15. KONGRES FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO

Comments

Transcription

15. KONGRES FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO
DRUŠTVO FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE –
STROKOVNO ZDRUŽENJE
PRIREJA
15. KONGRES FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE
Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Povezovanje teorije in prakse
24. in 25. maja 2013
V HOTELU METROPOL PORTOROŽ
Program:
Petek, 24. maj 2013
8.30-9.30
9.30-10.00
10.00-10.40
10.40-11.30
11.30-12.00
Registracija
Pozdravni govori
Vabljeno predavanje
Boissonnault WG: Screening for medical referral in pathological origins of
low back pain
Vabljeno predavanje
Boissonnault JS: Exercise for low back pain and pelvic girdle pain in
pregnancy
Odmor
Mišično-skeletna fizioterapija 1
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
Beckwiee D: Explaining the
beneficial effect of exercise in
knee osteoarthritis
Nevrofizioterapija 1
Kerckhofs E: The impact of coping style
on quality of life in persons with
Parkinson’s disease
Drev T: Učinki vadbe s sistemom
Vauhnik R: Robotsko merjene
Nintendo Wii Fit na ravnotežje pri
anteriorne laksnosti kolenskega
bolniku s Parkinsonovo boleznijo –
sklepa
poročilo o primeru
Malešič P: Vpliv uporabe elastičnih
Pavlič Založnik S: Izokinetična
lepilnih trakov na bolečino in obseg
ocena funkcije kolenskega sklepa
gibljivosti ramenskega sklepa pri
po rekonstrukciji sprednje križne
pacientih po možganski kapi: pilotska
vezi
študija
Čeru B: Fizioterapija pacienta z
Dovč P: Fizioterapija po
nepopolno okvaro vratnega dela
artroskopiji kolka z rekonstrukcijo
hrbtenjače z bolečo ramo – poročilo o
labruma
primeru
13.00-13.15
13.15-14.15
Majcen N: Uporaba Wii
ravnotežne plošče kot dodatek k
standardni fizioterapiji
ODMOR
Knoll M: Fizioterapija bolnika s klopnim
meningoencefalitisom – poročilo o
primeru
14.15-14.55
Vabljeno predavanje
Grubišić M: Organiziranost fizioterapeutske struke u Hrvatskoj
14.55-15.15
ODMOR
Splošne teme 1
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
Varovanje zdravja žensk
Backović Juričan A: WCPT
mreža za promocijo zdravja v
življenju in pri delu
Kancilija Stanišić A: Potreba po
organizaciji fizioterapije na domu
Tominc D: Dejavniki za izbor
študija fizioterapije, poznavanje
poklica in želene usmeritve po
končanem študiju
Kovačić M: Študenti fizioterapije
in invalidnost: modeli, odnos in
študij fizioterapije
Šćepanović D: Terapija s transkutano
električno živčno stimulacijo pri pacientki
z izzvano vulvodinijo – poročilo o
primeru
Radež P: Prisotnost fizioterapije v okviru
šol za starše v Sloveniji
Sila V: Simfizioliza po porodu:
prevalenca in dejavniki tveganja
Oman A: Urinska inkontinenca v
nosečnosti in po porodu
Zabukovec I: Konservativno zdravljenje
urinske inkontinence po radikalni
prostatektomiji – pregled literature
Sponzorsko predavanje
Predstavitve plakatov
16.30-17.00
Domanskiy V: Multiprogramme
dynamic electrostimulation in
rehabilitation of patients with the
central and peripheral nervous
system
Javornik R: Uporaba različnih
fizioterapevtskih postopkov pri
rehabilitaciji pacienta po
rekonstruktivni operaciji roke –
poročilo o primeru
Knezović Svetec A: Assessment and
treatment of adult after stroke with
Bobath concept – single case report
Logar K: Naprava za korekcijo everzije
stopala med hojo pri pacientki po
možganski kapi »nogomer« – poročilo o
primeru
Bajuk S: Učinkovitost šole proti
bolečini v hrbtenici
Sluga J: Združenje bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo Slovenije:
sekcija za šport in žur
Friede M: Effects of a single
postero-anterior mobilization on
the lumbar flexion range of
motion
Jazbinšek E: Rehabilitacija – nikoli
končan proces
Mišično-skeletna
fizioterapija 2
17.00-17.15
Barič A: Epidemiološke
značilnosti poškodb v slovenskem
rokometu
17.15-17.30
Piškur T: Razlike v somatotipu
med tekmovalci atleti veterani in
ne-tekmovalci
17.30-17.45
Martini E: Zanesljivost
Constantove ocenjevalne lestvice
funkcije rame
17.45-18.00
18.00-18.15
20.00 -
Zupanc A: Učinki elastičnega
lepilnega traku na aktivnost
mišice vastus medialis oblikus po
vstavitvi kolenske endoproteze po
resekciji tumorja
Klar N: Program stopnjevane
vadbe v vodi pri poskusni
multidisciplinarni obravnavi
sindroma fibromialgije - poročilo
o primeru
Nevrofizioterapija 2
Swinnen E: Trunk muscle activity in
patients with multiple sclerosis: the
influence of body weight support
Špoljar J: Uporaba vidne povratne
informacije na sistemu Lokomat pri
pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače
– pregled literature
Krizmanič T: Učinki vadbe hoje z
različnimi fizioterapevtskimi postopki
vključujoč sistem Lokomat pri pacientki z
dedno spastično paraparezo – poročilo o
primeru
Kržišnik M: Ugotavljanje razumljivosti
in ocena skladnosti med ocenjevalci za
slovenski prevod lestvice za oceno
funkcionalne hoje (FGA) pri pacientih po
možganski kapi
Rudolf M: Ocena skladnosti med
ocenjevalci za slovenski prevod krajše
različice testa za oceno sistemov
ravnotežja (mini-BESTest) pri pacientih
po možganski kapi
Slavnostna podelitev priznanj in diplom
Sobota, 25. maj 2013
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
Registracija
Mišično-skeletna fizioterapija 3
Pantar B: Diagnostika in
fizioterapija pri pacientki z
nestabilnostjo zgornje vratne
hrbtenice – poročilo o primeru
Arko Ž: Teoretične osnove in
dokazi o učinkovitosti mobilizacije
fascij
Koščak Tivadar B: Manualna
terapija in drugi fizioterapevtski
postopki na področju glave
Nevrofizioterapija 3
Kovačič T: Vpliv vadbe motoričnih
aktivnosti na grobo motorično funkcijo
otrok s cerebralno paralizo: pilotska
študija
Jemec Štukl I: Učinkovitost serijskega
mavčenja pri otrocih s cerebralno
paralizo
Božič M: Uspešnost učenja plavanja po
konceptu Halliwick pri otrocih z
zmanjšanimi zmožnostmi
Sponzorsko predavanje
9.45-10.00
10.00-10.20
Zupanc- Starič Z: Vpliv vadbe s pripomočkom za spodbujanje mišic
stabilizatorjev Flexi-bar na ravnotežje pri bolniku z multiplo sklerozo – študija
primera
Odmor
10.20-10.35
10.35-10.50
10.50-11.05
11.05-11.20
Mišično-skeletna fizioterapija 4
Naglič N: Znanstveno dokazan
pristop vadbe za obravnavo
skolioz
Zrnec B: Uporaba ponavljanja
gibov za naglo odpravo
vrtoglavice cervikogene narave –
poročilo o primeru
Kokalj S: Primerjava učinkov
vadbe za ravnotežje na ravnotežni
deski in pritiskovni plošči Gamma
pri pacientih s kronično bolečino v
križu
Nevrofizioterapija 4
Šparovec N: Takojšnji vpliv masaže
stopala na ravnotežje in hitrost hoje pri
pacientih po možganski kapi
Martinuzzi J: Fizioterapevtska
obravnava pacientov z disfagijo
Hafner B: Fizioterapevtska obravnava
pacienta z aspiracijsko pljučnico po
možganski kapi
Odmor
Splošne teme 2
11.20-11.35
11.35-11.50
11.50-12.05
12.05-13.20
13.20-13.35
13.35-13.50
13.50-14.00
15.00-18.30
Mihelj M: BIMEO – sistem za dvoročno in enoročno vadbo z zgornjimi udi
Krejči Hrastar M: Uporaba metode Brain gym® v fizioterapiji
Knific T: Aktivnosti in terapija s pomočjo psov: uporaba v fizioterapiji
Ravnak B: Koristi terapevtskega potapljanja v moderni hidroterapiji
Glažar K: Primerjava termičnih in hemodinamskih odzivov v koži in mišicah
na ogrevanje z električnim in magnetnim poljem
Kastelic M: Sistem svetlobne terapije Bioptron
Zaključek kongresa
Pokongresna delavnica
Boissonnault WG: Medical screening for patient red flags: theory and
science
Nedelja, 26. maj 2013
10.00(2 uri diskusije,
4 ure praktično)
Pokongresna delavnica
Boissonnault WG: Medical screening for patient red flags: clinical
application and laboratory
- diskusija o primerih pacientov
- praktično delo
UREDNICA:
Urška Puh
ZNANSTVENI ODBOR:
Urška Puh, Sonja Hlebš, Tine Kovačič, Darija Šćepanović, Miroljub Jakovljević, Gabrijela Starc
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Srečko Plešnik, Vanda Zajc, Tanja Dobnik, Katja Jere, Sonja Kokalj, Brigita Setnikar

Similar documents