoramo.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
10. VAJA
RAZVIJANJE Č.B. FOTOGRAFIJE
Fotografije - povečave izdelamo iz negativa s pomočjo povečevalnika. Osvetljevanje in razvijanje
fotografij izvajamo v temnici pri rdeči svetlobi. Raztopino razvijalca in fiksirja pripravimo po navodilih
proizvajalca.
Razvijalec: TETENAL Variospeed W
Fiksir: TETENAL Superfix Plus
Foto Papir : ILFORD MGIV multigrade RC DeLuxe, glossy 10x15
TETENAL TT VARIO Ultra 0-5, glossy, 10x15
TETENAL VARIO V321, semi-mat, 30x40
3.1 Poskusna osvetlitev
Najprej izvedemo poskusno osvetlitev zato, da določimo natančen čas osvetlitve. Delamo v
temnici. Na povečevalniku izberemo čas osveljevanja na primer (2, 3, 4 ali 5 sek.) in 1/5 površine
fotografskega papirja osvetlimo z zaslonko za dve ali tri števili zaslonjeno, od največje vrednosti;
premaknemo karton z katerim smo zaslonili fotografski papir zopet za 1/5 in osvetlimo, postopek
ponovimo 5 x in fotografski papir normalno razvijemo/fiksiramo. Tako smo dobili na enem foto papirju
5 različnih časov osvetlitev in na osnovi te poskusne fotografije, določimo optimalni čas naše osvetlitve.
Če uporabljamo gradacijski filter moramo prilagoditi čas osvetljevanja ali ponovno opraviti poskusno
osvetlitev z uporabo le-tega.
3.2 Osvetlitev
Čas osvetlitve smo izbrali, zato lahko začnemo z povečevanjem slik. V masko za negative
vstavimo film, izberemo posnetek, izostrimo sliko in osvetlimo fotografski papir z izbranim časom
osvetlitve. Sledi razvijanje.
3.3 Razvijanje ČB fotografije – do 1 min
Osvetljeni fotografski papir damo v razvijalno kadico, s ščipalko potisnemo foto papir tako, da je
celotna površina papirja v razvijalni tekočini s tem zagotovimo enakomerno razvijanje. Razvijamo 2
minuti - po navodilih proizvajalca razvijalca, in pri tem kadico narahlo zibamo.
3.4 Prekinjanje – 5 - 10 sek
Po končanem razvijanju, vzamemo foto papir iz razvijalne kadice in jo položimo v prekinjevalno
kopel - v našem primeru vodo in jo izpiramo 30 sekund.
3.5. Fiksiranje – 3 min
Z drugo ščipalko vzamemo foto papir ven in ga potopimo v fiksirno kopel - fiksiramo 3 minute
- po navodilih proizvajalca fiksirja.
3.6 Izpiranje – 10 min
Po končanem fiksiranju, vzamemo iz kadice foto papir in ga damo v kadico za izpiranje v kateri
je voda. Izpiramo 10 minut.
3.7. Sušenje
Po končanem izpiranju, obesimo fotografijo na obešalnik in jo pustimo sušiti na zraku 15 minut
oz. dokler ni popolnoma suha.
Univerza v Ljubljani NTF OT
GMT 1 / GIK2
2011/2012
11. VAJA
Fotografiranje po Ljubljani – Novoletna osvetlitev
N A L O G A : Odpravi se po Ljubljani in fotografiraj novoletno osvetlitev
Obisk fotografske razstave.
N A L O G A : obišči fotografsko razstavo, napr World Press Photo v Cankarjevem domu ali
na promenadi v Tivoliju, in napiši kratko poročilo.
FOTOGRAFIJE
Priloži še izbor 20 najboljših fotografij v jpg ali tiff formatu za razstavo.