עלי רוחי

Comments

Transcription

עלי רוחי
‫עלי רוחי‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪D/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫א‬
‫קולי אשא לפניך במתק לשוני אודך‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm D‬‬
‫בעוד עודך בי פועם‬
‫א‬
‫אהלל אל בשיר חדש תפארת עוזו עלי אלבש‬
‫מתוק מדבש הוא לחיכי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/ /‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫עלי רוחי עלי נפשי עלי עלי‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫עלי רוחי עלי נפשי עלי עלי‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי רוחי עלי נפשי עלי עלי‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫את הרי יודעת את הגן ממנו באת‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫ב‬
‫על לוח ליבי בוער מבטך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫אל הגן הנעלם השיבי חלקך‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫את הרי זוכרת את הגן ממנו באת‬
‫ב‬
‫בין כפות ידי טמונה תפילתי‬
‫במחיאת כף ובנגינתי‬
‫את הרי יודעת את אהבתי‬
‫א‬
‫בסתר עליון יושב הוא הרופא לנישברי לב‬
‫בלהבתו אטהר‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי‪ ...‬את הרי‪...‬‬
‫א‬
‫עוז והדר תלבישני אך טוב וחסד ירדפוני‬
‫עלי‪ ...‬את הרי‪...‬‬
‫‬
‫ירווני כל ימי חיי‬
‫ב‬
‫כי לישרים נאוה תהילה‬
‫קולם כפעמוני גאולה‬
‫עלי רוחי עלי נפשי למעלה‬
‫ב‬
‫החיסרון הופך למעלה‬
‫‬
‫בריקנות הנשמה מיתגלה‬
‫אש הקודש היא תרופה לכל מחלה‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫עלי‪ ...‬אש הקודש‪...‬‬
‫ג‬
‫גלה נא זוהר פניך אלי תפתח סוד רזיך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫העטר ברחמיך פרוש עלי סוכת שלומך‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫עלי‪ ...‬השמים‪...‬‬
‫השמים בתוכי זרועי כוכבים‬
‫ג‬
‫עלי מתהומותיך והתירי אסוריך‬
‫שובי מנדודיך כלה אל עיר הצבי‬
‫שובי בשלום אביאך אל בית אבי‬
‫ב‬
‫השמיעי קולך בשיר היגיון‬
‫בואי עלי צאי מתוך החביון‬
‫קומי ורקדי עם מלאכי עליון‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי‪ ...‬שובי בשלום‪...‬‬
‫עלי‪ ...‬קומי וריקדי‪...‬‬
‫ג‬
‫חשקתי לראות פניך מה יפו לי פעמיך‬
‫התעוררי קומי אורי כי בא אורך‬
‫את הרי זוכרת שאת בת המלך עלי‪ ...‬את הרי זוכרת‪...‬‬
‫ג‬
‫ליבבתיני בעיניך רון ירון ליבי עליך‬
‫הראיני מראיך השמיעיני קולך‬
‫באהבה כלהבה עלי עלי‬
‫ד‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי‪ ...‬באהבה כלהבה‪...‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫ליבנו‪Bm‬נרחיב‬
‫נרננה בקול‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫נקשיב‬
‫לך‬
‫הלב‬
‫היכלי‬
‫בתוך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫קולות רבים כאחד לך נשיב‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫*עלי רוחי עלי נפשי עלי עלי‬
‫ד‬
‫ה‬
‫שערי ההיכל שער ליבי‬
‫להב האהבה הוצת בקרבי‬
‫כאוצר חי אותך אל ביתך אביא‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪D/‬‬
‫כעשן עלי עלי כמנחה עלי עלי‬
‫‪Am‬‬
‫הזמן‬
‫בנהר‬
‫טיפה‬
‫היי‬
‫‪Em‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‬
‫ההולך ונעלם עלי עלי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי רוחי‪...‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‬
‫עלי רוחי‪...‬‬
‫ה‬
‫ו‬
‫כפרפר עלי עלי כזוהר עלי עלי‬
‫כקרן אור תזרחי מהשמש‬
‫‬
‫הבוער תמיד עלי עלי‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪D/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫לוחשת עלי עלי‬
‫‪Em‬נסתר בתוך מילה‬
‫‪D‬‬
‫ובאופק עולה הקשת עלי עלי‬
‫‪Am‬‬
‫זוכר הברית‬
‫זוהר‬
‫באות‬
‫מסתתר‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫עלי‬
‫בפי‬
‫נשימה‬
‫עוד‬
‫כל‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫נשמה בי עלי עלי עלי עלי עלי עלי רוחי‪...‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‬
‫עלי עלי עלי עלי‪...‬‬
‫א‬
‫עלי רוחי‪...‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪D/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫שובי אלי יעלה רנני בקול צהלה‬
‫לגני בואי כלה‬
‫‬
‫את הרי יודעת‪...‬‬
‫ז‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי מבין השמשות מטבור העולם התגלי‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫את רסיסי נשמתך קבצי ועלי‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫על מיתרי הרקיע עלי משכי קשתך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪C‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫מתוך חיבוק המאורות עלי בריקודך עלי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי עלי עלי רוחי עלי‬
‫‪Em‬‬
‫‪Am‬‬
‫עלי עלי עלי נפשי עלי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪/‬‬
‫את הרי תמיד תדעי את הדרך אל הגן‬
‫‪Am‬‬
‫שתתבונני בתוך תוכך מתוך ליבך תעלי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי‪...‬‬
‫הללי הללי עלי מעלה הו הו הו הו הו הו הו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫קומי עלי צאי מתוך ההפכה הו הו הו הו הו הו‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫בואי שובי עלי שוב אל הממלכה הו הו הו הו הו‬
‫‪Am‬‬
‫עלי‪...‬‬
‫‬
‫והוא יחמול חמלה לי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫כמטר מן במדבר חסדך עלי מורעף‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Em‬‬
‫כחץ מכוון מליבך מקשתך אני עף‬
‫‪/‬‬
‫ז‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪D/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫עלי‪...‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫‪D/‬‬
‫אבניך האפורות הפכו לי בין לילה אבני חן יקרות‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫בדמעות תשוקתי זורמת להבת אהבת לב אנוש‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪G‬‬
‫עולמי נרקם בשיר של דומיה שקופה‬
‫‪C‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪Am‬‬
‫עלי משורשך הנעלם עלי אל העולם עלי עלי‪...‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪/‬‬
‫‪C/‬‬
‫‪D/‬‬
‫‪Bm‬‬
‫‪/‬‬
‫ח‬
‫ממעמקי ליבי‪Bm‬עלי‬
‫איילת חן‬
‫תינשא‪ Em‬דרכי‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫הישן‬
‫עיני הערת את ליבי‬
‫כי בנשיקות‪D‬על‬
‫‪Em‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫‪Em‬‬
‫התעלי בתוך החושך את זוהרך גלי‬
‫מתהומותיך‬
‫‪Bm‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Em‬‬
‫עלי‪...‬‬
‫‬
‫בכל קולך הללי עלי‬
‫ח‬
‫לבד חפשתי בצעדים עיוורים את פני המים‬
‫הייתי כעפר באדמה וריקנות בשמיים‬
‫וכשכל כוחי אבד לי פתחת פתאום את מנעולי‬
‫עלי‪...‬‬
‫‬
‫וקראת לי בואי עלי‬
‫ח‬
‫כי כיסית אותי בעלה ענק ברחמים שבתי לרחם‬
‫אני כעובר בין ידי האל ממצולת ים ליבי פועם‬
‫רק עד שביד נעלמה אחזת בידי בדממה‬
‫עלי‪...‬‬
‫‬
‫ונתת נשימה לי עלי‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫מ‪ :‬ירון פאר‬
‫ל‪ :‬נוסראת פתאח עלי חאן (‪)Ali Mula‬‬
‫הבית של "אבנייך האפורות" נכתב בהשראת "שיר הדומיה השקופה"‬
‫אריה י‪ .‬לייב‬