LMA_vprasanja

Comments

Transcription

LMA_vprasanja
Vprašanja za ponavljane LMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osnovna delitev materialov?
Nekaj posebnosti o sestavi zemeljske skorje in katerega elementa je največ?
Fizikalne lastnosti materialov?
Mehanske lastnosti materialov?
Kristalne strukture kovin?
Kemijske vezi?
Potek strjevanja in kristalizacija?
Pridobivanje železa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naštej najbolj pogoste rude?
Kako rudo pripravimo za taljenje?
Kako pridobivamo koks?
Plavž in dostava rude?
Kemijska reakcija v plavžu?
Produkti pri taljenju železove rude in njihova uporabnost?
Preizkusi materialov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Natezni preizkus ?
Preizkusi trdote?
Preizkus žilavosti
Neporušni preizkusi?
Preizkus z penetracijsko barvo?
Preizkus z gama žarki?
Preizkus z ultrazvokom?
Binarni diagrami
1.
2.
3.
4.
Nastanek binarnega diagrama?
Diagram popolne topnosti?
Diagram delne topnosti?
Diagram popolne topnosti?