C E N I K - Sončni dom

Comments

Transcription

C E N I K - Sončni dom
SONČNI DOM, družba za storitve d.o.o.
Železnikova ulica 10, SI-2000 Maribor
Tel.:02/4716 400; Fax:02/4716 413
e-pošta:[email protected]; www.soncnidom.si
Maribor, 01. 08. 2011
CENIK
239,64
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba IIIA
Oskrba IIIB
Oskrba IV
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dvoposteljna soba z WC/dan
20,99
1,05
22,04
Skupaj mesečno
670,02
Standard
Dvoposteljna soba z balkonom in WC/dan
20,99
1,05
1,05
23,09
Skupaj mesečno
701,94
Standard
Dvop. soba z balk. in TWC/dan
20,99
1,05
0,52
1,05
23,61
Skupaj mesečno
717,74
Standard
Dvop. soba z balk.,TWC in nadst./dan
20,99
1,05
2,10
1,05
25,19
Skupaj mesečno
765,78
Standard
Enoposteljna soba z WC/dan
20,99
2,10
0,69
23,78
Skupaj mesečno
722,91
Standard
Enoposteljna soba z TWC + balkon/dan
20,99
2,10
1,05
2,10
26,24
Skupaj mesečno
797,70
Dvoposteljna soba
- doplačilo za WC 5%
- doplačilo za balkon 5%
- doplačilo za WC 5%
- doplačilo za balkon 5%
- doplačilo za TUŠ 2,5%
- doplačilo za WC 5%
- doplačilo za balkon 5%
- doplačilo za TWC 10%
- doplačilo za nadstandard (m2) 5%
- doplačilo za enoposteljno sobo 10%
- doplačilo za WC 3,3%
- doplačilo za enoposteljno sobo 10%
- doplačilo za balkon 5%
- doplačilo za TWC 10%
25,77
30,54
34,63
30,64
1,05
26,82
1,05
31,59
1,05
35,68
1,05
31,69
815,33
960,34
1.084,67
963,38
25,77
30,54
34,63
30,64
1,05
1,05
27,87
1,05
1,05
32,64
1,05
1,05
36,73
1,05
1,05
32,74
847,25
992,26
1.116,59
995,30
25,77
30,54
34,63
30,64
1,05
0,52
1,05
28,39
1,05
0,52
1,05
33,16
1,05
0,52
1,05
37,25
1,05
0,52
1,05
33,26
863,06
1.008,06
1.132,40
1.011,10
25,77
30,54
34,63
30,64
1,05
2,10
1,05
29,97
1,05
2,10
1,05
34,74
1,05
2,10
1,05
38,83
1,05
2,10
1,05
34,84
911,09
1.056,10
1.180,43
1.059,14
25,77
30,54
34,63
30,64
2,10
0,69
28,56
2,10
0,69
33,33
2,10
0,69
37,42
2,10
0,69
33,43
868,22
1.013,23
1.137,57
1.016,27
25,77
30,54
34,63
30,64
2,10
1,05
2,10
31,02
2,10
1,05
2,10
35,79
2,10
1,05
2,10
39,88
2,10
1,05
2,10
35,89
943,01
1.088,02
1.212,35
1.091,06
Vsi dodatki se zaračunavajo dodatno k posamezni vrsti osnovne oskrbe, I, II, III A. III B in IV, ki jo koristi uporabnik.
(33. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev Ur. L. št. 87/2006).
Stran 1
Oskrba I
Oskrba II
Oskrba IIIA
Oskrba IIIB
EUR
EUR
EUR
EUR
Oskrba IV
EUR
25,77
30,54
34,63
30,64
2,10
1,05
1,05
29,97
2,10
1,05
1,05
34,74
2,10
1,05
1,05
38,83
2,10
1,05
1,05
34,84
911,09
1.056,10
1.180,43
1.059,14
Enoposteljna soba z balkonom in WC/dan
20,99
2,10
1,05
1,05
25,19
Skupaj mesečno
765,78
Standard
25,77
30,54
34,63
30,64
Ggarsonjera z balkonom/dan
20,99
6,30
1,05
28,34
6,30
1,05
33,12
6,30
1,05
37,89
6,30
1,05
41,98
6,30
1,05
37,99
Skupaj mesečno
861,54
1.006,85
1.151,86
1.276,19
1.154,90
Standard
- doplačilo za enoposteljno sobo 10%
- doplačilo za WC 5%
- doplačilo za balkon
- doplačilo 30 %
- doplačilo balkon
* *Cenik za dnevno varstvo
Cene veljajo od 1.2.2010 dalje.
oskrba I.
oskrba II.
oskrba III.A
Dnevno varstvo /zajtrk, kosilo, napitek,
14,69
17,97
21,26
zdravstveno in socialno varstvo)8ur dnevno
Za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov
odsotni, se cena kategorije oskrbe, v katero je razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil,
v višini 1,30 EUR, če so odsotnost najavili najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena,
pa od drugega dne odsotnosti dalje.(velja za dnevno varstvo) Uradni list RS, št. 87/06
Cena rezervacije je cena osnovne oskrbe zmanjšana za materialne stroške prehrane za sobo.
Cene veljajo od 1. 8. 2011 dalje.
Cenik za pomoč na domu
cena za uporabnika na uro
3,55
Dodatne storitve
EUR mes.
EUR na dan
50,00
Prinašanje hrane (le pri osnovni oskrbi)
47,90
1,58
Dietna prehrana
57,60
1,89
Kopanje (1x le pri osnovni oskrbi)
7,74
Telefon - naročnina
po računu
Naročnina kabeljskega priključka
po računu
Spremstvo (na uro)
6,42
Dodatna menjava inkont.pripomočka (1x)-samo storitev
1,98
Ročna masaža hrbta, noge, roke /20 minut/
9,48
V skladu s 6. točko prvega odstavka 42. člena zakona o DDV za socialne in zdravstvene storitve
oproščene plačila DDV.
* *Posebnosti pri prehrani (cena od 1.1.2010)
Obdavčene storitve
Storitve vzdrževalca - na uro
Storitve prevoza-Sončni dom - za km
Britje z materialom
Malica
Kosilo
Dietno kosilo
Kosilo po naročilu
EUR
8,63
0,51
2,08
3,12
4,14
5,04
5,58
DDV
20,0%
20,0%
20,0%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
znesek DDV Skupaj z DDV
1,73
10,36
0,10
0,61
0,42
2,50
0,27
3,39
0,35
4,49
0,43
5,47
0,47
6,05
CENA PREHRANE VELJA ZA LASTNI PREVZEM!
Cena rezervacije je cena osnovne oskrbe zmanjšana za materialne stroške prehrane za sobo.
Cene veljajo od 1. 8. 2011 dalje.
Za čas, ko je uporabnik napoten na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali je iz drugih
razlogov odsoten, se cena kategorije oskrbe v katero je uporabnik razvrščen, zniža za stroške živil,
v višini 3,40 EUR, če je odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej, če odsotnost ni bila najavljena,
pa od drugega dne odsotnosti dalje. (Uradni list RS, št. 87/06)
* *Sprememba cene na označenih poljih.
Direktorica družbe:
Metka ZAJC POGORELČNIK,univ.dipl.ing.gradb.
Stran 2