טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

Comments

Transcription

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫תאריך‪___________:‬‬
‫הנדון ‪ :‬טופס הצהרה על כמות פסולת בניין‪ ,‬התקשרות עם אס"פ ופינוי הפסולת‬
‫(יוגש עם הסכם לפינוי פסולת)‬
‫פרטי הבקשה להיתר‪:‬‬
‫שם המבקש‪/‬ת‪:‬‬
‫בקשה להיתר מס'‪:‬‬
‫מהות הבקשה‪:‬‬
‫עיר‪:‬‬
‫גוש‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫מגרש‪:‬‬
‫ידוע לנו כי על פי תקנות התכנון והבנייה בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות‪ ,‬תיקון מס' ‪ 1992-2‬אנו‬
‫נדרשים להתקשרות עם אס"פ (אתר סילוק פסולת) כתנאי לקבלת היתר בנייה ‪ ,‬וכן לאישור‬
‫מהאס"פ על סילוק הפסולת אליו לצורך קבלת טופס ‪ 4‬תקנה ‪( 5‬אכלוס)‪.‬‬
‫טבלה לחישוב כמויות הפסולת‬
‫שטח במ"ר‬
‫סוג הבנייה‬
‫בנייה רגילה למגורים (‪ 10‬טון ל‪ 100 -‬מ"ר בנוי)‬
‫בנייה טרומית למגורים (‪ 6‬טון ל‪ 100-‬מ"ר בנוי)‬
‫מסחר ותעשייה (‪ 3‬טון ל‪ 100-‬מ"ר בנוי)‬
‫מרתפים (‪ 6‬טון ל‪ 100 -‬מ"ר בנוי)‬
‫נפח=‬
‫הריסה ( ‪ 50‬טון ל‪ 100-‬מ"ר בנוי)‬
‫עודפי חפירה‪ -‬חישוב בפועל (‪ 1‬קוב= ‪ 1.5‬טון)‬
‫סה"כ‪:‬‬
‫כמות פסולת (בטון)‬
‫הצהרת עורך החישוב‬
‫אני הח"מ‪ __________:‬ת‪.‬ז‪ _________ :‬מהנדס‪/‬הנדסאי‪/‬אדריכל רשום מס'‪________ :‬‬
‫מצהיר שבדקתי את תכנית ההגשה וחישבתי את כמות פסולת הבניין שתיווצר בתהליך‬
‫הבנייה‪ ,‬על פי התכנית‪ .‬כמות הפסולת המוערכת על ידי הינה _________ טון‪.‬‬
‫חתימה וחותמת‪________________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫אישור התקשרות עם מטמנה (תנאי להוצאת היתר)‬
‫אנו מאשרים כי המבקש‪/‬ים הרשומ‪/‬ים בטופס חתימה וחותמת המטמנה‪:‬‬
‫זה‪ ,‬התקשר‪/‬ו עמנו להטמנת פסולת בנייה‬
‫שם המטמנה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מ‪.‬א‪ .‬יואב ד‪.‬נ‪ .‬שקמים מיקוד ‪ 7985‬טל' ‪ 08-8500707‬פקס‪08-8500759 :‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב"‬
‫מ‪.‬א‪ .‬יואב ד‪.‬נ‪ .‬שקמים מיקוד ‪ 7985‬טל' ‪ 08-8500707‬פקס‪08-8500759 :‬‬

Similar documents