Okrajno sodišče v Mariboru CAFOVA ULICA 1 2000 Maribor Opr.št

Comments

Transcription

Okrajno sodišče v Mariboru CAFOVA ULICA 1 2000 Maribor Opr.št
Izvršitelj
IVKOVIČ GORAN, univ. dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23
Okrajno sodišče v Mariboru
CAFOVA ULICA 1
2000 Maribor
Opr.št:VL 13/21489
IZV 2013/02929
131069
Dolžnik: Begulič Patricija, 2000 Maribor
Upnik: Zavarovalnica Maribor d.d.
Datum: 08.04.2015
POPRAVEK DRAŽBENEGA RAZGLASA
Dne 13.04.2015 ob 14:00 se bo na naslovu: Koroška cesta 113b, 2000 Maribor, vršila druga javna dražba,
naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1 OSEBNO VOZILO OPEL OMEGA 2.0, LETO
IZDELAVE 1995, REG.ŠT.: MB HD-856, VIN:
W0L000021S1172237
Vrednost EUR
500,00
 Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
 Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivkovič, univ. dipl. prav.
Vrednost zarubljenih premičnin se lahko zmanjša do tretjine oklicane vrednosti.
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Ignac Mutec: 051 303 792.
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Mariboru, oglasna deska
Uradne ure:
Breznikova 15/1 nad., 1230 Domžale Tel./Faks:01/724-84-23
PONEDELJEK 09:00 – 11:00; SREDA 09:00 – 17:00; PETEK 09:00 – 13:00