rezultati... - Osnovna Šola Cvetka Golarja

Comments

Transcription

rezultati... - Osnovna Šola Cvetka Golarja
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
Šolsko leto 2014/2015
POROČILO O ŠOLSKEM TEKMOVANJU
Naziv tekmovanja: Tekmovanje iz znanja logike
Šolsko tekmovanje je bilo v četrtek, 25. 9. 2014 . Udeležilo se ga je 142 učencev, od tega 46 na
razredni in 96 na predmetni stopnji. Bronasto priznanje je prejelo 72 učencev.
Na državno tekmovanje so se uvrstili naslednji učenci:
Zap. št.
Ime in priimek
Razred
Mentor
1.
Martin Mlinšek
7. A
Uroš Medar
2.
Vesna Bukovnik
7. B
Uroš Medar
3.
Samo Delalut
8. B
Uroš Medar
4.
Marija Klemenčič
8. B
Uroš Medar
5.
Blaž Krajnik
8. C
Uroš Medar
6.
Lana Benedičič
9. A
Uroš Medar
7.
Tomaž Žgur
9. C
Uroš Medar
8.
Bor Krajnik
9. D
Uroš Medar
9.
Jan Kušar
9. D
Uroš Medar
10.
Julij Mlinšek
9. D
Uroš Medar
11.
Maj Rorič
9. D
Uroš Medar
12.
Špela Trop
9. D
Uroš Medar
Poročilo pripravil: Uroš Meda