Microsoft PowerPoint - \356\361\362 \351\371\370\340\354\351

Comments

Transcription

Microsoft PowerPoint - \356\361\362 \351\371\370\340\354\351
‫מגמלא לירושלים‬
‫מסע ישראלי \מחזור ל' ישת"ח תשע"ה‬
‫יום רביעי‪ ,‬כ"ו בחשוון‬
‫ותיקין בגמלא‬
‫‪ 7:30‬טקס פתיחה בבית הכנסת העתיק בגמלא‬
‫‪9:00‬נסיעה לרמת דוד‬
‫‪"11:00‬השמים הם הגבול"‬
‫שיחה עם מתן כהנא מפקד טייסת‪,‬‬
‫בעבר מטכ"ליסט‪.‬‬
‫‪ 12:00‬יחידת פתיחה במבוך התירס בשדה יעקב –‬
‫"ולאן אני הולך"‬
‫‪ 13:30‬מנחה וארוחת צהרים‬
‫‪ 15:00‬נסיעה לדרום‬
‫‪17:30‬סדנת ציור וסיפור אישי עם יוחאי לוי בפדויים‬
‫תפילת ערבית‬
‫‪ 19:30‬ארוחת ערב אתנית ומפנקת בשרשרת‪.‬‬
‫‪ 20:30‬ערב שירה ארצישראלי מחזורי‬
‫‪ 22:00‬מעגל סוף יום‬
‫לינה בשרשרת‬
‫יום חמישי‪ ,‬כ"ז בחשוון‬
‫‪ 6:30‬שחרית‬
‫‪ 7:15‬הרב מוטי מטלון צו השעה גרעינים תורניים !‬
‫‪ 8:15‬ארוחת בוקר‬
‫‪ 8:45‬מעגל פתיחת יום‬
‫‪ 11:00 –9:15‬עזרה באריזת סלי מזון בגמ"ח של‬
‫נתיבות‬
‫‪ 11:30-12:15‬הרב יורם אברג'ל‬
‫‪ 13:00‬מסע אופניים אתגרי ‪-‬סינגל בארי‪ .‬ארוחת‬
‫צהרים‬
‫‪ 16:00‬מפגש עם סגן מפקד אוגדת עזה נוחי מנדל‪,‬‬
‫"צוק איתן והחוסן הלאומי"‬
‫‪ 18:30‬נסיעה לתל אביב‬
‫‪ 20:00‬חוייה קולינרית ישראלית‬
‫תפילת ערבית‬
‫‪ 21:30‬גרשון בר כוכבא – "מגמלא לירושלים"‬
‫מעגל סוף יום‪ .‬לינה אולפנית תל אביב‬
‫יום שישי‪ ,‬כ"ח בחשוון‬
‫‪ 7:00‬תפילה בית הכנסת הגדול של תל אביב‬
‫ארוחת בוקר‬
‫מעגל פתיחת יום‬
‫‪ 9:00-12:00‬מוזיאון הפלמ"ח‬
‫‪ 12:15‬שיחה – מוסי רז‬
‫נסיעה לבני ברק‬
‫התארגנות לשבת‬
‫‪ 16:18‬כניסת שבת‬
‫שבת בבני ברק‪-‬מפגש עם העולם החרדי‬
‫‪19:30‬מלווה מלכה – הרב רן שריד‪" -‬ת"א בוערת בקדושה"‬
‫– ספורים מהשטח על מהפכת קרוב הלבבות בעשור‬
‫האחרון‪.‬‬
‫נסיעה לירושלים‪ ,‬לינה בנתיב מאיר‬
‫יום ראשןן‪ ,‬א' בכסלו‬
‫‪ 7:30‬תפילת ראש חודש‬
‫ארוחת בוקר‪ .‬מעגל פתיחת יום‬
‫‪ 9:30‬הרב בנג'י לוין )נכדו של הרב אריה לוין(‬
‫– ספורים על דמויות ירושלמיות ועל ביכנ"ס‬
‫"אחדות ישראל"‬
‫‪ 10:30‬משחק חוויתי בירושלים ‪+‬ארוחת צהרים‬
‫‪ 13:30‬מנחה בתצפית הר הזיתים אל מול מקום‬
‫המקדש‬
‫‪ 14:00‬אלידע בר שאול –‬
‫סיור של חיים בבית הקברות בהר הזיתים‬
‫עולים לכותל שריד בית מקדשנו‬
‫‪ 18:00‬דברי סיכום עם הרב שלמה אבינר‬
‫ראש ישיבת עטרת כהנים‬
‫טקס סיום‬
‫שבת בבני ברק‬
‫מפגש עם העולם החרדי‬
‫תפילה – קבלת שבת‬
‫סעודה אצל משפחות‬
‫טיש חסידות ויזניץ‬
‫ביקור בישיבמ פונוביז'‬
‫תפילה‬
‫קידוש‬
‫מעגל מחזורי‬
‫סעודה מחזורית‬
‫מנוחה‬
‫הרב בלוך לשעבר ר"מ במדרשיה‬
‫מרבני הנח"ל החרדי‬
‫סעודה שלישית‬

Similar documents