יום חמישי, י"ב כסלו תשס"ה

Comments

Transcription

יום חמישי, י"ב כסלו תשס"ה
‫ב' בניסן תשע"ד‬
‫‪ 2‬באפריל ‪2102‬‬
‫לכבוד‬
‫רכזי המכללות והסמינרים להכשרת עובדי הוראה‬
‫הנדון‪ :‬הפעלת קורס ביטחון‪ ,‬בטיחות ושעת חירום וקורס חינוך לזהירות בדרכים‬
‫באופן מקוון במכון מופ"ת בשנת הלימודים תשע" ה‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫מכון מופ"ת בשיתוף האגף להכשרת עובדי הוראה מציע למכללות להכשרת מורים גישה‬
‫לקורסים מקוונים המאפשרים לקיים את הלמידה ולעבור את מבחני ההסמכה לקורסים‬
‫"בטחון‪ ,‬בטיחות ושעת חירום" ו"חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים "‪.‬‬
‫קורסים אלה הינם תנאי לקבלת תעודת הוראה ‪.‬‬
‫להלן מועדי הקורסים לשנת הלימודים תשע"ה ‪:‬‬
‫קורס ‪ -‬ביטחון‪ ,‬ב טיחות ושעת חירום‬
‫‪431//1/3 – 41//1/3‬‬
‫י' בחשוון תשע" ה – ב' בכסלו תשע" ה‬
‫‪411/1/5 – 51/1/5‬‬
‫י"ד בטבת תשע" ה – ו' בשבט תשע" ה‬
‫‪45151/5 – 3151/5‬‬
‫ט"ו באייר תשע" ה – ז' בסיון תשע" ה‬
‫קורס ‪ -‬חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים (זה"ב)‬
‫‪411/41/3 – 41/41/3‬‬
‫ט"ז בכסלו תשע" ה – ז' בטבת תשע" ה‬
‫‪44141/5 – 4141/5‬‬
‫י"א באדר תשע"ה – ג' בניסן תשע"ה‬
‫‪41111/5 – 4111/5‬‬
‫כ"א בסיוון תשע"ה – י"ב בתמוז תשע"ה‬
‫‪‬‬
‫לקראת פתיחת כל קורס יועברו אליכם הנחיות מדויקות להרשמה ולתשלום‪.‬‬
‫רק אותן תוכלו לשלוח לסטודנטים‪.‬‬
‫הסטודנטים יירשמו וישלמו לקורס באופן עצמאי‪ ,‬אלא אם כן הוסדר עם המכללה אחרת‪.‬‬
‫דוח ציוני הקורס של הסטודנטים ישלח למכללה עד ‪ 01‬ימי עבודה מסיום הקורס‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫דוריס ג'רבי‬
‫מנהל ת קורסי חובה‬
‫מ כון מופ"ת‬
‫העתקים ‪:‬‬
‫נח גרינפלד‪ ,‬מנהל אגף הכשרת עו"ה‬
‫גב' חנה שטיינברג‪ ,‬מפקחת אחראית על התחום משרד החינוך‬
‫ד"ר מיכל גולן‪ ,‬ראש מכון מופ"ת‬
‫מר אילן בן שמעון ‪ ,‬מנהל מרכז התקשורת במכון מופ " ת‬

Similar documents