HJELPmitt barn vil begynne i

Comments

Transcription

HJELPmitt barn vil begynne i
HJELP
mitt barn vil
begynne i
KORPS!
Nyttig info til potensielle korpsforeldre.
HVA ER KORPS...
Korps er så mye mer enn å sørge for at 17. mai blir en festdag!
I løpet av et korps-år gjør vi mye forskjellig:
Vi har privatundervisning og fellesøvelse hver uke. Vi spiller
musikk fra hitlistene, klassisk musikk, og musikk som kan være
helt ukjent for oss. Det er gøy!
Vi holder flere konserter hvert år, og barna får være solister. Av
og til samarbeider vi med profesjonelle musikere, sangere eller
rockeband. Det er veldig lærerikt og inspirerende.
Hvert år reiser vi på flere turer, noe som styrker samholdet.
...FOR BARNA
I korpset har vi profesjonelle instruktører på alle
instrumenter, og vår dirigent, Knut Lothe, er en av de mest ettertraktede i korpsnorge. Lærerkreftene er godt ivaretatt hos oss.
Barna lærer å spille et instrument og å lese noter. Forskning
viser at barn som lærer noter har lettere for å forstå logiske
sammenhenger i matematikk og får forbedret både språkforståelse
og leseforståelse.
I korpset finnes ingen reservebenk! Alle får være med å spille
og alle er like viktige. I korpset har jenter og gutter fra alle klassetrinn det gøy sammen! Barna kan være med fra 2. klasse til ut
videregående skole, og knytter vennskap som varer livet ut!
...FOR FORELDRENE
Det finnes mange myter om det å være korpsforeldre. De fleste
henger igjen fra gamle tider, og korps i dag er noe helt annet. Vi
tør påstå at korpsforeldre har verdens letteste jobb!
De fleste øvelsene foregår i aktivitetsskoletiden, eller rett etter
skoletid. Hovedkorpset med de litt eldre barna har fellesøvelse på
skolen to timer, én kveld i uken.
Det er ikke sant at det er mye dugnader og ekstra arbeid for
korpset. For å skaffe inntekter, har vi to loppemarkeder i året; ett
på høsten og ett på våren. Litt slitsomt er det, men det er også en
morsom jobb. Utover dette er det kun et par små oppdrag, som
f.eks. å stå i en bod på markedsdagen, eller å bake en kake.
Et korps er drevet på frivillighet, og det koster penger å kjøpe
instrumenter og noter, dekke undervisning, turer og uniformer. Vi
har ingen andre som finansierer dette enn oss selv, så den lille
innsatsen må man som foreldre være beredt til å gjøre for barna.
Korps tåler godt å bli sammenlignet med hvilken som helst
annen fritidsaktivitet for barn når det gjelder foreldreinnsats, og vi
kan med hånden på hjertet si at lettere jobb enn det å være korpsforeldre finnes ikke.
FORVENTNINGER
Korpset forventer at barna møter til spilletimer og til felles øvelser.
For de minste barna skjer dette i aktivitetsskoletiden. Instruktørene
vil hjelpe barna med å lære det de trenger å kunne, men det
forventes også at barna øver litt hjemme.
I Bestum Skoles Musikkorps jobber vi for at barna skal føle seg
verdsatt. Vi er opptatt av at alle skal trives og like seg på øvelsene.
Dette sørger det gode miljøet for. Alle blir sett og hørt i korpset vårt.
Velg en trygg og god hobby for dine barn, noe de kan glede seg
over resten av livet. La barna få spille i Bestum Skoles Musikkorps!
Det valget vil du aldri angre på!
KOM I GANG
Ta kontakt med en av oss i styret for å avtale
hvordan ditt barn kan komme i gang i korpset:
Thomas Wetting: 928 30 635
Bente Sving: 930 06 056
Torstein Ellingsen: 917 13 877
Paal Kristensen: 952 00 700
Åse Danielsen: 928 99 296

Similar documents