TOKSIKOLOGIJA 2014

Comments

Transcription

TOKSIKOLOGIJA 2014
TOKSIKOLOGIJA 2014
ZASTRUPITVE S STRUPENIMI RASTLINAMI
11. APRIL 2014, HOTEL PLAZA, LJUBLJANA (BTC)
08:00 - 08:10
Uvod in pregled zastrupitev z rastlinami v Sloveniji
08:10 - 08:30
Zastrupitve z rastlinami podobnimi čemažu
(jesenski podlesek, bela čmerika, šmarnica)
doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
08:30 - 09:00
Zloraba in zastrupitve s halucinogenimi rastlinami
09:00 - 09:30
Zastrupitve otrok z rdečimi in črnimi plodovi strupenih rastlin
09:30 - 10:00
ODMOR S KAVO
10:00 - 10:30
Prepoznavanje strupenih rastlin
10:30 - 11:00
Toksikološka analitika rastlinskih spojin
11:00 - 11:30
Strupene rastline v farmaciji: odmerek naredi zdravilo
11:30 - 12:00
ODMOR S PRIGRIZKOM
12:00 - 12:30
Zastrupitve živali s strupenimi rastlinami
13:00 - 13:30
Strupene rastline v bivalnem okolju in vrtu
13:30 - 14:30
Prikazi zanimivih kliničnih primerov
Damjan Grenc, dr. med., Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
prim. Marija Jamšek, dr. med., Center za zastrupitve, UKC Ljubljana
prof. dr. Nejc Jogan, univ. dipl. biol., Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Biotehniška
fakulteta UL
mag. Gordana Koželj, univ. dipl. kem., Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL
prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Katedra za farmacevtsko biologijo,
Fakulteta za farmacijo UL
prof. dr. Silvestra Kobal, dr. vet. med., Inštitut za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo,
Veterinarska fakulteta UL, prof. dr. Martina Klinkon Ogrinec, dr. vet. med., doc. dr. Jožica
Ježek, dr. vet. med., doc. dr. Jože Starič, dr. vet. med., Klinika za prežvekovalce
z ambulatorno kliniko, Veterinarska fakulteta UL
prof. dr. Franc Batič, univ. dipl. biol., Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo
rastlin in informatiko, Biotehniška fakulteta UL
Srečanje organizira Sekcija za klinično toksikologijo SZD v sodelovanju s Centrom
za zastrupitve Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Informacije: www.ktf.si in [email protected]