איסור הלבנת הון

Comments

Transcription

איסור הלבנת הון
‫‪Plus500CY Ltd.‬‬
‫מניעת הלבנת הון‬
‫מניעת הלבנת הון‬
‫קבוצת ‪ Plus500‬תומכת במאבק לדיכוי ומניעת השימוש במערכת הפיננסית לצורך הלבנת הון ומימון טרור‪.‬‬
‫‪ Plus500‬פועלת על פי ההנחיות שנקבעו על ידי היחידה למאבק בעבירות הלבנת הון בקפריסין (‪,)MOKAS‬‬
‫ואימצה מדיניות ונהלים לצורך העמידה בהוראות חוק מניעת פעילות הלבנת הון משנת ‪ ,7002‬כפי שתוקן‪,‬‬
‫וכל הוראות הגוף המפקח עליה‪ ,‬רשות ניירות ערך הקפריסאית‪.‬‬
‫קבוצת ‪ Plus500‬הקימה מערכות וקבעה נהלים בהתאם להוראות החוק והדירקטיבה (על מנת לוודא שלא‬
‫נעשה שימוש בעסקיה לצורך הלבנת הון או מימון טרור)‪ ,‬לגבי אלה‪:‬‬
‫(א)‬
‫(ב)‬
‫(ג)‬
‫(ד)‬
‫(ה)‬
‫(ו)‬
‫(ז)‬
‫זיהוי לקוחות והליכי "הכר את הלקוח" (‪;)due diligence‬‬
‫ניהול רישומים של מידע על הלקוח;‬
‫דיווח פנימי על עסקאות חשודות לקצין הציות הפנימי למניעת הלבנת הון‪ ,‬ודיווח ל‪;MOKAS -‬‬
‫בקרה פנימית‪ ,‬הערכת סיכונים וניהול סיכונים‪ ,‬על מנת למנוע הלבנת הון ומימון טרור;‬
‫בחינה מפורטת של כל עסקה‪ ,‬שעל פי טיבה ניתן לראות בה עסקה רגישה במיוחד להיווצרות קשר‬
‫לעבירות של הלבנת הון או מימון טרור‪ ,‬ובפרט עיסקאות מורכבות או גדולות באופן חריג‪ ,‬וכל דפוס‬
‫חריג אחר של עיסקאות שלהן אין מטרה כלכלית נראית לעין או מטרה חוקית ברורה;‬
‫מתן מידע לעובדי החברה לגבי החוק‪ ,‬ולגבי המדיניות הפנימית והנהלים למניעת הלבנת הון של‬
‫‪;Plus500‬‬
‫הדרכה שוטפת של העובדים שלנו‪ ,‬בנושא הזיהוי והטיפול בעסקאות ופעילות העלולות להיות קשורות‬
‫להלבנת הון או מימון טרור‪.‬‬
‫ביחס לצעדים דלדעיל‪ Plus500 ,‬אינה חייבת (וייתכן שהיא גם אינה יכולה‪ ,‬על פי התקנות שחלות עליה)‬
‫לקבל אדם כלקוח‪ ,‬עד שכל המסמכים הנדרשים לצורך כך נתקבלו על ידי ‪ ,Plus500‬כשהם מולאו והושלמו‬
‫על ידי אותו אדם באופן מלא ותקין‪ ,‬וכל הבדיקות (לרבות‪ ,‬אך אינן מוגבלות לכל הבדיקות לזיהוי הלקוח והליכי‬
‫"הכר את הלקוח") נערכו והושלמו כדין‪.‬‬
‫מובן גם ש‪ Plus500‬שומרת לעצמה את הזכות להטיל דרישות נוספות בנושא "הכר את הלקוח"‪ ,‬בקבלת‬
‫לקוחות המתגוררים במדינות מסוימות‪ ,‬שבהן הסיכון להלבנת הון עלול להיות גבוה יותר‪.‬‬
‫במהלך בדיקות זיהוי הלקוח ו"הכר את הלקוח"‪ Plus500 ,‬תבצע הליכים לאימות הזהות שלך‪ ,‬ולצורך‬
‫כך יידרש ממך (בין היתר) מידע לזיהוי על פי תמונה‪ .‬בנסיבות מסויימות‪ ,‬ייתכן שנדרוש שמידע זה‬
‫יאומת על ידי צד שלישי מתאים‪.‬‬
‫לצורך הליך האימות‪ Plus500 ,‬דורשת מסמכי זיהוי נושאי תמונה כגון דרכון‪ ,‬רישיון נהיגה ו‪/‬או תעודת‬
‫זהות‪ ,‬הכוללים את שמך המלא‪ ,‬תאריך הלידה וכתובת עדכנית‪ .‬על המידע הכלול במסמכים אלה להיות‬
‫תואם לפרטים שצויינו בבקשה שהגשת‪.‬‬
‫חברת ‪ Plus500CY Ltd.‬פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית‪,‬‬
‫מספר רישיון ‪250/14‬‬
‫‪1‬‬
‫חברת ‪ – Plus500CY Ltd.‬מניעת הלבנת הון‪v1 ,‬‬
‫לצורך מסירת מידע זה‪ ,‬יעמוד לרשותך פרק זמן מירבי של ‪ 01‬ימים‪ .‬במידה שתחרוג מפרק הזמן כאמור‪,‬‬
‫יתכן שנדרש להקפיא את החשבון שלך‪ ,‬ולנקוט צעדים על מנת לסיים את הקשר העיסקי איתך‪.‬‬
‫בנוסף‪ Plus500 ,‬אינה מקבלת כסף מזומן‪ ,‬הוראה כספית‪ ,‬עסקאות צד שלישי‪ ,‬העברות באמצעות חברות‬
‫העוסקות בסחר במט"ח‪ ,‬העברות באמצעות ‪Western Union‬וכיו"ב‪ Plus500 .‬שומרת לעצמה את הזכות‬
‫לסרב לקבל כל הפקדות מחשבונות שאינם שייכים ללקוח או לבצע כל משיכה כספים לצדדים שלישיים‪.‬‬
‫הלבנת הון בדרך כלל מתבצעת בשלושה שלבים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ראשית‪ ,‬מזומנים או שווי מזומנים מוכנסים למערכת הפיננסית‬
‫לאחר מכן‪ ,‬כספים מועברים לחשבונות אחרים (כגון חשבון חוזים עתידיים)‪ ,‬באמצעות סדרת עסקאות‬
‫פיננסיות שנועדו להסוות את מקורם של הכספים (לדוגמא‪ ,‬ביצוע פעולות מסחר בסיכון פיננסי נמוך או‬
‫ללא סיכון פיננסי‪ ,‬או העברת יתרות בחשבונות לחשבונות אחרים)‬
‫לבסוף‪ ,‬הכספים מוחזרים אל תוך המשק‪ ,‬באופן שבו הם נראים ככאלה שהגיעו ממקורות לגיטימיים‬
‫(לדוגמא‪ :‬סגירת חשבון חוזים עתידיים והעברת הכספים לחשבון בנק)‬
‫חשבונות מסחר הם כלי שניתן לעשות בו שימוש להלבנת כספים בלתי חוקיים או להסתרת הבעלים האמיתיים‬
‫של הכספים‪ .‬בפרט‪ ,‬ניתן לעשות שימוש בחשבון מסחר על מנת לבצע עסקאות פיננסיות שעוזרות להסוות‬
‫את מקורם של הכספים‪ Plus500 .‬מחזירה משיכות כספים בחזרה למקור המקורי של העברת הכספים‪,‬‬
‫כצעד מניעתי‪.‬‬
‫מניעה בינלאומית של הלבנת הון מצריכה מודעות של מוסדות שירותים פיננסים לשימושים פוטנציאליים‬
‫לרעה‪ ,‬במסגרת הלבנת הון‪ ,‬שעלולים להתבצע בחשבון לקוח‪ ,‬ויישום‪ ,‬על ידם‪ ,‬של תכנית ציות להרתעה מפני‬
‫פעילות פוטנציאלית חשודה‪ ,‬לאיתורה ולדיווח עליה‪.‬‬
‫הנחיות אלה יושמו עך מנת להגן על קבוצת ‪ Plus500‬ועל לקוחותיה‪.‬‬
‫לשאלות‪/‬הערות לגבי הנחיות אלה‪ ,‬אנא צרו קשר עם ‪ ,Plus500‬בכתובת ‪[email protected]‬‬
‫חברת ‪ Plus500CY Ltd.‬פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית‪,‬‬
‫מספר רישיון ‪250/14‬‬
‫‪7‬‬
‫חברת ‪ – Plus500CY Ltd.‬מניעת הלבנת הון‪v1 ,‬‬
‫‪ Plus500CY Ltd‬מורשית ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך בקפריסין‪ ,‬רישיון פירמת השקעות קפריסאית‬
‫(‪ )CIF‬מס' ‪.710/12‬‬
‫חברת ‪ Plus500CY Ltd.‬פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית‪,‬‬
‫מספר רישיון ‪250/14‬‬
‫‪3‬‬
‫חברת ‪ – Plus500CY Ltd.‬מניעת הלבנת הון‪v1 ,‬‬