ימי מועד וימי בחירה

Comments

Transcription

ימי מועד וימי בחירה
‫מדינת ישראל‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫יחידת התקשי"ר‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה‬
‫‪ 17‬בנובמבר ‪2014‬‬
‫שעות עבודה‪ ,‬ימי מועד וימי בחירה לשנת ‪2015‬‬
‫‪ .1‬מצ"ב רשימת התאריכים החלים בימי מועד )שבהם משוחררים העובדים מהעבודה(‪,‬‬
‫ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים‪ ,‬בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )‪ (1.1.2015‬ועד‬
‫יום י"ט בטבת התשע"ו )‪.(31.12.2015‬‬
‫‪ .2‬חוזר זה בא לאפשר למשרדים לתכנן את עבודתם בהתאם למועדי ישראל ולחגי הדתות‬
‫השונות‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתאם לפסקה ‪ 32.411‬לתקשי"ר‪ ,‬עובד רשאי להיעדר‪ ,‬לפי בחירתו‪ ,‬במשך כל שנה‬
‫בשני ימים מתוך הימים שנקבעו כימי בחירה‪ ,‬ללא הבדל אם העובד מקיים או לא‬
‫מקיים את המועדים על‪-‬פי העדות השונות‪ .‬כמו כן‪ ,‬עובד רשאי לנצל את ימי הבחירה‬
‫העומדים לרשותו גם לאירועים אישיים‪ .‬לנוחותכם‪ ,‬בנוסף לציון ימי הבחירה לפי‬
‫מועדי העדות‪ ,‬צירפנו טבלה המרכזת את כל ימי הבחירה )עמודים ‪.(10-9‬‬
‫‪ .4‬אנו שבים ומזכירים‪ ,‬כי שעת סיום העבודה בערבי החגים ובימי חול המועד נקבעו‬
‫בחוזר זה‪ ,‬בהתבסס על כך‪ ,‬שכל עובדי המדינה החלו את עבודתם בשעה ‪ 7:30‬בבוקר‪.‬‬
‫כיוון שעם הזמן חלו שינויים‪ ,‬ויש עובדים שמתחילים לעבוד לפני השעה ‪ 7:30‬או‬
‫אחריה‪ ,‬שעת סיום העבודה תהיה בהתאמה למספר השעות בחוזר זה‪.‬‬
‫א‪ .‬בערב יום הכיפורים ובערב פסח ‪ 4.5 -‬שעות;‬
‫ב‪ .‬בערב ראש השנה‪ ,‬בערב סוכות‪ ,‬בערב שמחת תורה‪ ,‬ערב שביעי של פסח ובערב‬
‫שבועות ‪ 5.5 -‬שעות )אם חל ביום שישי‪ ,‬לגבי עובדים העובדים שישה ימים בשבוע ‪-‬‬
‫‪ 5‬שעות(;‬
‫ג‪ .‬יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור )ערב יום‬
‫העצמאות( ‪ 5.5 -‬שעות;‬
‫ד‪ .‬בימי חול המועד של סוכות ופסח‪ ,‬בא' חנוכה וביום פורים ‪ -‬לגבי עובדים העובדים‬
‫שישה ימים בשבוע ‪ 6.5 -‬שעות‪ ,‬ואם חל ביום שישי ‪ 5 -‬שעות; לגבי עובדים‬
‫העובדים חמישה ימים בשבוע ‪ 7 -‬שעות;‬
‫ה‪ .‬בערבי חג של מועדי המוסלמים‪ ,‬הדרוזים והנוצרים ‪ 5.5 -‬שעות;‬
‫האמור בסעיף זה כפוף לשאר המגבלות המפורטות בפרק משנה ‪ 32.1‬בתקשי"ר‬
‫ולהודעת נש"מ סא‪.51/‬‬
‫‪ .5‬האמור לעיל אינו חל על עובדים במשמרות‪ .‬האחראי בכל משרד יתאים את שעת סיום‬
‫העבודה בערבי חג ובחול המועד לתנאי העבודה וצרכיה‪.‬‬
‫חיים עטייה‬
‫עורך התקשי"ר‬
‫נש"מ ברשת‪www.civil-service.gov.il :‬‬
‫‪1‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫א‪.‬‬
‫מועדי ישראל‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים המקיימים את מועדי ישראל‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫ה‬
‫ד‬
‫‪1.1.2015‬‬
‫‪4.3.2015‬‬
‫ה‬
‫‪5.3.2015‬‬
‫עד שעה ‪14:00‬‬
‫או‬
‫)‪(4‬‬
‫עד שעה ‪14:30‬‬
‫ו‬
‫‪6.3.2015‬‬
‫עד שעה ‪12:30‬‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫ערב חג הפסח‬
‫ו‬
‫‪3.4.2015‬‬
‫צום עשרה בטבת‬
‫תענית אסתר‬
‫שעות עבודה‬
‫רגילות‬
‫רגילות‬
‫)‪(2‬‬
‫פורים‬
‫)י"ד באדר(‬
‫שושן פורים )ירושלים(‬
‫)ט"ו באדר(‬
‫) ‪(5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)י"ג באדר(‬
‫)‪( 5‬‬
‫)‪(3‬‬
‫חופשה מרוכזת )פרק משנה ‪ 33.7‬לתקשי"ר(‬
‫)י"ד בניסן(‬
‫חג הפסח‬
‫‪4.4.2015‬‬
‫)ט"ו בניסן(‬
‫א'‪-‬ד' של חוהמ"פ‬
‫א‪-‬ד‬
‫ערב שביעי של פסח‬
‫ה‬
‫)ט"ז ‪ -‬י"ט בניסן(‬
‫‪5.4.2015‬‬
‫עד‬
‫‪8.4.2015‬‬
‫‪9.4.2015‬‬
‫)כ' בניסן(‬
‫שביעי של פסח‬
‫ו‬
‫יש‬
‫יש‬
‫)‪(3‬‬
‫)י"ז באדר(‬
‫ש‬
‫יום‬
‫יום‬
‫מועד בחירה‬
‫) ‪(1‬‬
‫קבלת‬
‫קהל‬
‫‪10.4.2015‬‬
‫)כ"א בניסן(‬
‫)‪(3‬‬
‫עד שעה ‪12:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫אין‬
‫‪+‬‬
‫)‪(3‬‬
‫יש‬
‫עד שעה ‪14:00‬‬
‫או‬
‫)‪(4‬‬
‫עד שעה ‪14:30‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫חג המימונה‬
‫א‬
‫‪12.4.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יום הזיכרון לשואה ולגבורה‬
‫ה‬
‫‪16.4.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות‬
‫ישראל ולחללי פעולות איבה‬
‫וטרור )ערב יום העצמאות(‬
‫ד‬
‫יש‬
‫)כ"ג בניסן(‬
‫)כ"ז בניסן(‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫אין‬
‫)‪(7‬‬
‫)ג' באייר( )הוקדם(‬
‫יום העצמאות‬
‫)ד' באייר( )הוקדם(‬
‫ה‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫אחד במאי‬
‫ו‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪(3)12:30‬‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫ל"ג בעומר‬
‫ה‬
‫‪7.5.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫יום הניצחון על גרמניה‬
‫הנאצית )כ"א באייר()נדחה(‬
‫א‬
‫‪10.5.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫יום ירושלים‬
‫א‬
‫‪17.5.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫ערב חג השבועות‬
‫ש‬
‫‪23.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫חג השבועות‬
‫א‬
‫‪24.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫צום י"ז בתמוז )נדחה(‬
‫א‬
‫‪5.7.2015‬‬
‫)י"ב באייר(‬
‫)י"ח באייר(‬
‫)כ"ח באייר(‬
‫)ה' בסיוון(‬
‫)ו' בסיוון(‬
‫רגילות‬
‫)‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫)י"ח בתמוז(‬
‫יום פטירת הרצל‬
‫ג‬
‫‪7.7.2015‬‬
‫צום תשעה באב )נדחה(‬
‫א‬
‫‪26.7.2015‬‬
‫רגילות‬
‫)כ' בתמוז(‬
‫)י' באב(‬
‫רגילות‬
‫‪2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫מועדי ישראל ‪ -‬המשך‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫ג‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫רגילות‬
‫יום‬
‫יום‬
‫מועד בחירה‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪+‬‬
‫קבלת‬
‫קהל‬
‫יש‬
‫)"ז באלול(‬
‫ערב ראש השנה התשע"ו‬
‫א‬
‫אין עובדים‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪13.9.2015‬‬
‫)כ"ט באלול(‬
‫ראש השנה התשע"ו‬
‫)א'‪-‬ב' בתשרי(‬
‫צום גדליה‬
‫)ג' בתשרי(‬
‫ערב יום הכיפורים‬
‫ב‪-‬ג‬
‫ד‬
‫‪14.9.2015‬‬
‫עד‬
‫‪15.9.2015‬‬
‫‪16.9.2015‬‬
‫ג‬
‫‪22.9.2015‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫ד‬
‫‪23.9.2015‬‬
‫ערב חג הסוכות‬
‫א‬
‫‪27.9.2015‬‬
‫ב‬
‫‪28.9.2015‬‬
‫ג‪-‬ה‬
‫ד' של חוהמ"ס‬
‫ו‬
‫‪29.9.2015‬‬
‫עד‬
‫‪1.10.2015‬‬
‫‪2.10.2015‬‬
‫הושענא רבה‬
‫א‬
‫‪4.10.2015‬‬
‫שמיני עצרת ושמחת תורה‬
‫ב‬
‫‪5.10.2015‬‬
‫ד‬
‫‪11.11.2015‬‬
‫)ט' בתשרי(‬
‫)‪(8‬‬
‫אין עובדים‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫אין‬
‫‪+‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫אין עובדים‬
‫)‪(8‬‬
‫עד שעה ‪12:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫אין‬
‫‪+‬‬
‫)י' בתשרי(‬
‫חופשה מרוכזת )פרק משנה ‪ 33.7‬לתקשי"ר(‬
‫)י"ד בתשרי(‬
‫חג הסוכות‬
‫)ט"ו בתשרי(‬
‫א'‪-‬ג' של חוהמ"ס‬
‫)ט"ז‪-‬י"ח בתשרי(‬
‫)י"ט בתשרי(‬
‫)כ"א בתשרי(‬
‫)כ"ב בתשרי(‬
‫חג הסיגד‬
‫א' של חנוכה‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(3‬‬
‫עד שעה ‪(3)12:30‬‬
‫יש‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫יש‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫עד שעה ‪14:00‬‬
‫או‬
‫)‪(4‬‬
‫עד שעה ‪14:30‬‬
‫‪7.12.2015‬‬
‫יש‬
‫עד שעה ‪14:00‬‬
‫או‬
‫)‪(4‬‬
‫עד שעה ‪14:30‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)כ"ה בכסלו(‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫רגילות‬
‫)כ"ט בחשוון(‬
‫ב‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫אין‬
‫יש‬
‫יש‬
‫שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫עובד הצם רשאי לאחר או לסיים את יום העבודה בשעתיים באישור מוקדם‪ ,‬כמפורט בפסקה‬
‫‪)32.531‬א(‪ 1‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫עובד המועסק שישה ימים בשבוע‪.‬‬
‫עובד המועסק חמישה ימים בשבוע‪.‬‬
‫עובד רשאי לקחת יום בחירה בפורים‪ ,‬י"ד באדר התשע"ה )‪ ,(5.3.2015‬או ביום ט"ו באדר‬
‫התשע"ה )‪ ,(6.3.2015‬לפי בחירתו ללא הבדל אם מקום עבודתו או מקום מגוריו הוא בירושלים‬
‫או במקום אחר‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬א( בתקשי"ר; עובד שניצל יום בחירה בפורים לא זכאי‬
‫לקיצור שעות העבודה ביום האחר; עובד שלא ניצל יום בחירה בפורים בהתאם לפסקה ‪32.411‬‬
‫)א( בתקשי"ר‪ ,‬זכאי לקיצור שעות העבודה רק באחד מהימים הנ"ל כמפורט בפסקה ‪)32.502‬א(‪.‬‬
‫היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‪,‬‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫למעט יחידות במערכת הבריאות הנותנות שירותים לציבור‪.‬‬
‫יום עבודה או יום בחירה לעובדים שהודעת נש"מ סא‪ 51/‬לא חלה עליהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ב‪.‬‬
‫מועדים לעדה המוסלמית‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים המוסלמים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫)‪(1‬‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫ערב יום הולדת הנביא‬
‫ו‬
‫‪2.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫יום הולדת הנביא‬
‫ש‬
‫‪3.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות‬
‫ישראל ולחללי פעולות איבה‬
‫וטרור )ערב יום העצמאות(‬
‫יום העצמאות‬
‫אחד במאי‬
‫עליית הנביא השמיימה‬
‫יום‬
‫מועד‬
‫יום‬
‫בחירה‬
‫) ‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ד‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫‪16.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫רגילות‬
‫רגילות‬
‫ה‬
‫‪18.6.2015‬‬
‫עד‬
‫‪16.7.2015‬‬
‫‪17.7.2015‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)לילת אלאסרא ואלמעראג'(‬
‫‪ 1‬רמדאן )חודש הצום(‬
‫ערב חג הפסקת הצום‬
‫)ערב עיד אלפיטר(‬
‫ה‬
‫ו‬
‫רגילות‬
‫)‪(4‬‬
‫‪+‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪18.7.2015‬‬
‫עד‬
‫‪20.7.2015‬‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ג‬
‫‪22.9.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫ד‪-‬ש‬
‫אין עובדים‬
‫ערב ראשית השנה ההג'רית‬
‫ג‬
‫‪23.9.2015‬‬
‫עד‬
‫‪26.9.2015‬‬
‫‪13.10.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫ראש השנה ההג'רית‬
‫ד‬
‫‪14.10.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫חג הפסקת הצום‬
‫)עיד אלפיטר( )‪ 3‬ימים(‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫ערב חג הקורבן‬
‫)ערב עיד אלאדחא(‬
‫חג הקורבן‬
‫)עיד אלאדחא()‪ 4‬ימים(‬
‫ש‪-‬ב‬
‫ג‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪ 1‬מוחרם(‬
‫‪+‬‬
‫)‪ 1‬מוחרם(‬
‫)‪ (1‬חגי המוסלמים נקבעים לפי ראיית הלבנה ולא לפי החישוב האסטרונומי‪ ,‬ולכן עשויים לחול‬
‫שינויים במועדי החגים בגבול של יום ואפילו של יומיים‪.‬‬
‫)‪ (2‬שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫)‪ (3‬היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫)‪ (4‬עובד מוסלמי הצם בחודש הרמדאן )המתחיל השנה ב‪ (18.6.2015-‬רשאי לאחר או לסיים‬
‫את יום העבודה בשעתיים‪ ,‬בכל יום במשך חודש הרמדאן‪ ,‬באישור מוקדם‪ ,‬כמפורט בפסקה‬
‫‪)32.531‬א(‪ 2‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫קבלת קהל‬
‫האחראי בכל משרד רשאי‪ ,‬בשים לב למספר העובדים הנעדרים לרגל החג‪ ,‬להודיע על מועדי‬
‫קבלת קהל בימי המועד השונים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ג‪.‬‬
‫מועדים לעדה הדרוזית‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים הדרוזים‬
‫)‪(1‬‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫ערב חג אלח'דר )אליהו הנביא(‬
‫ש‬
‫‪24.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫חג עיד אלח'דר )אליהו הנביא(‬
‫א‬
‫‪25.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות‬
‫ישראל ולחללי פעולות איבה‬
‫וטרור )ערב יום העצמאות(‬
‫יום העצמאות‬
‫ערב חג הנביא שועיב )יתרו(‬
‫חג הנביא שועייב )יתרו(‬
‫)‪ 4‬ימים(‬
‫‪+‬‬
‫ד‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫ה‬
‫ו‬
‫אין עובדים‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫אחד במאי‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫ערב חג הנביא סבלאן‬
‫ג‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫ד‬
‫‪9.9.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫חג הנביא סבלאן‬
‫ה‬
‫‪10.9.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫א‬
‫‪13.9.2015‬‬
‫עד‬
‫‪21.9.2015‬‬
‫‪22.9.2015‬‬
‫ערב חג הקורבן )ערב עיד‬
‫אלאדחא( ותפילות אל‪-‬עושר‬
‫חג הקורבן‬
‫)עיד אלאדחא()‪ 4‬ימים(‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‪-‬ש‬
‫‪+‬‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫‪24.4.2015‬‬
‫‪25.4.2015‬‬
‫עד‬
‫‪28.4.2015‬‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫ו‬
‫תפילות אל‪-‬עושר‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ש‪-‬ג‬
‫יום‬
‫מועד‬
‫יום‬
‫בחירה‬
‫) ‪(2‬‬
‫‪23.9.2015‬‬
‫עד‬
‫‪26.9.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(4‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪ (1‬חגי הדרוזים נקבעים לפי ראיית הלבנה ולא לפי החישוב האסטרונומי‪ ,‬ולכן עשויים‬
‫לחול שינויים במועדי החגים בגבול של יום ואפילו של יומיים‪.‬‬
‫)‪ (2‬שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫)‪ (3‬היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫)‪ (4‬עובד דרוזי המשתתף בתפילות אל‪-‬עושר‪ ,‬רשאי לסיים את העבודה שעתיים לפני הזמן‪ ,‬במשך‬
‫עשרת הימים באישור מוקדם‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.531‬א(‪ 3‬בתקשי"ר‪.‬‬
‫קבלת קהל‬
‫האחראי בכל משרד רשאי‪ ,‬בשים לב למספר העובדים הנעדרים לרגל החג‪ ,‬להודיע על מועדי קבלת‬
‫קהל בימי המועד השונים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ד‪.‬‬
‫מועדים לנוצרים הקתולים והפרוטסטנטים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים הנוצרים הקתולים והפרוטסטנטים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫יום‬
‫מועד‬
‫ראשית השנה‬
‫ה‬
‫‪1.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫‪+‬‬
‫ערב חג ההתגלות‬
‫ב‬
‫‪5.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫חג ההתגלות‬
‫ג‬
‫‪6.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יום הבשורה‬
‫ד‬
‫‪25.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ערב יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ה‬
‫‪2.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ו‬
‫‪3.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג הפסחא‬
‫ש‬
‫‪4.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫א‪-‬ב‬
‫‪5.4.2015‬‬
‫עד‬
‫‪6.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל‬
‫ולחללי פעולות איבה וטרור‬
‫ד‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫יום העצמאות‬
‫אחד במאי‬
‫ה‬
‫ו‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ערב עלייה השמיימה‬
‫ד‬
‫‪13.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫עלייה השמיימה‬
‫ערב שבועות‬
‫ה‬
‫ש‬
‫‪14.5.2015‬‬
‫‪23.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫שבועות )יומיים(‬
‫א‪-‬ב‬
‫אין עובדים‬
‫חג הפסחא )יומיים(‬
‫)ערב יום העצמאות(‬
‫יום‬
‫בחירה‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪24.5.2015‬‬
‫עד‬
‫‪25.5.2015‬‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ה‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫חג המולד )יומיים(‬
‫ו‪-‬ש‬
‫אין עובדים‬
‫ערב ראשית השנה‬
‫ה‬
‫‪25.12.2015‬‬
‫עד‬
‫‪26.12.2015‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫ערב חג המולד‬
‫ג‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪ (1‬שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫)‪ (2‬היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫קבלת קהל‬
‫האחראי בכל משרד רשאי‪ ,‬בשים לב למספר העובדים הנעדרים לרגל החג‪ ,‬להודיע על מועדי‬
‫קבלת קהל בימי המועד השונים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ה‪.‬‬
‫מועדים לנוצרים האורתודוכסים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים הנוצרים האורתודוכסים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫ג‬
‫‪6.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫חג המולד )יומיים(‬
‫ד‪-‬ה‬
‫ערב ראשית השנה‬
‫ג‬
‫‪7.1.2015‬‬
‫עד‬
‫‪8.1.2015‬‬
‫‪13.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫ראשית השנה‬
‫ד‬
‫‪14.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג ההתגלות‬
‫א‬
‫‪18.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫חג ההתגלות‬
‫ב‬
‫‪19.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫יום הבשורה‬
‫ערב יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ג‬
‫ה‬
‫‪7.4.2015‬‬
‫‪9.4.2015‬‬
‫רגילות‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ו‬
‫‪10.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג הפסחא‬
‫ש‬
‫‪11.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫א‪-‬ב‬
‫‪12.4.2015‬‬
‫עד‬
‫‪13.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג המולד‬
‫חג הפסחא )יומיים(‬
‫יום‬
‫מועד‬
‫יום‬
‫בחירה‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל‬
‫ולחללי פעולות איבה וטרור‬
‫ד‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫יום העצמאות‬
‫ה‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫אחד במאי‬
‫ו‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ערב עלייה השמיימה‬
‫ד‬
‫‪20.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫עלייה השמיימה‬
‫ה‬
‫‪21.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב שבועות‬
‫ש‬
‫‪30.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫א‪-‬ב‬
‫‪31.5.2015‬‬
‫עד‬
‫‪1.6.2015‬‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫)ערב יום העצמאות(‬
‫שבועות )יומיים(‬
‫פתיחת שנת הלימודים במערכת‬
‫החינוך‬
‫ג‬
‫)‪(2‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪ (1‬שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫)‪ (2‬היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫קבלת קהל‬
‫האחראי בכל משרד רשאי‪ ,‬בשים לב למספר העובדים הנעדרים לרגל החג‪ ,‬להודיע על מועדי קבלת‬
‫קהל בימי המועד השונים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ו‪.‬‬
‫מועדים לנוצרים הארמנים‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לעובדים הארמנים‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫תאריך‬
‫שעות עבודה‬
‫ימי מועד‪ ,‬ימי בחירה‬
‫וימי עבודה מקוצרים‬
‫ערב ראשית השנה‬
‫ג‬
‫‪13.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫ראשית השנה‬
‫ד‬
‫‪14.1.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג המולד‬
‫א‬
‫‪18.1.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫ב‪-‬ג‬
‫אין עובדים‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫א‬
‫יום‬
‫מועד‬
‫יום‬
‫בחירה‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪19.1.2015‬‬
‫עד‬
‫‪20.1.2015‬‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ערב יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ה‬
‫‪9.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫יום שישי לפני חג הפסחא‬
‫ו‬
‫‪10.4.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב חג הפסחא‬
‫ש‬
‫‪11.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫א‪-‬ב‬
‫אין עובדים‬
‫יום הבשורה‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל‬
‫ולחללי פעולות איבה וטרור‬
‫‪12.4.2015‬‬
‫עד‬
‫‪13.4.2015‬‬
‫‪20.4.2015‬‬
‫רגילות‬
‫ד‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫יום העצמאות‬
‫אחד במאי‬
‫ה‬
‫ו‬
‫‪23.4.2015‬‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫ערב עלייה השמיימה‬
‫ש‬
‫‪23.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫‪+‬‬
‫עלייה השמיימה‬
‫א‬
‫‪24.5.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫ערב שבועות‬
‫ש‬
‫‪30.5.2015‬‬
‫עד שעה ‪13:00‬‬
‫א‪-‬ב‬
‫‪31.5.2015‬‬
‫עד‬
‫‪1.6.2015‬‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫אין עובדים‬
‫חג המולד )יומיים(‬
‫חג ההתגלות )‪(19.1.2015‬‬
‫חג הפסחא )יומיים(‬
‫)ערב יום העצמאות(‬
‫שבועות )יומיים(‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪(2‬‬
‫רגילות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫)‪ (1‬שני ימים בשנה בלבד )ראה סעיף ‪ 3‬לחוזר(‪.‬‬
‫)‪ (2‬היעדרות קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור‬
‫תחשב ליום עבודה‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)32.411‬ו( בתקשי"ר‪.‬‬
‫קבלת קהל‬
‫האחראי בכל משרד רשאי‪ ,‬בשים לב למספר העובדים הנעדרים לרגל החג‪ ,‬להודיע על מועדי קבלת‬
‫קהל בימי המועד השונים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫ז‪.‬‬
‫ימי בחירה לכלל העובדים‬
‫פסקה ‪ 32.411‬לתקשי"ר קובעת‪ ,‬כי עובד רשאי להיעדר‪ ,‬לפי בחירתו‪ ,‬במשך כל שנה בשני ימים‬
‫מתוך הימים שנקבעו כימי בחירה‪ ,‬ללא הבדל אם העובד מקיים או לא מקיים את המועדים לפי‬
‫דתו‪ .‬כמו כן‪ ,‬עובד רשאי לנצל את ימי הבחירה העומדים לרשותו גם לאירועים אישיים‪.‬‬
‫להלן ימי הבחירה במיון לפי חודשים‪:‬‬
‫חודש‬
‫ינואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫ספטמבר‬
‫ימי בחירה ‪ -‬שנת ‪2015‬‬
‫צום עשרה בטבת‬
‫ערב יום הולדת הנביא )מוסלמים(‬
‫ערב חג ההתגלות )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫ערב חג המולד )אורתודוכסים(‬
‫ערב ראשית השנה )אורתודוכסים‪ ,‬ארמנים(‬
‫ערב חג המולד )ארמנים( ‪ ,‬ערב חג ההתגלות )אורתודוכסים(‬
‫ערב חג אלח'דר )אליהו הנביא( )דרוזים(‬
‫תענית אסתר‬
‫פורים‬
‫פורים )בירושלים(‬
‫יום האישה הבינלאומי‬
‫יום הבשורה )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫ערב יום שישי לפני חג הפסחא )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫ערב חג הפסח‬
‫ערב חג הפסחא )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫יום הבשורה )אורתודוכסים(‬
‫ערב שביעי של פסח‪ ,‬ערב יום שישי לפני חג הפסחא )אורתודוכסים‪,‬‬
‫ארמנים(‬
‫ערב חג הפסחא )אורתודוכסים‪ ,‬ארמנים(‬
‫חג המימונה‬
‫יום הזיכרון לשואה ולגבורה‬
‫יום הבשורה )ארמנים(‬
‫יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור )ערב‬
‫יום העצמאות( )הוקדם(‬
‫ערב חג הנביא שועיב )יתרו( )דרוזים(‬
‫אחד במאי‬
‫יום קורבן זבח פסח )שומרונים(‬
‫חג הפסח )שומרונים(‬
‫ל"ג בעומר‬
‫שביעי של פסח‪ ,‬חג המצות )שומרונים(‬
‫יום הניצחון על גרמניה הנאצית )נדחה(‬
‫ערב עלייה השמיימה )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫עליית הנביא השמיימה )לילת אלאסרא ואלמעראג'( )מוסלמים(‬
‫יום ירושלים‬
‫ערב עלייה השמיימה )אורתודוכסים(‬
‫יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית‬
‫ערב שבועות )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‪ ,‬ערב עלייה השמיימה )ארמנים(‬
‫ערב שבועות )אורתודוכסים( )ארמנים(‬
‫חג השבועות )שומרונים(‬
‫צום י"ז בתמוז‬
‫יום פטירת הרצל‬
‫ערב חג הפסקת הצום )ערב עיד אלפיטר( )מוסלמים(‬
‫צום תשעה באב‬
‫פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך‬
‫ערב חג הנביא סבלאן )דרוזים(‬
‫*ערב ראש השנה‬
‫צום גדליה‬
‫*ערב יום הכיפורים‪ ,‬ערב חג הקורבן )ערב עיד אלאדחא( )מוסלמים‪,‬‬
‫דרוזים(‬
‫ערב חג סוכות‬
‫‪9‬‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ג‬
‫‪1.1.2015‬‬
‫‪2.1.2015‬‬
‫‪5.1.2015‬‬
‫‪6.1.2015‬‬
‫‪13.1.2015‬‬
‫‪18.1.2015‬‬
‫‪24.1.2015‬‬
‫‪4.3.2015‬‬
‫‪5.3.2015‬‬
‫‪6.3.2015‬‬
‫‪8.3.2015‬‬
‫‪25.3.2015‬‬
‫‪2.4.2015‬‬
‫‪3.4.2015‬‬
‫‪4.4.2015‬‬
‫‪7.4.2015‬‬
‫ה‬
‫‪9.4.2015‬‬
‫ש‬
‫א‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪11.4.2015‬‬
‫‪12.4.2015‬‬
‫‪16.4.2015‬‬
‫‪20.4.2015‬‬
‫‪22.4.2015‬‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ה‬
‫ש‬
‫א‬
‫ד‬
‫ש‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ש‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫ו‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪24.4.2015‬‬
‫‪1.5.2015‬‬
‫‪2.5.2015‬‬
‫‪3.5.2015‬‬
‫‪7.5.2015‬‬
‫‪9.5.2015‬‬
‫‪10.5.2015‬‬
‫‪13.5.2015‬‬
‫‪16.5.2015‬‬
‫‪17.5.2015‬‬
‫‪20.5.2015‬‬
‫‪21.5.2015‬‬
‫‪23.5.2015‬‬
‫‪30.5.2015‬‬
‫‪28.6.2015‬‬
‫‪5.7.2015‬‬
‫‪7.7.2015‬‬
‫‪17.7.2015‬‬
‫‪26.72015‬‬
‫‪1.9.2015‬‬
‫‪9.9.2015‬‬
‫‪13.9.2015‬‬
‫‪16.9.2015‬‬
‫‪22.9.2015‬‬
‫א‬
‫‪27.9.2015‬‬
‫תאריך‬
‫כ"ד בחשוון התשע"ה )‪(17.11.2014‬‬
‫חוזר יחידה ‪ -‬תקשי"ר‬
‫חודש‬
‫ימי בחירה ‪ -‬שנת ‪2015‬‬
‫הושענא רבה‬
‫מועד החודש השביעי )שומרונים(‪ ,‬ערב ראש השנה ההג'רית )מוסלמים(‬
‫אוקטובר‬
‫יום הכיפורים )שומרונים(‬
‫חג הסוכות )שומרונים(‬
‫נובמבר שמיני עצרת )שומרונים(‬
‫חג הסיגד‬
‫דצמבר ערב חג המולד )קתולים‪,‬פרוטסטנטים(‬
‫ערב ראשית השנה )קתולים‪ ,‬פרוטסטנטים(‬
‫*ימי בחירה לעובדים שהודעת נש"מ סא‪ 51/‬לא חלה עליהם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫א‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ה‬
‫תאריך‬
‫‪4.10.2015‬‬
‫‪13.10.2015‬‬
‫‪22.10.2015‬‬
‫‪27.10.2015‬‬
‫‪3.11.2015‬‬
‫‪11.11.2015‬‬
‫‪24.12.2015‬‬
‫‪31.12.2015‬‬